Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tradycje i zwyczaje świąt Wielkiej Nocy Wielkanoc – największe Wielkanoc – największe i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tradycje i zwyczaje świąt Wielkiej Nocy Wielkanoc – największe Wielkanoc – największe i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania."— Zapis prezentacji:

1 Tradycje i zwyczaje świąt Wielkiej Nocy Wielkanoc – największe Wielkanoc – największe i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Od soboru i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Od soboru w Nicei (325r.) obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (między 21 marca a 25 kwietnia). w Nicei (325r.) obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (między 21 marca a 25 kwietnia).

2 Palemki na szczęście Dawniej ozdabiano mchem, kolorowymi piórkami lub kwiatami ga łą zki wierzb, malin albo porzeczek. Po ich po ś wi ę ceniu bi ł o si ę domowników, aby zapewni ć im szcz ęś cie przez ca ł y rok. Po ł kni ę cie po ś wi ę conej bazi wró ż y ł o zdrowie Dawniej ozdabiano mchem, kolorowymi piórkami lub kwiatami ga łą zki wierzb, malin albo porzeczek. Po ich po ś wi ę ceniu bi ł o si ę domowników, aby zapewni ć im szcz ęś cie przez ca ł y rok. Po ł kni ę cie po ś wi ę conej bazi wró ż y ł o zdrowie i bogactwo. i bogactwo.

3 Świąteczne porządki Porz ą dki to nie tylko l ś ni ą cy, czysty dom. Porz ą dki to nie tylko l ś ni ą cy, czysty dom. Maj ą równie ż symboliczne znaczenie- wymiatamy Maj ą równie ż symboliczne znaczenie- wymiatamy z mieszkania zim ę, z mieszkania zim ę, a wraz z ni ą wszelkie z ł o a wraz z ni ą wszelkie z ł o i choroby. i choroby.

4 Topienie Judasza W Wielk ą Ś rod ę m ł odzie ż topi ł a s ł omian ą kuk łę (Judasza). Przed wrzuceniem jej do wody przeci ą gano j ą po okolicy, gdzie mieszka ń cy wymierzali jej sprawiedliwo ść – ok ł adaj ą c j ą kijami. W Wielk ą Ś rod ę m ł odzie ż topi ł a s ł omian ą kuk łę (Judasza). Przed wrzuceniem jej do wody przeci ą gano j ą po okolicy, gdzie mieszka ń cy wymierzali jej sprawiedliwo ść – ok ł adaj ą c j ą kijami.

5

6

7 Wieszanie śledzia W widowiskowy W widowiskowy sposób przybijano sposób przybijano ryb ę do drzewa. ryb ę do drzewa. By ł a to kara By ł a to kara dla ś ledzia za to, ż e przez sze ść tygodni wygania ł wygania ł z jad ł ospisu mi ę so.

8 Ozdabianie pisanek

9 Kraszanki- gotowanie jaja w barwnym wywarze w celu uzyskania koloru np.: br ą zowy – ł upiny cebuli, czarny- li ś cie d ę bu, ró ż owy – sok z buraka.

10 Pisanki barwione w kolorowych gotowych barwnikach

11 Pisanki malowane woskiem, a następnie zanurzane w barwniku

12 Pisanki- skrobanki, drapanki Za pomoc ą ż yletki skrobanie ró ż nych wzorków rysunków. Za pomoc ą ż yletki skrobanie ró ż nych wzorków rysunków.

13 Pisanki - nalepianki Ozdabianie ró ż nobarwnymi wycinkami z papieru, naklejanie gotowych ozdobnych naklejek.

14 Pisanki - karczochy

15 Szydełkowe ozdoby pisanek

16 Wielkanocny koszyczek Wielka Sobota to czas, kiedy ś wi ę cimy pokarmy. W koszyczku nie mo ż e zabrakn ąć baranka (symbolu Zmartwychwstania), w ę dlin (symbolu ko ń cz ą cego si ę postu), jajka (symbolu narodzenia), mas ł a (symbolu dobrobytu). Do wielkanocnego koszyczka wk ł ada si ę równie ż sól, pieprz, chleb Wielka Sobota to czas, kiedy ś wi ę cimy pokarmy. W koszyczku nie mo ż e zabrakn ąć baranka (symbolu Zmartwychwstania), w ę dlin (symbolu ko ń cz ą cego si ę postu), jajka (symbolu narodzenia), mas ł a (symbolu dobrobytu). Do wielkanocnego koszyczka wk ł ada si ę równie ż sól, pieprz, chleb i ozdoby wielkanocne. i ozdoby wielkanocne.

17

18

19

20 Potrawy wielkanocne Na stole podczas ś wi ą t nie mo ż e zabrakn ąć ż urku z bia łą kie ł bas ą Na stole podczas ś wi ą t nie mo ż e zabrakn ąć ż urku z bia łą kie ł bas ą i kawa ł kami jajka. Jajka s ą symbolem nowego ż ycia i tradycja g ł osi, ż e im wi ę cej potraw z jajkiem na wielkanocnym stole tym wi ę ksza b ę dzie pomy ś lno ść domowników. Nale ż y równie ż upiec baby i kawa ł kami jajka. Jajka s ą symbolem nowego ż ycia i tradycja g ł osi, ż e im wi ę cej potraw z jajkiem na wielkanocnym stole tym wi ę ksza b ę dzie pomy ś lno ść domowników. Nale ż y równie ż upiec baby i mazurki wielkanocne. i mazurki wielkanocne.

21

22

23 Wielka Niedziela – dzień radości Poranny huk petard i d ź wi ę k dzwonów mia ł poruszy ć zatwardzia ł e serca sk ą pców i z ł o ś liwych s ą siadów. Po rezurekcji wszyscy zasiadali do uroczystego ś niadania. Najpierw dzielono si ę jajem. Na stole nie mog ł o jajem. Na stole nie mog ł o zabrakn ąć wielkanocnej zabrakn ąć wielkanocnej baby i dziada czyli baby i dziada czyli mazurka. mazurka.

24 Lany poniedziałek Ś migus- dyngus- tego dnia oblewano dnia oblewano wszystkich wszystkich i wsz ę dzie. Zmoczone panny Zmoczone panny Mia ł y szybko wyj ść za m ąż. Ta która si ę za m ąż. Ta która si ę obra ż a ł a, d ł ug obra ż a ł a, d ł ug musia ł a czeka ć na musia ł a czeka ć na m ęż a. m ęż a.

25

26 Szukanie zajączka Wspólna zabawa po zako ń czeniu ś niadania, polegaj ą ca na znalezieniu ma ł ej niespodzianki.

27

28 KONIEC


Pobierz ppt "Tradycje i zwyczaje świąt Wielkiej Nocy Wielkanoc – największe Wielkanoc – największe i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google