Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim im. Lecha Wałęsy zaprasza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim im. Lecha Wałęsy zaprasza."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim im. Lecha Wałęsy zaprasza

2 Jesteśmy nowoczesną szkołą z tradycjami. wykształcenie,wykształcenie, Pomożemy ci zdobyć: wymarzony zawód,wymarzony zawód, rozwinąć swoje zdolności.rozwinąć swoje zdolności.

3 Historia powstania naszej szkoły sięga swoimi korzeniami do okresu zaboru pruskiego. W roku 1908 w Kowalewie Pomorskim otwarta została dwuzimowa szkoła rolnicza. Takie szkoły, zakładane przez izby rolnicze i kuratoria oświaty powstały m. in. W Człuchowie, Sopocie, Brodnicy, Świeciu, Kościerzynie i Krajewie.

4 W ciągu stuletniej historii istnienia nasza szkoła przekształciła się ze szkoły rolniczej w nowoczesny Zespół Szkół, który posiada: wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną nowocześnie wyposażone sale lekcyjne nowocześnie wyposażone sale lekcyjne zaplecze warsztatowe zaplecze warsztatowe

5 14 października 2008 r. Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim otrzymał imię Prezydenta Lecha Wałęsy.

6 OFERTA EDUKACYJNA

7 SZKOŁA DZIENNA Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodach: Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodach: wielozawodowa (2 lub 3 lata zależnie od zawodu, dla uczniów odbywających praktykę poza szkołą) wielozawodowa (2 lub 3 lata zależnie od zawodu, dla uczniów odbywających praktykę poza szkołą) mechanik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik elektromechanik monter mechatronik monter mechatronik

8 4-letnie Technikum w zawodach: technik kucharz technik kucharz technik hotelarstwa technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej technik obsługi turystycznej technik ekonomista technik ekonomista technik rolnik technik rolnik technik ochrony środowiska technik ochrony środowiska technik ekonomista technik ekonomista

9 SZKOŁA DLA DOROSŁYCH 2-letnia Szkoła Policealna technik informatyk technik informatyk technik rachunkowości technik rachunkowości 2-letnie Liceum Uzupełniające po ZSZ ZSZ

10 Technikum Rolnicze: nabędziesz prawa korzystania z funduszy unijnych, nabędziesz prawa korzystania z funduszy unijnych, zdobędziesz umiejętność prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego, zdobędziesz umiejętność prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego, poznasz budowę i działanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, co pozwoli przygotować maszyny i pojazdy do pracy. poznasz budowę i działanie urządzeń i przyrządów mechanicznych, co pozwoli przygotować maszyny i pojazdy do pracy.

11 Technikum Ochrony Środowiska: poznasz wiedzę z zakresu praw ochrony poznasz wiedzę z zakresu praw ochrony środowiska, środowiska, będziesz umiał ocenić na podstawie badań stan będziesz umiał ocenić na podstawie badań stan środowiska, środowiska, zdobędziesz umiejętność korzystania ze środowiska zdobędziesz umiejętność korzystania ze środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

12 Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w oczyszczalni

13 TECHNIKUM EKONOMICZNE poznasz wiedzę ekonomiczną z zakresu podstawowych zagadnień ekonomii, prawa poznasz wiedzę ekonomiczną z zakresu podstawowych zagadnień ekonomii, prawa i rachunkowości, i rachunkowości, nabędziesz umiejętności z zakresu techniki biurowej i technologii informacyjnej oraz dobrą znajomość programu INSERT. nabędziesz umiejętności z zakresu techniki biurowej i technologii informacyjnej oraz dobrą znajomość programu INSERT.

14 Technik kucharz nauczysz się sporządzania różnego rodzaju potraw, ciast i napoi nauczysz się sporządzania różnego rodzaju potraw, ciast i napoi będziesz obliczał wartość energetyczną i odżywczą potraw będziesz obliczał wartość energetyczną i odżywczą potraw nabędziesz umiejętności wstępnej obróbki surowców oraz gastronomicznego rozbioru mięsa nabędziesz umiejętności wstępnej obróbki surowców oraz gastronomicznego rozbioru mięsa poznasz obsługę urządzeń służących do przygotowywania potraw poznasz obsługę urządzeń służących do przygotowywania potraw

