Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partie i systemy partyjne państw Europy Wschodniej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partie i systemy partyjne państw Europy Wschodniej"— Zapis prezentacji:

1 Partie i systemy partyjne państw Europy Wschodniej
Dr hab. Walenty Baluk, prof. UMCS

2 Partia - instytucja polityczna pojmowana w kategoriach zespołu osób posiadających zasoby organizacyjne i materialne, stwarzające możliwości uczestnictwa w życiu politycznym. Przynależność jest sformalizowana (statut), a podejmowane działania zorganizowane i powtarzalne, służą realizacji konkretnego celu politycznego W procesie instytucjonalizacji partii politycznej R. Harmel i L. Svåsand wyróżniają trzy fazy: Identyfikacji (tożsamość programowa partii), Organizacji (struktura) Stabilizacji ( maksymalizacja zysków wyborczych)

3 Attila Ágh wyodrębnił cztery fazy instytucjonalizacji:
1) „embrionalną” – pojawienie się nowych partii politycznych w ramach reżimu jednopartyjnego; 2) protopartii – funkcjonowanie partii w okresie od upadku starego systemu do pierwszych rywalizacyjnych wyborów; 3) parlamentaryzacji – główne partie polityczne są zorientowane na rywalizację i aktywność na forum parlamentu; 4) fazę stabilizacji – maksymalizacji zysków na płaszczyźnie wyborczej i parlamentarnej w celu sprawowania rządów

4 Giovanni Sartori - o systemie partyjnym możemy mówić wtedy, kiedy istnieją w nim co najmniej dwie współzawodniczące partie Typologie systemów partyjnych: 1) ilościowe (M. Duverger: dwupartyjne i wielopartyjne); 2) jakościowe (J. La Palombary i M. Weinery: systemy konkurencyjne i nie dopuszczające konkurencji (rywalizacji politycznej); 3) ilościowo-jakościowe G. Sartori: a) system partii predominującej; b) system dwupartyjny; c) system wielopartyjny umiarkowanie spolaryzowany; d) system wielopartyjny ekstremalnie spolaryzowany

5 UKRAINA Etapy transformacji
1) Etap liberalizacji systemu radzieckiego ; 2) Etap rządów nomenklatury ; 3) Etap rządów oligarchii 4) Rządy „obozu pomarańczowego”

6 Etapy kształtowania się systemu partyjnego
Przedpartyjny 2) Początków wielopartyjności ( ) 3) Postkomunistyczny ( ) 4) Fragmentaryzacji ( )

7 Etap przedpartyjny Organizacje ekologiczne – Ukraińska Asocjacja „Zielony Świat” (1987) Organizacje demokratyczne – Ludowy Związek Sprzyjania Przebudowie (1988) Organizacje kulturologiczne – Kijowski Ukraiński Klub Kulturologiczny; „Towarzystwo Lwa”; Stowarzyszenie Języka Ojczystego im. Szewczenki; „Memoriał” (odział ukraiński) Organizacje narodowo-demokratyczne – „Ludowy Ruch Ukrainy na rzecz przebudowy” Organizacje radykalne – Ukraiński Związek Helsiński Organizacje młodzieżowe – Związek Niezależnej Młodzieży

8 Początków wielopartyjności (1989-1991)
Partie narodowo-niepodległościowe – Ukraińska Partia Republikańska (1990); Ukraińska Chłopsko-Demokratyczna Partia Partie narodowo-demokratyczne – Ludowy Ruch Ukrainy; Demokratyczna Partia Ukrainy Partie liberalno-demokratyczne – Liberalno-Demokratyczna Partia Ukrainy; Ludowa Partia Ukrainy Partie socjaldemokratyczne – Socjaldemokratyczna Partia Ukrainy; SDPU (z); Partia demokratycznego Odrodzenia Ukrainy. Partie orientacji komunistycznej – KPU Partie skrajnie lewicowe – „Forum Ojczyźniane” (ukraiński „Interfront) Partie oderwane – Partia Zielonych Ukrainy (powstała z inicjatywy członków Asocjacji „Zielony Świat”).

