Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytmy i Struktury Danych Typy algorytmów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytmy i Struktury Danych Typy algorytmów"— Zapis prezentacji:

1 Algorytmy i Struktury Danych Typy algorytmów
Wykład 3 Prowadzący: dr Paweł Drozda

2 Plan wykładu Brute force Rekurencje Metoda zachłanna
Programowanie dynamiczne dr Paweł Drozda

3 Brute force Sukcesywne sprawdzanie wszystkich kombinacji, aż do rozwiązania problemu Zazwyczaj nieoptymalna, prosta do implementacji Ogromna złożoność obliczeniowa Przykłady: Łamanie hasła Znajdowanie pary punktów najmniej odległych Wyszukiwanie wzorca w tekście dr Paweł Drozda

4 Wyszukiwanie wzorca w tekście – brute force
Problem Poszukiwanie wzorca długości M znaków w tekście o długości N znaków Rozwiązanie Indeksy i, j oznaczają miejsce poruszania się po wzorcu i po tekście Jeśli znajdziemy początek taki sam porównujemy kolejne znaki, aż do znalezienia znaku niezgodnego – przesunięcie początku przeszukania w tekście o 1, bądź do momentu przejścia całego wzorca – zwrócony zostanie indeks początku wzorca w tekście Po przejściu całego tekstu bez znalezienia wzorca – zwracany komunikat o niepowodzeniu przeszukania dr Paweł Drozda

5 Wyszukiwanie wzorca - implementacja
Szukaj (string wzorzec, string tekst){ int i=0, j=0; while (i<strlen(wzorzec) && j<strlen(tekst)){ if wzorzec[i] != tekst[j] { j-=i-1; i=0; } else{ j++; i++; if (i==strlen(w)) cout << j-i; else cout << -1; dr Paweł Drozda

6 Rekurencje Przykład wprowadzający Cechy algorytmu rekurencyjnego
Dziecko rozrzuciło klocki – musi je pozbierać do pudełka zadanie polega na włożeniu po jednym klocku do pudełka do momentu aż wszystkie klocki znajdą się w pudełku Cechy algorytmu rekurencyjnego zakończenie algorytmu jasno określone większy problem rozbity na problemy elementarne dr Paweł Drozda

7 Rekurencje – ilustracja
Problem Dla tablicy n liczb określić czy istnieje liczba x Rozwiązanie Weź pierwszy niezbadany element tablicy n-elementowej Jeśli jest to x wypisz sukces i zakończ W przeciwnym przypadku zbadaj pozostałą część tablicy Gdy po przejściu całej tablicy nie został znaleziony x wypisz porażka dr Paweł Drozda

8 Rekurencje – przykładowa implementacja
#include <iostream.h> #include <stdlib.h> const n=10; int tab[n]={1,2,3,2,-7,44,5,1,0,-3}; void szukaj(int tab[n],int left,int right,int x) // left, right = lewa i prawa granica obszaru poszukiwań // tab = tablica // x = wartość do odnalezienia { if (left>right) cout << "Element " << x << " nie został odnaleziony\n"; else if (tab[left]==x) cout << "Znalazłem szukany element "<< x << endl; szukaj(tab,left+1,right,x); } int main() { szukaj(tab,0,n-1,7); szukaj(tab,0,n-1,5); } // wyniki programu: // Element 7 nie został odnaleziony // Znalazłem szukany element dr Paweł Drozda

9 Analiza algorytmu Zakończenie programu
Element odnaleziony Przekroczenie zakresu tablicy Duży problem rozbity na problemy elementarne Z tablicy o wymiarze n schodzimy do tablicy o wymiarze n-1 Instrukcja porównania dr Paweł Drozda

10 Rekurencje - schemat wykonywania
Przykład silnia unsigned long int silnia(int x) { if (x==0) return 1; else return x*silnia(x-1); } 3*2! X=0? nie X=0? 2*1! nie 1*0! X=0? nie X=0? 1 tak dr Paweł Drozda

11 Rekurencje – pułapki (1)
Wykonywanie tych samych obliczeń wiele razy Problem ciągu Fibonacciego f(0)= 1, f(1)=1 f(n) = f(n-1) + f(n-2) f(4) f(3) f(2) f(2) f(1) f(1) f(0) f(1) f(0) dr Paweł Drozda

12 Rekurencje – pułapki (2)
Wywoływanie rekurencji w nieskończoność int StadDoWiecznosci(int n) { if (n==1) return 1; else if ((n %2) == 0) // n parzyste return StadDoWiecznosci(n-2)*n;else return StadDoWiecznosci(n-1)*n; } Dla parzystych n – odwołania w nieskończoność dr Paweł Drozda

