Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka mieszkaniowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka mieszkaniowa"— Zapis prezentacji:

1 Polityka mieszkaniowa
m.st. Warszawy

2 Strategiczne dokumenty
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta na lata 2008 – 2012 Program Budownictwa Komunalnego Uchwała ws zasad wynajmowania lokali … Uchwała ws zasad podnajmowania lokali… Zarządzenia wykonawcze

3 Polityka mieszkaniowa m.st. Warszawy
Efekty nowej polityki czynszowej w mieszkaniowym zasobie Miasta

4 Zakładane i zrealizowane cele
Zmniejszenie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania a dochodami z czynszów Skierowanie strumienia pomocy mieszkaniowej do najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta poprzez: obniżkę dochodową dodatki mieszkaniowe (bez względu na właściciela zasobu)

5 Przywrócono relację stawki czynszu do wskaźnika wartości odtworzeniowej z 1999 r.

6

7 Obniżki ze względu na wartość użytkową lokalu:
Obowiązujące od 1 stycznia brak instalacji zimnej wody i kanalizacji w lokalu – 20% brak WC (urządzenia) w lokalu – 10% brak łazienki w lokalu brak instalacji centralnego ogrzewania w lokalu – 15% brak instalacji centralnej ciepłej wody w lokalu – 5% brak kuchni w lokalu kuchnia pozbawiona bezpośredniego oświetlenia naturalnego – 2% brak instalacji gazowej (przy braku wzmocnionej elektrycznej) lokal wspólny – 10% (+7% za każdą izbę używaną wspólnie) lokal powyżej 3 piętra w budynku bez windy lokal w suterenie lokal w budynku do kapitalnego remontu lokal wyłączony z eksploatacji – 50% Maksymalna obniżka 50%

8 Wysokość obniżek ze względu na uzyskiwane dochody
Dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym w stosunku do najniższej emerytury Dochód w gospodarstwie jednoosobowym w stosunku do najniższej emerytury Obniżka naliczonego czynszu wyrażona w % Do 75% (529,72 zł) Do 125% (882,86 zł) 60% Powyżej 75% do 100% (529,73 zł – 706,29 zł) Powyżej 125% do 150% (882,87 zł – 1059,44 zł) 40% Powyżej 100% do 150% (706,30 zł – 1059,44 zł) Powyżej 150% do 200% (1059,45 zł – 1412,58 zł) 20%

9 Liczba udzielonych obniżek w dzielnicach
Niemal 8000 gospodarstw domowych korzysta z tej obniżki

10 ul. Gen. Andersa – lokal 46,07 m2 498 zł Czynsz + Opłaty
Strefa centralna – stawka 6,60 zł/m2 Brak CCW i kuchnia bez naturalnego oświetlenia – obniżka o 7% (6,14 zł/m2 - czynsz 283 zł) Dochód – 800 zł Czynsz + Opłaty = 498 zł Czynsz po obniżce (113 zł) + Opłaty zł 498 zł 338 zł Czynsz + Opłaty

11 ul. Anielewicza – lokal 36,70 m2
Strefa miejska - stawka 6 zł/m2 (czynsz – 220 zł) Dochód z OPS – 314 zł/miesiąc (zasiłek stały) zł zasiłki celowe (niewliczane do dochodu) Czynsz + Opłaty = 390 zł Do zapłaty za lokal 84 zł 390 zł Czynsz + Opłaty

12 Porównanie czynszu w zasobie komunalnym do czynszu rynkowego BEZ OPŁAT ZA MEDIA
45 zł/m2 40 zł/m2 6,60 zł/m2 6 zł/m2

13 Dochody z nowej polityki czynszowej

14 Dochody z lokali mieszkalnych w porównaniu z kosztami ich utrzymania w 2009 r.

15 Kto pokrywa różnicę? DEFICYT 341 mln zł Każdy pracujący Warszawiak dopłaca ok. 1 zł dziennie do mieszkaniowego zasobu Miasta

