Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Walory i ciemne strony współczesnych mediów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Walory i ciemne strony współczesnych mediów."— Zapis prezentacji:

1 Walory i ciemne strony współczesnych mediów.
Z czego skorzystasz, zależy od Ciebie.

2 Co to jest NETOHOLIZM? - nowe uzależnienie naszej generacji
Netoholizm – czyli uzależnienie od Internetu – to objaw psychicznej choroby XXI wieku objawiającej się nagminnym i niczym nie usprawiedliwionym pociągiem do korzystania z zasobów Internetu. Dziś powszechność Internetu nikogo już nie dziwi, ale zdziwienie budzi np. padaczka komputerowa, netoholizm i jego skutki. Siecioholizm, netoholizm, netopatia lub IAD - te wszystkie terminy oznaczają uzależnienie, które zaburza normalne funkcjonowanie. Współcześnie niewiele jest rzetelnych materiałów badawczych, opisów i wytycznych diagnostycznych dotyczących IAD. Nie ma jednak wątpliwości, że taki problem społeczny istnieje.

3 KATEGORIE NETOHOLIZMU
uzależnienie od komputera – przymus siedzenia przed komputerem przeciążenie informacyjne – ciągłe poszukiwanie nowych informacji z wielu źródeł, uzależnienie od gier sieciowych –  przymus ciągłego brania udziału w różnego rodzaju grach netowych, e-hazardu, robienia e-zakupów, uzależnienie od cyberkontaktów – kontakty via net stają się ważniejsze niż znajomości realne, co doprowadza do ich zerwania i izolacji, uzależnienie od cyberseksu – objawia się ciągłym szukaniem i oglądaniem stron erotycznych oraz/lub braniem udziału w czatach erotycznych,

4 Jak rozpoznać NETOHOLIZM – NETOHOLIKA?
Zespół uzależnienia od Internetu rozpoznać można, jeżeli co najmniej trzy lub więcej następujących objawów występowało łącznie przez co najmniej 1miesiąc, lub, jeżeli utrzymywało się krócej niż 1 miesiąc, występowało w sposób powtarzający się w okresie 12 miesięcy 1. silne pragnienie lub poczucie przymusu powtarzania zachowania; 2. upośledzona zdolność kontroli nad zachowaniem związanym z użytkowaniem Internetu (powtarzanie zachowania przez dłuższy czas niż zamierzony, albo uporczywe pragnienie i nieskuteczność wysiłków zmniejszenia lub kontrolowania zachowania); 3. objawy stanu abstynencyjnego, pojawiające się w momencie przerwania czynności; 4. potwierdzenie tolerancji wobec działania Internetu, to jest konieczności przyjmowania istotnie wzrastających jego udziału w życiu codziennym, w celu osiągnięcia działania lub pożądanego efektu; 5. silne pochłonięcie sprawą powtarzania zachowań przejawiające się istotną zmianą dotychczasowych zamiłowań i zainteresowań, porzucaniem ich, albo przeznaczaniem większości czasu na działania konieczne do uzyskania zmienionego stanu świadomości, bądź uwolnienia od jego następstw; 6. uporczywe kontynuowanie zachowania, pomimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw.

5 Czym charakteryzuje się osoba uzależniona ?
Podstawowe objawy to: potrzeba bycia w sieci i nawiązywanie lub kontynuowanie wirtualnych kontaktów towarzyskich, problemy ze skupieniem uwagi,  utrata kontaktu z rzeczywistością, niekontrolowane wybuchy irytacji, agresji, brak kontroli w korzystaniu z Internetu, z złe samopoczucie w okresach pozbawionych kontaktu z Internetem, kłopoty z utrzymaniem równowagi, omamy i halucynacje, kłopoty z łaknieniem, nadmierna potliwość,  drżenie rąk.

6 Za i przeciw

7 Nieprawidłowości użytkowania - uzależnieniu od Internetu W psychologii uzależnień wymieniane są trzy sfery: SFERA ZIELONA POMARAŃCZOWA CZERWONA W niej korzystanie z Internetu jest umiarkowane i nie ma symptomów uzależnienia Osoby korzystające z Internetu dostrzegają symptomy zagrożenia, nabierają dystansu i racjonalnego sposobu korzystania z Internetu Jest ona równoznaczna z uzależnieniem, z tej sfery nie ma powrotu, konieczna jest profilaktyka, a nawet terapia.

8 TELEWIZJA PRZYJACIEL CZY WRÓG DZIECKA?
Współczesne dziecko żyje w zupełnie innych warunkach niż jego rówieśnicy sprzed kilkunastu lat. W epoce przed medialnej głównym źródłem informacji o otaczającej dziecko rzeczywistości byli jego rodzice, dziś takim źródłem stały się media. Albowiem świat współczesnego dziecka to dziś w dużej mierze świat mediów, z którym dominuje telewizja, dostępna na „wyciągnięcie ręki” w jego domu rodzinnym.

