Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Warszawska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Warszawska"— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Warszawska
Józef Okulewicz, dr inż. Mit MRP w logistyce Józef Okulewicz Politechnika Warszawska Wydział Transportu Zakopane 2002

2 zmyślony sąd na temat jakiejś osoby, faktu, zdarzenia
M I T fałszywe mniemanie o kimś lub o czymś uznawane bez dowodu, ubarwiona wymyślonymi szczegółami historia o jakiejś postaci lub o jakimś fakcie, wydarzeniu Słownik Języka Polskiego, PWN 1979 akceptowana przez jakąś zbiorowość wersja wydarzeń, nie zawsze zgodnych z prawdą, której celem jest taka modyfikacja przeszłości, by odpowiadała ona potrzebom tej zbiorowości w jej aktualnym życiu Słownik Współczesnego Języka Polskiego, Przegląd Rider's Digest, Warszawa1998 zmyślony sąd na temat jakiejś osoby, faktu, zdarzenia Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwa Europa, 2001

3 Planowanie zapotrzebowania materiałowego
MRP to komputerowa procedura planowania zapotrzebowania na surowce półprodukty, podzespoły w procesie wytwarzania wyrobów gotowych w warunkach zapotrzebowania zależnego Została opracowana i zastosowana w USA w latach 60-tych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Zarządzania Produkcją i Zapasami (APICS - American Production and Inventory Control Society ) Przyjmuje się założenie, że w zarządzaniu produkcją jest możliwe skoordynowanie i zsynchronizowanie wielkości zapasów dla potrzeb produkcyjnych Podstawa procedury precyzyjne planowanie produkcji poprzez tworzenie harmonogramów produkcji (MPS - Master Production Scheduling ) precyzyjne specyfikacje materiałowe wyrobu planowanego do produkcji (BOM - Bill of Materials )

4 Czy jesteśmy przygotowani ( 1 )
Zachara M., Qumak International, PCkurier Jeszcze 5 lat temu znaczenie skrótu MRP czy MRP II znane było w Polsce nielicznej grupie specjalistów. Literatura dotycząca tego zagadnienia była trudno dostępna, a producenci odpowiednich systemów informatycznych dopiero stawiali u nas pierwsze kroki. Zanim będziemy wybierać system, który narzuci nam częściowo swoją logikę, należy dobrze zdefiniować jego podstawową funkcjonalność dyktowaną naszymi potrzebami.

5 Czy jesteśmy przygotowani ( 2 )
Wprowadzając system klasy MRP II, decydujemy się na inny sposób zarządzania, podejmujemy wyzwanie polegające na istotnych zmianach organizacyjnych. Zmiany te mają spowodować, że staniemy się w krótkim czasie nowocześnie zarządzaną firmą, która będzie mogła stawić czoła konkurencji. Nie można oczekiwać, że normalnie działająca firma z dnia na dzień zmieni sposób swojego funkcjonowania.

6 Wdrożenia nie można kupić. Można jedynie nabyć usługi wdrożeniowe.
Czy jesteśmy przygotowani ( 3 ) Tak więc najpierw zdecydujmy się na model zarządzania, a potem dobierzmy do niego właściwy system. Jeśli decydujemy się na przykład na rozwiązanie typu MRP II, oznacza to przede wszystkim doprowadzenie do zgodnego z tym modelem przepływu informacji; teoretycznie nie potrzeba do tego systemu komputerowego – powstaje jednak pytanie, czy byłoby to efektywne. Wdrożenia nie można kupić. Można jedynie nabyć usługi wdrożeniowe.

7 PODSTAWOWE KORZYŚCI jakie odnosimy dzięki zastosowaniu systemu ERP w przedsiębiorstwie:
Berezowska A.: ERP - Efektywnie Rozwijane Przedsiębiorstwo, Logistyka a Jakość, nr 5 (17) 2002 procesy biznesowe ulegają uporządkowaniu i standaryzowaniu, dokładnie wiadomo jakie są obszary odpowiedzialności, jakie powiązania występują pomiędzy poszczególnymi działami, usprawnia się przepływ informacji, zarząd ma dokładne dane na temat kosztów i przychodów przypadających na poszczególne produkty, działy, kanały dystrybucji, grupy odbiorców- wzrasta rentowność, możliwe jest prognozowanie kosztów i przepływów finansowych, przez co rośnie efektywność finansowania działalności bieżącej firmy i procesu inwestycji, maleje pracochłonność i wzrasta szybkość przygotowywania zestawień dla potrzeb rachunkowości zaradczej i sprawozdawczości zewnętrznej - czas przygotowania bilansu liczy się w godzinach, istnieje możliwość wyboru optymalnych źródeł zaopatrzenia, kontroli jakości dostaw,

