Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestowanie nabiera smaku Przedsiębiorstw o Produkcyjno Handlowe BOMI S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestowanie nabiera smaku Przedsiębiorstw o Produkcyjno Handlowe BOMI S.A."— Zapis prezentacji:

1 Inwestowanie nabiera smaku Przedsiębiorstw o Produkcyjno Handlowe BOMI S.A.

2 Agenda władze Spółki struktura akcjonariatu profil Spółki perspektywiczny rynek mocna pozycja konkurencyjna strategia rozwoju wyniki finansowe plany inwestycyjne

3 Zarząd Spółki: Stanisław Okonek – Prezes Zarządu Mieczysław Cierpisz – Wiceprezes Zarządu Krzysztof Pietkun – Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza: Grzegorz Leszczyński – Przewodniczący RN Piotr Dziabas – Wiceprzewodniczący RN Marian Pełka – Członek RN Marek Jarociński – Członek RN Piotr Derlatka – Członek RN umiejętności i doświadczenie skuteczność w realizacji strategii zaangażowanie kapitałowe w Spółkę Kluczowa kadra zarządzająca PPH BOMI S.A. - zespół fachowców o dużym doświadczeniu w obszarze branży handlu detalicznego oraz finansów. Władze Spółki

4 Struktura akcjonariatu Źródło: Spółka

5 Profil Spółki

6 jedna z największych sieci delikatesów w Polsce (22 obiektów) znana marka bogata oferta produktów ok. 35 tys. - dostosowana do preferencji klientów szeroka baza dostawców - ok. 600 (dywersyfikacja dostaw oraz bogactwo oferty) lojalni klienci o ponadprzeciętnych dochodach - programy lojalnościowe najlepsze lokalizacje sklepów szybka ekspansja rynkowa kompetentny i doświadczony Zarząd sprawnie realizowana strategia rozwoju rosnąca sprzedaż i rentowność Profil Spółki

7 Historia Rozwój sieci sprzedaży – liczba delikatesów PPH BOMI S.A. Źródło: Spółka

8 Perspektywiczny rynek

9 wartość rynku sprzedaży detalicznej w 2005 r. - 149,7 mld zł * roczne tempo wzrostu rynku FMCG w Polsce - ok. 2,9 % * Datamonitor Rynek FMCG Struktura rynku FMCG w Polsce w 2005 r.* Krajowy rynek detaliczny w 2005 r. - udział w sprzedaży artykułów spożywczych * produkty spożywcze i napoje 36,30% pozostałe 63,70% supermarkety 34,20% hipermarkety 22,90% specjalistyczne sklepy spożywcze 22,40% dyskonty 12,70% inne 7,89%

10 Rynek delikatesów rozwija się w tempie około 22% rocznie. Prognozy wartości rynku sprzedaży detalicznej żywności w Polsce w latach 2005-2010 Źródło: Datamonitor Rynek FMCG

11 rosnąca zamożność społeczeństwa - wzrost zapotrzebowania na produkty z wyższej półki najważniejsze kryterium zakupu artykułów spożywczych jakość oferowanych produktów dobra lokalizacja sklepu produkty markowe postrzegane jako: bezpieczniejsze o lepszej jakości rosnące zainteresowanie kuchniami innych krajów i samodzielnym przyrządzaniem potraw - popyt na produkty egzotyczne, rzadko spotykane segment produktów premium - mniejsza wrażliwość na wahania koniunktury *raport Wprost, IX 2006 r. **raport PricewaterhouseCoopers From Sao Paulo to Shanghai – New consumer dynamics: The impact on modern retailing – Poland 2006/07 Rynek delikatesów w Polsce akceptacja wyższej ceny ** cena najważniejsza jedynie dla 20% konsumentów*

