Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie ul. Wileńska 9

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie ul. Wileńska 9"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie ul. Wileńska 9

2 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Szkoła realizuję program łagodnej adaptacji dzieci w środowisku szkolnym: Dzień otwarty dla przedszkolaków - sobota pod koniec października. Współpraca z przedszkolami. Zajęcia otwarte dla grup z okolicznych przedszkoli. Wizyty przedszkolaków na imprezach szkolnych takich jak: zabawa karnawałowa, Święto Szkoły, Dzień Sportu. Nasi uczniowie uczestniczą w imprezach organizowanych w przedszkolach. W pierwszym okresie pobytu dziecka w szkole rodzice mogą odprowadzać swoją pociechę do klasy, a nawet uczestniczyć z dzieckiem w zajęciach. Zapraszamy rodziców do wcześniejszego kontaktu z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Uczniowie są przydzielani do klas wraz z koleżankami i kolegami, z którymi się znają lub przyjaźnią.

3 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Podstawowe kierunki działań Szkoły: Zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze życzliwości, akceptacji i wsparcia.

4 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Bezpieczeństwo fizyczne zapewniamy poprzez: Dobre warunki lokalowe. Stałe szkolenia i wyczulenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa, udzielania pomocy. Znamy wszystkich swoich uczniów. Uczniowie noszą jednolite stroje szkolne. Wejście do szkoły jest pilnowane przez woźną szkolną lub innych pracowników szkoły. Szkoła posiada wewnętrzny monitoring.

5 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Bezpieczeństwo psychiczne dzieci: Otaczamy dzieci serdecznością i sympatią. Jednocześnie określamy zasady prawidłowego funkcjonowania w szkole. Dziecko czuje się bezpieczne psychicznie w środowisku, które jest stabilne. Dotyczy to zarówno domu, rodziny jak i szkoły. Niezwykle ważne jest jasne ustalenie zasad i reguł panujących w szkole oraz życzliwe, ale konsekwentne egzekwowanie tych reguł. Dziecko musi wiedzieć co wolno robić, a czego nie wolno, co jest w szkole akceptowane, jakie postawy uznajemy za właściwe, a jakich nie będziemy tolerować. Wspieramy rodziców i dzieci fachową pomocą psychologa, pedagoga, wychowawcy klasy, dyrekcji – nasi nauczyciele stale doskonalą swoje umiejętności merytoryczne, metodyczne i wychowawcze. Współpracujemy z uczelniami: AP, UJ, AWF, Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, kuratorami sądowymi, PPP, Parafią, ZHP, Policją, Strażą Miejską, III Dzielnicą.

6 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Wszechstronnemu rozwojowi dzieci służy przyjęty w szkole model pracy z uczniem: Wspieranie i rozwijanie predyspozycji oraz potencjalnych umiejętności każdego dziecka. Odkrywanie różnych talentów w przekonaniu, że każde dziecko ma jakiś talent. Zapewnienie sukcesu każdemu dziecku poprzez: wszechstronne wsparcie, wyrównywanie szans edukacyjnych – prowadzenie zajęć wyrównawczych, reedukacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, pracę logopedy, wdrażanie programów „Edukacja szansa dla wszystkich”, „Rozwój poprzez edukację”, „Ogród doświadczeń” szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i realizację programów poszerzających wiedzę i umiejętności, rozwijających predyspozycje i talenty, kształtowanie zachowań i postaw, fachowe wspieranie i pomoc rodzicom. Normą w naszej szkole jest wytężona praca nauczycieli w atmosferze autentycznej troski o dziecko.

7 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
W uznaniu naszych działań, po spełnieniu wymagań określonych regulaminem konkursu prowadzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, nasza Szkoła uzyskała Certyfikat „Szkoła Wyróżniona za Wychowanie”

8 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Zapraszam na spacer po szkole. Szkoła mieści się w dwupiętrowym budynku o powierzchni ponad 4 tysiące m2 , zadbanym, czystym, dobrze utrzymanym, o jasnej kolorystyce i miłym wystroju.

9 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Otacza ją duży obszar terenów zielonych, plac rekreacyjny i boiska szkolne.

10 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Korytarze i sale lekcyjne udekorowane są pracami uczniów oraz tablicami eksponującymi ich osiągnięcia (dyplomy, wyniki klasyfikacji, sprawdzianów), mamy również ekspozycje okolicznościowe, tablice informacyjne. Wnętrze oddaje atmosferę środowiska przyjaznego dzieciom.

