Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otrzymał w 1901 roku Nagrodę Nobla za odkrycie typu promieniowania X. Er bekommt den Nobelpreis für die Entdeckung der Röntgenstrahlung.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otrzymał w 1901 roku Nagrodę Nobla za odkrycie typu promieniowania X. Er bekommt den Nobelpreis für die Entdeckung der Röntgenstrahlung."— Zapis prezentacji:

1

2 Otrzymał w 1901 roku Nagrodę Nobla za odkrycie typu promieniowania X. Er bekommt den Nobelpreis für die Entdeckung der Röntgenstrahlung.

3 Otrzymał w 1905 roku Nagrodę Nobla za pracę nad promieniowanie katodowym. Er bekommt den Nobelpreis für Forschung im Bereich Festkörper und Atomphysik.

4 Otrzymał w 1909 roku Nagrodę Nobla za wkład w rozwój telegrafii bezprzewodowej. Er bekommt den Nobelpreis für Beitrag zur Entwicklung der drahtlosennTelegrafie.

5 Otrzymał w 1911 roku Nagrodę Nobla za ustalenie związku między temperaturą ciała doskonale czarnego a jego promieniowaniem cieplnym. Er bekommt den Nobelpreis für die Erforschung der Wärmestrahlung.

6 Otrzymał w 1914 roku. Nagrodę Nobla za odkrycie zjawiska dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na kryształach. Er bekommt den Nobelpreis fürBeugung von Röntgenstrahlen an Kristallen.

7 Otrzymał w 1918 roku Nagrodę Nobla za docenienie teorii względności Einsteina. Er bekommt den Nobelpreis für Entdeckung der planckschen Wirkungsquantums.

8 Otrzymał w 1919 roku Nagrodę Nobla za odkrycie tzw. Efektu Starka. Er bekommt den Nobelpreis für Entdeckung des Doppler- Effektes und des Stark-Effektes.

9 Otrzymał w 1921 roku Nagrodę Nobla za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. Er bekommt den Nobelpreis für Verdienste um die theoretische Physik, besonders für seine Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen Effekts.

10 Otrzymał w 1925 roku Nagrodę Nobla za badania nad jonizacją atomów w wyniku zderzeń z elektronami. Er bekommt den Nobelpreis für Bestätigung des Bohrschen Atommodells.

11 Otrzymał w 1925 roku Nagrodę Nobla za odkrycie praw rządzących zderzeniem elektronu z atomem. Er bekommt den Nobelpreis fürBestätigung des Bohrschen Atommodells.

12 Otrzymał w 1932 roku Nagrodę Nobla za fundamentalny wkład w stworzenie mechaniki kwantowej. Er bekommt den Nobelpreis fürBegründung der Quantenmechanik.

13 Otrzymał w 1954 roku Nagrodę Nobla za wynalezienie pierwszej bramki logicznej AND. Er bekommt den Nobelpreis fürEntwicklung der Koinzidenzmethode.

14 Otrzymał w 1961 roku Nagrodę Nobla za zaobserwowanie efektu Mößbauera. Er bekommt den Nobelpreis für Entdeckung des Mößbauer - Effekts

15 Otrzymał w 1963 roku Nagrodę Nobla za opracowanie modelu powłokowego budowy jąder atomowych. Er bekommt den Nobelpreis für Begründung der Quantenmechanik.

16 Otrzymał w 1985 roku Nagrodę Nobla za odkrycie kwantowego efektu Halla. Er bekommt den Nobelpreis fürEntdeckung des quantisierten Hall-Effekts.

17 Otrzymał w 1986 roku Nagrodę Nobla za skonstruowanie pierwszego mikroskopu elektronowego. Er bekommt den Nobelpreis für Entwicklung des Elektronenmikroskops.

18 Otrzymał w 1986 roku Nagrodę Nobla za skonstruowanie mikroskopu tunelowego skaningowego. Er bekommt den Nobelpreis für Erfindung des Rastertunnelsmikroskops.

19 Otrzymał w 1987 roku Nagrodę Nobla za odkrycie nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego w tlenkach metali. Er bekommt den Nobelpreis für Forschung über Hochtemperatur- Supraleitung in Keramiken aus Kupferoxiden.

20 Otrzymał w 1989 roku Nagrodę Nobla za skonstruowanie pułapek jonowych. Er bekommt den Nobelpreis für Entwicklung der Ionen-Falle Paul-Falle.

21 Otrzymał w 1998 roku Nagrodę Nobla za odkrycie cieczy kwantowej ze wzbudzeniami o ładunku ułamkowym. Er bekommt den Nobelpreis für Entdeckung einer neuen Art von Quantenflüssigkeit mit fraktionell geladenen Anregungen.

22 Otrzymał w 2000 roku Nagrodę Nobla za odkrycie struktur półprzewodnikowych stosowanych w optoelektronice. Er bekommt den Nobelpreis für Entwicklung von Halbleiterheterostrukturen für Hochgeschwindigkeits- und Optoelektronik.

23 Otrzymał w 2001 roku Nagrodę Nobla za badania nad kondensatem Bosego-Einsteina. Er bekommt den Nobelpreis für Erzeugung des Bose-Einstein- Kondensats.

24 Otrzymał w 2005 roku Nagrodę Nobla za wkład w rozwój precyzyjnej spektroskopii laserowej. Er bekommt den Nobelpreis für Entwicklung des Frequenzkamms in Verbindung mit seinen übrigen Leistungen.

25 Otrzymał w 2007 roku Nagrodę Nobla za odkrycie efektu gigantycznego magnetooporu. Er bekommt den Nobelpreis für Entdeckung ist der GMR- Effekts.


Pobierz ppt "Otrzymał w 1901 roku Nagrodę Nobla za odkrycie typu promieniowania X. Er bekommt den Nobelpreis für die Entdeckung der Röntgenstrahlung."

Podobne prezentacje


Reklamy Google