Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestowanie nabiera smaku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestowanie nabiera smaku"— Zapis prezentacji:

1 Inwestowanie nabiera smaku
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe BOMI S.A.

2 Agenda władze Spółki struktura akcjonariatu profil Spółki
perspektywiczny rynek mocna pozycja konkurencyjna strategia rozwoju wyniki finansowe plany inwestycyjne

3 w realizacji strategii
Władze Spółki Zarząd Spółki: Stanisław Okonek – Prezes Zarządu Mieczysław Cierpisz – Wiceprezes Zarządu Krzysztof Pietkun – Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza: Grzegorz Leszczyński – Przewodniczący RN Piotr Dziabas – Wiceprzewodniczący RN Marian Pełka – Członek RN Marek Jarociński – Członek RN Piotr Derlatka – Członek RN umiejętności i doświadczenie skuteczność w realizacji strategii zaangażowanie kapitałowe w Spółkę Kluczowa kadra zarządzająca PPH BOMI S.A. - zespół fachowców o dużym doświadczeniu w obszarze branży handlu detalicznego oraz finansów.

4 Struktura akcjonariatu
Źródło: Spółka

5 Profil Spółki

6 Profil Spółki jedna z największych sieci delikatesów w Polsce (22 obiektów) znana marka bogata oferta produktów ok. 35 tys. - dostosowana do preferencji klientów szeroka baza dostawców - ok. 600 (dywersyfikacja dostaw oraz bogactwo oferty) lojalni klienci o ponadprzeciętnych dochodach - programy lojalnościowe najlepsze lokalizacje sklepów szybka ekspansja rynkowa kompetentny i doświadczony Zarząd sprawnie realizowana strategia rozwoju rosnąca sprzedaż i rentowność

7 Rozwój sieci sprzedaży – liczba delikatesów PPH BOMI S.A.
Historia Rozwój sieci sprzedaży – liczba delikatesów PPH BOMI S.A. Źródło: Spółka

8 Perspektywiczny rynek

9 Rynek FMCG wartość rynku sprzedaży detalicznej w 2005 r ,7 mld zł * roczne tempo wzrostu rynku FMCG w Polsce - ok. 2,9 % Krajowy rynek detaliczny w 2005 r. - udział w sprzedaży artykułów spożywczych * Struktura rynku FMCG w Polsce w 2005 r.* supermarkety 34,20% hipermarkety 22,90% specjalistyczne sklepy spożywcze 22,40% dyskonty 12,70% inne 7,89% produkty spożywcze i napoje 36,30% pozostałe 63,70% * Datamonitor

10 Rynek FMCG Rynek delikatesów rozwija się w tempie około 22% rocznie. Prognozy wartości rynku sprzedaży detalicznej żywności w Polsce w latach Źródło: Datamonitor

11 Rynek delikatesów w Polsce
rosnąca zamożność społeczeństwa - wzrost zapotrzebowania na produkty z wyższej półki najważniejsze kryterium zakupu artykułów spożywczych jakość oferowanych produktów dobra lokalizacja sklepu produkty markowe postrzegane jako: bezpieczniejsze o lepszej jakości rosnące zainteresowanie kuchniami innych krajów i samodzielnym przyrządzaniem potraw - popyt na produkty egzotyczne, rzadko spotykane segment produktów premium - mniejsza wrażliwość na wahania koniunktury cena najważniejsza jedynie dla 20% konsumentów* akceptacja wyższej ceny ** *raport Wprost, IX 2006 r. **raport PricewaterhouseCoopers „From Sao Paulo to Shanghai – New consumer dynamics: The impact on modern retailing – Poland 2006/07”

12 Mocna pozycja konkurencyjna

13 Mocna pozycja rynkowa bardzo mocna pozycja na rynku delikatesów w Polsce wysoki udział w rynku sprzedaż w sieciach delikatesowych osiąga wartość 2 mld zł rocznie* udział sprzedaży PPH BOMI S.A. w rynku wynosi 19% Udział w rynku sprzedaży w sieciach delikatesowych w Polsce Ilość sklepów na koniec I kwartału 2007 r. Sklepy własne Sklepy fraszyzowe PPH BOMI S.A. 19% pozostali 81% Źródło: Spółka Źródło: PMR Publications, 1Q 2007 * - Rzeczpospolita, 9.XI.2006 r.

