Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Mit MRP w logistyce Józef Okulewicz Politechnika Warszawska Wydział Transportu Zakopane 2002.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Mit MRP w logistyce Józef Okulewicz Politechnika Warszawska Wydział Transportu Zakopane 2002."— Zapis prezentacji:

1 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Mit MRP w logistyce Józef Okulewicz Politechnika Warszawska Wydział Transportu Zakopane 2002

2 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej fałszywe mniemanie o kimś lub o czymś uznawane bez dowodu, ubarwiona wymyślonymi szczegółami historia o jakiejś postaci lub o jakimś fakcie, wydarzeniu M I T Słownik Języka Polskiego, PWN 1979 akceptowana przez jakąś zbiorowość wersja wydarzeń, nie zawsze zgodnych z prawdą, której celem jest taka modyfikacja przeszłości, by odpowiadała ona potrzebom tej zbiorowości w jej aktualnym życiu Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Przegląd Rider's Digest, Warszawa1998 zmyślony sąd na temat jakiejś osoby, faktu, zdarzenia Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwa Europa, 2001

3 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Planowanie zapotrzebowania materiałowego MRP to komputerowa procedura planowania zapotrzebowania na surowce półprodukty, podzespoły w procesie wytwarzania wyrobów gotowych w warunkach zapotrzebowania zależnego Została opracowana i zastosowana w USA w latach 60-tych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Zarządzania Produkcją i Zapasami (APICS - American Production and Inventory Control Society ) Przyjmuje się założenie, że w zarządzaniu produkcją jest możliwe skoordynowanie i zsynchronizowanie wielkości zapasów dla potrzeb produkcyjnych Podstawa procedury precyzyjne planowanie produkcji poprzez tworzenie harmonogramów produkcji (MPS - Master Production Scheduling ) precyzyjne specyfikacje materiałowe wyrobu planowanego do produkcji (BOM - Bill of Materials )

4 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Jeszcze 5 lat temu znaczenie skrótu MRP czy MRP II znane było w Polsce nielicznej grupie specjalistów. Literatura dotycząca tego zagadnienia była trudno dostępna, a producenci odpowiednich systemów informatycznych dopiero stawiali u nas pierwsze kroki. Zachara M., Qumak International, PCkurier 18.03.1999 Czy jesteśmy przygotowani ( 1 ) Zanim będziemy wybierać system, który narzuci nam częściowo swoją logikę, należy dobrze zdefiniować jego podstawową funkcjonalność dyktowaną naszymi potrzebami.

5 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Wprowadzając system klasy MRP II, decydujemy się na inny sposób zarządzania, podejmujemy wyzwanie polegające na istotnych zmianach organizacyjnych. Czy jesteśmy przygotowani ( 2 ) Zmiany te mają spowodować, że staniemy się w krótkim czasie nowocześnie zarządzaną firmą, która będzie mogła stawić czoła konkurencji. Nie można oczekiwać, że normalnie działająca firma z dnia na dzień zmieni sposób swojego funkcjonowania.

6 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Czy jesteśmy przygotowani ( 3 ) Tak więc najpierw zdecydujmy się na model zarządzania, a potem dobierzmy do niego właściwy system. Jeśli decydujemy się na przykład na rozwiązanie typu MRP II, oznacza to przede wszystkim doprowadzenie do zgodnego z tym modelem przepływu informacji; teoretycznie nie potrzeba do tego systemu komputerowego – powstaje jednak pytanie, czy byłoby to efektywne. Wdrożenia nie można kupić. Można jedynie nabyć usługi wdrożeniowe.

7 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej PODSTAWOWE KORZYŚCI jakie odnosimy dzięki zastosowaniu systemu ERP w przedsiębiorstwie: procesy biznesowe ulegają uporządkowaniu i standaryzowaniu, dokładnie wiadomo jakie są obszary odpowiedzialności, jakie powiązania występują pomiędzy poszczególnymi działami, usprawnia się przepływ informacji, zarząd ma dokładne dane na temat kosztów i przychodów przypadających na poszczególne produkty, działy, kanały dystrybucji, grupy odbiorców- wzrasta rentowność, możliwe jest prognozowanie kosztów i przepływów finansowych, przez co rośnie efektywność finansowania działalności bieżącej firmy i procesu inwestycji, maleje pracochłonność i wzrasta szybkość przygotowywania zestawień dla potrzeb rachunkowości zaradczej i sprawozdawczości zewnętrznej - czas przygotowania bilansu liczy się w godzinach, istnieje możliwość wyboru optymalnych źródeł zaopatrzenia, kontroli jakości dostaw, Berezowska A.: ERP - Efektywnie Rozwijane Przedsiębiorstwo, Logistyka a Jakość, nr 5 (17) 2002

