Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK SPORZĄDZIĆ BIBLIOGRAFIĘ I PRZYPISY. Prezentację przygotowała:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK SPORZĄDZIĆ BIBLIOGRAFIĘ I PRZYPISY. Prezentację przygotowała:"— Zapis prezentacji:

1 JAK SPORZĄDZIĆ BIBLIOGRAFIĘ I PRZYPISY. Prezentację przygotowała:
JAK SPORZĄDZIĆ BIBLIOGRAFIĘ I PRZYPISY? Prezentację przygotowała: Monika Dymarkowska-Baron

2 Co to jest bibliografia?
Bibliografia to według Tadeusza Teofila Kaczmarka (2005, 22) „wykaz dokumentów cytowanych i wykorzystanych przez autora pracy lub książek związanych z tematem pracy.” Bibliografia nazywana jest inaczej WYKAZEM LITERUTURY i umieszczana na końcu pracy. Stosuje się w niej porządek alfabetyczny nazwisk autorów.

3 Co jest cytowanie? Cytowanie to wierne i dosłowne przytoczenie czyjejś wypowiedzi, oceny lub sądu na dany temat. Aby w tekście zaznaczyć, że te słowa nie są naszego autorstwa, należy zastosować cudzysłów („ ”). Dodatkowo tekst może być napisany mniejszą czcionką lub kursywą.

4 Co to jest przypis? Nie wystarczy jednak wziąć słów w cudzysłów, należy również podać źródło. W ten sposób tworzy się tak zwany PRZYPIS. Można w nim także podać dodatkowe informacje lub wyjaśnić pojęcia i wtedy umieszcza się go u dołu strony pod tekstem głównym oddzielonym poziomą linią.

5 RODZAJE PRZYPISÓW Istnieją dwa systemy przypisów:
SYSTEM HARWARDZKI – polega na wprowadzeniu w tekście głównym w nawiasie półokrągłym tylko nazwiska autora, daty wydania dzieła oraz numeru strony, z jakiej się korzystało. SYSTEM KLASYCZNY (TRADYCYJNY) – polega na tym, że w tekście głównym umieszcza się odsyłacze liczbowe, które są identyczne z tymi umieszczonymi u dołu strony, gdzie podaje się: inicjał imienia z nazwiskiem autora, tytuł publikacji, miejsce i rok wydania oraz numer strony. Wszystkie informacje oddziela się przecinkiem.

6 PRZYKŁADY PRZYPISU HARWARDZKIEGO
Mogą pojawić się wulgaryzmy, które w mowie żołnierzy występują z powodu nerwowej pracy. Wojskowi w ten sposób dają (Kania 1975, 119) „wyraz napiętemu uczuciu złości, gniewu”. rok wydania cytat autor przecinek numer strony

7 Szczególnie ciekawy wydaje się pogląd S
Szczególnie ciekawy wydaje się pogląd S. Grabiasa (1993, 226), który przekonuje o istnieniu zasady „wzajemnej zależności między społeczeństwem a językiem.” w przypisie podano tylko rok wydania dzieła i numer strony, z której pochodzi cytat; nazwisko autora pojawiło się wcześniej, więc nie trzeba go powtarzać.

8 Żołnierze tworzą własny język, aby zamanifestować swoją odrębność i przynależność do grupy zawodowej. S. Kania (1978, 14) radzi nie używać na gwarę wojskową takich określeń, jak: żargon – ze względu na pejoratywne zabarwienie uczuciowe czy język żołnierski – ze względu na nieprecyzyjność i sugestię, iż to odrębny system języka. nie zastosowano cudzysłowu, gdyż nie przytoczono dosłownych słów badacza, dokonano ich parafrazy

9 PRZYKŁADY PRZYPISU KLASYCZNEGO
Mogą pojawić się wulgaryzmy, które w mowie żołnierzy występują z powodu nerwowej pracy. Wojskowi w ten sposób dają „wyraz napiętemu uczuciu złości, gniewu”.¹ ¹ S. Kania „Ze współczesnej gwary żołnierskiej”. [w:] „Przegląd humanistyczny 4/1975”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1975, s. 119 tytuł tytuł czasopisma, w którym artykuł się znajduje autor nazwa wydawnictwa miejsce i rok wydania numer strony

10 Szczególnie ciekawy wydaje się pogląd S
Szczególnie ciekawy wydaje się pogląd S. Grabiasa, który przekonuje o istnieniu zasady „wzajemnej zależności między społeczeństwem a językiem.” ¹ ¹ S.Grabias, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, (w): Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 226

11 WAŻNE Należy konsekwentnie stosować jeden wybrany przez siebie system przypisów. W zależności od tego, jaki rodzaj przypisów się wybierze, tak będzie wyglądała bibliografia = wykaz literatury na końcu pracy.