16 Remonty a dochody z czynszów za lokale mieszkalne w latach 2005 - 2009

17 Wydatki na remonty zasobu w latach 2004 - 2009
741

18 Wydatki na remonty i modernizacje w 2009 r.

19 Dodatki mieszkaniowe 2008 r. – 26,1 mln zł 2009 r. – 28,6 mln zł

20 Polityka mieszkaniowa
m.st. Warszawy Pomoc mieszkaniowa

21 Na koniec 2009 r. zasób Miasta wynosił 94 287 lokali
W zasobie Miasta mieszka ok. 220 tys. osób Radom

22 Lokale socjalne i na czas nieoznaczony

23 Gospodarstwa domowe oczekujące na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy w latach

24 Liczba lokali socjalnych

25 Realizacja spraw w 2009 r.

26 Porównanie wstąpienia w stosunek najmu z tytułu art. 691 k. c
Porównanie wstąpienia w stosunek najmu z tytułu art. 691 k.c. i § 4 uchwały o najmie w 2009 r.

27 Kryteria wynajmowania lokali komunalnych
Kryterium metrażowe – zamieszkiwanie w trudnych warunkach, tj. poniżej 6 m2/os Podstawowe kryterium dochodowe: 160% najniższej emerytury, tj ,06 220% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym, tj ,84

28 Tryb rozpatrywania wniosków
WNIOSEK Wstępna analiza przez Wydział Oświadczenia antykorupcyjne kontrola społeczna Opinia Komisji Mieszkaniowej Kwalifikacja przez Zarząd Dzielnicy Podanie listy do publicznej wiadomości + publikacja w BIP-ie Rozpatrywanie zastrzeżeń i uwag Skierowanie Umowa najmu

29 Zasady wynajmowania lokali – nowe rozwiązania
Umożliwienie wynajęcia lokalu m.in. wnukowi lub synowej, którzy zamieszkiwali w lokalu z najemcą - § 31 (61) Ułatwienie przywrócenia tytułu prawnego do lokalu osobom, które miały wypowiedzianą umowę za zaległości - § 39 (258)

30 Reprywatyzacja Jest niezależna od Miasta – wynika z uwarunkowań historyczno-prawnych Czym jest reprywatyzacja – z chwilą stwierdzenia nieważności dawnej decyzji odmawiającej przyznania użytkowania wieczystego nieruchomość zostaje właściwie wyłączona z gospodarki mieszkaniowej Miasta W efekcie Miasto nie może swobodnie dysponować lokalami w budynkach dekretowych po wydaniu ww. decyzji – 1147 pustostanów

31 Dla lokatorów w prywatnych budynkach - ułatwienia:
Podwyższone kryterium dochodowe +30% +60% 6 m2 Zwolnienie z kryterium metrażowego Przyznanie pierwszeństwa

32 ul. Krakowskie Przedmieście – budynek zwrócony w 2006 r.
Przed uchwałą Stawka czynszu – 99 zł/m2 Odłączony gaz i prąd 2 gospodarstwa domowe za 34 m2 ponad 3400 zł r. – wejście w życie Uchwały r. – kwalifikacja r. i – skierowania do lokali komunalnych

33 ul. Kępna – budynek zwrócony w 2005 r.
Przed uchwałą stawka czynszu – 12,69 zł/m2 Bez WC, ogrzewanie piecowe Odłączona woda, prąd, zatykane przewody kominowe, zamykane strychy, odcinane anteny do odbioru TV r. – wejście w życie Uchwały r. – skierowania do lokali komunalnych

34 Więcej lokali dla potrzebujących
Możliwość wynajęcia lokalu od prywatnego właściciela przez Miasto w celu podnajęcia go osobom oczekującym na najem lokalu komunalnego Budownictwo komunalne Poznaj swojego najemcę

35 Podnajem Metody pozyskania lokali:
konkurs lub negocjacje Komu można wynająć lokal w tym trybie: zakwalifikowanym do wynajęcia lokalu i zamieszkałym w budynkach dekretowych oczekującym na najem lokalu socjalnego osobom, którym Miasto zobowiązane jest dostarczyć lokale zamienne na czas remontu

36 Poznaj swojego najemcę
administratorzy odwiedzili ok. 70 tys. lokali stwierdzono: 600 przypadków podnajmowania lokali bez zgody właściciela 450 przypadków niezamieszkiwania najemcy w lokalu 70 przypadków, w których najemca posiadał tytułu prawny do innego lokalu 800 innych nieprawidłowości (w tym np.: samowolne zajęcia lokali)

37 Efekty programu Poznaj swojego najemcę
Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości: wypowiedziano blisko 430 umów najmu lokali, odzyskano ok. 200 lokali, kolejnych 300 zostanie odzyskanych po zakończeniu trwających postępowań sądowych o opróżnienie bezumownie zajmowanych lokali.

