Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie Wikipedii w nauczaniu na odległość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie Wikipedii w nauczaniu na odległość"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie Wikipedii w nauczaniu na odległość
Stanisław Czachorowski

2 Definicja walidacji Walidacja kompetencji zawodowych to przyznawanie certyfikatów osobom, które swoją wiedzę i umiejętności zawodowe zdobyły samodzielnie, nie uczestnicząc w szkoleniach ani kursach. Inne terminy używane do określenia tego procesu to: bilansowanie, rozpoznawanie, uznawanie, zatwierdzanie, certyfikowanie. walidacja - w psychologii proces ustalania stopnia odpowiedniości, trafności, celowości szkolenia albo ważności, dokładności narzędzia pomiarowego walidacja - w naukach technicznych i informatyce działanie mające na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników Stan z dnia 24 stycznia 2008 r.

3 Wstęp Też się uczę (znak czasu) – nawet naukowiec musi się cięgle dokształcać, Własna motywacja i samodzielność Stopnie naukowe jako walidacja wiedzy i umiejętności (doktorat, habilitacja, profesura)

4 Uczenie się i nauczanie
Nauka to kontakt człowieka z człowiekiem (naśladownictwo i objaśnianie, informacje zwrotne i korekty) Problemem jest sprawdzenie i potwierdzenie umiejętności (egzaminowanie w nauczaniu formalnym, walidacja w samodzielnym uczeniu się)

5 Nauczanie na odległość
Pismo i druk (czas i odległość) + poczta (np. ESKK) Tele-komunikacja (telefon, radio, telewizja, magnetofon, Internet) Odbiór bierny i interaktywny Różne formy substytutu bezpośredniego kontaktu Nauczanie na odległość to rozszerzenie kręgu znajomych i poszerzenie kontaktu kulturowego

6 Jak funkcjonuje mózg Neurofizjologiczne podstawy funkcjonowania mózgu, kanały odbioru informacji, zapamiętywanie i zapominanie, różne style uczenia się Wiedza jako struktura zorganizowana a nie zbiór informacji wiem rozumiem działam

7 Nauczanie na odległość
System klasowo-lekcyjny Potrzebna duża motywacja własna Własne tempo i własny zakres Duża indywidualizacja tempa i zakresu Narzucona dyscyplina zewnętrzna Brak indywidualizacji tempa i zakresu Sam sobie okrętem, sterem i kapitanem Między wrony i pies kracze

8 Efektywność nauczania
Wykład – 5% Samodzielne czytanie – 10% Metody audio-wizualne -20% Demonstracje (pokazy) – 30% Grupa dyskusyjna – 50% Nauka przez działanie – 75% Natychmiastowe wykorzystanie w praktyce – % Nauczanie innych – 90%

9 Przykład Wikipedii Tworzenie – pisanie pracy „zaliczeniowej”, poddawanie jej ocenie zewnętrznej, dyskusja, argumentacja i szukanie dodatkowych argumentów Szukanie źródeł, strukturalizacja wiedzy Przykład hasła [[walidacja]] Przykład hasła z budownictwa

