Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy

2 Partnerzy Szkoły 2011 Firmy partnerskie w edukacji, praktykach, pracy zawodowej oraz stypendiach fundowanych.

3 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy
Do wyboru dwa z trzech języków- angielski, niemiecki i rosyjski, ogólny i zawodowy (poziom podstawowy i rozszerzony). Ukończenie dziennego czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, do którego dołącza się EUROPASS- Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który jest wydawany w języku polskim i angielskim. Dokument ułatwia jego posiadaczowi poruszanie się po europejskim rynku pracy. Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoła przygotowuje swoich absolwentów do podjęcia studiów wyższych politechnicznych i inżynierskich, przygotowuje również do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Zawody: Technik pojazdów samochodowych Diagnostyka , prowadzenie usług motoryzacyjnych organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych; ocena stanu technicznego pojazdów , ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw; wykonywanie napraw pojazdów samochodowych; kontrolowanie jakości wykonanych napraw; prowadzenie usług motoryzacyjnych; sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych; prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych; kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B. TECHNIKUM

4 TECHNIKUM Zawody: Technik elektryk Technik mechanik
Energoelektronika, energoenergetyka, maszyny i instalacje elektryczne Elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić urządzenie typowo elektryczne, które nie miałoby również zawartej w sobie części elektronicznej, a nawet nie byłoby sterowane komputerowo. Elektryk musi być zatem po części elektronikiem, automatykiem, informatykiem, mechanikiem itp. Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu systemów automatyki, maszyn elektrycznych i instalacji elektrycznych. Ponadto posiada umiejętności z zakresu obsługi modułów logicznych, sterowników programowalnych i falowników. Technik mechanik Projektowanie, budowa i obsługa maszyn i urządzeń organizowanie oraz nadzorowanie przebiegu wytwarzania maszyn i urządzeń; przeprowadzanie kontroli jakości wykonania wyrobów i usług; dozorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz rozpoznanie ich stanu technicznego; projektowanie prostych obiektów mechanicznych i sporządzanie ich dokumentacji konstrukcyjnej przy użyciu najnowszej wersji programu  Solid Edge ST umożliwiającego wykonywanie trójwymiarowych modeli pojedynczych części i zespołów; projektowanie podstawowych procesów obróbki i montażu oraz sporządzanie dokumentacji technologicznej; sporządzanie uproszczonej kalkulacji wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń; organizowanie zaopatrzenia i zbytu.

5 TECHNIKUM Technik elektronik Zawody: Technik spedytor
Programowanie mikroprocesorów i mikrokomputerów organizowanie stanowisk pracy przy produkcji urządzeń elektronicznych przeprowadzanie kontroli technicznej monitorowanie, instalowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu elektronicznego naprawianie urządzeń elektronicznych W naszej szkole przyszli elektronicy na zajęciach pozalekcyjnych zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i administrowania sieciami LAN , a także projektowania, wykonywania i uruchamiania drukowanych obwodów elektronicznych. Technik spedytor Systemy logistyczno-transportowe krajowe i zagraniczne Spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. TECHNIKUM Zawody:

6 TECHNIKUM Technik informatyk Zawody: Technik teleinformatyk
Grafika komputerowa, projektowanie wykonywanie prac z dziedziny programowania strukturalnego (Pascal, C++), programowania w języku Java, programowania Microsoft Visual Basic; administrowanie systemami operacyjnymi Windows i Linux; posługiwanie się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego (Microsoft Office 2010 i inne) projektowanie i zakładanie baz danych; administrowanie bazami danych i systemami przetwarzania informacji; dobieranie konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań; konfigurowanie lokalnych sieci komputerowych i nadzorowanie ich pracy. Technik teleinformatyk Systemy i sieci komputerowe, łącza teletransmisyjne i światłowodowe montowanie i instalacja sprzętu komputerowego; diagnozowanie stanu technicznego komputerów; instalowanie systemów operacyjnych z Windows XP, Windows 7, Windows Serwer 2003 i 2008, systemy  Linux oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach, budowanie i uruchamianie sieci komputerowych LAN; dbanie o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych; obsługa i eksploatacja urządzeń sieci teletransmisyjnych: xDSL, ISDN, GSM, WLAN instalowanie oprogramowania i uruchamianie telefonów komórkowych; obsługa, diagnozowanie i naprawa telefonów komórkowych; montowanie łączy teletransmisyjnych miedzianych i światłowodowych; sprawdzanie stanu technicznego łączy transmisyjnych oraz urządzeń i podzespołów wchodzących w skład sieci. TECHNIKUM Zawody:

