Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regions for Better Broadband Connection B3R – Prezentacja Projektu Rozwój terytorialny oparty na wiedzy. Co wyniki projektów ESPON, INTERREG IVC i URBACT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regions for Better Broadband Connection B3R – Prezentacja Projektu Rozwój terytorialny oparty na wiedzy. Co wyniki projektów ESPON, INTERREG IVC i URBACT."— Zapis prezentacji:

1 Regions for Better Broadband Connection B3R – Prezentacja Projektu Rozwój terytorialny oparty na wiedzy. Co wyniki projektów ESPON, INTERREG IVC i URBACT mówią o Polsce?. Warszawa 7.12.2010r.

2 Projekt Projekt B3R to : 16 partnerów z 8 państw Unii Europejskiej Fast Track Network Całkowity budżet projektu: 3 259 180,69 Euro Łączne dofinansowanie ze środków ERDF w ramach Programu INTERREG IVC: 2 625 411,94 Euro Okres realizacji projektu: wrzesień 2008 – październik 2010 Głównym celem jest wymiana doświadczeń Warszawa 7.12.2010r.

3 Partnerzy Międzynarodowe Konsorcjum projektu (16 partnerów z 8 państw członkowskich): 8 Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi; 5 Agencji Wdrażających Rozwiązania ICT, 2 Uniwersytety oraz 1 Miasto Warszawa 7.12.2010r.

4 Partnerzy Warszawa 7.12.2010r. 1. Piedmont Region (Włochy) - LP 2. CSI-Piemonte (Włochy) 3. NYnet (Wielka Brytania) 4. Broadband Foundation Hungary (Węgry) 5. Region of Sterea Ellada (Grecja) 6. University of Crete (Grecja) 7. iCentres Association (Bułgaria) 8. Regional Government of Sardinia (Włochy) 9. Secretariat of Telecommunications and Information Society (Hiszpania) 10. University of Cyprus (Cypr) 11. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 12. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 13. Miasto Łódź 14. Region of Crete (Grecja) 15. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 16. Foundation for the Development of Science and Technology, Fundecyt (Hiszpania)

5 Budżet – partnerzy z Polski Warszawa 7.12.2010r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Całkowita wartość: 153 333,30 Euro ERDF: 13 333,30 Euro Wkład własny: 23 000,00 Euro Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Całkowita wartość: 200 000,00 Euro ERDF: 170 000,00 Euro Wkład własny: 30 000,00 Euro Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Całkowita wartość: 292 500,00 Euro ERDF: 248 625,00 Euro Wkład własny: 43 875,00 Euro Urząd Miasta Łodzi Całkowita wartość: 175 000,00 Euro ERDF: 148 500,00 Euro Wkład własny: 26 250,00 Euro Łącznie: 820 833,33 Euro

6 Ramy Czasowe Projekt trwał : od września 2008 do października 2010 roku rok 2009 przeznaczony był na wymianę doświadczeń rok 2010 przeznaczony był na opracowanie strategii oraz narzędzie do wybierania funduszy unijnych do uruchamiania projektów twardych Warszawa 7.12.2010r.

7 Wspólne Cele Główne cele projektu : Wymiana doświadczeń – partnerzy bardziej zaawansowani przekazują swoje doświadczenie partnerom mniej zaawansowanym Opracowanie wspólnej strategii rozwoju sieci szerokopasmowych Opracowanie narzędzie do wyszukiwania funduszy na realizację projektów infrastrukturalnych Integracja i wspólny rozwój myśli technicznej Warszawa 7.12.2010r.

8 Wymiana Doświadczeń Wymiana doświadczeń : Warsztaty organizowane przez partnerów Tematyka: Sieci szerokopasmowe e-Administracja i inne usługach mogące działać na sieciach Organizacja i metodologia zarządzania sieciami oraz instytucjami zarządzającymi tego typu projektami Warszawa 7.12.2010r.

9 Wspólna Strategia Wspólna strategia: Regionalne strategie rozwoju sieci szerokopasmowych Globalna strategia utworzona na podstawie strategii regionalnych Wyznaczenie kierunków rozwoju Bazy wiedzy, FAQ Warszawa 7.12.2010r.

10 Zgromadzona wiedza Agregacja popytu – Warsztaty organizowane przez NYNet: Sposoby agregacji popytu wśród JST Model zarządzania popytem na usługi oferowane poprzez łącza szerokopasmowe Zarządzanie organizacją realizującą cele na rzecz administracji publicznej Warszawa 7.12.2010r.

11 Zgromadzona wiedza E-administracja na świecie – Warsztaty organizowane przez polskich partnerów projektu B3R: Sposoby realizacji e-urzędów w innych państwach unii Próby opracowania wspólnych standardów e-gov e-Podpis dla obywatela Zarządzanie elektronicznymi systemami obiegu dokumentów Zarządzanie strukturami wdrażającymi e-Administrację Warszawa 7.12.2010r.

12 Zgromadzona wiedza Pomoc publiczna a realizacja projektów – Warsztaty organizowane przez Region Katalonia w Hiszpanii: Kiedy Komisja Europejska może pomóc przy realizacji dużych projektów Baza najczęściej popełnianych błędów w projektach twardych Jak dobrze skorzystać ze środków unijnych Warszawa 7.12.2010r.

13 Materiały Strona internetowa projektu: http://www.b3regions.euhttp://www.b3regions.eu Strona internetowa http://www.broadband-europe.euhttp://www.broadband-europe.eu Warszawa 7.12.2010r.

14 Benefity projektów miękkich Dostęp do wiedzy ekspertów Pomoc przy realizacji projektów poprzez dostąp do baz błędów, FAQ, różnego rodzaju materiałów Pokrycie kosztów wynagrodzeń dla pracowników, kosztów delegacji, etc. Nawiązanie kontaktów, lepsza integracja z partnerami UE Lepsze wykorzystanie środków unijnych Warszawa 7.12.2010r.

15 Kontakt Gerard Pietrykiewicz Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław 071 776 90 61 gerard.pietrykiewicz@dolnyslask.pl Warszawa 7.12.2010r. Karolina Włodarska Biuro Partnerstwa i Funduszy Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 113 09-430 Łódź 042 638 46 43 k.wlodarska@uml.lodz.pl


Pobierz ppt "Regions for Better Broadband Connection B3R – Prezentacja Projektu Rozwój terytorialny oparty na wiedzy. Co wyniki projektów ESPON, INTERREG IVC i URBACT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google