9 Frakcje deputowanych w Radzie Najwyższej (jesień 1991 r.)
Nazwa frakcji Liczba mandatów Agrariusze 74 Demokratycznego Odrodzenia 21 „O sprawiedliwość społeczną” 42 „Ziemia i wolność” 33 „Zgoda” 26 Kongres Sił Narodowo-Demokratycznych 34 Rada Narodowa 90 „Nowa Ukraina” Przemysłowców 22 Rada 31 Ruch 48

10 Tabela 2. Wyniki wyborów do RN w 1994 r.
Przynależność do partii Liczba mandatów W tym zgłoszonych przez partię Lewica Komunistyczna Partia Ukrainy (KPU) 90 61 Chłopska Partia Ukrainy (ChPU) 19 - Socjalistyczna Partia Ukrainy (SPU) 15 7 Centrolewica Partia Pracy (PP) 5 2 Socjaldemokratyczna Partia Ukrainy (SDPU) Obywatelski Kongres Ukrainy (OKU)

11 Partia Demokratycznego Odrodzenia Ukrainy (PDOU) 4 -
Centrum Partia Demokratycznego Odrodzenia Ukrainy (PDOU) 4 - Partia Ekonomicznego Odrodzenia (PEO) 1 Centroprawica Ludowy Ruch Ukrainy (LRU) 20 13 Demokratyczna Partia Ukrainy (DPU) 2 Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ukrainy (ChDPU) Prawica Ukraińska Republikańska Partia 11 8 Kongres Ukraińskich Nacjonalistów 5 3 Ultraprawica Ukraińska Konserwatywno-Republikańska Partia Bezpartyjni 227 Razem 405 94

12 Tabela 3. Wyniki wyborów do RN w 1998 r.
Partie polityczne Ogólny okręg wyborczy Mandaty w okręgach jednomandatowych Razem % Mandaty Ultralewicowe 4,04 14 3 17 PSPU Lewicowe 37,05 113 46 159 KPU 24,65 84 38 122 Blok ChPU + SPU 8,55 29 6 35 Blok Partii Pracująca Ukraina 3,06 - 1 Wszechukraińska Partia Pracy 0,79 Centrolewicowe 11,12 31 48 LDP 5,01 13 30 SDPU(z) 4,01 Partia „Związek” 0,70 Partia Kobiecych Inicjatyw 0,58 SDPU 0,32 Partia Obrońców Ojczyzny 0,30 Partia Postępu Duchowego Ekonomicznego i Społecznego 0,20

13 Blok „Liberalna Partia i Partia Pracy- Razem” 1,89 2
Centrum 19,73 35 23 58 PZU 5,43 19 - Partia „Hromada” 4,67 16 8 24 APU 3,68 Blok „Liberalna Partia i Partia Pracy- Razem” 1,89 2 Blok Partii „NEP” 1,22 Partia Narodowo Ekonomicznego Rozwoju 0,94 Blok Partii „SLOń” 0,90 1 Partia Regionalnego Odrodzenia Ukrainy Blok Partii „Europejski wybór Ukrainy” 0,13 Centroprawicowe 16,28 32 55 LRU 9,40 14 46 PRP 3,13 4 Blok Partii „Naprzód Ukraino” 1,73 3 Chrześcijańsko Demokratyczna Partia 1,29 Republikańsko-Chrześcijańska Partia 0,54 Partia Muzułmanów Ukrainy 0,19 Prawicowe 2,7 7 Blok Partii „Narodowy Front” Ultraprawicowe 0,55 Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe 0,39 Blok Partii „Mniej słów” 0,16 Nie poparło żadnej partii 5,25 Kandydaci bezpartyjni 101 Unieważniono 3,0 Razem 99,72 225 221 446