7 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy
LICEUM PROFILOWANE Profil- Zarządzanie Informacją Okres nauki –trzy lata Do wyboru dwa z trzech języków- angielski, niemiecki i rosyjski (poziom podstawowy i rozszerzony). Umiejętności ogólnozawodowe: analizowanie, segregowanie, wybieranie informacji pochodzącej z różnych źródeł medialnych, stosowanie technologii informatycznej w zarządzaniu informacją (Internet i bazy danych). cyfrowa obróbka fotografii, dźwięku i filmu Bloki tematyczne: Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji. Przetwarzanie informacji. Upowszechnianie informacji

8 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W 3-letnim cyklu nauczania szkoła przygotowuje robotników wykwalifikowanych . Do wyboru jeden z trzech języków- angielski, niemiecki i rosyjski. Szkoła zapewnienie absolwentowi przygotowanie ogólne celem kontynuacji nauki w technikum uzupełniającym lub liceum uzupełniającym. Kwalifikacje zawodowe potwierdza się egzaminem zawodowym odbywającym się po ukończeniu szkoły zasadniczej. Zawody: Mechanik pojazdów samochodowych Uczniowie zdobywają prawo jazdy przynajmniej kategorii B. W ramach nauki zdobywają wiele umiejętności np.: posługiwanie się narzędziami ślusarskimi, przyrządami diagnostycznymi i specjalnymi, wykonywanie obsługi technicznej pojazdu, określanie stanu technicznego zespołów pojazdu, wykonywanie regulacji, naprawy pojazdów itp. Operator obrabiarek skrawających Absolwenci mogą być zatrudnieni w różnych zakładach przemysłowych (w działach produkcyjnych, naprawczych, narzędziowniach, prototypowniach, kontroli technicznej), w zakładach usługowych, rzemieślniczych, jako operatorzy Elektromechanik pojazdów samochodowych Uczniowie zdobywają prawo jazdy przynajmniej kategorii B. Uczeń zdobywa wykształcenie zawodowe poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych w formie kursowej oraz odbywa zajęcia praktyczne jako „młodociany pracownik” w zakładzie pracy, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą.

9 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Zawody: Ślusarz Absolwenci mogą być zatrudnieni w: zakładach usługowych, naprawczych, działach obsługi technicznej, warsztatach mechanicznych, zakładach gospodarki komunalnej, np. gazowniach, wodociągach miejskich, administracjach domów mieszkalnych. Elektromechanik Absolwent potrafi wykonywać naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych, przeprowadzać konserwację i przeglądy maszyn elektrycznych, obsługiwać akumulatory, wykonywać próby i badania urządzeń elektrycznych. Elektryk Absolwent może być zatrudniony w: zakładach przemysłowych, usługowych i rzemieślniczych jako monter instalacji elektrycznych, w zakładach wytwarzających i przesyłających energię elektryczną, zakładach eksploatujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny elektryczne, zakładach naprawczych sprzętu elektrycznego.

10 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Blacharz samochodowy Uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii B. Podczas nauki uczniowie zdobywają wiele umiejętności. Są to między innymi: posługiwanie się narzędziami ślusarskimi, posługiwanie się narzędziami specjalnymi i urządzeniami do obróbki blach, ustalenie zakresu prac blacharskich oraz dobór właściwej technologii naprawy i narzędzi, W 2-letnim cyklu nauczania szkoła przygotowuje robotników wykwalifikowanych . Do wyboru jeden z trzech języków- angielski, niemiecki i rosyjski. Szkoła zapewnienie absolwentowi przygotowanie ogólne celem kontynuacji nauki w technikum uzupełniającym lub liceum uzupełniającym. Kwalifikacje zawodowe potwierdza się egzaminem zawodowym odbywającym się po ukończeniu szkoły zasadniczej. Zawody: Lakiernik Absolwenci mogą być zatrudnieni w: zakładach usługowych, naprawczych, Szkoła zapewnienie absolwentowi przygotowanie ogólne celem kontynuacji nauki w technikum uzupełniającym lub liceum uzupełniającym. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych Absolwenci mogą podejmować pracę związaną z obsługą maszyn i urządzeń drogowych, montażem maszyn oraz konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn.