12 PRZYKŁAD BIBLIOGRAFII W PRACY Z PRZYPISAMI HARWARDZKIMI
Korbal R. 1996, Dzieje Wojska Polskiego. Od czasów Mieszka po dzień dzisiejszy, Poznań. Kostyl Cz. 1993, Chrematonimy. W: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, red. J.Bartmiński, Wrocław, s a, Nazwy osobowe. W: Encyklopedia kultury polskiej…, op.cit., s

13 PRZYKŁAD BIBLIOGRAFII W PRACY Z PRZYPISAMI KLASYCZNYMI
LITERATURA PRZEDMIOTU: 1. Korbal R., Dzieje Wojska Polskiego. Od czasów Mieszka po dzień dzisiejszy, Poznań Kostyl Cz., Chrematonimy. (w:) Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, red.J.Bartmiński, Wrocław 1993, s

14 SKRÓTY W PRZYPISACH I WYKAZIE LITERATURY
W bibliografii i przypisach mogą pojawić się następujące skróty: op. cit. (= opus citatem), czyli dzieło cytowane – stosowany, jeżeli już raz książka była cytowana. Wystarczy podać pierwszą literę imienia i nazwisko, później skrót op. cit. i po przecinku numer strony, z której został zaczerpnięty cytat. dz. cyt. (dzieło cytowane) – polski odpowiednik łacińskiego op. cit. Stosowany jest w tej samej sytuacji. ibidem (= tamże) – stosowany, kiedy dwa przypisy występujące po sobie, dotyczą tej samej pracy. Po nim podaje się tylko numer strony, z jakiej się kozrystało. tamże – polski odpowiednik ibidem.

15 PLAGIAT!!! Plagiat jak podaje Słownik języka polskiego (Szymczak 1979 tom 2, 682) to: „przywłaszczenie cudzego utworu lub pomysłu twórczego pod własnym nazwiskiem, także: dosłowne zapożyczenie z cudzych dzieł podane jako oryginalne i własne”.

16 Jeżeli zaczerpnie się cudzy tekst i nie zastosuje się cudzysłowu, to dokonało się wtedy PLAGIATU. Takie postępowanie jest KARANE!!! w oparciu o kodeks cywilny i prawa autorskie. Jest to po prostu zwykła kradzież!!

17 PODSUMOWANIE Przypis harwardzki Przypis klasyczny
umieszczany jest w tekście głównym referatu, prezentacji, itp. w tekście głównym po cytacie umieszczany jest odsyłacz liczbowy jest w nawiasie półokrągłym tekst główny oddziela się poziomą linią, pod którą występują odsyłacze liczbowe podaje się tylko nazwisko i rok wydania dzieła, a po przecinku numer strony, z której zaczerpnięto cytat podaje się inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła, tłumacza (jeżeli taki wystąpił), miejsce i rok wydania, numer strony, z jakiej cytat zaczerpnięto po roku wydania a przed numerami stron występuje przecinek wszystkie informacje w przypisie oddzielone są przecinkiem

18 PODSUMOWANIE WYKAZ LITERATURY Z PRZYPISAMI HARWARDZKIMI
WYKAZ LITERATURY Z PRZYPISAMI KLASYCZNYMI stosuje się porządek alfabetyczny według nazwisk autorów w jednej linii podaje się nazwisko i inicjał imienia, pod spodem podaje się rok wydania dzieła, następnie tytuł, miejsce wydania oraz numer stron podaje się nazwisko i inicjał imienia, tytuł dzieła, tłumacza (jeżeli taki się pojawił), miejsce i rok wydania oraz numery stron, z jakich się korzystało. jeżeli autor napisał dwie różne książki w tym samym roku, to przy drugiej pozycji do roku wydania dodaje się literę „a” dla rozróżnienia, (np. 1993, 1993a)

19 WYKAZ LITERATURY: Kaczmarek T. T.
2003, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa. SJP 1978 – 1981, Słownik języka polskiego, t. 1 – 3, red. M. Szymczak. Strony internetowe: - Wszystkie przykłady przypisów pochodzą własnych publikacji


Pobierz ppt "JAK SPORZĄDZIĆ BIBLIOGRAFIĘ I PRZYPISY. Prezentację przygotowała:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google