Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ORCHOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ORCHOWIE"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ORCHOWIE

2 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
SZKOŁA PODSTAWOWA Marta Szeszycka - konkurs Centrum Kultury w Koninie na bożonarodzeniowe szopki - I miejsce Izabela Śliwa i Aleksandra Skąpska - Wyróżnienia w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Orchowie pt.: „Zaczarowany świat Doroty Gellner” Weronika Zalewska - Wyróżnienie w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez MDK w Słupcy Weronika Egiert - Wyróżnienie w konkursie bibliotecznym „krajobraz zimowy” zorganizowanym przez MDK w Słupcy Agata Kwiatkowska - Zakwalifikowanie do Rejonowego Etapu Konkursu Humanistycznego

3 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
GIMNAZJUM Bartosz Ficer - Konkurs matematyczny, etap II w Swarzędzu miejsce na 300 osób. Mateusz Przybyszewski i Maria Muszyńska, Marta Skubiszewska, Dariusz Zieliński, Agnieszka Rumińska - Wyróżnienie w III Powiatowym Konkursie Recytatorskim Wierszy Patriotycznych i Poezji Śpiewanej w Słupcy. Bartosz Ficer - Laureat w Międzygimnazjalnym Konkursie j. angielskiego Strzelno Anna Wełnitz - etap rejonowy z fizyki i chemii Anna Wełnitz - Laureatka w Międzygimnazjalnym Konkursie z fizyki Małgorzata Nowak – I miejsce w powiatowym konkursie „Pamięć i ból Katynia” Patryk Bernaś – wyróżnienie w powiatowym konkursie

4 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
GIMNAZJUM Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o Tematyce patriotycznej- eliminacje powiatowe: wiersze: Anna Wełnitz, Sylwia Napieralska II miejsce pieśń: Maria Muszyńska, Mateusz Przybyszewski akompaniament: Dariusz Zieliński Małgorzata Nowak - Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – etap rejonowy Konkurs Przedmiotowy LO Strzelno: Magdalena Szeszycka - I miejsce Joanna Marosz - II miejsce Daria Lewandowska - III miejsce

5 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
GIMNAZJUM Małgorzata Nowak - etap rejonowy Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny z Języka Polskiego Bartosz Ficer II miejsce – etap powiatowy Konkursu Plastycznego „Stop –Dopalaczom”, Małgorzata Nowak - etap rejonowy i wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Historii Małgorzata Nowak - etap rejonowy Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny z Chemii Piotr Gajewski - etap rejonowy Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny z Fizyki Joanna Likowska – II miejsce w Powiecie – prezentacja multimedialna „Nie daj szansy AIDS” Natalia Szmytka – etap rejonowy - Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny z Języka Polskiego

6 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
GIMNAZJUM Laureaci Konkursu Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie: Język polski – Magdalena Szeszycka, Informatyka – Natalia Studzińska, Historia – Małgorzata Nowak, Język angielski – Jakub Ficer. MAŁGORZATA NOWAK – TYTUŁ FINALISTY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

7 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
NATALIA SZMYTKA – I MIEJSCE „STAN WOJENNY W POLSCE W L – 1983 W KATEGORII PREZENTACJA MULTIMEDIALNA NATALIA SZMYTKA – ETAP REJONOWY KONKURSU Z FIZYKI KAROLINA ROSIŃSKA – ETAP REJONOWY KONKURSU Z CHEMII AGATA KWIATKOWSKA – ETAP REJONOWY KONKURSU Z J. POLSKIEGO

8 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE SZKOŁA PODSTAWOWA Rok Szkolny 2010/2011
Mistrzostwo Powiatu Słupeckiego w: Piłce Ręcznej Dziewcząt - I miejsce Piłce Ręcznej Chłopców - I miejsce Piłce Koszykowej Dziewcząt - I miejsce Unihokeju Dziewcząt - I miejsce Czwórboju L.A. Dziewcząt - I miejsce Piłce Koszykowej Chłopców - I miejsce Mistrzostwo Rejonu Konińskiego w: Piłce Ręcznej Dziewcząt - II miejsce

9 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE SZKOŁA PODSTAWOWA Rok Szkolny 2010/2011
Finał wojewódzki: Czwórbój L.A. Dziewcząt - IX miejsce Indywidualnie Aleksandra Nowakowska - V miejsce Ogólna Klasyfikacja Szkół Powiatu Słupeckiego - II miejsce Rok Szkolny 2011/2012 Mistrzostwo Powiatu w: Piłce Ręcznej Dziewcząt - I miejsce Piłce Koszykowej Dziewcząt - I miejsce Biegi Przełajowe Julia Rezulak - I miejsce Zawody rejonowe: Piłce Ręcznej Dziewcząt - III miejsce

10 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE GIMNAZJUM W roku szkolnym 2010/11
Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w: Piłce Ręcznej Chłopców - I miejsce Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców - I miejsce Piłce Siatkowej Chłopców- II miejsce Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców- II miejsce Mistrzostwa Rejonu Konińskiego w: Piłce Ręcznej Chłopców - II miejsce W roku szkolnym 2011/12 Piłce Ręcznej Dziewcząt - II miejsce

11 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE GIMNAZJUM W roku szkolnym 2011/12
Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w: Piłce Ręcznej Chłopców - I miejsce Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców - II miejsce Piłce Siatkowej Chłopców- III miejsce Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt - IV miejsce Biegach Przełajowych Indywidualnie: Julia Skrzypińska - I miejsce Małgorzata Andrzejewska - III miejsce Aleksandra Nowakowska - IV miejsce Piłce Koszykowej Dziewcząt - IV miejsce Piłce Ręcznej Dziewcząt - I miejsce Unihokeju Dziewcząt - I miejsce Tenisie Stołowym Dziewcząt - III miejsce