14 Konfiguracja ugrupowań politycznych w 2000 r.
Polityczne centrum Prawicowa opozycja Lewicowa opozycja Ojczyzna ULR Partia Władzy KPU SPU PRP KUN ZD SDPU(z) Sobór PSPU LDP kierunek konfrontacji kierunek współpracy

15 Ogólnopaństwowy okręg wyborczy
Wyniki wyborów do RN w 2002 r. Partie i bloki Ogólnopaństwowy okręg wyborczy Okręgi jednomandatowe (mandaty) Razem % mandaty Ultralewicowe 3,22 - 1 „Blok Natalii Witrenko” Lewicowe 29,87 79 10 89 2 KPU 19,98 59 7 66 3 SPU 6,87 20 23 Centrolewicowe 9,09 19 5 24 4 SDPU(Z) 6,27 Wszechukraińskie Zjednoczenie Polityczne „Kobiety dla przyszłości” 2,11

16 Blok „Za jedyną Ukrainę” 11,77 66 101
Centrum 19,21 35 75 110 6 Blok „Za jedyną Ukrainę” 11,77 66 101 7 Blok „Drużyna pokolenia wiosennego” 2,02 - 8 PZU 1,30 9 Blok „Jedność” 1,09 3 10 Blok DPU-SD 0,87 4 11 Ukraińska Partia Marynarzy 0,11 1 12 Partia Narodowo-Ekonomicznego Rozwoju Ukrainy Centoprawicowe 24,15 70 42 112 13 Blok W. Juszczenko „Nasza Ukraina” 23,57 14 „Wszechukraińskie Zjednoczenie Chrześcijan” 0,29 Prawicowe 7,26 22 15 Blok Julii Tymoszenko Ultraprawicowe 0,77 16 Blok Partii „Ruski Blok” 0,73 17 UZN 0,04 Bezpartyjni 93 Razem 93,57 225 450

17 Konfiguracja ugrupowań politycznych w latach 2002-2004
Konfiguracja ugrupowań politycznych w latach Polityczne centrum PR Prawicowa opozycja Lewicowa opozycja Nasza Ukraina PU SDPU(z) KPU Partia Władzy SPU BJuTy APU LDP PPPU

18 Ugrupowania w wyborach 2006 r.
Głosy % Mandaty 1 Partia Regionów 32.12 186 2 Blok Julii Tymoszenko 22.27 129 3 Blok „Nasza Ukraina” 13.94 81 4 Socjalistyczna Partia Ukrainy 5.67 33 5 Komunistyczna Partia Ukrainy 3.66 21 6 Blok Natalii Witrenko „Ludowa Opozycja” 2.93 - 7 „Ludowy Blok Łytwyna” 2.43 8 Ukraiński Blok Ludowy Kostenka i Pluszcza 1.87 9 Partia „Wiec” 1.74 10 „Blok Obywatelski PORA-PRP” 1.47

19 Ugrupowania w 2007 Liczba głosów % Liczba miejsc w RN +/- do 2006 r. Partia Regionów 34,37 175 -11 Blok Julii Tymoszenko 30,71 156 +27 Blok „Nasza Ukraina – Ludowa Samoobrona” 14,15 72 -9 Komunistyczna Partia Ukrainy 5,39 27 +6 Blok Łytwyna 924568 3,96 20 +20 Socjalistyczna Partia Ukrainy 668185 2,86 -33 Postępowa Socjalistyczna Partia Ukrainy 309119 1,32 Wszechukraińskie Zjednoczenie „Swoboda” 178655 0,76

20 Mołdawia Etapy transformacji:
Liberalizacja systemu radzieckiego Stanowienia państwa mołdawskiego lata – między mołdawską a rumuńską tożsamością lata 1994 – 2000 – kształtowanie mołdawskiej tożsamości 3) Rządy mołdawskich komunistów