12 Mocna pozycja konkurencyjna

13 bardzo mocna pozycja na rynku delikatesów w Polsce wysoki udział w rynku sprzedaż w sieciach delikatesowych osiąga wartość 2 mld zł rocznie * udział sprzedaży PPH BOMI S.A. w rynku wynosi 19% Mocna pozycja rynkowa Źródło: PMR Publications, 1Q 2007 Źródło: Spółka * - Rzeczpospolita, 9.XI.2006 r. PPH BOMI S.A. 19% pozostali 81% Udział w rynku sprzedaży w sieciach delikatesowych w Polsce Ilość sklepów na koniec I kwartału 2007 r. Sklepy własne Sklepy fraszyzowe

14 know how rozbudowana sieć sprzedaży możliwości kapitałowe rozpoznawalna marka efektywność działania Mocna pozycja rynkowa

15 wysoka specjalizacja – koncentracja na rynku delikatesów bogata oferta produktów spożywczych w segmencie premium, ściśle dostosowana do preferencji klientów – 35 tys. bezkonkurencyjna na rynku gama asortymentu cena odpowiadająca wysokiej jakości produktów nie konkurowanie ceną a jakością towarów oraz obsługi zaufanie klientów do BOMI jako najdłużej działających w Polsce wielkopowierzchniowych sklepów delikatesowych duża lojalność klientów: ludzie o ponadprzeciętnych dochodach, ceniący jakość, szeroki wybór towarów – w tym egzotycznych, trudno dostępnych produktów oraz profesjonalną obsługę programy lojalnościowe (rabaty, karty rabatowo-kredytowe Nordea, konkursy) Efektywny model biznesu

16 wielowymiarowy wzrost: wzrost sprzedaży detalicznej poprzez rozbudowę sieci delikatesów stały wzrost efektywności działania – zwiększanie sprzedaży na m 2 zwiększanie rentowności działania (efekty skali) Efektywny model biznesu Źródło: Spółka Liczba delikatesów BOMIPowierzchnia sprzedaży detalicznej (m 2 )

17 bezpieczeństwo: zdywersyfikowana struktura dostawców – ok. 600 szeroka sieć sprzedaży - rozproszenie ryzyka lokalizacyjnego obszar ekskluzywnych produktów - stabilny poziom sprzedaży, także w przypadku wahań koniunktury wysokie bariery wejścia dla konkurencji: kapitałochłonność know how wieloletnie wypracowane relacje z partnerami Efektywny model biznesu

18 intensywny rozwój sieci sprzedaży pod względem powierzchni i zasięgu: 22 obiekty (IX 2007 r.) 48 obiektów w 2009 r. łączna powierzchnia 38263 m 2 (IV 2007 r.) 88 000 m 2 w 2009 r. preferowana powierzchnia sklepu od 1 500 m 2 do 2500 m 2 preferowane duże miasta powyżej 70 tys. mieszkańców lub lokalizacje podmiejskie najbardziej atrakcyjne lokalizacje w miastach: centra i galerie handlowe, nowe osiedla mieszkaniowe jednolity design sklepów - wzmocnienie identyfikacji marki BOMI Delikatesy zwiększanie efektywności działania poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie sprzedażą rozważenie możliwości ekspansji zagranicznej Strategia rozwoju Źródło: Spółka Wzrost powierzchni sprzedaży w latach 2006-2009 (m 2 )

19 Istniejące delikatesy:* Gdańsk (8) Warszawa (5) Gdynia (3) Bydgoszcz (1) Katowice (1) Legnica (1) Legionowo (1) Malbork (1) Słupsk (1) Otwarcia planowane na 2007 r.: Bydgoszcz (1) Gorzów Wielkopolski (1) Kraków (1) Sopot (1) Stan na: XI 2007r. Sieć sprzedaży PPH BOMI S.A. w 2007 r. Rozwój sieci sprzedaży

20 Wyniki finansowe

21 podwojenie przychodów latach 2004 - 2007 rozwój ekstensywny (zwiększanie liczby placówek) rozwój intensywny (rosnąca efektywność działania) Źródło: Spółka Sprzedaż Sprzedaż PPH BOMI S.A. (w tys. zł)