13 Rozwiązywanie rekurencji
Merge Sort Rozwiązanie Założenie n jest całkowite T(n) jest stałe dla małych n Omówione zostaną 3 rozwiązywania rekurencji i otrzymywania asymptotycznych oszacowań rekurencji

14 Metoda podstawiania czyli: założenie:
metoda indukcyjna, stosowana gdy łatwo jest przewidzieć rozwiązanie

15 Metoda podstawiania warunek brzegowy:

16 Metoda podstawiania Zamiana zmiennych

17 Metoda iteracyjna i-ty składnik ciągu: iterowanie kończymy gdy:
tu nie musimy zgadywać odpowiedzi i-ty składnik ciągu: iterowanie kończymy gdy:

18 Metoda iteracyjna szereg geometryczny

19 Drzewo rekurencji

20 Drzewo rekurencji

21 Metoda rekurencji uniwersalnej
koszt dzielenia/łączenia a podproblemów rowiązywanych w czasie n/b f(n) jest funkcja asymptotycznie dodatnia f(n) wieksza od n^log(...) -> f(n) równa n^log(...) -> f(n) mniejsza od n^log(...) -> f(n) musi byc wielomianowo wieksza/mniejsza (ze wzgledu na epsilon) jezeli jest wieksza/mniejsza ale nie wielomianowo to nie mozna zastosowac tej metody

22 Metoda rekurencji uniwersalnej

23 Metoda rekurencji uniwersalnej
dla dostatecznie dużych n: więc:

24 Metoda zachłanna Główne zastosowanie – problemy optymalizacji
Wybór w danej chwili najkorzystniejszy „Nadzieja” otrzymania globalnie optymalnego rozwiązania Przykłady zastosowania: Znajdowanie minimum (maksimum) w tablicy N liczb Ciągły problem plecakowy Kody Huffmana – kompresja danych wykorzystując tablicę częstości występowania znaków dr Paweł Drozda

25 Znajdowanie minimum - implementacja
int min(int tab[]){ int i,minimum=tab[0]; for (i=1; i<length(tab);i++) if (tab[i]<minimum) minimum=tab[i]; return minimum; } dr Paweł Drozda

26 Problem plecakowy Sformułowanie problemu Problem dyskretny
Złodziej rabujący sklep znalazł n przedmiotów. Każdy z przedmiotów ma pewną wartość i pewną wagę. Problem polega na zmieszczeniu jak najwartościowszego łupu do plecaka mogącego pomieścić pewną liczbę kilogramów Problem dyskretny Każdy przedmiot jest kradziony w całości – część przedmiotu jest bezwartościowa np. księgarnia, sklep monopolowy, skarbiec ze sztabami złota Problem ciągły przedmiot można podzielić – część przedmiotu też ma wartość np. sklep mięsny, odzież na wagę, skarbiec ze złotym piaskiem dr Paweł Drozda

27 Problem plecakowy – przykład (1)
Dyskretny waga 15kg wartość 120 zł waga 5kg wartość 60 zł waga 15kg wartość 120 zł waga 10kg wartość 100 zł waga 10kg wartość 100 zł waga 10kg wartość 100 zł waga 5kg wartość 60 zł Metoda zachłanna Rozwiązanie optymalne wartość kg: p1 = 12zł p2=10 zł p3=8 zł dr Paweł Drozda

28 Problem plecakowy – przykład (2)
Ciągły waga 10kg wartość 80 zł waga 5kg wartość 60 zł waga 15kg wartość 120 zł waga 10kg wartość 100 zł waga 10kg wartość 100 zł waga 5kg wartość 60 zł wartość kg: p1 = 12zł p2=10 zł p3=8 zł Metoda zachłanna = rozwiązanie optymalne dr Paweł Drozda

29 Programowanie dynamiczne
Główne zastosowanie – problem optymalizacji Podobne do metody „dziel i zwyciężaj” Stosowane gdy podproblemy nie są niezależne Każdy podproblem rozwiązywany tylko raz – wynik rozwiązania zapamiętywany dr Paweł Drozda

30 Etapy programowania dynamicznego
Scharakteryzowanie struktury optymalnego rozwiązania Rekurencyjne zdefiniowanie kosztu optymalnego rozwiązania Obliczenie optymalnego kosztu metodą wstępującą Znalezienie optymalnego rozwiązania dr Paweł Drozda