21 Wyniki przyśpieszonych wyborów parlamentarnych w 1994 r.
Nazwa ugrupowania % Mandaty 1 Agrarno-Demokratyczna Partia Mołdowy 43,18 56 2 Blok: 22,00 28 Partia Socjalistyczna Ruch „Jedność” 3 Blok Chłopów i Inteligencji 9,21 11 Sojusz Wolnych Chłopów Kongres Inteligencji Chrześcijańsko-Demokratyczna Liga Kobiet Partia Narodowo-Liberalna 4 Blok „Sojusz Chrześcijańsko-Demokratycznego Frontu Ludowego” 7,53 9

22 Wyniki wyborów parlamentarnych w marcu 1998 r
Nazwa ugrupowania % Mandaty 1 Partia Komunistów Republiki Mołdowa 30,01 40 2 Blok „Demokratyczna Konwencja Mołdowy” 19,42 26 Partia Odrodzenia i Zgody Mołdowy 8 Chrześcijańsko-Demokratyczny Front Ludowy Chrześcijańsko-Demokratyczna Liga Kobiet Mołdowy Ekologiczna Partia Mołdowy Chrześcijańsko-Demokratyczna Chłopska Partia Mołdowy 3 Blok „Ruch na rzecz demokratycznej i kwitnącej Mołdowy” 18,16 24 Ruch „Na rzecz demokratycznej i kwitnącej Mołdowy” 20 Obywatelska Partia Mołdowy Ruch „Nowa Siła” 4 Partia Sił Demokratycznych 8,84 11

23 Wyniki wyborów parlamentarnych z lutego 2001 r
Nazwa ugrupowania % Mandaty 1 Partia Komunistów Republiki Mołdowa 50,07 71 2 Blok „Sojusz Braghisa” 13,36 19 Związek Centrum Mołdowy Socjalistyczna Partia Mołdowy Partia Demokracji Socjalnej „Furnika” 3 Ruch Zawodowców „Speranca – Nadzieja” Ruch „Nowa Siła” Związek Pracy Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa 8,24 11

24 Wyniki wyborów parlamentarnych 6 marca 2005 r
Nazwa ugrupowania % Mandaty 1 Partia Komunistów Republiki Mołdowa 45,98% 56 2 Blok Wyborczy „Demokratyczna Mołdowa” 28,53% 34 3 Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa 9.07% 11 *W wyborach uczestniczyło: 9 partii i 2 bloki, próg dla kandydatów niezależnych – 3%, partii - 6%, blok (2 partii) – 9%; blok (3 partii) – 12%, frekwencja – 64,84%

25 Wyniki wyborów parlamentarnych 5 kwietnia 2009 r. (% / mandaty)
Partia Liberalna 13.13% 15 „Nasza Mołdowa” 9.77% 11 Komunistyczna Partia Republiki Mołdowy 49.48% 60 Liberalno - Demokratyczna Partia Mołdowy 12.43%

26 Wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych 29 VII 2009
Nazwa ugrupowania % Man-daty 1 Partia socjaldemokratyczna 1,86 2 Partia Liberalna 14,68 15 3 „Nasza Mołdowa” 7,35 7 4 Ludowa Partia Chrześcijańsko –Demokratyczna 1,91 5 Partia Komunistów Republiki Mołdowa 44,69 48 6 Liberalno -Demokratyczna Partia Mołdowy 16,57 18 Demokratyczna Partia Mołdowy 12,54 13 8 Ekologiczna Partia Mołdowy „Związek Zielonych” 0,41

27 Wybory parlamentarne 2010 roku
Głosy Mandaty Partia Liberalna 9,96 12 Demokratyczna Partia Mołdowy 12,7 15 Liberalno - Demokratyczna Partia Mołdowy 29,42 32 Komunistyczna Partia Republiki Mołdowa 39,34 42 Frekwencja – 63,37%; uczestników - 39

28 Rosja Etapy transformacji:
Liberalizacji systemu radzieckiego VII 1990 Poszukiwania VII 1990 – XII 1993 Kształtowania XII 1993 – 1999 Konsolidacji

