Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia klimatu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia klimatu"— Zapis prezentacji:

1 Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia klimatu
Jak można im zapobiec?

2 Co to jest pogoda i klimat?
Pogoda jest to stan atmosfery w danej chwili, a klimat to parametry pogody (takie jak temperatura, liczba opadów itd.) uśrednione po kilkudziesięciu latach obserwacji. Wiedząc, jaki klimat panuje w danym miejscu, można odpowiedzieć na pytanie, jakiej oczekujemy tam pogody w danej porze roku. Na klimat składają się zatem uśrednione warunki pogodowe z wielu lat dla danego miejsca, sekwencje pogodowe, np. zima, wiosna, lato, jesień, a także przewidywane statystycznie zjawiska (burze, śnieżyce…). Obecnie mówi się wiele nie tylko o zmianach pogody, ale też o zmianach klimatu.

3 Z czego wynikają zmiany klimatu i dlaczego są przedmiotem tak wielu dyskusji oraz powodem niepokoju?
Głównym czynnikiem wpływającym na zmiany klimatu jest koncentracja w atmosferze gazów cieplarnianych – dwutlenku węgla, metanu, tlenku azotu, freonów (CFC – chlorofluorowęglowodorów) i pary wodnej.

4 Węgiel od dawna krążył pomiędzy atmosferą, biosferą, glebą i oceanami
Węgiel od dawna krążył pomiędzy atmosferą, biosferą, glebą i oceanami. Do tego kręgu dopływało trochę dwutlenku węgla z wulkanów, ale podobna ilość węgla była usuwana przez plankton, procesy mineralizacji oraz fotosyntezy i asymilacji CO2. Wszystko było w równowadze do momentu, gdy sięgnęliśmy do wielkiego, powstałego przed dziesiątkami milionów lat rezerwuaru paliw kopalnych. Do koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze przyczynia się więc bezpośrednio działalność człowieka. Podczas spalania paliw kopalnych oraz w efekcie rozwoju przemysłu i rolnictwa emitowane są do atmosfery CO2, CH4, NO i CFC. Co prowadzi do efektu cieplarnianego.

5

6 Zmiany klimatu prowadzą do wielu zjawisk, które niepokoją naukowców, polityków i zwykłych obywateli.

7 Do zjawisk tych możemy zaliczyc:
topnienie lodowców – znikają lodowce w różnych częściach świata: w Andach, Himalajach, na Alasce, w Nowej Zelandii. W Glacier National Park w Montanie ze 150 lodowców (1850 rok) pozostało zaledwie 27, a w 2030 roku prawdopodobnie nie będzie ani jednego;

8 zanik rzek, kryzys wodny – spowodowany jest zmniejszaniem się powierzchni lodowców, które pełnią stabilizującą rolę w gospodarce wodnej. Lodowce gromadzą wodę w porze wzmożonych opadów, a oddają ją intensywniej w porze ciepłej, co sprawia, że rzeki, mimo braku deszczy, nie wysychają;

9 rozmarzanie wiecznej zmarzliny – wieczna zmarzlina pokrywa obszar około 10 milionów kilometrów kwadratowych, w znacznej części zamrożony od tysięcy, a nawet milionów lat1. Jej rozmarzanie powoduje uwolnienie drzemiących w torfie bakterii, które przez ten czas wyprodukowały miliardy ton metanu (20 razy mocniejszy gaz cieplarniany niż CO2) i CO2. Uwolnienie tych gazów przyczyni się do dalszego ocieplenia klimatu.

10 wzrost poziomu oceanów –spowodowany jest przez topnienie lodowców
(Antarktyda, Grenlandia), z których woda spływa do oceanu, oraz przez termiczne rozszerzanie się wody wywoływane przez wzrost jej temperatury;

11 zmiany w oceanach – wzrost ilości CO2 w atmosferze powoduje rozpuszczanie
się gazu w wodzie. Tym samym zwiększa się kwasowość oceanicznej wody, Co zagraża wielu żyjącym w niej organizmom (zagłada raf koralowych);

12 wzrost mocy huraganów;

13 zmiany w opadach, susza i pustynnienie – przesuwają się strefy klimatyczne, zmieniają się okresy deszczowe i obszary opadów;

14 globalne ocieplenie to także: fale upałów, zmiany prądów oceanicznych, powodzie, burze, lawiny błotne, pożary, ekspansja szkodników i chorób, konflikty o zasoby, zniszczenie infrastruktury, setki milionów uchodźców, wymieranie całych gatunków.

15 Co możemy zrobić, aby zapobiec tym zjawiskom?

16 Są dwa rozwiązania, które powinniśmy stosowac
równocześnie.

17 Pierwsze to przejście na odnawialne źródła energii.

18 Drugie rozwiązanie to ograniczenie zużycia surowców i paliw
Drugie rozwiązanie to ograniczenie zużycia surowców i paliw. Jest to możliwe dzięki zmianie stylu życia, niemarnowaniu energii i surowców.

19 dobrej jakości produktów, które nie trafią za chwilę
Poprzez kupowanie dobrej jakości produktów, które nie trafią za chwilę na śmietnik, kupowanie tego, co naprawdę jest nam potrzebne.

20 korzystanie z roweru, transportu publicznego.

21 Może nam sie wydawac, że takie działania nie wpłyną znacząco na nasze środowisko, pamiętajmy jednak, że na świecie mieszkają miliardy ludzi jeśli każdy podejmie działanie, będzie to odczuwalne.

22 Bibliografia i skutki globalnego ocieplenia klimatu

23 Prezentację przygotowali uczniowie klasy II Gimnazjum Zespołu Placówek
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie


Pobierz ppt "Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia klimatu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google