10 Grzejnik

11 Historia grzejnika [edytuj]
Powszechnie uważa się, że centralne ogrzewanie wynaleźli starożytni Rzymianie. Jednak z dochodzenia przeprowadzonego przez elektrociepłownię z Samary (południowo-zachodnia Rosja) wynika, że pierwszy grzejnik został zamontowany w roku 1855 w Sankt Petersburgu. Wynalazcą był Franz San Galli (urodzony w Prusach, lecz mieszkający w Rosji Niemiec pochodzący z rodziny o włoskich korzeniach). Swój wynalazek nazwał "ciepłą skrzynką" i opatentował w Niemczech i USA. Pomnik grzejnika [edytuj] To bardzo użyteczne urządzenie doczekało się pomnika. Z okazji 150 rocznicy zamontowania pierwszego grzejnika w Sankt Petersburgu, na początku sezonu grzewczego 2005, przed elektrociepłownią w Samarze stanął 31 tonowy pomnik żeliwnego grzejnika (wykonany przez lokalnego artystę rzeźbiarza Nikołaja Kuklewa). Powyżej urządzenia, w świetle okna z grubą kotarą, przeciąga się w cieple kot. Zwierzęta te, jak mało co, umieją docenić zalety dobrej instalacji grzewczej. Tym bardziej, że w tej części Rosji temperatura powietrza w zimie potrafi spaść poniżej -50 stopni Celsjusza... Grzejnik (potocznie nazywany kaloryferem z fr. calorifère) , czyli wymiennik cieplny typu woda-powietrze lub para-powietrze; element układu centralnego ogrzewania. Powszechnie stosowany w najróżniejszych pomieszczeniach. Obecnie najczęściej stosowane są grzejniki płytowe zbudowane ze zgrzewanych płyt stalowych. W nowych instalacjach centralnego ogrzewania praktycznie nie są już stosowane grzejniki żebrowe, mimo że w niektórych rozwiązaniach modułowość konstrukcji pozwala na dodanie większej ilości żeber, a dzięki temu prostą zmianę mocy grzejnika. Przez grzejnik przepływa gorąca woda lub para, która zazwyczaj nie pochodzi bezpośrednio z elektrociepłowni. Woda zasilająca centralne ogrzewanie ogrzewana jest w wymienniku ciepła przez wodę z sieci ciepłowniczej, lub w kotle, a następnie płynie do odbiorników ciepła jakimi są grzejniki.

12 Ogrzewanie Ogrzewanie jest to proces dostarczania energii termicznej do ciała, pomieszczenia, w celu podniesienia lub utrzymania jego temperatury. Artykuł ten omawia ogrzewanie w kontekście wszelkiego rodzaju pomieszczeń, budowli i budynków, gdyż takie jest najczęstsze stosowanie tego wyrażenia. Ogrzewanie może dotyczyć również: samochodu (patrz też niżej: grzejniki nadmuchowe) tafli boiska (patrz też niżej: ogrzewanie podłogowe) i inne.

13 Piec kaflowy

14 Przykład 2. (branżowe i „cechowe” bazy)
Inne „repozytoria” wiedzy i umiejętności Lista pojęć Lista materiałów z różnych firm wraz z ich oceną i wartością Opisy montażu i porady praktyczne (procedury, opis wykonania) Czy warto udostępniać tajniki własnej wiedzy? Wspieranie konkurencji?

15 Co ja uzupełniałem w Wikipedii
Ekologia, hydrobiologia, Trichoptera Dodawanie definicji, poprawki techniczne, uzupełnianie, dodawanie brakujących haseł Wikispecies Commons (zdjęcia) Miejscowości (Warmia i Mazury – hobby) Biografie Jak pisać, jak cytować – dodatkowe sposoby nauki pisania, przydatne dla magistrantów (uzupełnienie wiedzy z ćwiczeń i seminarium)

16 Co mi to dało zawodowo i prywatnie?
Czy rozumiem? Czy wiem? – powtórka i systematyzacja wiedzy (mind-maping, szybkie czytanie i strukturyzacja wiedzy) Poszukiwanie i doczytywanie, gdy trzeba coś uzupełnić Lepsze poznanie regionu i jego historii, zakorzenianie się w małej ojczyźnie.

17 Wikipedia jest projektem „żywym” i aktywnym, inne mniejsze projekty czasem szybko „umierają śmiercią własną” Potrzebna odpowiednia masa krytyczna dla ciągłości i trwałości projektu.

18 Dodatki Różne metody potwierdzania wiedzy i umiejętności w kształceniu tradycyjnym i na odległość Walidacja wiedzy Walidacja umiejętności Wiedza pozorna na egzaminach wiem rozumiem działam

19 Stanisław Czachorowski www.uwm.edu.pl/czachor
Dziękuję za uwagę Stanisław Czachorowski


Pobierz ppt "Wykorzystanie Wikipedii w nauczaniu na odległość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google