29 System partyjny Federacji Rosyjskiej
I etap ( ) Na początku 1992 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zarejestrowało 37 partii politycznych Powstające ugrupowania można podzielić na następujące nurty 1)       neokomunistyczne - Maj 1989 r. - „Jedność - za Leninizm i Komunistyczne Ideały” przekształcone w Komunistyczną Partię Bolszewików (związane z N. Andriejewą, stalinowskie) - „Pracująca Rosja” (W. Anpiłow). Opierała się przede wszystkim na struktury Rosyjskiej Komunistycznej Partii Robotniczej. Utworzona jesienią 1991 r. zrzeszała radykalne neokomunistyczne ugrupowania: Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię Bolszewików, Rosyjską Partię Komunistów, Rosyjską Partię Komunistyczną – KPZR. - Ludowa Partia „Wolna Rosja” (A. Ruckoja) - Rosyjski Związek Ogólnoludowy (S. Baburina). Ugrupowanie nacjonalistyczne. - Komunistyczna partia Federacji Rosyjskiej (G. Ziuganow). Odrodzona w lutym 1993 r. jest uważana za kontynuatorkę Komunistycznej Partii RFSRR z 1990 r. i KPZR. - Agrarna Partia Rosji (M. Łapszyn). Powstała w lutym 1993 r. na bazie frakcji „Związek Agrarny”

30 System partyjny Federacji Rosyjskiej (cd.)
2)    socjalistyczne - Socjaldemokratyczna Partia FR, która powstała na bazie klubów politycznych działających w latach 3)    demokratyczne - Powstałe z nurtu antykomunistycznego: Rosyjska Partia Demokratyczna - Powstałe z nurtu niekomunistycznego: Partia Konstytucyjnych Demokratów i Partia Konstytucyjno-Demokratyczna - Partia Wolności Narodowej (Astafiewa) - Powstałe z rozpadu KPZR: Demokratyczna Partia Rosji (N. Trawkin, S. Głaziew, G. Burbulis, S. Sztalin) i Republikańska Partia Federacji Rosyjskiej 4)    chadeckie - Rosyjski Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny - Chrześcijańsko-Demokratyczny Związek Rosji - Rosyjska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna

31 System partyjny Federacji Rosyjskiej (cd.)
5)   chrześcijańsko-narodowe (charakter prawosławny) - Związek Chrześcijańsko-Patriotyczny - Związek Chrześcijańskie Odrodzenie 6)    nacjonalistyczne - Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (W. Zyrinowski) - Republikańska Narodowa Partia Rosji (N. Łysienko) - Rosyjska Jedność Narodowa (A. Barkaszow)

32 System partyjny FR w latach 1993-2003
Partie 2003 (%) M 1999 (%) 1995 (%) 1993 (%) Komuniści (KPFR) 12,7 53 24,28 113 22,3 157 12,4 47 Wspólna Rosja Jedność (Niedźwiedź) Ojczyzna – Cała Rosja 37,1 222 - 23,32 77 13,33 66 Sojusz Sił Prawicow. 3,9 2 8,52 29 9 15,5 58 LDPR 11,6 38 5,98 17 11,18 51 22,9 64 „Jabłoko” 4,3 4 5,93 21 6,89 45 7,82 22 „Nasz Dom Rosja” 7 10,13 55 „Rodina” 9,1 37 Ludowa Partia 1,2 19 Agrarna Partia 3,8 20 8 34

33 Partie w Rosji na osi lewica-prawica (2003)
AP „Jabłoko” ZSP KPFR „Rodina” LP „JR” LDPR

34 Wyniki wyborów do Dumy Państwowej w 2007 r.
Nazwa ugrupowania Głosy (%) Mandaty % Agrarna Partia Rosji 2.30 - Partia Polityczna „Siła Obywatelska” 1.05 Demokratyczna Partia Rosji 0.13 Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej 11.57 56 12,44 Związek Sił Prawicowych 0.96 Partia Sprawiedliwości Społecznej 0.22 Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji 8.14 39 8,67 Partia Polityczna „Sprawiedliwa Rosja” 7.74 38 8,44 Partia Polityczna „Patrioci Rosji” 0.89 „Wspólna Rosja” 64.30 315 70 Partia Demokratyczna „Jabłoko” 1.59

