Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Współczesne wyzwania w kształceniu kadr dla przemysłu okrętowego na Wydziale Techniki Morskiej Spotkanie „Kształcenie kadr dla przemysłu okrętowego” Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE Wydział Techniki Morskiej Szczecin, 15 stycznia 2009 r.

2 WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie
Gospodarka morska Gospodarka morska jest ściśle związana z regionem Pomorza Zachodniego. Dalszy, intensywny jej rozwój uzależniony jest od nowoczesnego zarządzania oraz od kształcenia kadr, zarówno na poziomie technicznym, jak i inżynierskim. Przykładem propozycji poprawy konkurencyjności może być projekt: „Innowacyjność i współpraca siłą gospodarki morskiej regionu” realizowany w latach

3 Aktualna sytuacja związana z kształceniem na WTM
WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie Aktualna sytuacja związana z kształceniem na WTM Problemy kilku polskich stoczni produkcyjnych w ostatnich latach mają pewien wpływ na proces rekrutacji na kierunek Oceanotechnika. Nadal utrzymuje się duże zapotrzebowanie na absolwentów kierunku Oceanotechnika w małych i średnich stoczniach produkcyjnych, stoczniach remontowych i biurach projektowo-konstrukcyjnych. Odnotowujemy również duże zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku poza granicami Polski.

4 Aktualna sytuacja związana z kształceniem na WTM
WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie Aktualna sytuacja związana z kształceniem na WTM Niezależnie od przemian w gospodarce morskiej WTM konsekwentnie poszerza swoją ofertę edukacyjną. Od kilku lat prowadzimy studia pierwszego stopnia na kierunku Transport, a w roku akademickim 2008/2009 uruchomione zostały studia drugiego stopnia na tym kierunku. Od roku akademickiego 2009/2010 zostaną uruchomione studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa.

5 Aktualna sytuacja związana z kształceniem na WTM
WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie Aktualna sytuacja związana z kształceniem na WTM W roku akademickim 2008/2009 przyjęliśmy w ramach rekrutacji 287 studentów. W roku 2008 mury naszego Wydziału opuściło 283 absolwentów. Obecnie na naszym Wydziale studiuje 784 studentów.

6 Kierunki kształcenia WTM
WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie Kierunki kształcenia WTM Oceanotechnika: - studia pierwszego stopnia, - studia drugiego stopnia. Transport: Inżynieria bezpieczeństwa: - studia pierwszego stopnia.

7 WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie
Oceanotechnika Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia: - projektowanie i budowa okrętów, - budowa i eksploatacja siłowni okrętowych, - inżynieria ochrony obiektów morskich i lądowych. Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia: - projektowanie systemów energetycznych, - chłodnictwo i klimatyzacja, - inżynieria bezpieczeństwa w oceanotechnice, - metody informatyczne w technice morskiej.

8 WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie
Transport Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia: - zintegrowany transport wodny i lądowy, - transport chłodniczy i paliw, - transport portowy i przemysłowy. Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia: - logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym, - inżynieria floty morskiej, - transport paliw.

9 Inżynieria bezpieczeństwa
WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie Inżynieria bezpieczeństwa Studia stacjonarne pierwszego stopnia: - inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa zostaną uruchomione od roku akademickiego 2009/2010. Obecnie w przygotowaniu są kolejne specjalności dla studiów pierwszego stopnia.

10 WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie
Zatrudnienie Oferta edukacyjna WTM nakierowana jest m.in. na kształcenie kadr dla przemysłu okrętowego: - stocznie produkcyjne i remontowe, - biura projektowe, - towarzystwa klasyfikacyjne, - przedsiębiorstwa armatorskie, - przedsiębiorstwa kooperacyjne, - porty, urzędy morskie, - instytucje związane z techniką morską i ochroną środowiska.

11 WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie
Zatrudnienie Ponadto oferta edukacyjna WTM nakierowana jest również na kształcenie kadr dla innych gałęzi gospodarki: - przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne, - centra logistyczne, - bazy i stacje przesyłowe paliw, - elektrownie, - przedsiębiorstwa branży chłodniczej, kriogenicznej i przetwórstwa żywności, - straż pożarna i inne służby mundurowe, - instytucje związane z inżynierią bezpieczeństwa obiektów.

12 Przykładowe przedsiębiorstwa województwa zachodniopomorskiego związane z przemysłem okrętowym, w których absolwenci WTM mogą znaleźć potencjalne zatrudnienie Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. Szczecińska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A. Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o. Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. Lloyd's Register Polska Sp. z o.o. Polski Rejestr Statków S.A. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Urząd Morski w Szczecinie

13 Przykładowe przedsiębiorstwa województwa zachodniopomorskiego związane z przemysłem okrętowym, w których absolwenci WTM mogą znaleźć potencjalne zatrudnienie ALMARE Sp. z o.o AMBER BRIDGE Sp. z o.o. Biuro Konstrukcyjne Techniki Morskiej Sp. z o.o. BETAMAR Sp. z o.o. BRIESE SHIPPING AGENCY Ltd. Sp. z o.o EPA Sp. z o.o. EURO TERMINAL Co. Ltd Genfer Lloyd Sp. z o.o. KIL Sp. z o.o Marco Service Sp. z o.o. MAREL SERWIS Master Sp. z o.o. MIDCON DESIGNER Sp. z o.o MIRAND Sp. z o.o. Murray & Associates Poland Sp. z o.o NAVIKON SRY Sp. z o.o. Net Marine - Marine Power Service Sp. z o.o OMEGA Sp. z o.o. PARTNER-SHIP Partner Shipyard Sp. z o.o. Poltrampservice Sp. z o.o Porta Enviro Sp. z o.o. REMSHIP Sp. j SEATECH Sp. z o.o. STr SHIPPING AND TRADING Sp. z o.o Trap Krzysztof Malak Sp. j. Unitor Ltd. Sp. z o.o Wega Bis Sp. z o.o.

