Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASY INTEGRACYJNE Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie. Maria Grzegorzewska "

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASY INTEGRACYJNE Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie. Maria Grzegorzewska ""— Zapis prezentacji:

1

2 KLASY INTEGRACYJNE Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie. Maria Grzegorzewska "

3 IDEA SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W klasie integracyjnej : każde dziecko jest równoprawnym członkiem społeczności klasowej i szkolnej, programy i metody nauczania obejmują różnorodność możliwości i potrzeb każdego ucznia.

4 JAK WYGLĄDA SZKOŁA Z KLASAMI INTEGRACYJNYMI?

5 Szkoła z klasami integracyjnymi to szkoła dla każdego. To szkoła uwzględniająca indywidualną i unikalną osobowość ucznia : niepełnosprawnego, zdolnego, utalentowanego i mającego specyficzne trudności w nauce lub przejawiającego problemy w adaptacji do środowiska szkolnego.Taka właśnie jest nasza szkoła.

6 NA CZYM POLEGA INTEGRACYJNY SYSTEM KSZTAŁCENIA?

7 System ten polega na: maksymalnym włączeniu dzieci z różnorodnymi zaburzeniami, do zwykłych szkół, umożliwieniu im wzrastania w gronie zdrowych rówieśników, aktywnym udziale wszystkich dzieci w życiu klasy i szkoły.

8 Klasa integracyjna na tle społeczności szkolnej -Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym: od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - niepełnosprawnych. -W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów: -nauczyciel prowadzący (nauczyciel przedmiotu) i nauczyciel wspomagający - pedagog specjalny.

9 Jakie obserwuje się korzyści dla dzieci niepełnosprawnych w uczęszczaniu do szkoły z klasami integracyjnymi? Dzieci z dysfunkcjami w czasie wspólnej zabawy i nauki nabywają wiele nowych umiejętności, dostrzegają swoje mocne strony, a nie tylko słabości. Uczniowie niepełnosprawni dzięki kontaktom z rówieśnikami lepiej postrzegają świat.

10 Korzyści dla pełnosprawnych uczniów w klasie integracyjnej: uczą się tolerancji, przekonują się, że koledzy niepełnosprawni mają wiele zalet, chętnie się z nimi bawią, obserwują pogodę ducha, radość i ogromny wysiłek niepełnosprawnych kolegów włożony w ich codzienne funkcjonowanie, kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności i opiekuńczość.

11 Efekty obcowania z dziećmi niepełnosprawnymi Przyzwyczajanie do obrazu zróżnicowanego społeczeństwa Wysiłek włożony w pokonywanie własnych słabości przynosi efekty Konfrontacja z osobami niepełnosprawnymi - wyzwaniem do pracy w zwalczaniu własnych trudności lub lenistwa

12 Praca w klasie integracyjnej- uczniowie niepełnosprawni Praca w klasie integracyjnej wymaga dużego zaangażowania nauczycieli, a szczególnie: indywidualizacji pracy dydaktycznej - dostosowaniu treści programowych do możliwości ucznia, stopniowania trudności zadań, stosowania ciekawych metod aktywizujących i form pracy w grupach, gdyż w ten właśnie sposób dzieci zdrowe wspierają niepełnosprawne, a same przy tym porządkują swoją wiedzę i umiejętności.

13 Praca w klasie integracyjnej -uczniowie pełnosprawni W klasie integracyjnej uczniowie pełnosprawni wymagają: indywidualizacji pracy dydaktycznej, a zwłaszcza dodatkowych zadań, tak uczniowie przeciętni, jak i zdolni, stają się ważnym elementem w procesie edukacji integracyjnej, to oni wspierają, pomagają swoim kolegom i motywują do pracy uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

14 Klasa integracyjna To klasa podobna do innych, a jednocześnie wyróżniająca się pod wieloma względami. jest naturalną częścią edukacji, miejscem, gdzie uczy się tolerancji, otwartości i szacunku dla drugiego człowieka, tu każdy uczeń odnosi sukcesy i ma prawo popełniać błędy. Klasa ta uczy po prostu - życia.

15 ZALETY KLAS INTEGRACYJNYCH Korzyści wynikające z edukacji integracyjnej są ogromne. Dotyczą one nauczycieli, rodziców, uczniów niezależnie od ich psychofizycznych możliwości. Celem klas integracyjnych jest nie tylko realizacja treści edukacyjnych, ale również wspólne bycie razem, przeżywanie, odkrywanie i poznawanie siebie. To zysk dla każdego ucznia. Warto inwestować w integrację i powiedzieć,,nie izolacji osób z deficytami rozwojowymi. Włączanie niepełnosprawnych dzieci w środowisko pełnosprawnych rówieśników to przedsięwzięcie, które na pewno się opłaci i zaowocuje w przyszłości. Jest to szansa wychowania nowego pokolenia inaczej, odkrycia praw gwarantujących pełnosprawnym i niepełnosprawnym godne życie.

16 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im.Adama Mickiewicza w Lubsku Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku jako placówka z oddziałami integracyjnymi funkcjonuje od 1 września 2008 roku. Jej powstanie to efekt działań i współpracy rodziców, nauczycieli, szkolnego pedagoga, Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Lubsku oraz władz naszego miasta.