35 Wyniki wyborów do Dumy Państwowej 2011 roku
Wyniki wyborów do Dumy Państwowej 2011 roku Nazwa ugrupowania % Mandaty „Jedna Rosja” 49,32 238 Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej 19,19 92 „Sprawiedliwa Rosja” 13,24 64 Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji 11,67 56 Partia Demokratyczna „Jabłoko” 3,43 - Partia „Patrioty Rosji” 0,97 Partia „Prawe Dzieło” 0,6 Dane CKW Rosji

36 Rosyjskie partie na osi lewica-prawica 2011/2012
Patrioci Rosji „Jabłoko” Prawe Dzieło KPFR „SR” „JR” LDPR „Patrioci Rosji” – umiarkowanie lewicowa partia, powstała z rozłamu w KPFR w 2005 r., Zjednoczyła Rosyjską Partię Pracy, „Euroazjatycka Partię – Patrioci Rosji”, Partię „Pokoju i Jedności”. 19 grudnia 2011 roku partia weszło do Ogólnorosyjskiego Frontu Ludowego W.Putina „Prawe Dzieło” – ugrupowanie prawicowe, powstało w wyniku rozwiązania Sojuszu Sił Prawicowych

37 BIAŁORUŚ Etapy transformacji:
Liberalizacja systemu radzieckiego, lata Republika parlamentarna, lata Republika prezydencka wschodnia, lata „Odwrót od demokracji” – od 2004 roku

38 Wyniki wyborów do Rady Najwyższej w 1995 r.
Nazwa ugrupowania Liczba uzyskanych mandatów (ogółem) Partia Komunistów Białoruska 44 Agrarna Partia 34 Partia Zgody Narodowej 8 Zjednoczona Partia Obywatelska Białoruska Socjal-Demokratyczna Hromada 2 Partia Ogólnobiałoruskiej Jedności i Zgody Białoruska Chłopska Partia 1 Białoruska Partia Patriotyczna Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości Białoruska Partia Pracy Narodowa Partia Białorusi Partia Liberalno-Demokratyczna Niezależni 94 Razem 198

39 Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów (X 2000)
Partie Wybrani w I turze II turze Razem Komunistyczna Partia (KPB) 2 4 6 Agrarna Partia 1 5 Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości - Białoruski Patriotyczny Związek Młodzieży Biał. P. Socjalno-Sportowa Socjaldemokratyczna Partia Zgody Narodowej Białoruskie Zrzeszenie Obywatelskie „Jabłko” P. Liberalno-Demokratyczna Zjedn. Partia Obywatelska Partia Komunistów Białoruska Bezpartyjni 31 46 78

40 Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów (IX 2004)
Nazwa ugrupowania Liczba mandatów Bezpartyjni 98 Komunistyczna Partia Białorusi 8 Agrarna Partia 3 Partia Liberalno-Demokratyczna 1 Partia BFL - Zjednoczona Partia Obywatelska Białoruska Socjal-Demokratyczna Hromada Partia Komunistów Białoruska Białoruska Socjaldemokratyczna Partia (Ludowa Hromada) Socjaldemokratyczna Partia Zgody Narodowej Partia Republikańska Frekwencja – 89% Razem 110

41 Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów w 2008 roku
Nazwa ugrupowania Liczba mandatów Bezpartyjni 103 Komunistyczna Partia Białorusi 6 Agrarna Partia 1 Partia Liberalno-Demokratyczna - Partia BFL Zjednoczona Partia Obywatelska Białoruska Socjal-Demokratyczna Hromada Białoruska Socjaldemokratyczna Partia (Ludowa Hromada) Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości Białoruska Partia Patriotyczna frekwencja – 76,7% Razem 110