38 Polityka mieszkaniowa Budownictwo komunalne
m.st. Warszawy Budownictwo komunalne

39 Cel programu: Rozwój komunalnego budownictwa mieszkaniowego w celu zaspokojenia potrzeb osób, którym Miasto jest zobowiązane udzielić pomocy mieszkaniowej, Racjonalizacja wykorzystania środków z budżetu Miasta przeznaczonych na realizację budownictwa komunalnego przez dzielnice, Podjęcie innych rozwiązań mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jako uzupełnienie budownictwa komunalnego

40 Zasób mieszkaniowy m.st. Warszawy

41 Mieszkania komunalne z podziałem na dzielnice
Śródmieście Białołęka Bielany Bemowo Mokotów Wilanów Ursynów Włochy Ursus Wesoła Rembertów Targówek Wawer Pr. Płd. Pr. Płn. Wola Ochota Żoliborz 83%

42 Białołęka ul. Porajów 1 budynek 80 mieszkań Budynek oddany w 2008 r.

43 Targówek ul. Oszmiańska 1 budynek 137 mieszkań
Budynek oddany w 2008 r.

44 Targówek ul. Oszmiańska

45 Ursus ul. Regulska 1 budynek 18 mieszkań Budynek oddany w 2008 r.

46 Ursus ul. Szancera II etap - 1 budynek I etap - 1 budynek 48 mieszkań
Budynek oddany w 2007 r. II etap - 1 budynek 48 mieszkań Budynek oddany w 2009 r.

47 Ursus ul. Szancera

48 Wawer ul. Włókiennicza – Ciepielowska II etap - 2 budynki
80 mieszkań Budynki oddane w 2008 r. II etap - 2 budynki 80 mieszkań Termin oddania: 2009 r.

49 Włochy ul. Flagowa 1 budynek 15 mieszkań Budynek oddany w 2009 r.

50 Włochy ul. Kleszczowa 1 budynek 48 mieszkań Budynek oddany w 2009 r.

51 Wola ul. Piaskowa II etap 2 budynki 298 mieszkań
Budynek oddany w 2009 r.

52 Bielany ul. Conrada 2 budynki 80 mieszkań Termin oddania: 2010 r.
Faza realizacji

53 Bielany ul. Conrada

54 Targówek ul. Ossowskiego 1 budynek 145 mieszkań
Termin oddania: 2010 r. Faza realizacji

55 Targówek ul. Ossowskiego

56 Żoliborz ul. Sybilli 1 budynek 70 mieszkań Termin oddania: 2010 r.
Faza realizacji

57 Żoliborz ul. Sybilli

58 Włochy ul. Krańcowa 1 budynek 30 mieszkań Termin oddania: 2010 r.
Faza realizacji

59 Włochy ul. Krańcowa

60 Białołęka ul. Czajki 1 budynek 48 mieszkań Termin oddania: 2010 r.
Faza realizacji

61 Praga Północ ul. Białostocka 2 budynki 69 mieszkań
Termin oddania: 2011 r. Faza realizacji

62 Praga Północ ul. Białostocka

63 Wesoła ul. Nizinna 2 budynki 28 mieszkań Termin oddania: 2011 r. Faza realizacji

64 Włochy ul. Naukowa 2 budynki 110 mieszkań Termin oddania: 2012 r.
Faza realizacji

65 Włochy ul. Naukowa

66 Targówek ul. Św. Wincentego
1 budynek 166 mieszkań Termin oddania: 2012 r. Faza realizacji

67 Praga Północ ul. Jagiellońska Wizualizacja całego osiedla
9 budynków – 339 mieszkań Faza przygotowania inwestycji

68 Praga Północ ul. Jagiellońska I etap 5 budynków 75 mieszkań
Termin oddania: 2011 r. II etap 4 budynki 264 mieszkania Termin oddania: 2014 r.