22 15-krotny wzrost wielkości zysku netto w okresie 2004-2007 wzrost efektywności działania, poprzez: efekt skali (wzrost obrotów przy względnie stałych kosztach oraz poprawa warunków zakupu) zoptymalizowanie indeksów towarowych (dziś ok. 35 tys.) Źródło: Spółka Wyniki finansowe 2007P200620052004 EBITDA26 76415 3478 0064 869 zysk operacyjny22 65312 7454 7212 186 zysk netto18 2429 9893 1891 221

23 Bilans Podstawowe dane bilansowe PPH BOMI S.A. (w tys. zł) Źródło: Spółka 31.12.200631.12.200531.12.2004 aktywa trwałe16 01414 70314 656 aktywa obrotowe57 86141 63732 148 aktywa razem73 87556 34046 804 kapitał własny17 6149 3736 184 zobowiązania56 26146 96740 620 31.12.200631.12.200531.12.2004 rzeczowe aktywa trwałe 18,5222,3126,82 zapasy 39,4951,9544,62 kapitał własny 23,8416,6413,21 zobowiązania krótkoterminowe 70,9075,6982,72 zobowiązania długoterminowe 3,704,232,88 Struktura bilansu PPH BOMI S.A. (%)

24 Źródło: Obliczenia DM IDMSA na podstawie danych Spółki Analiza wskaźnikowa 200620052004 rentowność netto2,641,030,44 rentowność sprzedaży23,1122,3222,72 ROA13,525,662,61 ROE56,7134,0219,74 wskaźnik rotacji aktywów5,15,55,9 wskaźnik obrotu zapasów283528 okres spływu należności1078 okres spłaty zobowiązań50 51 wskaźnik bieżącej płynności1,10,980,83 wskaźnik płynności szybkiej0,550,29 wskaźnik natychmiastowy0,350,140,12 wskaźnik zadłużenia długoterminowego3,74,22,9 wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych319501657 wskaźnik ogólnego zadłużenia76,283,486,8

25 Podstawowe wskaźniki operacyjne (stan na 31.12.2006 r.) Źródło: Obliczenia DM IDMSA na podstawie danych Spółki Analiza wskaźnikowa - porównanie Bomi Alma MarketNG2Gino Rossi Emperia HoldingMonnari rentowność netto 2,643,2413,288,121,6612,11 ROA 13,527,8922,097,263,7120,24 ROE 56,7113,4629,0114,126,5541,33 wskaźnik rotacji aktywów 5,12,441,660,892,231,67 wskaźnik obrotu zapasów 2825921252477 okres spływu należności 104536651910 okres spłaty zobowiązań 50594813350108 wskaźnik ogólnego zadłużenia 76,241,323,848,643,351,0 wskaźnik bieżącej płynności 1,101,332,881,600,951,04 wskaźnik natychmiastowy 0,350,140,210,160,080,12

26 Plany inwestycyjne na lata 2007-2009 Ogółem 121 mln zł, z tego: 105 mln zł - uruchomienie działalności handlowej w 30 nowych lokalizacjach 3 mln zł - na promocja wizerunku marki BOMI Delikatesy 8 mln zł - modernizacja istniejących placówek 5 mln zł - nabycie i wdrożenie systemu informatycznego Plany inwestycyjne

27 dynamicznie rosnący, perspektywiczny rynek delikates ó w efektywny model biznesowy Sp ó łki mocna pozycja na rynku dynamiczny wzrost sieci sprzedaży wysoka rentowność i rosnąca sprzedaż kompetentny, doświadczony Zarząd wysokie bariery wejścia dla konkurencji Dlaczego warto zainwestować?

28 PPH BOMI S.A. Gdynia 81-572, ul. Gryfa Pomorskiego 71 tel. (+48 58) 627 34 60, fax: (+48 58) 627 34 61 e-mail: biurozarzadu@bomi.pl www.bomi.pl Niniejsza prezentacja ma wyłącznie charakter promocyjny. Informacje o publicznej ofercie akcji zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym dostępnym w wersji elektronicznej na stronach internetowych Spółki pod adresem: www.bomi.pl


Pobierz ppt "Inwestowanie nabiera smaku Przedsiębiorstw o Produkcyjno Handlowe BOMI S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google