15 Uczniowie odbywają praktyki w Osadzie Karbówko

16 Technik hotelarstwa organizuje i nadzoruje pracę w zakładach hotelowych organizuje i nadzoruje pracę w zakładach hotelowych planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie współpracuje z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich współpracuje z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich ustala zestaw usług oraz konstruuje ich ceny ustala zestaw usług oraz konstruuje ich ceny

17 Technik obsługi turystycznej organizuje pracę biura podróży organizuje pracę biura podróży opracowuje programy imprez turystycznych opracowuje programy imprez turystycznych wykonuje kalkulacje imprez turystycznych wykonuje kalkulacje imprez turystycznych przygotowuje oferty turystyczne przygotowuje oferty turystyczne

18 Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik poznasz budowę samochodu poznasz budowę samochodu nauczysz się diagnozowania usterek i ich napraw nauczysz się diagnozowania usterek i ich napraw poznasz działanie i budowę elektronicznych układów zasilania poznasz działanie i budowę elektronicznych układów zasilania

19 Monter mechatronik będziesz potrafił montować i demontować urządzenia elektromechaniczne podzespołów urządzeń mechatronicznych będziesz potrafił montować i demontować urządzenia elektromechaniczne podzespołów urządzeń mechatronicznych zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi i wykrywania podstawowych błędów w funkcjonowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi i wykrywania podstawowych błędów w funkcjonowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych

20 Uczniowie praktyki odbywają w warsztatach szkolnych

21 W ramach realizacji unijnych projektów W ramach realizacji unijnych projektów Absolwent na rynku pracy oraz Dzisiaj uczeń jutro wykwalifikowany pracownik, Dzisiaj uczeń jutro wykwalifikowany pracownik, uczniowie wyjeżdżają na zajęcia do serwisu Volkswagena w Toruniu, gdzie zapoznają się z nowoczesną techniką samochodową, oraz technologią napraw.

22 Na dodatkowych zajęciach uczniowie mają możliwość zapoznania się z metaloplastyką artystyczną, Także sami wykonują prace metaloplastyczne. Zajęcia prowadził absolwent Akademii Sztuk pan Jacek Sobolewski Na dodatkowych zajęciach uczniowie mają możliwość zapoznania się z metaloplastyką artystyczną, Także sami wykonują prace metaloplastyczne. Zajęcia prowadził absolwent Akademii Sztuk pan Jacek Sobolewski

23 W ramach wycieczek uczniowie wyjeżdżają na wystawy sprzętu rolniczego. Do fabryki samochodów osobowych FSO w Warszawie

24 BAZA SZKOŁY

25 biblioteka, gdzie można przyjemnie spędzić wolny czas oraz trzy nowe klasy lekcyjne. Pomieszczenia w budynku administracyjnym warsztatów zostały przekształcone na dydaktyczne, znajdują się tam trzy nowoczesne sale komputerowe,

26 tablice interaktywne w klasach sprawiają, że nauka jest przyjemnością tablice interaktywne w klasach sprawiają, że nauka jest przyjemnością Estetyczne i nowocześnie umeblowane wszystkie sale lekcyjne wyposażone są a nowoczesne pomoce dydaktyczne

27 Posiadamy także nowoczesny tester komputerowy KTS 670 firmy Bosch z oprogramowaniem ESI tronic, służący do wykrywania usterek w układach elektronicznych samochodów. Posiadamy także nowoczesny tester komputerowy KTS 670 firmy Bosch z oprogramowaniem ESI tronic, służący do wykrywania usterek w układach elektronicznych samochodów. Uczniowie na zajęciach uczą się korzystania z oprogramowania, oraz diagnozowania samochodów za pomocą testera

28 Ostatnio szkoła została wyposażona w nowoczesne stanowiska służące do nauki w zawodzie mechanik Ostatnio szkoła została wyposażona w nowoczesne stanowiska służące do nauki w zawodzie mechanik i elektromechanik samochodowy. i elektromechanik samochodowy. Za pomocą tych stanowisk można symulować działanie różnych obwodów w samochodzie np. zapłon, światła, abs itp

29 Warsztaty szkolne oferują: Kursy szkoleniowe operatora wózków widłowych, operatora wózków widłowych, spawacza, spawacza, kierowcy maszyn samobieżnych (Kombajnów). kierowcy maszyn samobieżnych (Kombajnów).