11 Nasza oferta Szkoła zapewnia
Kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje egzaminatorów w kształceniu ogólnym i zawodowym. Opiekę pedagoga i psychologa. Zajęcia fakultatywne przygotowujące do matury i egzaminu zawodowego Zajęcia pozalekcyjne w formie konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów uzdolnionych Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze w formie konsultacji indywidualnych i grupowych Warsztaty dla młodzieży kształcące umiejętności interpersonalne

12 Kształcenie odbywa się na bazie pracowni i laboratoriów:
Nasza oferta Kształcenie odbywa się na bazie pracowni i laboratoriów: Blok samochodowo-mechaniczny: pracownia samochodowa, diagnostyczna, techniczna, rysunku technicznego, logistyczno-spedycyjna. Blok informatyczno-elektroniczny: pracownia elektroniczna, elektryczno-elektroniczna, sieci komputerowych, systemów komputerowych, teleinformatyczna, grafiki komputerowej, Akademia CISCO, pracownie informatyczne do obsługi programów modelowania i projektowania komputerowego

13 Nasza oferta Szkoła posiada:
Certyfikowane Laboratorium Edukacyjne EDCL, w którym odbywają się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych Ośrodek egzaminacyjny dla technika informatyka i teleinformatyka Pracownie zawodowe wyposażone w tablice interaktywne i urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie : Cabri, CorelDRAW, AutoCAD, Solid Edge, LabVIEW, multiSIM Pracownie do przedmiotów ogólnokształcących wyposażone w sprzęt multimedialny

14 Nasza oferta Szkoła posiada
Salę do gier zespołowych, salę do gimnastyki, aerobiku i tańca, siłownię Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, tereny lekkoatletyczne Kawiarenkę młodzieżową Bibliotekę wyposażoną w sprzęt multimedialny Świetlicę multimedialną Plac manewrowy do nauki jazdy Parking dla samochodów i jednośladów

15 Nasza oferta Oferujemy 30% zniżki dla uczniów Zespołu
Prowadzimy kurs na prawo jazdy kategorii B: jazdy samochodem: Toyota Yaris ; 6-cio biegowa zajęcia teoretyczne odbywają się w OSK egzaminy zdajemy w całym kraju Wkrótce: Pierwszy w Mińsku Mazowieckim profesjonalny symulator do nauki jazdy Oferujemy 30% zniżki dla uczniów Zespołu

16 Nasza oferta ZAJĘCIA SPORTOWE
Zajęcia specjalizacyjne, fakultatywne i treningowe: piłka nożna piłka koszykowa lekkoatletyka pływanie zajęcia fitness i siłownia

17 Nasza oferta ZAJĘCIA DLA PASJONATÓW Gazetka szkolna
Radiowęzeł , szkolne radio, Telewizja kablowa i internetowa Klub filmowy Koło teatralne i fotograficzne Samorząd uczniowski Klub motoryzacyjny Coroczne wyjazdy integracyjne klas pierwszych Szkolne wycieczki dydaktyczne

18 Nasza oferta ZAJĘCIA DLA PASJONATÓW: Klub żeglarski „PAGAJ”
STOWARZYSZENIE SPORTOWO REKREACYJNE „MECHANIK” przy ZSZ nr2 im. Powstańców Warszawy. ZAJĘCIA DLA PASJONATÓW: Klub żeglarski „PAGAJ”

19 Organizujemy przedsięwzięcia kulturalne,
naukowe i sportowe dla społeczności uczniowskiej i lokalnej Powiatowy konkurs informatyczny pod patronatem Starosty Mińskiego organizowany przez zespół nauczycieli technik informatycznych Powiatowy konkurs „Wokół liczby π” pod patronatem Starosty Mińskiego organizowany przez zespół nauczycieli matematyki Święto Patrona miasta św. Jana Chrzciciela –”Piknik Świętojański” Adwentowy Dzień Skupienia Powiatowy przegląd Piosenki Nauczycielskiej Powiatowa Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w: Piłce Siatkowej Męskiej Piłce Koszykowej Męskiej Turnieje powiatowe: Piłki Nożnej 5-cio osobowej dla zakładów pracy Piłki Nożnej pięcioosobowej Piłki Siatkowej 4-osobowej Koszykówki Strectbal

20 Szkolne projekty edukacyjne

21 Szkolne projekty edukacyjne
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim w latach 2009 – 2013 realizuje projekt unijny: Edukacja w naszej szkole szansą zdobycia ciekawego zawodu i dodatkowych kwalifikacji w ramach którego uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej mogą uczestniczyć w bezpłatnych kursach i zajęciach pozalekcyjnych: prawa jazdy kat.B i kat.C spawania operatorów wózków podnośnikowych, spalinowych i akumulatorowych projektowanie i administrowanie sieciami komputerowymi LAN O przyjęciu decydują wyniki w nauce (z klasyfikacji przed naborem) oraz frekwencja.

22 Projekty partnerskie Współpracujemy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych
im. J. Majki w Mińsku Mazowieckim Absolwenci naszego Zespołu mogą kontynuować naukę na kierunku mechatronika na preferencyjnych warunkach- część przedmiotów zaliczana na podstawie świadectwa szkolnego. Współpracujemy z firmami: Luccihni Poland i BDIM -powstały klasy partnerskie w dziedzinie realizacji praktyk zawodowych, zajęć praktycznych, stypendiów oraz pracy dla absolwentów szkoły

23 Projekty międzynarodowe
I ty możesz polecieć do USA... …następna edycja w 2012r. …rekrutacja już jesienią 2011r. 2011 2010 2009 Oni już tam byli… …dołącz do nich!

