Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debiut akcji na rynku NewConnect 18.07.2011. 1.HISTORIA 2.PROFIL DZIAŁALNOŚCI 3.STRATEGIA ROZWOJU 4.ZAKŁAD GRANULACJI 5.POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debiut akcji na rynku NewConnect 18.07.2011. 1.HISTORIA 2.PROFIL DZIAŁALNOŚCI 3.STRATEGIA ROZWOJU 4.ZAKŁAD GRANULACJI 5.POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE."— Zapis prezentacji:

1 Debiut akcji na rynku NewConnect 18.07.2011

2 1.HISTORIA 2.PROFIL DZIAŁALNOŚCI 3.STRATEGIA ROZWOJU 4.ZAKŁAD GRANULACJI 5.POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE 6.RYNEK OZE 7.EQUITY STORY AGENDA

3 WIDOK ENERGIA - HISTORIA 1.Styczeń 2008 r. - powstanie pierwszej ze spółek z Grupy Widok Energia. 2.Listopad 2009 - podpisanie umowy z PARP, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu "Innowacyjna technologia produkcji pelet w zakładzie granulacji biomasy Widok Energia. 3.Maj 2010 r. – Widok Energia zapewnia finansowanie inwestycji budowy zakładu granulacji biomasy - podpisanie umowy dotyczącej kredytu inwestycyjnego w kwocie 19,2 mln zł oraz kredytu rewolwingowy (na finansowanie podatku VAT) w wysokości 1,7 mln zł. 4.Październik 2010 r. - uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod zakład granulacji biomasy 5.Grudzień 2010 r. - podpisanie listu intencyjnego z Energa Kogeneracja Sp. z o.o. na odbiór całej produkcji peletu. 6.Marzec 2011 r. Zakończono wszystkie prace przygotowawcze do rozpoczęcia montażu linii technologicznej: fundamenty i posadzki w hali, fundamenty i nawierzchnię pod wiatą na zewnątrz zakładu, fundamenty pod silosy 7.Marzec 2011 r. Emitent podpisał umowy objęcia 909.133 akcji serii C, z których pozyskał łącznie 1.045.502,95 zł. 8.Czerwiec 2011 r. Uroczyste otwarcie zakładu granulacji biomasy.

4 WIDOK ENERGIA – PROFIL DZIAŁALNOŚCI 1.Widok Energia S.A. została utworzona w celu zbudowania grupy kapitałowej spółek z obszaru odnawialnych źródeł energii. 2.Emitent działa na bardzo perspektywicznym rynku. Przyjęte przez Polskę regulacje nakładają na elektrociepłownie obowiązek stałego zwiększanie zużycia biomasy przy produkcji energii. 3.W ramach grupy funkcjonuje zakład przetwarzania biomasy rolniczej na paliwo energetyczne zaliczane do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Produktem finalnym zakładu jest pelet (granulat) o wysokiej efektywności. Wartość rocznej produkcji zakładu na podstawie cen rynkowych można szacować na ok. 18 mln zł. 4.Zakład pełną moc produkcyjną osiągnie na koniec III kwartału br. 5.Docelowymi odbiorcami produktów spółek z grupy kapitałowej Emitenta będą głównie elektrociepłownie, wykorzystujące pelet do spalania bądź współspalania.

5 WIDOK ENERGIA – STRATEGIA ROZWOJU Widok Energia chce stworzyć całkowicie samowystarczalny holding spółek, które będą produkowały zieloną energię (od zapewnienia sobie surowca, poprzez odpowiednie przygotowanie biomasy, na samej produkcji energii elektrycznej kończąc): a. Założenie plantacji roślin energetycznych - Emitent planuje zakładanie własnych plantacji miskantusa, który następnie wykorzystywany będzie przez Spółkę zależną jako surowiec do produkcji peletu. Własne plantacje pozwolą uzyskać niezależność dostawy surowca. b.Budowa elektrociepłowni - Spółka Widok Energia S.A. planuje realizację nowego projektu inwestycyjnego - Budowa Elektrociepłowni na biomasę WIDOK ENERGIA w miejscowości Koniecwałd, gmina Sztum. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa elektrociepłowni opartej na kotłowni parowej na biomasę rolną powiązanej z turbiną parową wraz z urządzeniami towarzyszącymi - Widok Energia otrzymała pozytywną decyzję dofinansowania projektu kwotą 12 mln zł przez MG. c.Budowa drugiego zakładu granulacji biomasy - Energia ubiega się o pozwolenie na budowę zakładu zlokalizowanego koło Lidzbarka Warmińskiego. Spółka złożyła również już wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na ten cel. Szacowana wartość projektu to 40.mln zł.