8 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej zakupy planowane są wg rzeczywistych potrzeb wynikłych z planów produkcji, minimalizujemy stany zapasów magazynowych, planowanie produkcji dostosowane jest do prognozowanego popytu, optymalizujemy wykorzystanie majątku trwałego i personelu, obniżamy koszty utrzymania zapasów, szybko możemy wprowadzić zmiany w planie produkcji, jeżeli zamówienia klientów wzrosną, poprawia się poziom obsługi klienta, dostawy realizowane są szybciej i na czas możemy dokładnie określić kiedy zamówienie zostanie zrealizowane i na jakim jest etapie, firma jest w stanie lepiej dostosować swoja ofertę do wymagań klienta i szybciej reagować na potrzeby rynku, efektywniej zarządzamy zasobami ludzkimi, lepiej dobieramy pracowników i podnosimy ich kwalifikacje zgodnie z potrzebami firmy, wiemy jakie zagrożenia mogą nas spotkać w przyszłości i jak ich uniknąć, wzrasta wiarygodność naszej firmy w oczach kontrahentów. PODSTAWOWE KORZYŚCI

9 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Nic dziwnego, ze przedsiębiorstwa zwracają się ku systemom ERP w celu zintegrowania swoich informacji Hanelt H.: A Manager's Guide to a Successful ERP Implementation System ERP porządkuje strumienie danych w przedsiębiorstwie poprzez integrowanie modelu działalności i dostarczanie zarządowi bezpośredniego dostępu do bogactwa aktualnej i bieżącej informacji. Jednakże system ERP nie może dostarczyć tych korzyści sam z siebie

10 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Wybór oprogramowania właściwego dla przedsiębiorstwa Utrzymywanie aktywnego udziału zarządu Przypisanie do projektu w pełnym wymiarze najlepszych pracowników Dobór dobrego kierownika projektu Zrealizowanie odpowiednich inwestycji (sprzęt + ludzie) Zastosowanie efektywnego zarządzania zmianami Domagać się minimalizacji zmian w oprogramowaniu Dokumentować wszystko Efektywnie wykorzystywać konsultantów Panować nad oczekiwaniami Kluczowe czynniki wdrożenia systemu ERP Hanelt H.: A Manager's Guide to a Successful ERP Implementation

11 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej W ostatnich latach obserwujemy kryzys zastosowań systemów ERP w polskiej gospodarce. Dość powszechna jest opinia, że wdrożenia systemów ERP nie spełniają oczekiwań firm zarówno w kwestii kosztów, rezultatów, jak i przebiegu wdrażania Sakowski A.: Mit IT, kryzys ERP, właściwy porządek rzeczy. Systemy informatyczne do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją, MRP II / ERP, Computerworld, CXO, grudzień 2002 Wdrożenie ERP oznacza wprowadzenie modelu działania firmy na wiele lat. Decyzja o wdrażani ERP powinna być strategiczna, obliczona na zbudowanie trwałych podstaw biznesu. Wdrożenie systemu ERP powinno być oparte na docelowych procesach, które muszą być zdefiniowane i zatwierdzone (a więc są rezultatem wcześniejszego opracowania docelowej strategii biznesowej).

12 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Spójrzmy prawdzie w oczy, systemy ERP - od których oczekuje się funkcji integracyjnej - właściwie nie mają dobrej prasy. System ERP z jego (teoretyczną) możliwością złączenia globalnych funkcji i procesów, wydawał się darem bożym dla logistyków. Tymczasem w ostatnim roku PA Consulting Group stwierdził, że 92 % firm, które zainstalowały ERP nie są z tego zadowolone. Bartram P.: Where ERP actually works. Logistics Europe, september 2002

13 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Cztery podstawowe cechy charakteru: odwaga, sprawiedliwość, umiarkowanie i roztropność 1. Brak umiejętności korzystania z rad innych, 2. Nieliczenie się z realiami, 3. Nieumiejętność korzystania z doświadczeń praktycznych, 4. Brak umiejętności dokonywania trafnej oceny, 5. Kłopoty z tzw. zdrowym rozsądkiem, 6. Brak przenikliwości, 7. Brak przezorności, 8. Brak oględności, 9. Brak ostrożności, 10. Nieumiejętność doradzania innym. Popończyk J.: Różne z życia przypadki, czyli o 10 źródłach niepowodzeń wdrożeń systemów ERP. Systemy ERP - wyzwania, efekty, perspektywy, Computerworld Raport, czerwiec 2002... strona kupująca wdrożenie [...] ponosi główne ryzyko i powinna być odpowiednio przygotowana do kierowania zadaniem