11 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Parter

12 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
I piętro

13 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
II piętro

14 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Świetlica szkolna stanowi ważny element naszej pracy opiekuńczej i wychowawczej. Świetlica działa w godzinach od 7:00 do 16:30. Po zakończonych zajęciach wychowawcy świetlicy schodzą grupami z uczniami na obiad, pomagają dzieciom, pilnują bezpieczeństwa i porządku. Dzieci są dzielone do kilku sal, gdzie odbywają się zajęcia tematyczne np.: zajęcia plastyczne, czytanie przez nauczyciela, odrabianie lekcji, budowanie z klocków, inne zabawy. Chcemy, by uczniowie mieli możliwość odpocząć po zajęciach lekcyjnych oraz dać im możliwość zabaw i zajęć rozwijających oraz psychoedukacyjnych. Dzieci świetlicowe uczestniczą w wielu konkursach, przygotowują kiermasze świąteczne, a w tym roku szkolnym przygotowały uroczystą akademię z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

15 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Szkoła pracuje w atmosferze życzliwości, wzajemnego zrozumienia, dobrze pojętej tolerancji i szacunku. Każde dziecko w naszej szkole osiąga sukces w jakiejś dziedzinie. Posiadamy wysokokwalifikowaną, stale doskonalącą się kadrę nauczycieli, oddanych swojej pracy. Te czynniki powodują, iż uczniowie osiągają najwyższe wyniki ze sprawdzianu w klasach szóstych

16 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Przykładamy wielką wagę do Edukacji zdrowotnej. W klasach nauczania zintegrowanego realizujemy: Program profilaktyczny „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”. Program profilaktyczny „Radosny uśmiech – radosna przyszłość” dotyczący higieny jamy ustnej. Kampanię edukacyjną „Bezpieczne dziecko na drodze” przy współudziale Policji i Firmy Statoil. Uczniowie piją codziennie, za darmo, mleko w ramach akcji „Szklanka mleka”. NZOZ Centrum Stomatologii „BAŁTYCKA” prowadzi w tym roku w naszej szkole bezpłatne okresowe badania stomatologiczne. Współpracujemy z Krakowskim Ośrodkiem Diagnostyki Kręgosłupa. W ramach profilaktyki zagrożeń organizujemy spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej. Uczniowie biorą udział w akcjach i konkursach organizowanych przez PCK propagujących zdrowy styl życia oraz pomoc i wsparcie potrzebującym i chorym. Pogadanki w klasach prowadzi pielęgniarka szkolna i studentki UJ

17 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Uczniowie klas młodszych biorą udział w wycieczkach z przewodnikiem po Krakowie, lekcjach muzealnych, zyskują laury w konkursie KRAKUSEK. Organizujemy wyjścia do kin, teatrów, dzieci wyjeżdżają na wycieczki, zielone szkoły, biorą udział w warsztatach. Uczniowie klas II i III mają zajęcia na pływalni. Rozwijają swoje zdolności matematyczne przygotowując się do udziału w konkursie matematycznym KANGUR i KANGUREK. Nauczyciele wykorzystują metodę „Dobrego startu”, uczą ortografii z wykorzystaniem metody ”Kolorowej ortografii”, stosują elementy kinezjologii edukacyjnej Denisona, wykorzystują metody pedagogiki kreatywnej i pedagogiki zabawy. Opracowują i realizują projekty edukacyjne, przygotowują występy z okazji Ślubowania klas pierwszych, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Świąt Bożego Narodzenia, Święta Szkoły oraz różne inscenizacje – wszystkie dzieci pięknie prezentują się swoim najbliższym.

18 Zajęcia pozalekcyjne Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci: Zajęcia wyrównawcze Reedukacja Gimnastyka korekcyjna Zajęcia logopedyczne Zajęcia rozwijające wiedzę, talenty, zainteresowania, kształtujące postawy: Koła: „Główka pracuje”, „Grupa uczy się i bawi”, „Ortografia i gramatyka na wesoło” Koło plastyczne Cotygodniowe spotkania zuchów Szczepu „Niger” w harcówce Uczniowski Klub Sportowy – sekcje: tańca, piłki siatkowej i koszykowej, piłki nożnej i rekreacji Dodatkowo: Szkoła Tańca „AS” Taekwon-do Szkółka narciarska „Elita”

19 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
W roku szkolnym 2007/2008 nasi uczniowie byli laureatami wielu konkursów: MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY Bezpieczne dziecko na drodze organizowany przez STATOIL i Policję. KONKURS PLASTYCZNY W świecie baśni filmowej zorganizowany przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana KONKURS PLASTYCZNY Psie smutki zorganizowany przez Dom Kultury Podgórze KONKURS PLASTYCZNY Historia legendą malowana zorganizowany przez Dom Kultury Podgórze KONKURS PLASTYCZNY Mały edytor - Kartka świąteczna zorganizowany przez Dom Kultury Podgórze