6 WIDOK ENERGIA – ZAKŁAD GRANULACJI 1.Zakład granulacji biomasy w miejscowości Koniecwałd na Żuławach w województwie pomorskim pełną moc produkcyjną osiągnie na koniec III kwartale 2011 r. i będzie ona wynosiła docelowo 40 tys. ton. 2.Główny wpływ na wybór lokalizacji zakładu miały następujące czynniki: bliski i łatwy dostęp do surowca oraz bliskość do odbiorców peletu. 3.Do produkcji peletu ze słomy zużywane są komponenty pochodzące w 100% z naturalnych składników, takich jak słoma zbóż, słoma rzepaku, rośliny energetyczne. Produkt powstaje przy zastosowaniu pras o bardzo dużym ciśnieniu zgniatania. 8 października 2010 – uroczystość wmurowania kamienia węgielnego 27 grudnia 2010 ostatnia faza montażu hali 6 kwiecień 2011 – montaż linii technologicznej 10 czerwiec 2011 uroczyste uruchomienie zakładu

7 POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE W polskich uwarunkowaniach najlepsze perspektywy ma możliwość wykorzystania biomasy stałej, biogazu rolniczego i odpadów. Wiatr i woda są postrzegane również jako wydajne źródła energii, lecz są one w wysokim stopniu zależne od panujących warunków atmosferycznych, co czyni je bardziej ryzykownymi i mniej atrakcyjnymi z inwestycyjnego punktu widzenia. biomasa stała biogaz rolniczy odpady wiatr woda energia geotermalna słońce

8 RYNEK OZE 1.W związku z wprowadzeniem przez państwa UE regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska, wszystkie podmioty wytwarzające duże ilości CO 2 zostały zobowiązane (pod rygorem kary pieniężnej) do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, do których również należy biomasa. 2.Zgodnie z dyrektywą unijną i rozporządzeniem, Polska jest zobowiązana do wytwarzania (w okresie 2010 - 2014) 10,4% energii i ciepła przy udziale OZE, a do roku 2020 uzyskać 15% udział OZE. 3.W Polsce w 2008 r. w elektrowniach spalających węgiel kamienny zużyto 2.000.000 GJ biomasy, natomiast w elektrowniach spalających węgiel brunatny zużyto 500.000 GJ biomasy. W kraju aktualnie istnieje 20 instalacji energetycznych współspalających biomasę i kilkadziesiąt ciepłowni na biomasę o małej mocy. 4.Na rok 2011 jest zaplanowana budowa instalacji do spalania biomasy o mocy 50 MW w elektrociepłowni Dolna Odra. Natomiast na rok 2012 jest zaplanowana budowa instalacji do spalania biomasy o mocy 20 MW w elektrociepłowni Elbląg. 5.Ocenia się, że biomasa będzie miała docelowo ok. 70-80% udział w produkcji energii z OZE, czyli 15,7 mln ton -18 mln ton.

9 WIDOK ENERGIA – EQUITY STORY 1.Widok Energia sfinansowała budowę zakładu granulacji biomasy głównie w oparciu o kredyt inwestycyjny (19 mln zł) i wsparcia uzyskanego z PARP (12 mln zł). 2.Dotychczas Widok Energia pozyskała ponad 8 mln zł z tytułu emisji papierów dłużnych (obligacje 7 serii) z czego blisko 1 mln zł już spłaciła. Obligacje Emitenta są notowane na rynku Catalyst. Widok Energia przed debiutem na rynku NewConnect przeprowadziła prywatną emisję akcji Wartość oferty1 045 503 zł Przedmiot ofertyakcje zwykłe na okaziciela, serii C Cena nominalna akcj1,00 zł cena emisyjna akcji1,15 zł

10 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Widok Energia ul. Parkowa 24 81-726 Sopot tel.: +48 58 551 50 25 fax. +48 58 551 50 25 email: biuro@widokenergia.pl www: www.widokenergia.pl Autoryzowany Doradca: NWAI Dom Maklerski S.A. Al. Ujazdowskie 41 00-540 Warszawa tel.: +48 22 3195790 fax.: +48 22 319 5791 e-mail: noweemisje@nwai.pl www: www.nwai.pl


Pobierz ppt "Debiut akcji na rynku NewConnect 18.07.2011. 1.HISTORIA 2.PROFIL DZIAŁALNOŚCI 3.STRATEGIA ROZWOJU 4.ZAKŁAD GRANULACJI 5.POTENCJAŁ ŹRÓDEŁ OZE W POLSCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google