8 wzrasta wiarygodność naszej firmy w oczach kontrahentów.
PODSTAWOWE KORZYŚCI zakupy planowane są wg rzeczywistych potrzeb wynikłych z planów produkcji, minimalizujemy stany zapasów magazynowych, planowanie produkcji dostosowane jest do prognozowanego popytu, optymalizujemy wykorzystanie majątku trwałego i personelu, obniżamy koszty utrzymania zapasów, szybko możemy wprowadzić zmiany w planie produkcji, jeżeli zamówienia klientów wzrosną, poprawia się poziom obsługi klienta, dostawy realizowane są szybciej i na czas możemy dokładnie określić kiedy zamówienie zostanie zrealizowane i na jakim jest etapie, firma jest w stanie lepiej dostosować swoja ofertę do wymagań klienta i szybciej reagować na potrzeby rynku, efektywniej zarządzamy zasobami ludzkimi, lepiej dobieramy pracowników i podnosimy ich kwalifikacje zgodnie z potrzebami firmy, wiemy jakie zagrożenia mogą nas spotkać w przyszłości i jak ich uniknąć, wzrasta wiarygodność naszej firmy w oczach kontrahentów.

9 Jednakże system ERP nie może dostarczyć tych korzyści sam z siebie
Nic dziwnego, ze przedsiębiorstwa zwracają się ku systemom ERP w celu zintegrowania swoich informacji System ERP porządkuje strumienie danych w przedsiębiorstwie poprzez integrowanie modelu działalności i dostarczanie zarządowi bezpośredniego dostępu do bogactwa aktualnej i bieżącej informacji. Jednakże system ERP nie może dostarczyć tych korzyści sam z siebie Hanelt H.: A Manager's Guide to a Successful ERP Implementation

10 Kluczowe czynniki wdrożenia systemu ERP
Wybór oprogramowania właściwego dla przedsiębiorstwa Utrzymywanie aktywnego udziału zarządu Przypisanie do projektu w pełnym wymiarze najlepszych pracowników Dobór dobrego kierownika projektu Zrealizowanie odpowiednich inwestycji (sprzęt + ludzie) Zastosowanie efektywnego zarządzania zmianami Domagać się minimalizacji zmian w oprogramowaniu Dokumentować wszystko Efektywnie wykorzystywać konsultantów Panować nad oczekiwaniami Hanelt H.: A Manager's Guide to a Successful ERP Implementation

11 W ostatnich latach obserwujemy kryzys zastosowań systemów ERP w polskiej gospodarce.
Dość powszechna jest opinia, że wdrożenia systemów ERP nie spełniają oczekiwań firm zarówno w kwestii kosztów, rezultatów, jak i przebiegu wdrażania Wdrożenie ERP oznacza wprowadzenie modelu działania firmy na wiele lat. Decyzja o wdrażani ERP powinna być strategiczna, obliczona na zbudowanie trwałych podstaw biznesu. Wdrożenie systemu ERP powinno być oparte na „docelowych procesach”, które muszą być zdefiniowane i zatwierdzone (a więc są rezultatem wcześniejszego opracowania „docelowej strategii biznesowej”). Sakowski A.: Mit IT, kryzys ERP, właściwy porządek rzeczy. Systemy informatyczne do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją, MRP II / ERP, Computerworld, CXO, grudzień 2002

12 Spójrzmy prawdzie w oczy, systemy ERP - od których oczekuje się funkcji integracyjnej - właściwie nie mają dobrej prasy. System ERP z jego (teoretyczną) możliwością złączenia globalnych funkcji i procesów, wydawał się darem bożym dla logistyków. Tymczasem w ostatnim roku PA Consulting Group stwierdził, że 92 % firm, które zainstalowały ERP nie są z tego zadowolone. Bartram P.: Where ERP actually works. Logistics Europe, september 2002