20 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
KONKURS PLASTYCZNY Motyw dziecka w twórczości Stanisława Wyspianskiego organizowany przez Gimnazjum nr 9 w Krakowie KONKURS PLASTYCZNY Nasi ulubieni bohaterowie organizowany przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana KONKURS PLASTYCZNY I ty możesz zostać bohaterem organizowany przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana KONKURS PLASTYCZNY Słowo malowane - Na wyspach Bergamutach organizowany przez Dom Kultury Podgórze KONKURS PLASTYCZNY Słowo malowane - Hipopotam organizowany przez Dom Kultury Podgórze KONKURS WIEDZY Z BAŚNI H. Ch. ANDERSENA organizowany przez Dom Kultury Podgórze KONKURS Tradycja i kultura Rosji organizowany przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana

21 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
KONKURS PLASTYCZNY Podziel się życzliwością - wspieramy osoby niepełnosprawne organizowany przez PCK Zarząd Rejonowy III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAKOWIE Krakusek organizowany przez Zamek Królewski na Wawelu i SSP nr 4 w Krakowie XVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY Kangurek MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE organizowany przez Międzyszkolny Basen Pływacki - ul. Fr. Nullo KRAKOWSKIE ZAWODY PŁYWACKIE organizowany przez Międzyszkolny Basen Pływacki - ul. Fr. Nullo KONKURS PLASTYCZNY Portret pary królewskiej organizowany przez Zamek Królewski na Wawelu MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY Triada 2008 KONKURS TANECZNY organizowany przez Szkołę tańca "AS"

22 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
KONKURS PLASTYCZNY Mój wymarzony towarzysz podróży organizowany przez Teatr Groteska KONKURS LITERACKI Cudowny świat baśni - H. Ch. Andersen Cudowny świat baśni - Pinokio organizowany przez Dom Kultury Podgórze ZAWODY W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

23 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
JESTEŚMY SZKOŁĄ: PRZYJAZNĄ UCZNIOM, RODZICOM I ŚRODOWISKU LOKALNEMU BEZPIECZNĄ FACHOWO I SPRAWNIE ZARZĄDZANĄ STYMULUJĄCĄ ROZWÓJ I PRZECIWDZIAŁAJĄCĄ WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OPARTĄ NA PROFESJONALIŹMIE NOWOCZESNĄ, BO DZIAŁAJĄCĄ W OPARCIU O NOWOCZESNE FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA TRADYCYJNĄ, BO OPARTĄ O TRADYCYJNE WARTOŚCI, SZACUNEK I PRZYWIĄZANIE DO DZIEDZICTWA NARODOWEGO, HISTORII I KULTURY UMIEJĄCĄ RADZIĆ SOBIE Z PROBLEMAMI I WYZWANIAMI OTWARTĄ NA ŚWIAT – WSPÓŁPRACUJEMY ZE SZKOŁAMI Z BUŁGARII, FINLANDII, GRECJI, HISZPANII, RUMUNII, SŁOWENII, WIELKIEJ BRYTANII I WŁOCH

24 Zanim Dziecko pójdzie do szkoły – kilka rad dla rodziców:
Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie Zanim Dziecko pójdzie do szkoły – kilka rad dla rodziców: Pomyślcie o przygotowaniu samego dziecka: dziecko powinno cieszyć się, że idzie do szkoły, nie należy straszyć szkołą i nauczycielami, przyzwyczajajcie dziecko do dbałości o swój wygląd, kilka razy w tygodniu poświęćcie trochę czasu na wspólny spacer, czytanie książek i na szczere rozmowy - ono tego potrzebuje, pobudzajcie dzieci do opowiadania o wydarzeniach i swoich przeżyciach, zachęcajcie dziecko do rysowania, malowania i lepienia z plasteliny, wdrażajcie dziecko do obowiązkowości i punktualności, stosujcie się do zaleceń dyrektora szkoły, wychowawcy, psychologa i lekarza. Pamiętajcie, że dla prawidłowego rozwoju dziecka konieczne są: ład, spokój i pogodna atmosfera w domu, utrzymywanie kontaktu uczuciowego w domu, przestrzeganie stałego rozkładu dnia, stały udział dziecka w drobnych pracach domowych, możliwość zabawy z rówieśnikami na świeżym powietrzu.

25 Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie
DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie ul. Wileńska 9"

Podobne prezentacje


Reklamy Google