69 Ursynów ul. Kłobucka Wizualizacja całego osiedla 9 budynków
267 mieszkań Faza przygotowania inwestycji

70 Ursynów ul. Kłobucka I etap – 6 budynków 191 mieszkań Termin oddania:
zadanie I r. zadanie II 2012 r. II etap – 3 budynki 76 mieszkań Termin oddania: 2013 r.

71 Liczba mieszkań zrealizowanych i planowanych
do realizacji w ramach budownictwa komunalnego

72 Nakłady finansowe na inwestycje
w ramach budownictwa komunalnego

73 Liczba mieszkań zrealizowanych i planowanych do realizacji w ramach budownictwa komunalnego z podziałem na Dzielnice

74 Program zakłada, że w inwestycjach zrealizowanych przez Dzielnice około 30% lokali przeznaczone będzie na potrzeby pozostałych Dzielnic, a 70% lokali pozostanie do dyspozycji Dzielnicy, na której realizowana jest inwestycja.

75 C.o. dla najemców w zasobie m. st. Warszawy?
Projekt C.o. dla najemców w zasobie m. st. Warszawy?

76 Struktura własności zasobu m. st. Warszawy

77 Charakterystyka lokali mieszkalnych pod względem braku wyposażenia technicznego

78 Stan wyposażenia technicznego lokali stanowiących własność m. st
Stan wyposażenia technicznego lokali stanowiących własność m. st. Warszawy na tle miasta Warszawy i regionu wyposażenie lok. komunalne lok. m. Warszawy lok. w regionie w bud. 100% Ogółem wodociąg % % ,4% ,5% łazienek w lokalach - 53% % ,4% ,4% gaz z sieci % % ,2% ,7% cent. ogrzewanie - 33% % ,8% ,0%

79 jest dokumentem programowym, opracowanym m.in. w celu:
„Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata , przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLI/1272/2008 w dniu 2 października 2008” jest dokumentem programowym, opracowanym m.in. w celu: Wskazania Działań w zakresie poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy dla poprawy warunków życia mieszkańców lokali komunalnych poprzez nakładające się na siebie trzy główne cele: Wdrożenie kierunkowej polityki remontowej i modernizacyjnej zasobu lokalowego m.st. Warszawy Poprawa charakterystyki energetycznej budynków Podnoszenie standardu budynków i lokali

80 Poprawa charakterystyki energetycznej budynków
Zmiana wykorzystywanego nośnika energii zasilającego budynki na nośnik o mniejszej emisji Ograniczenie zapotrzebowania na nośnik energii dostarczany do budynku Ograniczenie zużycia nośników energii w gospodarstwach domowych

81 C.o. dla najemców w zasobie m. st. Warszawy?
1. Zmiana wykorzystywanego nośnika energii zasilającego budynki na nośnik o mniejszej emisji Projekt C.o. dla najemców w zasobie m. st. Warszawy?

82 Zakres Projektu SPEC S.A.
Przyłączenie budynków m. st. Warszawy do miejskiej sieci cieplnej VHP S.A. Projektowanie przyłączy i węzłów oraz budowa węzłów cieplnych Urząd m. st. Warszawy Doposażenie budynków m. st. Warszawy w centralną instalację ogrzewania i ciepłej wody

83 Ustalenie harmonogramu i zasad postępowania w projekcie
I etap – inwentaryzacja zasobu przez Urząd Miasta oraz wybranie możliwych do ujęcia w projekcie obiektów, II etap – sukcesywne przekazanie danych do analiz z Urzędu Miasta do SPEC III etap – analiza i selekcja obiektów pod względem opłacalności oraz przekazanie listy z SPEC do UM (do końca kwietnia 2010r.) IV etap – analiza przez Urząd Miasta listy i zaplanowanie inwestycji w wyselekcjonowanych obiektach (do końca lipca 2010r.) V etap – przygotowanie spójnych planów inwestycyjnych w 2010r. i przygotowanie dokumentacji technicznej. VI etap – wdrożenie i realizacja projektu

84 I etap projektu Inwentaryzacja zasobu przez Urząd Miasta oraz wybranie możliwych do ujęcia w projekcie obiektów Dane wyjściowe pozyskane z Dzielnic przez Biuro Polityki Lokalowej