12 OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Szkolne Koło Sportowe Koło teatralne Koło przedmiotowe z języka polskiego Koło informatyczne Koło języka angielskiego Kółko fizyczne, chemiczne Koło historyczne Koło polonistyczne Kółko flażoletowe

13 OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Zespół taneczny „Iskierki” Kółko geograficzne Testy z języka angielskiego Testy dla klasy III z matematyki Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego Zajęcia wyrównawcze z fizyki i chemii

14 DZIAŁALNOŚĆ POZA SZKOŁĄ
Samorządy Uczniowskie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie z porozumieniem Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Orchowie organizują coroczne zbiórki pod hasłem: „Ty też możesz zostać Świętym Mikołajem” oraz „Paczka dla potrzebujących”. Kółko flażoletowe – liczne koncerty dla społeczności lokalnej (kolędy i utwory okolicznościowe). Kółko taneczne – udział w przeglądach tanecznych w powiecie (liczne wyróżnienia), współpraca z Klubem Seniora , występy dla społeczności szkolnej z okazji różnych imprez oraz dla ludności Gminy Orchowo (Dożynki). Szkoła współpracuje z Parafiami na terenie gminy przedstawiając Jasełka Bożonarodzeniowe i Misterium Męki Pańskiej.

15 BAZA PRZEDSZKOLA SALA

16 BAZA PRZEDSZKOLA SALA

17 BAZA PRZEDSZKOLA SALA

18 BAZA PRZEDSZKOLA SALA

19 BAZA PRZEDSZKOLA SALA

20 BAZA PRZEDSZKOLA SALA INFORMATYCZNA

21 BAZA SZKOŁY SALA NR 1 SZ. PODSTAWOWA

22 BAZA SZKOŁY SALA NR 2 SZ. PODSTAWOWA

23 BAZA SZKOŁY SALA NR 1

24 BAZA SZKOŁY SALA NR 2

25 BAZA SZKOŁY SALA NR 4

26 BAZA SZKOŁY SALA NR 5

27 BAZA SZKOŁY SALA NR 6

28 BAZA SZKOŁY SALA NR 7

29 BAZA SZKOŁY SALA INFORMATYCZNA

30 BAZA SZKOŁY HALA SPORTOWA

31 EGZAMIN GIMNAZJALNY CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

32 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA
EGZAMIN GIMNAZJALNY CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

33 REALIZOWANE PROJEKTY Gimnazjalna Akademia Nauk Projekt unijny mający na celu rozwój zainteresowań uczniów w bloku matematyczno-przyrodniczym, wyrównywania szans edukacyjnych z chemii, fizyki, matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości. Korzyści z udziału w projekcie GAN poszerzanie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności, lekcje pokazowe z fizyki i chemii prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wycieczka do Torunia (Wydział Fizyki UMK oraz Planetarium) wycieczki rowerowe: „Czerwonym Szlakiem”, „Niebieskim Szlakiem Orchowskim”, do pomnika przyrody „Gruby Dąb”. wyjazd do Konina na konkursy wiedzy, wyjazd dla 2 osób na obóz językowy do Jastrzębiej Góry, materiały edukacyjne dla uczniów, pomoce naukowe dla szkoły: doposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w pomoce do nauczania biologii, geografii, matematyki, otrzymanie tablicy interaktywnej.

34 REALIZOWANE PROJEKTY „Uwierz w siebie” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Korzyści z udziału w projekcie poszerzanie wiedzy językowej i informatycznej uczniów poza szkolny materiał nauczania, zdobycie nowych umiejętności, certyfikaty ukończenia zajęć, dodatkowe środki finansowe na cele szkoły z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i innych bieżących potrzeb szkoły, wymianę międzynarodową. Z przeznaczonych środków szkoła zakupiła książki dla nauczycieli, pedagoga i rodziców, 2 komputery, 2 magnetofony, procesor do serwera, pendrivy dla szkoły, nawiązano współpracę podpisując umowę z zaprzyjaźnioną szkołą na Ukrainie. Projekt „Uczniowskie Centrum Planowania Kariery” (maj, czerwiec 2011) zorganizowano w klasach III gimnazjum w formie warsztatów – predyspozycja uczniów w planowaniu przyszłości. Warsztaty przeprowadziły Panie z centrum Planowania kariery w Koninie.

35 REALIZOWANE PROJEKTY „Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności” Celem projektu jest stworzenie systemu motywującego do innowacyjnego nauczania w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania uwzględniając aktualny kontekst i historię sytemu oświaty.Okres realizacji: r. – r.Poziom dofinansowania: 100% .W diagnozę problemu zaangażowano dyrektorów szkół i nauczycieli w celu wypracowanie modelu motywowania do innowacyjności. Przygotowanie Dyrektorów szkół, biorących udział w projekcie do pełnienia roli coachów (trening umiejętności osobistych). "Pozwolić uczniom myśleć!" Celem głównym projektu jest stworzenie, upowszechnienie i włączenie - między r. a r. - modelu "Minimum Kompetencji Myślowych", stanowiącego zbiór narzędzi myślowych powiązanych umiejętnościami korzystania z nich w sytuacjach znanych i nowych. Projekt będzie służył szkole poprzez edukację nauczycieli do budowania mocnych stron ucznia w obszarach myślenia, wnioskowania, analizowania, argumentowania i uczenia się, czego wymaga obowiązująca podstawa programowa.

36 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ORCHOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google