9 Jak to wygląda w rzeczywistości?
Mamy tu zatem do czynienia z dwoma nowymi, przeciwstawnymi zjawiskami. Z jednej strony współczesne dzieci posiadają dużo większą od osób dorosłych sprawność w zakresie technicznej obsługi sprzętu, co prowadzi do tzw. inwencji dydaktycznej. Z drugiej jednak strony te dzieci nie radzą sobie z nadmiarem bodźców i rozumieniem napływającego do nich potężnego strumienia informacji. Wykazują też tzw. medialną naiwność, polegającą na nadmiernej fascynacji mediami i zawierzeniu im, przy jednoczesnym ograniczeniu zaufania do człowieka. Telewizja proponuje bardzo duże możliwości. Autorzy różnych książek przytaczają wiele argumentów mówiąc o telewizji jako czynniku wspomagającym w procesie wychowania dziecka w rodzinie i telewizji jako czynniku zagrażającym w procesie wychowania dziecka w rodzinie oto kilka z tych opinii.

10 Negatywne skutki korzystania z telewizji
Do podstawowych objawów zewnętrznych należą : zapadnięta klatka piersiowa garbienie się zaokrąglone plecy schorzenia oczu zwiotczałe mięśnie i idąca za tym wszystkim zmniejszona wydolność wysiłkowa. Do podstawowych objawów wewnętrznych należą : Brak odróżnienia rzeczywistości od fikcji zafałszowany obraz rzeczywistości Wpływ telewizji na psychikę młodego odbiorcy

11 Pozytywne strony telewizji:
poszerza wiedzę, uczy nowych słów, wprowadza w świat tradycji, zwyczajów i kultury innych krajów pokazuje życie ludzi, zwierząt i roślin przedstawiając ciekawe zjawiska emitowane programy edukacyjne rozwijają zainteresowania, ułatwiają naukę języków obcych wiele bajek uczy miłości, szacunku, dobra, przyjaźni i tolerancji.

12 Jednak aby to osiągnąć telewizja musi spełniać:
przede wszystkim program musi być dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka oglądanie telewizji jest traktowane jako jedna z wielu, a nie jedyna forma aktywności dziecka czas oglądania telewizji jest w racjonalny sposób organizowany przez rodziców dziecka oglądanie programów telewizyjnych jest traktowane przez dorosłych jako okazja do wspólnego spędzenia czasu z dzieckiem i do rozmowy z nim po obejrzeniu programu.

13 Media pełnią olbrzymią rolę społeczną, którą można scharakteryzować następująco:
- Są ważnym i nieustannie rozwijającym się sektorem życia zbiorowego, rodzajem działalności gospodarczej - Media to jeden z instrumentów władzy społecznej, narzędzie kontroli, zarządzania społecznego, mobilizacji i pobudzania innowacyjności, która może być substytutem siły fizycznej lub zalet materialnych. - Środki masowe stanowią forum, na którym sprawy powszechne ? zarówno narodowe, jak i międzynarodowe ? mogą być publicznie prezentowane i roztrząsane. - Stymulują rozwój kultury, zarówno w jej aspekcie symbolicznym, artystycznym jak obyczajowym i normatywnym, promują nowe tendencje, np. w sztuce, modzie i obyczajach. - Media stały się dominującym źródłem kształtowania indywidualnej wyobraźni szerokich rzesz odbiorców, a to znaczy praktycznie całego społeczeństwa.

14 Coś więcej o mediach: Postęp w dziedzinie mass mediów służy człowiekowi. Dzieje się to na różnych płaszczyznach życia, a pozytywne skutki są łatwo zauważalne, choćby tylko w dziedzinie przekazywania informacji i komunikacji pomiędzy ludźmi. Ale to nie wszystko. Trzeba też zauważyć ogromny związek człowieka ze środkami przekazu, i to w ciągu całego życia człowieka

15 Media oddziałują na kilku płaszczyznach:
- informacyjnej: media informują o różnych wydarzeniach, przez co zbliżają ludzi do siebie tak bardzo, że świat staje się globalną wioską, - edukacyjnej: przekazują i popularyzują wiedzę, - opiniotwórczej: kształtują opinię publiczną w różnych dziedzinach życia, przekazują treści etyczne i o charakterze estetycznym; - rozrywkowej: umożliwiają łatwy dostęp do kultury, również tzw. „wysokiej’’.

16

17 Podziękowac David And Grześ


Pobierz ppt "Walory i ciemne strony współczesnych mediów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google