85 Zasób budynkowy m. st. Warszawa na koniec 2008r. liczył
Struktura i wielkość zinwentaryzowanego zasobu m. st. Warszawy pod względem ogrzewnictwa Inwentaryzacja zasobu budynkowego m. st. Warszawy pod względem rodzaju systemu ogrzewania i dostarczania ciepłej wody objęła budynki, będące w 100% własnością m. st. Warszawy. Zasób budynkowy m. st. Warszawa na koniec 2008r. liczył 2.562 budynków o powierzchni użytkowej m² z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

86 W lokalowym zasobie m. st. Warszawy na 2
W lokalowym zasobie m. st. Warszawy na budynki 632 posiada instalacje centralnego ogrzewania, z których 493 budynki zasilane są z miejskiej sieci cieplnej. W dotychczasowych planach remontowych m. st. Warszawa rocznie doposażało średnio 20 budynków. W wyniku realizacji projektu do doposażenia zakwalifikowano ok. 438 budynków m. st. Warszawy. Liczba budynków z instalacją centralnego ogrzewania wzrośnie prawie dwukrotnie - do 916.

87 Struktura rodzaju ogrzewania zasobu budynkowego m. st. Warszawy

88 Udział % systemów ogrzewania do ogólnej liczby budynków m. st. Warszawy

89 Indywidualny system ogrzewania w lokalach wg rodzaju paliwa

90 Struktura rodzaju dostarczania ciepłej wody w zasobie budynkowym m. st
Struktura rodzaju dostarczania ciepłej wody w zasobie budynkowym m. st. Warszawy

91 Udział % systemu dostarczania ciepłej wody do ogólnej liczby budynków m. st. Warszawy

92 Indywidualny system dostarczania ciepłej wody w lokalach wg rodzaju paliwa

93 Porównanie kosztu ogrzewania na terenie m. st
Porównanie kosztu ogrzewania na terenie m.st. Warszawy zgodnie z obowiązującymi stawkami na dzień r.

94 Stan liczbowy zinwentaryzowanego zasobu oraz liczba budynków posiadających ogrzewanie z sieci miejskiej

95 Liczba budynków posiadających instalacje centralnego ogrzewania

96 Sukcesywne przekazywanie danych do analiz
II Etap Projektu Sukcesywne przekazywanie danych do analiz z Urzędu Miasta do SPEC URZĄD MIASTA ZGN SPEC

97 Stan obecny Realizacji III Etapu – SPEC S.A.
Lp. Dzielnica Liczba budynków objętych analizą Moc Budynki wyselekcjonowane jako opłacalne dla SPEC S.A. Liczba opłacalnych inwestycji Suma [kW] Liczba Moc[kW] przyłącze + węzeł przyłącze Suma 1 Wawer 261 11051,27 2 Praga Północ 246 30441,68 82 15689,61 31 51 3 Wola 104 14501,47 52 11157 26 27 53 4 Śródmieście 9402,88 19 7546,22 13 8 21 5 Bielany ZEC Żoliborz 61 3050,00 6 788,9 Mokotów 56 5183,78 9 1033 15 16 7 Targówek ZEC PN 37 989 10 Białołęka 29 1018,50 Rembertów 17 542,60 Ursus 1513,88 11 Bemowo 240,10 12 Żoliborz 310,00 152 Włochy 42 1769,00 88,9 14 Ursynów Ochota 1500,00 1132 Praga Południe 436   bd 252  bd  Wesoła x SUMA 1356 83575,16 438 38576,63 74 128 200

98 Prognoza wzrostu liczby budynków m. st
Prognoza wzrostu liczby budynków m. st. Warszawy z centralnym ogrzewanie z miejskiej sieci cieplnej

99 prognoza wzrostu liczby budynków w aspekcie realizacji projektu

100 Kluczowe korzyści z realizacji Projektu
Poprawa charakterystyki energetycznej budynków URZĄD MIASTA ZGN LOKATOR Najniższa cena GJ energii cieplnej - niższe rachunki, Bezobsługowość, Poczucie bezpieczeństwa, Pewność dostaw ciepła,

101 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Polityka mieszkaniowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google