14 efektywność działania
Mocna pozycja rynkowa know how rozbudowana sieć sprzedaży możliwości kapitałowe rozpoznawalna marka efektywność działania

15 Efektywny model biznesu
wysoka specjalizacja – koncentracja na rynku delikatesów bogata oferta produktów spożywczych w segmencie premium, ściśle dostosowana do preferencji klientów – 35 tys. bezkonkurencyjna na rynku gama asortymentu cena odpowiadająca wysokiej jakości produktów nie konkurowanie ceną a jakością towarów oraz obsługi zaufanie klientów do BOMI jako najdłużej działających w Polsce wielkopowierzchniowych sklepów delikatesowych duża lojalność klientów: ludzie o ponadprzeciętnych dochodach, ceniący jakość, szeroki wybór towarów – w tym egzotycznych, trudno dostępnych produktów oraz profesjonalną obsługę programy lojalnościowe (rabaty, karty rabatowo-kredytowe Nordea, konkursy)

16 Efektywny model biznesu
wielowymiarowy wzrost: wzrost sprzedaży detalicznej poprzez rozbudowę sieci delikatesów stały wzrost efektywności działania – zwiększanie sprzedaży na m2 zwiększanie rentowności działania (efekty skali) Liczba delikatesów BOMI Powierzchnia sprzedaży detalicznej (m2) Źródło: Spółka Źródło: Spółka

17 Efektywny model biznesu
bezpieczeństwo: zdywersyfikowana struktura dostawców – ok. 600 szeroka sieć sprzedaży - rozproszenie ryzyka lokalizacyjnego obszar ekskluzywnych produktów - stabilny poziom sprzedaży, także w przypadku wahań koniunktury wysokie bariery wejścia dla konkurencji: kapitałochłonność know how wieloletnie wypracowane relacje z partnerami

18 Wzrost powierzchni sprzedaży w latach 2006-2009 (m2)
Strategia rozwoju intensywny rozwój sieci sprzedaży pod względem powierzchni i zasięgu: 22 obiekty (IX 2007 r.)  48 obiektów w 2009 r. łączna powierzchnia m2 (IV 2007 r.)  m2 w 2009 r. preferowana powierzchnia sklepu od m2 do 2500 m2 preferowane duże miasta powyżej 70 tys. mieszkańców lub lokalizacje podmiejskie najbardziej atrakcyjne lokalizacje w miastach: centra i galerie handlowe, nowe osiedla mieszkaniowe jednolity design sklepów - wzmocnienie identyfikacji marki BOMI Delikatesy zwiększanie efektywności działania poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie sprzedażą rozważenie możliwości ekspansji zagranicznej Wzrost powierzchni sprzedaży w latach (m2) Źródło: Spółka

19 Rozwój sieci sprzedaży
Sieć sprzedaży PPH BOMI S.A. w 2007 r. Istniejące delikatesy:* Gdańsk (8) Warszawa (5) Gdynia (3) Bydgoszcz (1) Katowice (1) Legnica (1) Legionowo (1) Malbork (1) Słupsk (1) Otwarcia planowane na 2007 r.: Gorzów Wielkopolski (1) Kraków (1) Sopot (1) Stan na: XI 2007r.

20 Wyniki finansowe

21 Sprzedaż podwojenie przychodów latach 2004 - 2007
rozwój ekstensywny (zwiększanie liczby placówek) rozwój intensywny (rosnąca efektywność działania) Sprzedaż PPH BOMI S.A. (w tys. zł) Źródło: Spółka

22 Wyniki finansowe 15-krotny wzrost wielkości zysku netto w okresie wzrost efektywności działania, poprzez: efekt skali (wzrost obrotów przy względnie stałych kosztach oraz poprawa warunków zakupu) zoptymalizowanie indeksów towarowych (dziś ok. 35 tys.) 2007P 2006 2005 2004 EBITDA 26 764 15 347 8 006 4 869 zysk operacyjny 22 653 12 745 4 721 2 186 zysk netto 18 242 9 989 3 189 1 221 Źródło: Spółka