24 Projekty międzynarodowe
Współpracujemy z czeską szkołą z Krnov dziedzinie motoryzacji , praktyk zawodowych, przedsięwzięć sportowych i kulturalnych

25 Projekty naukowe „Mechanik” bierze udział w projekcie:
Informatyka+ to ponadregionalny projekt edukacyjny z zakresu informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych, w którym bierze udział ponad 5000 szkół ponadgimnazjalnych z pięciu województw.

26 Projekty naukowe Uczniowie ZSZ nr 2 uczestniczą w projekcie edukacyjnym: „Matematyka bez tajemnic” dostarcza uczniom, nauczycielom oraz szkołom platformy e-learningowej z interaktywnym, multimedialnym materiałem szkoleniowym obejmującym podstawę programową nauczania matematyki na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Adres platformy:

27 Najnowsze projekty Program wzmocnienia efektywności
PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY - ETAP II Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.  „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim uczestniczy w drugiej edycji projektu systemowego. "Gotowi do zmian - Młodzież na lokalnym rynku pracy" Projekt realizowany we współpracy z CKU w Mińsku Mazowieckim

28 Projekty młodzieżowe

29 Projekty młodzieżowe Pływanie bez tajemnic
Wszechstronny rozwój organizmu. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności fizycznej. Pokonywanie lęku przed wodą Nauka i doskonalenie pływania Przygotowanie uczniów do rywalizacji w zawodach sportowych i osiąganie jak najlepszych wyników Możliwość zostania młodszym ratownikiem WOPR

30 Projekty turystyczno dydaktyczne
Biała szkoła Nauka i doskonalenie jazdy na nartach snowboardzie Zajęcia z ratownictwa górskiego Zajęcia w snowparku Zawody narciarskie i snowboardowe Jazda skuterami śnieżnymi Relaks w źródłach termalnych

31 Tak nas bawią nasi nauczyciele

32 A tak się bawimy się my

33 Tak wypoczywamy

34 Tak świętujemy

35 Szkolna Komisja Rekrutacyjna/Dyrektor Szkoły
rekrutacja Termin Zadania - czynności data godzina Kandydat Szkolna Komisja Rekrutacyjna/Dyrektor Szkoły Uwagi od 16 maja (poniedziałek) do 24 maja ((wtorek) 10.00 13.00 Kandydat składa podanie-kwestionariusz o przyjęcie do szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty od kandydatów Kandydat może wybrać w szkole nawet wszystkie oddziały, wskazując kolejność wg własnych preferencji. od 16 czerwca (czwartek) do 21 czerwca (wtorek) od godz. do godz Kandydat ma możliwość dokonywania zmian w decyzji o wyborze szkół/oddziałów. Dokonuje zmian. od 22 czerwca (środa) do 27 czerwca (poniedziałek) 11.00 14.00 Dostarcza poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu do wybranej szkoły Przyjmuje dokumenty, wprowadza do programu od 27 czerwca (poniedziałek) do 1 lipca (piątek) Prowadzi postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych w szkole procedur 1 lipca (piątek) Ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły. do 5 lipca (wtorek) Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia składa oświadczenie o woli podjęcia nauki w szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia

36 Szkolna Komisja Rekrutacyjna/Dyrektor Szkoły
rekrutacja Termin Zadania - czynności data godzina Kandydat Szkolna Komisja Rekrutacyjna/Dyrektor Szkoły Uwagi 5 lipca (wtorek) 16.00 Ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły. 6 lipca (środa) i 7 lipca (czwartek) 12.00 Kandydat składa dokumenty na kierunki, w których są wolne miejsca 7 lipca (czwartek) 14.00 Ogłasza wyniki rekrutacji uzupełniającej od 7 lipca (czwartek) do 11 lipca (poniedziałek) Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku rekrutacji uzupełniającej składa oświadczenie woli podjęcia nauki oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia gimnazjalnego 11 lipca (poniedziałek) 15.00 Ogłasza listy przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012 11 lipca (poniedziałek) 15.30 Dyrektor szkoły przesyła informację do Wydziału Wspomagania i Komunikacji Społecznej w KO w Warszawie o liczbie przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz o liczbie wolnych miejsc. Od 22 sierpnia (poniedziałek) do 26 sierpnia (piątek) Przeprowadza dodatkową rekrutację na kierunki, na których są wolne miejsca.

37 DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 1 KWIETNIA 2011 ROKU


Pobierz ppt "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google