17 Z jakimi schorzeniami dzieci trafiają do klas integracyjnych w naszej placówce? Podobnie jak inne szkoły, które opowiadają się za pełną integracją, włączamy do klas uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

18 Nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający W klasach integracyjnych, które prowadzimy, nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie. W klasie integracyjnej pracuje bowiem dwóch nauczycieli. Pierwszy-przedmiotowy oraz pedagog wspomagający, którego zadaniem jest dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych.

19 Integracja w każdej szkolnej sytuacji Uczniowie klas integracyjnych są częstymi, żeby nie powiedzieć codziennymi gośćmi w szkolnej bibliotece. To tu właśnie uczestniczą w formach biblioterapii, w konkursach, plastycznych, literackich.

20 Razem gramy na scenie Bardzo ważnym elementem procesu integracji w naszej szkole jest włączanie na równi dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych do okolicznościowych programów artystycznych, występów, nie tylko na szkolnej scenie, ale także na scenie Lubskiego Domu Kultury. W tym zakresie postępujemy zgodnie z myślą oświeceniowego twórcy: Bardzo ważnym elementem procesu integracji w naszej szkole jest włączanie na równi dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych do okolicznościowych programów artystycznych, występów, nie tylko na szkolnej scenie, ale także na scenie Lubskiego Domu Kultury. W tym zakresie postępujemy zgodnie z myślą oświeceniowego twórcy: Z zabawy-nauka. Z zabawy-nauka.

21 Mali aktorzy z klas integracyjnych

22 Nauka poprzez zabawę Stałym składnikiem naszej pracy w klasach integracyjnych Stałym składnikiem naszej pracy w klasach integracyjnych jest przygotowanie dzieci do imprez ogólnoszkolnych jest przygotowanie dzieci do imprez ogólnoszkolnych o charakterze rozrywkowym o charakterze rozrywkowym i charytatywnym, takich jak wspólne bale, dyskoteki, i charytatywnym, takich jak wspólne bale, dyskoteki, kuligi. kuligi.

23 Informatyka dla każdego Uczniowie z klas integracyjnych, młodsze i starsze, bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach z informatyki. Komputer rozwija ich manualną sprawność. Najchętniej pracują z programami typu:układanki, puzzle, kolorowanki, które dodatkowo rozwijają zmysły estetyczne, zdolności doboru kształtu i koloru.

24 Zajęcia taneczne i teatralne – pasją uczniów z klas integracyjnych Śpiew, ćwiczenia słuchowe i ruchowe, odbywające się przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, słuchanie nagrań muzycznych, tworzenie muzyki przez dzieci, improwizacje muzyczne i ruchowe-to zajęcia taneczne w naszej szkole, służące zdrowym dzieciom i z deficytami. Śpiew, ćwiczenia słuchowe i ruchowe, odbywające się przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, słuchanie nagrań muzycznych, tworzenie muzyki przez dzieci, improwizacje muzyczne i ruchowe-to zajęcia taneczne w naszej szkole, służące zdrowym dzieciom i z deficytami.

25 Integracja jest nie tylko szansą dla dzieci niepełnosprawnych, jest przede wszystkim szansą dla nas jako społeczeństwa. Nasza szkoła współpracuje od wielu lat z Warsztatami Terapii Zajęciowej. To od przyjaciół z WTZ nabyliśmy doświadczenie, które teraz wykorzystujemy Nasza szkoła współpracuje od wielu lat z Warsztatami Terapii Zajęciowej. To od przyjaciół z WTZ nabyliśmy doświadczenie, które teraz wykorzystujemy w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

26 Jak świętujemy-to tylko razem Dzieci niepełnosprawne na równi ze zdrowymi rówieśnikami uczestniczą w zajęciach teatralnych i sportowych Dzieci niepełnosprawne na równi ze zdrowymi rówieśnikami uczestniczą w zajęciach teatralnych i sportowych

27 Jak świętujemy-to tylko razem To właśnie uczniowie z klas integracyjnych potrafili zachwycić widzów niebanalną prezentacją państw Unii Europejskiej To właśnie uczniowie z klas integracyjnych potrafili zachwycić widzów niebanalną prezentacją państw Unii Europejskiej

28 Wspólna zabawa i wspólna nauka w klasie integracyjnej

29 Co przed nami? Co przed nami? Rozpoczynamy projekt zajęć pozalekcyjnych, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Startuj w przyszłość – to Twoja szansa"- Już od czerwca, oferujemy naszym uczniom zajęcia i wycieczki edukacyjne realizowane w blokach: warsztaty profilaktyczne Spójrz inaczej, doskonalące umiejętności społeczne zajęcia teatralne Bliżej kultury… połączone z edukacją teatralną, sportowo- rekreacyjne połączone z nauką pływania, koło języka niemieckiego, zajęcia informatyczno- fotograficzne, klub przyrodniczo- reporterski z wycieczkami przyrodniczymi w ciekawe zakątki Ziemi Lubuskiej, zajęcia ekologiczno- harcerskie połączone z biwakami

30 Galeria zdjęć

31

32

33

34

35


Pobierz ppt "KLASY INTEGRACYJNE Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie. Maria Grzegorzewska ""

Podobne prezentacje


Reklamy Google