Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Maria Mika Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

3 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU:

4 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: W Polsce w dalszym ciągu nie istnieje sformalizowany model współpracy międzysektorowej. Szczególne braki widać w przypadku partnerstwa prywatno – społecznego. brak tradycji współpracy, trudności w komunikacji międzysektorowej, brak świadomości wspólnych celów, NGO i przedsiębiorcy to dwa odmienne światy. Konferencja Dobre prawo dla NGO

5 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Celem Programu była odpowiedź na te bariery, poprzez stworzenie i przetestowanie modelu współpracy, a także pobudzenie, dzięki niewielkiej kwocie pieniędzy współpracy między NGO, a biznesem. Projekt jest realizowany w partnerstwie wewnątrz i międzysektorowym. grant przyznawany partnerstwom organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, niska kwota grantu i łatwość rozliczania, podkreślenie potrzeb lokalnych społeczności. Spotkanie w ramach projektu Elektrograty wymiatamy z szafy

6 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU:

7 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: W ramach Programu Małych Grantów dofinansowano 20 projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa z całego Województwa Dolnośląskiego. zasięg oddziaływania, adekwatność budżetu do realizowanych działań w kontekście nakład – rezultat, wpływ projektu na grupę docelową, jakość założonych rezultatów, trwałość projektu i szansa kontynuacji, adekwatność działań do uzasadnienia realizacji celu projektu.

8 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Parterstwom prywatno – społecznym, wyłonionym w czasie konkursu przydzielono opiekuna. Pozwala to na szybki i sprawny kontakt z realizatorami grantów i wsparcie ich w prowadzonych działaniach. W ramach projektu odbyły się również spotkania konsultacyjne w czasie których przedstawiciele partnerstw mogli przekazać informację zwrotną na temat projektu. Spotkanie realizowane w ramach projektu Współpraca międzysektorowa

9 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Zwiedzak z Głogowa oraz spółkę SIMES. Celem projektu było zbudowanie pomostu pływającego na Odrze. Już w tym roku stał się on miejscem realizacji kilku wydarzeń związanych z rzeką. Społeczność lokalna: możliwość spędzania czasu nad wodą. Przedsiębiorstwo: prezentacja swojej oferty i realizacja rzadko spotykanego projektu. Organizacja: realizacja celów statutowych. Realizacja projektu Głogowianie nad Odrą

10 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Pręgowa i Przedsiębiorstwo LIMBA. Dzięki projektowi powstała ścieżka zmysłów. Pozwala ona mieszkańcom miejscowości na przejście bosymi stopami po naturalnym podłożu - szyszkach, piasku czy igliwiu. Społeczność lokalna: Stworzenie miejsca spotkań i edukacji dla mieszkańców. Przedsiębiorstwo: prezentacja swojej oferty i poprawa wizerunku w społeczności lokalnej. Organizacja: realizacja celów stowarzyszenia. Realizacja projektu Pęgowskie plenery kultury

11 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Trójrzecze oraz PPUH Elektros Sp. z o.o. Była to zbiórka elektroodpadów, połączona z warsztatami i konkursami, zrealizowana w Zgorzelcu. Zebrano ponad 2,5 tony odpadów i przeznaczono je do recyklingu. W projekt zaangażowały się również władze miasta. Społeczność lokalna: promocja ochrony środowiska i zebranie potencjalnie niebezpiecznych odpadów. Przedsiębiorstwo: pokazanie potencjału w zakresie utylizacji odpadów elektrycznych. Organizacja: realizacja celów statutowych. Realizacja projektu Elektrograty wymiatamy z szafy

12 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Projekty realizowane w ramach Programu Małych Grantów pokazały duży potencjał jaki drzemie w partnerstwie publiczno – prywatnym. Okazało się również że jest ono często realizowane nieformalnie, na podstawie kontaktów jakie tworzą się w ramach lokalnych wspólnot. W dalszym ciągu barierą jest akcyjność działań – brak pomysłu na współpracę nie tyle długotrwałą, co stałą i opartą na ustalonych zasadach. Głogowianie nad Odrą - Odra Tour 2012

13 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: W ramach działań projektowych, po za Programem Małych Grantów, powołano Dolnośląską Federację Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych, Akademię Menadżerów CSR, a także odbędzie się wizyta studyjna we Włoszech. www.odpowiedzialnybiznes.eu

14 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU:

15 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU:

16 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Dziękujemy za uwagę! Dziękujemy za uwagę! Prezentacja powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Związek Pracodawców Dolnego Śląska ul. Szewska 3, 50- 053 Wrocław, www.zpds.com.pl mail: forum@zpds.com.pl tel./fax. 071 341 07 21 tel. kom. 784 63 00 77 Saksońska Akademia Zarządzania INTERNATIONAL Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH Management Akademie Sachsen INTERNATIONAL Rudolf- Walther- Straβe 4, D- 01156 Dresden www.bsm-masi.de mail:masi@bsw-mail.de


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. LIDER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: www.forumrynkupracy.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google