13 1. Brak umiejętności korzystania z rad innych,
... strona kupująca wdrożenie [...] ponosi główne ryzyko i powinna być odpowiednio przygotowana do kierowania zadaniem Cztery podstawowe cechy charakteru: odwaga, sprawiedliwość, umiarkowanie i roztropność 1. Brak umiejętności korzystania z rad innych, 2. Nieliczenie się z realiami, 3. Nieumiejętność korzystania z doświadczeń praktycznych, 4. Brak umiejętności dokonywania trafnej oceny, 5. Kłopoty z tzw. zdrowym rozsądkiem, 6. Brak przenikliwości, 7. Brak przezorności, 8. Brak oględności, 9. Brak ostrożności, 10. Nieumiejętność doradzania innym. Popończyk J.: Różne z życia przypadki, czyli o 10 źródłach niepowodzeń wdrożeń systemów ERP. Systemy ERP - wyzwania, efekty, perspektywy, Computerworld Raport, czerwiec 2002

14 Z - zapas MRP D Zmin P MPS T1 To T - czas czas wyprzedzenia

15 MRP wg stanu Z - zapas D Zmin P T1 To T - czas czas wyprzedzenia

16 MRP prognoza wg stanu Z - zapas D Zmin P T1 To T - czas
czas wyprzedzenia Z - zapas prognoza wg stanu D Zmin P T1 To T - czas czas wyprzedzenia

17 Plan zaopatrzenia Prognoza popytu Metoda statycznych poziomów zapasów
Metoda dynamicznych poziomów zapasów Metoda M R P Plan zaopatrzenia

18 Plan zaopatrzenia Prognoza popytu prostsza
szybsze reagowanie na zmiany popytu Metoda dynamicznych poziomów zapasów Metoda M R P Plan zaopatrzenia

19 nie może stanowić klucza do pomyślności przedsiębiorstwa.
ALGORYTM był znany i stosowany wcześniej i tylko wystarczyło zaprząc do jego realizacji komputery, które akurat od lat 60-tych stały się stosunkowo łatwo dostępne dla przedsiębiorców. nie może stanowić klucza do pomyślności przedsiębiorstwa. Odkrywczość zastosowania metodologii MRP polegała na tym i tylko na tym, że wzmocniono za pomocą techniki komputerowej to co wiedziano i to co robiono wcześniej.

20 PROGNOZA przesłania odbiorcę dostarczanych dóbr, pozbawiając go podmiotowości poprzez umieszczenie wśród podobnych sobie – jeśli nie identycznych – reprezentantów populacji zwalnia logistyka z ostrożności z jaką powinien podchodzić do wszelkich sygnałów z rynku, złudnie upewniając, że odsłonięta została przed nim przyszłość

21 OPINIA Przekalkulowanie prognozy na plany zaopatrzenia materiałowego czy produkcji jest zajęciem banalnym, całkowicie niewystarczającym do uzasadnienia obecności wysoko wykwalifikowanego logistyka w przedsiębiorstwie. Od logistyki oczekuje się czegoś więcej niż prostej arytmetyki i ewentualnej demonstracji bezradności wobec rzeczywistości nie przystającej do prognoz. Wartością dodaną logistyki jest bowiem tworzenie elastycznych systemów reagowania na odchylenia rzeczywistości od prognozy. Dobre plany logistyczne z góry zakładają niesprawdzalność prognozy i przygotowują przedsiębiorstwo na tę ewentualność. Szewczyk J.: Animator sprawnego planowania. CXO, grudzień 2002

22 Zintegrowany System Informatyczny
Kierownictwa informatyzowanych przedsiębiorstw uświadamiają sobie w coraz szerszym zakresie konieczność opracowania strategii informatyzacji jako dokumentu wtórnego wobec strategii rozwoju obiektu. Jeśli wdrażany system ma przyczynić się do radykalnej poprawy sytuacji finansowej w krótkim czasie, to najprawdopodobniej mu w tym nie pomoże. Adamczewski P.: Z doświadczeń realizacji zintegrowanych systemów informatycznych. Mat.Konf.Logistics’98

23 Fazy systemu upływ czasu

24 Fazy systemu ZS I ZS I upływ czasu

25 Fazy systemu Ktokolwiek przestanie się uczyć, jest stary. Najważniejsze jest bowiem w życiu, aby młody pozostał nasz umysł Henry Ford upływ czasu

26 Fazy realizacji projektów
Józef Okulewicz, dr inż. Fazy realizacji projektów wg Ryszarda Baka - Bak Project Management Company, Anglia Entuzjazm Utrata złudzeń Panika Poszukiwanie winnych Karanie niewinnych Nagradzanie i honorowanie osób nieuczestniczących w projekcie

27 Józef Okulewicz Politechnika Warszawska Wydział Transportu
Mit MRP w logistyce Józef Okulewicz Politechnika Warszawska Wydział Transportu Zakopane 2002


Pobierz ppt "Politechnika Warszawska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google