14 WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie
Cele działania Intensyfikacja procesu kształcenia kadr dla przemysłu okrętowego. Współpraca szkół średnich, uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw przemysłowych przy wsparciu władz lokalnych oraz mediów. Podkreślenie znaczenia przemysłu okrętowego dla rozwoju regionu zachodniopomorskiego.

15 Współpraca ze szkołami
WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie Współpraca ze szkołami Ramy współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami średnimi: - współpraca w procesie rekrutacji, - prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale, - wygłaszanie wykładów w szkołach, - wspólny udział w imprezach, sympozjach i warsztatach, - fundowanie nagród dla najlepszych uczniów, - współpraca uczniów w działalności Kół Naukowych Wydziału, - zwiedzanie laboratoriów, - wspólne konkursy, wystawy i inne inicjatywy.

16 WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie
Dotychczasowe efekty Wzajemna umowa z ZSBO w Szczecinie: - patronat WTM nad Technikum Budowy Okrętów, - zajęcia dydaktyczne uczniów TBO na WTM. Wzajemna umowa z Zespołem Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim: - patronat WTM nad Zespołem Szkół nr 1, - wykłady pracowników WTM w Zespole Szkół nr 1.

17 Współpraca z przemysłem
WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie Współpraca z przemysłem Ramy współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi: - umowy o współpracy, - seminaria na Wydziale, - zwiedzanie przedsiębiorstw, - gwarancje organizacji praktyk studenckich, - fundowanie stypendiów lub nagród dla najlepszych studentów, - współpraca przy realizacji prac dyplomowych, - gwarancje stażu i ewentualnego zatrudnienia po ukończeniu studiów dla najlepszych absolwentów, - wspólne konkursy, wystawy i inne inicjatywy.

18 WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie
Dotychczasowe efekty Współpraca dotycząca praktyk studenckich: - stocznie produkcyjne i remontowe w Szczecinie oraz w Świnoujściu, - biura towarzystw klasyfikacyjnych, - biura projektowe, - firmy transportowe i spedycyjne. W przygotowaniu umowa z Polską Żeglugą Morską: - wakacyjne praktyki studenckie, - stypendia fundowane dla studentów, - kursy dokształcające.

19 WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie
Promocja Wydziału Tablice informacyjne i informacje na stronach internetowych zaprzyjaźnionych szkół średnich. Tablice informacyjne we współpracujących przedsiębiorstwach dotyczące oferty studiów niestacjonarnych. Ulotki informacyjne przygotowane wspólnie z zaprzyjaźnionymi szkołami średnimi i współpracującymi przedsiębiorstwami. Wspólne artykuły i publikacje.

20 WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie
Promocja Wydziału Coroczne Warsztaty Naukowe dla uczniów szkół średnich. Promocja Wydziału w szkołach średnich. Udział w imprezach edukacyjnych: - Targi Edukacyjne, - Noc Naukowców, - Dni Morza. Drzwi otwarte Uczelni.

21 WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie
Oczekiwania Włączenie się lokalnych władz i urzędów w promocję kształcenia kadr dla przemysłu okrętowego. Włączenie się lokalnych mediów w promocję kształcenia kadr dla przemysłu okrętowego. Stworzenie wspólnego portalu internetowego. Opracowanie oferty studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z przemysłem.

22 WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie
Podsumowanie Modernizujemy plany studiów i programy nauczania. Uruchamiamy nowe kierunki studiów. Przygotowaliśmy projekt kształcenia na kierunku Oceanotechnika w języku angielskim. Studenci specjalności „Chłodnictwo i klimatyzacja” mogą otrzymać świadectwo kwalifikacji w zakresie: Naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami. Najlepsi absolwenci otrzymują nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach prac dyplomowych.

23 WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie
Podsumowanie Czynnie działające Koła Naukowe: - dwa bezzałogowe pojazdy podwodne, - rower wodny, - udział w sympozjach i konferencjach. Nawiązujemy współpracę z zagranicznymi uczelniami. Przygotowujemy ofertę kształcenia na studiach podyplomowych wspólnie z zagraniczną uczelnią. Dbamy o wizerunek i wyposażenie Wydziału: - termomodernizacja budynku głównego, - termomodernizacja hali laboratoryjnej, - remont audytorium, - uruchomienie nowego laboratorium informatycznego, - wyposażenie większości sal dydaktycznych w projektory.

24 Bardzo dziękuję za uwagę
WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ ZUT w Szczecinie Bardzo dziękuję za uwagę dr inż. Arkadiusz Zmuda Prodziekan ds. nauczania Wydział Techniki Morskiej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Pobierz ppt "WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google