31 Przykład – linie montażowe
a1,n e1 t1,1 t1,2 x1 e2 t2,1 t2,2 x2 a2,1 a2,2 a2,3 a2,n Dwie linie montażowe – każda z linii ma n stanowisk Na i-tym stanowisku linii 1 jest wykonywana ta sama czynność co na i-tym stanowisku linii 2 Czasy wykonania czynności są różne Czasy e i x są to odpowiednio czas umieszczenia elementu i zdjęcia elementu z linii Czasy t oznaczają czas potrzebny na przeniesienie elementu z jednej linii na drugą dr Paweł Drozda

32 Linie montażowe Sformułowanie problemu Algorytm brute force
Wskazanie stanowisk montażowych na obu liniach tak, aby czas montażu był jak najkrótszy Algorytm brute force Dla każdej możliwej ścieżki obliczany jest czas montażu, a następnie wybór najkrótszego czasu Nie do przyjęcia – złożoność obliczeniowa jest nie mniejsza od 2n co dla dużych n jest nie do policzenia w zadawalającym czasie dr Paweł Drozda

33 Linie montażowe – przykład
7 9 3 4 8 4 2 2 3 1 3 4 3 4 2 1 2 2 1 2 8 5 6 4 5 7 Rozwiązanie optymalne: linia 1: stanowiska 1,3,6 linia 2: stanowiska 2,4,5 JAK DO TEGO DOJŚĆ??? dr Paweł Drozda

34 Rozwiązanie – programowanie dynamiczne(1)
Etap 1 – struktura optymalnego rozwiązania Najszybszy sposób montażu do stanowiska i-tego pierwszej linii: dla i=1 – istnieje tylko jeden sposób dla i>1 – dwa sposoby: przejście ze stanowiska i-1 pierwszej linii – koszt przejścia pomijany Przejście ze stanowiska i-1 drugiej linii – koszt równy t2,n-1 Dla stanowisk i-1 koszt przejścia jest optymalny – Własność optymalnej podstruktury Analogicznie dla stanowiska i-tego drugiej linii Rozwiązanie problemu dla stanowiska i na każdej z linii znalezienie rozwiązania podproblemów stanowisk i-1 dla każdej z linii dr Paweł Drozda

35 Rozwiązanie – programowanie dynamiczne(2)
Etap 2 – rozwiązanie rekurencyjne f= min(f1[n]+ x1 , f2[n] + x2) – najkrótszy czas montażu Wartości dla stanowisk 1: f1[1]=e1 + a1,1 f2[1]=e2 + a2,1 Sformułowanie równania dla dowolnego i: f1[i]=min(f1[i-1]+ a1,i, f2[i-1]+ t2,i-1 + a1,i) f2[i]=min(f2[i-1]+ a2,i, f1[i-1]+ t1,i-1 + a2,i) dr Paweł Drozda

36 Rozwiązanie – programowanie dynamiczne(3)
Obliczenia funkcja f oznacza optymalne rozwiązanie tabele s1, s2 dla i-tego stanowiska zawierają numer linii z której pochodzi i-1 stanowisko w optymalnym rozwiązaniu f1[1]=e1 + a1,1 f2[1]=e2 + a2,1 for i=1 to n if (f1[i-1]+ a1,i < f2[i-1]+ t2,i-1 + a1,i) f1[i]=f1[i-1]+ a1,i, s1[i]=1 else f1[i]=f2[i-1]+ t2,i-1 + a1,i, s2[i]=2 analogicznie dla drugiej linii if (f1[n]+ x1 < f2[n] + x2) f= f1[n]+ x1, s=1 else f = f2[n] + x2, s=2 dr Paweł Drozda

37 Rozwiązanie – programowanie dynamiczne(4)
Etap 4 – optymalne rozwiązanie Odczytanie odpowiednich numerów linii ze zmiennej s oraz z tablic s1, s2 w kolejności od n-tego do pierwszego stanowiska montażu dr Paweł Drozda

38 Problem montażu – rozwiązanie liczbowe
7 9 3 4 8 4 2 2 3 1 3 4 3 4 2 1 2 2 1 2 8 5 6 4 5 7 f1[1]=9 f1[2]=min(9+9, )=18, s1[2]=1 f1[3]=20, s1[3]=2 f2[1]=12 f2[2]=min(12+5, 9+2+5)=16, s2[2]=1 f2[3]=22, s2[3]=2 f1[4]=24, s1[4]=1 f1[5]=32, s1[5]=1 f1[6]=35, s1[6]=2 f2[4]=25, s2[4]=1 f2[5]=30, s2[5]=2 f2[6]=37, s2[6]=2 f=38, s=1 numery linii dla poszczególnych wierzchołków od końca: 6-1, 5-2, 4-2, 3-1, 2-2, 1-1 dr Paweł Drozda


Pobierz ppt "Algorytmy i Struktury Danych Typy algorytmów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google