14 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej P czas wyprzedzenia Z - zapas Zmin To D T - czas T1T1 MRP MPS

15 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej P czas wyprzedzenia Z - zapas Zmin To D T - czas T1T1 MRP P czas wyprzedzenia Z - zapas Zmin To D T - czas T1T1 wg stanu

16 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej P czas wyprzedzenia Z - zapas Zmin To D T - czas T1T1 MRP P czas wyprzedzenia Z - zapas Zmin To D T - czas T1T1 wg stanu prognoza

17 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Prognoza popytu Plan zaopatrzenia Metoda statycznych poziomów zapasów Metoda M R P Metoda dynamicznych poziomów zapasów

18 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Prognoza popytu Plan zaopatrzenia Metoda M R P szybsze reagowanie na zmiany popytu prostsza Metoda dynamicznych poziomów zapasów

19 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej był znany i stosowany wcześniej i tylko wystarczyło zaprząc do jego realizacji komputery, które akurat od lat 60-tych stały się stosunkowo łatwo dostępne dla przedsiębiorców. nie może stanowić klucza do pomyślności przedsiębiorstwa. ALGORYTM Odkrywczość zastosowania metodologii MRP polegała na tym i tylko na tym, że wzmocniono za pomocą techniki komputerowej to co wiedziano i to co robiono wcześniej.

20 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej przesłania odbiorcę dostarczanych dóbr, pozbawiając go podmiotowości poprzez umieszczenie wśród podobnych sobie – jeśli nie identycznych – reprezentantów populacji zwalnia logistyka z ostrożności z jaką powinien podchodzić do wszelkich sygnałów z rynku, złudnie upewniając, że odsłonięta została przed nim przyszłość PROGNOZA

21 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Przekalkulowanie prognozy na plany zaopatrzenia materiałowego czy produkcji jest zajęciem banalnym, całkowicie niewystarczającym do uzasadnienia obecności wysoko wykwalifikowanego logistyka w przedsiębiorstwie. Od logistyki oczekuje się czegoś więcej niż prostej arytmetyki i ewentualnej demonstracji bezradności wobec rzeczywistości nie przystającej do prognoz. Wartością dodaną logistyki jest bowiem tworzenie elastycznych systemów reagowania na odchylenia rzeczywistości od prognozy. Dobre plany logistyczne z góry zakładają niesprawdzalność prognozy i przygotowują przedsiębiorstwo na tę ewentualność. Szewczyk J.: Animator sprawnego planowania. CXO, grudzień 2002 OPINIA

22 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Kierownictwa informatyzowanych przedsiębiorstw uświadamiają sobie w coraz szerszym zakresie konieczność opracowania strategii informatyzacji jako dokumentu wtórnego wobec strategii rozwoju obiektu. Zintegrowany System Informatyczny Adamczewski P.: Z doświadczeń realizacji zintegrowanych systemów informatycznych. Mat.Konf.Logistics98 Jeśli wdrażany system ma przyczynić się do radykalnej poprawy sytuacji finansowej w krótkim czasie, to najprawdopodobniej mu w tym nie pomoże.

23 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej upływ czasu Fazy systemu

24 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej upływ czasu Fazy systemu ZS I

25 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej upływ czasu Fazy systemu Ktokolwiek przestanie się uczyć, jest stary. Najważniejsze jest bowiem w życiu, aby młody pozostał nasz umysł Henry Ford

26 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Fazy realizacji projektów wg Ryszarda Baka - Bak Project Management Company, Anglia Entuzjazm Utrata złudzeń Panika Poszukiwanie winnych Karanie niewinnych Nagradzanie i honorowanie osób nieuczestniczących w projekcie

27 Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Mit MRP w logistyce Józef Okulewicz Politechnika Warszawska Wydział Transportu Zakopane 2002


Pobierz ppt "Józef Okulewicz VI Konferencja Logistyki Stosowanej Mit MRP w logistyce Józef Okulewicz Politechnika Warszawska Wydział Transportu Zakopane 2002."

Podobne prezentacje


Reklamy Google