Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokonujmy pozytywnych wyborów Narada z dyrektorami szkół i placówek sierpień 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokonujmy pozytywnych wyborów Narada z dyrektorami szkół i placówek sierpień 2012."— Zapis prezentacji:

1 Dokonujmy pozytywnych wyborów Narada z dyrektorami szkół i placówek sierpień 2012

2 NADZÓR PEDAGOGICZNY

3 L.P.TEMATYKA KONTROLI PLANOWEJTYP SZKOŁY/PLACÓWKI 1.Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Niepubliczne szkoły podstawowe kwiecień - maj 2013 r. 2.Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego Publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja, dla których ustalono obwód październik –grudzień 2012 r. 3.Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej Publiczne szkoły podstawowe styczeń- luty 2013 r. 4.Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach Licea ogólnokształcące i technika dla młodzieży luty- marzec 2013 r.

4 L.P.TEMATYKA KONTROLI PLANOWEJTYP SZKOŁY/PLACÓWKI 5.Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach Publiczne gimnazja grudzień 2012 r. - styczeń 2013 r. 6.Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnegoPubliczne przedszkola i publiczne szkoły podstawowe listopad- grudzień 2012 r. 7.Prawidłowość organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami Publiczne biblioteki pedagogiczne czerwiec- lipiec 2013 8.Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej Publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące i zasadnicze szkoły zawodowe marzec- czerwiec 2013 r.

5 L.P.TEMATYKA KONTROLI PLANOWEJTYP SZKOŁY/PLACÓWKI 9.Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze marzec- czerwiec 2013 r. 10.Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego Publiczne szkoły podstawowe, dla których ustalono obwód październik- listopad 2012 r.

6 ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK OD 1 WRZEŚNIA 2012

7 Z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży, dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Z dniem 1 września 2013 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych.

8 Wdrożenie nowych podstaw programowych: kształcenia ogólnego i zawodowego w klasach I szkół ponadgimnazjalnych. Nowa klasyfikacja zawodów. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2009 nr 4, poz. 17). Uwaga: Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 27 sierpnia 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U z 2012, poz. 184) – nową podstawę programową stosuje się od. 1.09. 2012 w kl. I szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem technikum uzupełniającego dla dorosłych.

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U z 2012, poz. 7) Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodach: korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, technik geofizyk, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik meteorolog, technik poligraf, technik urządzeń audiowizualnych, asystent operatora dźwięku, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik dźwięku, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik elektroniki medycznej, technik organizacji usług gastronomicznych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik informacji naukowej, kucharz małej gastronomii, murarz, renowator zabytków architektury, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci komunalnych, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji gazowych, malarz-tapeciarz, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, monter instrumentów muzycznych, rzeźnik-wędliniarz, wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych, z zastrzeżeniem § 6. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.

10 Kalendarz wdrażania zmian programowych i organizacyjnych Rok szkolny Początek wdrażania zmienionej podstawy programowej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z 23 marca 2009 r. Kontynuacja dotychczasowej podstawy programowej oraz rozporządzenia z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ze zmianami do 23 marca 2009 r. 2009/2010 I SPI G II SPII G 2010/2011II SPII GIII SPIII G 2011/2012III SP III G IV SPI LOI TI ZSZ pierwszy egzamin gimnazjalny w nowej formule 2012/2013 Nowe rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Kontynuacja zmiany rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z 23 marca 2009 r. V SPII LOII TII ZSZ I SPIV SPI GI LOI TI ZSZII SPII G 2013/2014II SPV SPII GII LOII TII ZSZIII SPIII GVI SPIII LOIII TIII ZSZ 2014/2015III SP VI SP III G III LO III TIII ZSZIV T pierwszy sprawdzian w nowej formule pierwszy egzamin maturalny w nowej formule 2015/2016IV SPIV T 2016/2017V SP 2017/2018VI SP

