Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesny system zintegrowanego planowania i harmonogramowania procesów produkcyjnych, na przykładzie wdrożenia w Aluminium Konin - Impexmetal SA Krzysztof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesny system zintegrowanego planowania i harmonogramowania procesów produkcyjnych, na przykładzie wdrożenia w Aluminium Konin - Impexmetal SA Krzysztof."— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesny system zintegrowanego planowania i harmonogramowania procesów produkcyjnych, na przykładzie wdrożenia w Aluminium Konin - Impexmetal SA Krzysztof Choroszko

2 SPIN S.A. 15 lat na rynku Jedna z największych firm IT na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Połączone kompetencje SPIN i Telmax – szeroka oferta produktowa Blisko 700 pracowników (wraz ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi) Lokalizacje: Katowice, Bydgoszcz, Warszawa, Gdańsk Spółki zależne: WiedzaNet, Kom-Pakt, Galkom, Informa, PostInfo, Optix PROKOM 8 stycznia 2002 roku Prokom Software SA zawarł ze spółką Nihonswi AG umowę, na podstawie której za kwotę PLN nabył 54 udziały o wartości nominalnej 15 PLN każdy w PUP Spin Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (SPIN). Za 500 tys PLN spółka nabyła również opcję objęcia 4 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym SPIN. Ponadto Prokom Software SA nabędzie kolejnych 11 udziałów w spółce, za które zapłaci 22,3 mln PLN. Wszystkie nabyte udziały stanowić będą 51,11% kapitału zakładowego i uprawniać będą do wykonywania 51,11% głosów na walnym zgromadzeniu SPIN. POSTINFO Od połowy 2002 roku Spin posiada udział większościowy w firmie Postinfo z siedzibą w Warszawie – jest to pierwsze duże działanie w zakresie realizacjistrategii integracji. Postinfo jest doświadczoną firmą specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych dla telekomunikacj.

3 Oferta firmy BUSINESS INTELIGENCE KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE FINANSAMI
SEKTOR PUBLICZNY ENERGETYKA MEDYCYNA PRZEMYSŁ TELEKOMUNIKACJA FINANSE BUSINESS INTELIGENCE KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI SCM CRM ZARZĄDZANIE OBIEGIEM PRACY I DOKUMENTÓW SYSTEMY BILLINGOWE CENTRALNA BAZA ODCZYTOWA INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA GIS SOLMED BANK KRWI Połączyłem oferty w jeden slajd. REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA (RPI)

4 Ok. 11 milionów abonentów rozliczanych przez system billingowy
Wybrane referencje ENERGETYKA (utilities) PGNiG, Stoen (RWE), GZE (Vattenfall), ENEA, ZE PAK, ENION, PSG Gdańsk, MPWiK Warszawa, MEC Koszalin SEKTOR PUBLICZNY Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, kilkadziesiąt szpitali, ZUS TELEKOMUNIKACJA Telekomunikacja Polska, Polkomtel PRZEMYSŁ POCH Gliwice, ALUMINIUM KONIN - IMPEXMETAL S.A., Xella, Huta Łabędy, CMC Zawiercie FINANSE ING Bank Śląski, Grupa PZU, BRE Bank, GE Money Bank Największy producent i dostawca systemów billingowych dla sektora energetycznego Ok. 11 milionów abonentów rozliczanych przez system billingowy

5 APS Advance Planning and Scheduling
Oferta Spin SA dla przemysłu – rozwiązanie SCM (Zarządzanie Łańcuchem Dostaw) – system zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji Factory Planner firmy i2 Technologies Główne cechy systemów zaawansowanego planowania i harmonogramowania (APS): systemy informatyczne używające do przygotowywania planów produkcyjnych modeli z wbudowanymi ograniczeniami (zdolności, dostępność materiałów, itp.) do optymalizacji stworzonych planów są stosowane zaawansowane algorytmy rozwiązywania problemów z zakresu badań operacyjnych system jest zdolny do analizy wszystkich powiązań pomiędzy dostawami, planami produkcyjnymi i dostępnymi zasobami. Dzięki temu daje możliwość analizowania wielu wariantów działań i pozwala natychmiast wychwytywać odchylenia od realizowanych planów. wynikiem działania systemu APS jest optymalny plan produkcji uwzględniający wszystkie ograniczenia i i pozwalający zrealizować zamówienia klientów. wszystkie działania planistyczne są prowadzone w czasie rzeczywistym. planowanie jest prowadzone w ramach całego przebiegu procesu.