23 Bilans Podstawowe dane bilansowe PPH BOMI S.A. (w tys. zł)
aktywa trwałe 16 014 14 703 14 656 aktywa obrotowe 57 861 41 637 32 148 aktywa razem 73 875 56 340 46 804 kapitał własny 17 614 9 373 6 184 zobowiązania 56 261 46 967 40 620 Struktura bilansu PPH BOMI S.A. (%) rzeczowe aktywa trwałe 18,52 22,31 26,82 zapasy 39,49 51,95 44,62 kapitał własny 23,84 16,64 13,21 zobowiązania krótkoterminowe 70,90 75,69 82,72 zobowiązania długoterminowe 3,70 4,23 2,88 Źródło: Spółka

24 Analiza wskaźnikowa 2006 2005 2004 rentowność netto 2,64 1,03 0,44
2006 2005 2004 rentowność netto 2,64 1,03 0,44 rentowność sprzedaży 23,11 22,32 22,72 ROA 13,52 5,66 2,61 ROE 56,71 34,02 19,74 wskaźnik rotacji aktywów 5,1 5,5 5,9 wskaźnik obrotu zapasów 28 35 okres spływu należności 10 7 8 okres spłaty zobowiązań 50 51 wskaźnik bieżącej płynności 1,1 0,98 0,83 wskaźnik płynności szybkiej 0,55 0,29 wskaźnik natychmiastowy 0,35 0,14 0,12 wskaźnik zadłużenia długoterminowego 3,7 4,2 2,9 wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 319 501 657 wskaźnik ogólnego zadłużenia 76,2 83,4 86,8 Źródło: Obliczenia DM IDMSA na podstawie danych Spółki

25 Analiza wskaźnikowa - porównanie
Podstawowe wskaźniki operacyjne (stan na r.) Bomi Alma Market NG2 Gino Rossi Emperia Holding Monnari rentowność netto 2,64 3,24 13,28 8,12 1,66 12,11 ROA 13,52 7,89 22,09 7,26 3,71 20,24 ROE 56,71 13,46 29,01 14,12 6,55 41,33 wskaźnik rotacji aktywów 5,1 2,44 0,89 2,23 1,67 wskaźnik obrotu zapasów 28 25 92 125 24 77 okres spływu należności 10 45 36 65 19 okres spłaty zobowiązań 50 59 48 133 108 wskaźnik ogólnego zadłużenia 76,2 41,3 23,8 48,6 43,3 51,0 wskaźnik bieżącej płynności 1,10 1,33 2,88 1,60 0,95 1,04 wskaźnik natychmiastowy 0,35 0,14 0,21 0,16 0,08 0,12 Źródło: Obliczenia DM IDMSA na podstawie danych Spółki

26 Plany inwestycyjne Ogółem 121 mln zł, z tego:
Plany inwestycyjne na lata Ogółem 121 mln zł, z tego: 105 mln zł - uruchomienie działalności handlowej w 30 nowych lokalizacjach 3 mln zł - na promocja wizerunku marki BOMI Delikatesy 8 mln zł - modernizacja istniejących placówek 5 mln zł - nabycie i wdrożenie systemu informatycznego

27 Dlaczego warto zainwestować?
dynamicznie rosnący, perspektywiczny rynek delikatesów efektywny model biznesowy Spółki mocna pozycja na rynku dynamiczny wzrost sieci sprzedaży wysoka rentowność i rosnąca sprzedaż kompetentny, doświadczony Zarząd wysokie bariery wejścia dla konkurencji

28 Gdynia 81-572, ul. Gryfa Pomorskiego 71
PPH BOMI S.A. Gdynia , ul. Gryfa Pomorskiego 71 tel. (+48 58) , fax: (+48 58) Niniejsza prezentacja ma wyłącznie charakter promocyjny. Informacje o publicznej ofercie akcji zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym dostępnym w wersji elektronicznej na stronach internetowych Spółki pod adresem:


Pobierz ppt "Inwestowanie nabiera smaku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google