11 REKRUTACJA, SPRAWDZIAN, EGZAMINY

12 SPRAWDZIAN KRAJ22,75 WOJEWÓDZTWO22, 56 RYBNIK22,87 POWIAT MIKOŁOWSKI22,59 ŻORY22,44 POWIAT WODZISŁAWSKI22,31 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ22,28 POWIAT RACIBORSKI21,99 POWIAT RYBNICKI20,98

13 EGZAMIN GIMNAZJALNY CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU J. POLSKIEGO KRAJ65% WOJEWÓDZTWO65,99 % POWIAT MIKOŁOWSKI68,68% ŻORY66,64% POWIAT WODZISŁAWSKI66,62% RYBNIK65,95% POWIAT RYBNICKI64,97% POWIAT RACIBORSKI64,53% JASTRZĘBIE-ZDRÓJ63,81%

14 EGZAMIN GIMNAZJALNY z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie KRAJ61 % WOJEWÓDZTWO60,92 % POWIAT MIKOŁOWSKI63,37 % POWIAT WODZISŁAWSKI62,54 % ŻORY62,24 % RYBNIK59,63 % JASTRZEBIE-ZDRÓJ59,42 % POWIAT RYBNICKI59,27 % POWIAT RACIBORSKI58,58 %

15 EGZAMIN GIMNAZJALNY część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki KRAJ47% WOJEWÓDZTWO46,63 % POWIAT MIKOŁOWSKI49,12 % POWIAT WODZISŁAWSKI49,04 % POWIAT RACIBORSKI47,25 % RYBNIK46,99 % ŻORY45,98 % JASTRZEBIE-ZDRÓJ44,50 % POWIAT RYBNICKI43,73 %

16 EGZAMIN GIMNAZJALNY część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych KRAJ50 % WOJEWÓDZTWO49,91 % POWIAT MIKOŁOWSKI51,95 % ŻORY51,24 % POWIAT WODZISŁAWSKI50,97 % RYBNIK49,40 % POWIAT RACIBORSKI48,72 % POWIAT RYBNICKI47,92 % JASTRZĘBIE-ZDRÓJ47,79 %

17 EGZAMIN GIMNAZJALNY język angielski – poziom podstawowy WOJEWÓDZTWO64,09 % POWIAT MIKOŁOWSKI67,73 % ŻORY66,37 % POWIAT RACIBORSKI65,13 % POWIAT WODZISŁAWSKI64,79 % RYBNIK63,39 % JASTRZĘBIE-ZDRÓJ62,53 % POWIAT RYBNICKI61,50 %

18 EGZAMIN GIMNAZJALNY język niemiecki - poziom podstawowy WOJEWÓDZTWO57,67 % POWIAT RACIBORSKI70,41 % (wynik najwyższy w województwie) POWIAT WODZISŁAWSKI68,21 % (drugi wynik w województwie) RYBNIK65,63 % (czwarty wynik w województwie) ŻORY56,79 % POWIAT MIKOŁOWSKI56,17 % JASTRZĘBIE-ZDRÓJ50,25 % POWIAT RYBNICKI50,00 %

19 EGZAMIN GIMNAZJALNY język francuski - poziom podstawowy WOJEWÓDZTWO66,82 % POWIAT WODZISŁAWSKI59,41 % JASTRZĘBIE-ZDRÓJ56,33 % RYBNIK48,30 % POWIAT RYBNICKI46,32 %

20 EGZAMIN MATURALNY ZDAWALNOŚĆ (przystępujący po raz pierwszy) KRAJ80% WOJEWÓDZTWO80,73% POWIAT WODZISŁAWSKI84,78 % RYBNIK82,29 % POWIAT MIKOŁOWSKI79,42% JASTRZEBIE-ZDRÓJ78,54 % POWIAT RACIBORSKI78,45 % POWIAT RYBNICKI73,64 % ŻORY73,56 %


Pobierz ppt "Dokonujmy pozytywnych wyborów Narada z dyrektorami szkół i placówek sierpień 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google