6 Architektura systemu zaawansowanego planowania
Urządzenia Marszruty Kompletacje Zamówienia Stany magazynowe Warunki dostaw Zespół Planowania i2 FP Tworzenie zleceń produkcyjnych Zamówienia od klientów System ERP Bazy danych Przyjmowanie zamówień Plan produkcji na najbliższe X dni Plan produkcji Raportowanie produkcji Rozliczanie zleceń produkcyjnych …………..

7 Aluminium Konin-Impexmetal S.A. - fakty
Produkcja 36 serii gatunkowych 24 stany utwardzenia 120 głównych grup produktowych 7050 produktów 1050 zleceń produkcyjnych/m-c 50 zmian w zleceniach/miesiąc Klienci 420 klientów końcowych 188 dystrybutorów Produkcja – ton/rok Cykl produkcyjny 4-5 tygodni System ERP – JD Edwards OneWorld Hardware – AS400, baza DB2 Wysoki poziom realizacji zamówień Wykorzystanie maszyn na poziomie 85% Odpowiedź na zapytanie 2-3 dni Termin realizacji zleceń 4-5 tygodni taśmy gorącowalcowane taśmy zimnowalcowane: taśmy do głębokiego tłoczenia taśmy na wymienniki ciepła taśmy platerowane taśmy wzorkowane taśmy na opakowania wyroby specjalne wyroby specjalne blachy gorącowalcowane blachy zimnowalcowane: blachy do głębokiego tłoczenia blachy żeberkowe blachy wzorkowane blachy na opakowania wyroby specjalne

8 Schemat systemu produkcyjnego w AKI
Tlenek glinu elektroliza Aluminium pierwotne Odpady i złomy aluminiowe odlewnia Rafinacja i stopowanie metalu Odlewanie wlewków Cięcie na bloki walcownia walcarka gorąca obróbka końcowa walcarki zimne Frezowanie Nagrzewanie i Homogenizacja Walcowanie na gorąco Walcowanie na zimno Obróbka cieplna Prostowanie, obróbka powierzchni Cięcie i pakowanie Blachy i taśmy Opakowania Procesy objęte system zaawansowanego planowania i harmonogramowania Płynne aluminium

9 Stan systemu planowania produkcji w AK-I styczeń 2005
Analiza mocy produkcyjnych centrów i bilansu metalu – poza systemem Grupowanie zamówień i ustalanie daty realizacji zamówień – poza systemem Wszystkie elementy planowania i harmonogramowania są przygotowane ręcznie (Excel) Wprowadzanie w JDE* papierowych raportów z centrów produkcyjnych Brak możliwości optymalizacji kolejności wykonania zleceń produkcyjnych Brak możliwości bilansowania mocy produkcyjnych i potrzeb materiałowych Brak harmonogramu zmianowego czyli kolejnych zadań na centra Brak możliwości prognozowania i realnego planowania w miesiącach i kwartałach Niemożliwe szybkie reagowanie na zmiany warunków produkcyjnych Brak możliwości komasacji zleceń na wyroby i składniki * JDE – JD Edwards – system klasy ERP firmy Peoplesoft, użytkowany w Aluminium-Konin Impexmetal SA

10 Wymagania postawione przed systemem
Możliwość łatwego i szybkiego (automatycznego) generowania harmonogramów Możliwość optymalizacji harmonogramów w oparciu o wymagania planistyczne, techniczne i technologiczne Wizualizacja zmian oraz wpływu podejmowanych decyzji planistycznych na wygenerowane harmonogramy Możliwość szybkiego wykrycia i reakcji na powstające odchylenia Przegląd stanu realizacji zleceń produkcyjnych – na wszystkich etapach procesu produkcyjnego w powiązaniu z zaharmonogramowanymi datami operacji i kompletacji zlecenia. Planowanie globalne odlewnia walcownia Walcarka gorąca Obróbka końcowa Walcarki zimne klienci

11 Założone wymierne efekty wdrożenia systemu APS
Możliwość potwierdzenia w ciągu 24 godzin terminów realizacji specjalnych zamówień klientów. Zwiększenie zdolności produkcyjnych wyrobów o 4 % Utrzymanie wiarygodności dostaw powyżej 90% przy wzroście produkcji w najbliższych latach do 100tys t/rok.