42

43 Państwo Nazwa dokumentu Data uchwalenia Liczba partii Rosja Federalna ustawa o partiach politycznych (poprzednia ustawa z ) 199 (1999) 50 (2003) 7 (2009) Białoruś Ustawa Republiki Białoruś o partiach politycznych (wielokrotnie nowelizowana) 20 (1991) 28 (1999) 15 (2009) Ukraina Ustawa Ukrainy o partiach politycznych na Ukrainie 14 (1992) 52 (1998) 172 (2009) Mołdawia Ustawa o partiach politycznych 50 (1997) Armenia Ustawa Republiki Armenia o partiach (zmiany: ; ) 19 (1995) 114 (2002)

44 Azerbejdżan Ustawa Republiki Azerbejdżanu o partiach politycznych (obowiązuje redakcja z ) 30 (2000) Gruzja Ustawa organiczna Gruzji o politycznych zjednoczeniach obywateli 145 (2001) 180 (2006) Kazachstan Ustawa Republiki Kazachstan o partiach politycznych 12 (2006) Kirgizja Ustawa Republiki Kirgiskiej o partiach politycznych 57 (2007) Tadżykistan Ustawa Republiki Tadżykistan o partiach politycznych 8 (2008) Turkmenia Ustawa o organizacjach społecznych (zastąpiła ustawę z 1991) 1 (2007) Uzbekistan Ustawa Republiki Uzbekistan o partiach politycznych (zmiany: ; ) 4 (2009)

45 Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą
Państwo/rok elekcji P3% 2NP SND SDT ELPP System partyjny Mołdowa / 1994 4,0 80,8 2,0 2,55 2,62 Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą Ukraina / 1994 24,44 4,55 1,04 21,8 Rosja / 1995 5,0 47,1 2,85 1,08 6,17 Mołdowa / 1998 63,5 1,54 3,63 Umiarkowanie wielopartyjny z równowagą między partiami Ukraina / 1998 8,0 37,3 2,65 1,5 7,01 Ekstremalnie wielopartyjny z jedną partią dominującą Rosja / 1999 6,0 47,6 1,75 8,3 Ekstremalnie wielopartyjny z dwiema głównymi partiami Mołdowa / 2001 5 63,43 3,7 1,6 1,8 Ukraina / 2002 47,32 1,1 1,53 7,05 Ekstremalnie wielopartyjny z dwoma głównymi partiami Rosja / 2003 61,07 4,2 1,39 Mołdowa / 2005 74,5 3,1 2,26 Ukraina/ 2006 54,39 1,44 3,5 Rosja / 2007 75,87 5,5 1,4 1,9

46 Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą
Państwo/rok elekcji P3% 2NP SND SDT ELPP System partyjny Armenia / 1995 5,0 66,8 14,9 1,1 2,5 Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominującą Azerbejdżan / 6,0 46,4 13,5 1,0 5,2 Ekstremalnie wielopartyjny z jedną partią dominującą Gruzja / 1995 7,0 60 3,1 1,06 3,9 Armenia / 1999 50,3 5,6 4,6 Azerbejdżan / 2000 65,6 10,7 1,5 2,7 Gruzja / 1999 79,6 2,2 3,85 2,8 Armenia / 2003 43,5 2,3 1,4 7,5 Azerbejdżan / 2005 2,0 52 12 1,6 Gruzja / 4,0 72,7 8,0 3,2 2,4 Umiarkowanie wielopartyjny z jedną partią dominująca Armenia / 2007 64,1 3,4 3,3 Azerbejdżan / 2010 - Gruzja / 2008 90,6 1,55

47 System skonsolidowany System nieskonsolidowany
System przejściowy Protosystem System jednopartyjny III II I I* W S N Lt Ee Lv Md Ua Ge Am Kg Az Ru Kz By Tj Uz Tm


Pobierz ppt "Partie i systemy partyjne państw Europy Wschodniej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google