30 Oferta ponadprogramowa

31 Oprócz bogatej oferty edukacyjnej nasi uczniowie mają możliwości rozwijania swoich zdolności i zainteresowań poprzez udział w różnorodnych: kołach zainteresowań, kołach zainteresowań, konkursach i olimpiadach, konkursach i olimpiadach, zawodach sportowych zawodach sportowych imprezach szkolnych imprezach szkolnych

32 KONKURSY Biznes Junior 2009. Biznes Junior 2009. Olimpiada Przedsiębiorczości. Olimpiada Przedsiębiorczości. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim Wielkim Konkurs językowy Pokaż nam język. Konkurs językowy Pokaż nam język. Międzyszkolny Przegląd Aktorskiej Piosenki Filmowej Międzyszkolny Przegląd Aktorskiej Piosenki Filmowej Olimpiada wiedzy O regionie i przedsiębiorczości Olimpiada wiedzy O regionie i przedsiębiorczości w tym roku dwie uczennice A. Kaczyńska i A. Borzęcka jako jedyne w tym roku dwie uczennice A. Kaczyńska i A. Borzęcka jako jedyne z powiatu zakwalifikowały się do II etapu z powiatu zakwalifikowały się do II etapu

33 Mechanik Roku II miejsce Mateusz Tokarski III miejsce Patryk Linetty

34 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej- Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej- Dorota Kubiak zakwalifikowała się do II etapu Dorota Kubiak zakwalifikowała się do II etapu Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości szczebla okręgowego w Brodnicy - Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości szczebla okręgowego w Brodnicy - Patrycjusz Bieganowski, Monika Wojteczek, Patrycjusz Bieganowski, Monika Wojteczek, Ania Piątkowska zakwalifikowali się do II etapu Ania Piątkowska zakwalifikowali się do II etapu

35 Oto tylko niektóre imprezy szkolne:

36 Biwaki Imprezy integracyjne dla uczniów klas pierwszych

37 Otrzęsiny klas pierwszych

38 Spotkania z fizyką Interesujące pokazy prowadzone przez wykładowców UMK z Torunia

39 Tradycyjna Studniówka:

40 WYJAZDY I WYCIECZKI Polowe manewry wiosenne 23 IV 2009 Agro Show 2009 Bednary 25 IX 2009

41 Sport w szkole Własna sala gimnastyczna, Własna sala gimnastyczna, Zajęcia pozalekcyjne (piłka siatkowa, unihoc), Zajęcia pozalekcyjne (piłka siatkowa, unihoc), Wyjazdy na basen, Wyjazdy na basen, Klub kibica- wyjazdy na zawody sportowe (Liga Światowa w Piłce Siatkowej, Mitingi Lekkoatletyczne, Hokej, Żużel). Klub kibica- wyjazdy na zawody sportowe (Liga Światowa w Piłce Siatkowej, Mitingi Lekkoatletyczne, Hokej, Żużel).

42 została poddana termomodernizacji. została poddana termomodernizacji. Sala gimnastyczna ostatnio przeszła gruntowny remont,

43 Osiągnięcia Karol Mazurkiewicz uczeń klasy II TOŚ otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów

44 Sandra Czerwińska- wicemistrzyni Polski w biegach na 800 m - 2009. Sandra Czerwińska- wicemistrzyni Polski w biegach na 800 m - 2009. Damian Falkowski- mistrz Polski w biegach na 800m-2009 r. Damian Falkowski- mistrz Polski w biegach na 800m-2009 r. Dawid Rumiński- halowy wicemistrz Polski- 600m-2008 r. Dawid Rumiński- halowy wicemistrz Polski- 600m-2008 r.

45 Sandra, Damian i Dawid – reprezentują szkołę w biegach na zawodach międzynarodowych.

46 Kujawsko-Pomorski Młodzieżowy Festiwal Piosenki w Chełmży Justyna Biesiada – główna nagroda Justyna Biesiada – główna nagroda Międzyszkolny Przegląd Aktorskiej Piosenki Filmowej w Bydgoszczy – II miejsce Międzyszkolny Przegląd Aktorskiej Piosenki Filmowej w Bydgoszczy – II miejsce

47 przyjazna i rodzinna atmosfera! Szkoła nasza to SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim im. Lecha Wałęsy zaprasza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google