12 Oferta SPIN S.A. i LOGIS dla AKI
Czas trwania 10 miesięcy Specyfika wdrożeń APS Moduł i2 Factory Planner - planowanie i harmonogramowanie produkcji dobre referencje gotowy, w pełni konfigurowalny produkt, zaawansowane algorytmy optymalizacji doświadczeni, polskojęzyczni konsultanci Autorska aplikacja raportowania produkcji pisana pod potrzeby AK-I pozwalająca na szczegółowe śledzenie produkcji umożliwia dystrybucję harmonogramów na stanowiska Integracja systemu planowania z JDE OW Szczegółowa metodyka wdrożenia Podział prac na 4 etapy

13 Istotne aspekty projektu w AK-I
Silne wsparcie kierownictwa Aktywny Komitet Sterujący Wsparcie członków Komitetu Sterującego dla Kierowników Projektu Porządek w infrastrukturze informatycznej Bardzo sprawny Zespół Projektowy (5 osób ze strony zamawiającego) Przeprowadzona analiza strategii informatyzacji Zweryfikowanie strategii w aspekcie prowadzonych prac Zaproponowanie zmian i nowych rozwiązań Implementacja MS BizTalk

14 Plan prac projektowych
BR1 – 1 miesiąc Instalacja technologii Szkolenie użytkowników Opis rozwiązania Wstępny model planowania BR2 – 3 miesiące Podstawowy model planowania Globalny przegląd stanu obciążenia mocy produkcyjnych i wpływu zmian na to obciążenie BR3 – 3 miesiące Rozwój modelu planowania - planowanie produkcji na danych rzeczywistych Integracja Raportowanie produkcji BR4 – 4 miesiące Zawansowany model planowania Integracja Określanie realnego terminu dostawy Finansowa ocena planu Optymalizacja waskich gardeł Analiza „What if“ Natychmiastowa reakcja na zmiany Podstawowe używanie systemu

15 Schemat architektury rozwiązania w AK-I
System Planowania, Harmonogramowania i Zarządzania Produkcją Użytkownicy JDE/OW Zespół Planowania [Zespół Projektowy] i2 Factory Planner Dane systemu planowania i harmonogramowania JDE/OW Punkt zarządzania i raportowania mistrz odlewni koordynator walcowni Punkty raportowania urządzenia produkcyjne Aplikacja zarządzania i raportowania produkcji

16 Architektura informatyczna rozwiązania

17 Przegląd obciążenia urządzeń

18 Przegląd obciążenia urządzeń

19 Tworzenie planów i harmonogramów

20 Szybkie reagowania na zmiany zamówień

21 Efekty projektu Testy systemu – koniec listopada 2005 Możliwość natychmiastowego ustalania terminu realizacji zamówienia Automatyzacja procesu planowania Tworzenie zoptymalizowanych planów produkcyjnych Ułatwiona reakcja na zmiany w zamówieniach Łatwo dostępna informacja o stanie realizacji zamówień Pełny przegląd obciążeń urządzeń produkcyjnych, planów w horyzoncie dni, tygodni i miesięcy Możliwość urealnienia czasów planistycznych Raportowanie produkcji w czasie rzeczywistym

22 Dziękuję za uwagę krzysztof.choroszko@spinsa.pl www.spinsa.pl


Pobierz ppt "Nowoczesny system zintegrowanego planowania i harmonogramowania procesów produkcyjnych, na przykładzie wdrożenia w Aluminium Konin - Impexmetal SA Krzysztof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google