Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH W CHORZOWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH W CHORZOWIE"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH W CHORZOWIE

2 Budynek parafialny w którym obecnie znajduje się CIS został powstał w 1980r , pierwotnie miał służyć jako miejsce na salki katechetyczne następnie jako przedszkole katolickie Umową dzierżawy z dnia r proboszcz parafii św. Barbary przekazał miastu budynek wraz z działką do użytkowania na okres 20 lat tj. do 2027r.

3 Etap aplikacji Miasta Chorzów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata na adaptację budynku wnioskowane dofinansowanie - 1,6 mln wkład własny + wyposażenie CIS tyś

4 Cele ujęte we wniosku aplikacyjnym:
-utworzenie punktu porad obywatelskich -utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób z chorobą Alzheimera - stworzenie punktu konsultacyjny dla osób bezrobotnych -udostepnienie zaplecza szkoleniowego dla kursów zawodowych oraz spotkań hobbystycznych

5 -otwarcie obiektu 20 grudzień 2010r - pierwsze formy aktywizacji wprowadzono w styczniu 2011r

6 Aktywizacja zawodowa w CIS:
- KLUB PRACY trwa przez trzy kolejno następujące po sobie tygodnie i składa się z dwóch części: Część I – dwa tygodnie – to 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych metodą warsztatów szkoleniowych  Część II – trzeci tydzień – 40 godzin zegarowych aktywnego poszukiwania pracy, spotkania z innymi uczestnikami, liderem klubu pracy lub innymi specjalistami, W czasie trwania bezrobotni i poszukujący pracy przez dwa tygodnie uczą się, a następnie przez tydzień praktycznie stosują zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności poszukiwania i uzyskiwania pracy.

7 zajęcia w grupach liczących do 16 osób, przez okres 2-3 dni.
-Poradnictwo grupowe forma warsztatowa zajęcia w grupach liczących do 16 osób, przez okres 2-3 dni. - tematyka zajęć(poszukiwanie pracy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, określanie preferencji zawodowych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej) przeznaczone jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat rynku pracy oraz aktualnie panujących na nim trendów, jak również zainteresowanych wsparciem doradcy zawodowego w rozwiązaniu konkretnego problemu o charakterze zawodowym.

8 - Projekty systemowe, kursy zawodowe
„Stawiam na Pracę”- adresowany do pacjentów ośrodków terapii uzależnień pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy „Teraz MY”- adresowany do kobiet i mężczyzn powyżej 45 roku życia pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy ( prawo jazdy kat C, kurs komputerowy, kurs kasy fiskalnej) „Komputer dla seniora” – podstawy obsługi komputera, korzystania z Internet, obsługa programów biurowych

9 Aktywizacja zdrowotna w CIS:
Dom Pobytu Dziennego do Osób z Zaburzeniami Otępiennymi w tym dotkniętych Chorobą Alzheimera  -zajęcia terapeutyczne dostosowane do możliwości i aktualnego stanu zdrowia podopiecznych -terapia zajęciową oraz rehabilitację ruchową -opiekę wykwalifikowanego personelu -konsultacje psychiatryczne -wyżywienie - 2 posiłki dziennie Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00

10 Aktywizacja społeczna w CIS:
KLUB SENIORA „Źle jest zmarnować młodość, Ale już całkiem głupio byłoby zmarnować starość„ - Klub seniora liczy 40 osób -spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu w miłej przyjacielskiej atmosferze przy kawie i herbacie -seniorzy poznają lub rozwijają umiejętności manualne pod okiem fachowców. - zajęcia w salce rehabilitacyjnej -wieczorki taneczne , bale karnawałowe

11 „SKARB MATKI” Grupa  została stworzona przez wolontariuszy- społeczników zamieszkujących dzielnicę Chorzowa II. Spotkania maja na celu zaproponowanie mamom i ich dzieciom alternatywy dla biernego spędzania wolnego czasu poprzez: - zajęcia fizyczne (aerobic) - prelekcje z wizażu - spotkania z pedagogiem , lekarzem pediatrą - zajęcia plastyczne - wspólne wyjścia do kina , teatru  Zajęcia odbywają się w czwartki od godz. 15:30 do godz. 17:30

12 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ-
obejmuje działania w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej gminy, których celem jest: podniesienie zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego Celem Programu Aktywności Lokalnej Chorzów II jest aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu, przygotowanie do wejścia lub powrotu na otwarty rynek pracy oraz ich integracja społeczna. Docelowo uczestnicy projektu nabędą nowych umiejętności.

13 Działania w zakresie aktywnej integracji w ramach PAL
Szkoła rodziców „Dobry Rodzic”, Warsztaty samoobrony dla kobiet „STOP”, Warsztaty upiększania terenów zielonych, Grupowe doradztwo „Prawo co dnia” Terapia zajęciowa , Couch wizerunku zawodowego, Działania o charakterze środowiskowym w ramach PAL Festyn inauguracyjny PAL, Wycieczki integracyjne, Warsztaty wokalno-taneczne, Warsztaty fotograficzne „FLESZ”, Smykolandia - świetlica opieki nad dziećmi.

14 PUNKTY PORAD OBYWATELSKICH :
-Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS prowadzi w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3-go Maja 18 bezpłatne poradnictwo prawno-obywatelskie dla mieszkańców Chorzowa. Specjaliści doradzają w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, cywilnych, prawa pracy, procedur administracyjnych a także uprawnień emerytalno-rentowych.  Zadanie dofinansowane z budżetu UM Chorzów. - Poradnictwo prawników Ośrodka Pomocy Społecznej

15 BIURO PROJEKTU „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW CHORZOWA
BENEFICJENCI PROJEKTU Łącznie 150 gospodarstw domowych w tym: - rodziny zastępcze rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore FORMY WSPARCIA: wyposażenie w sprzęt komputerowy , wsparcie techniczne, pokrycie kosztów dostępu do sieci, szkolenie z zakresu obsługi komputera dla dzieci i rodziców, zajęcia pozalekcyjne z informatyki dla dzieci

16 BANK CZASU: nieformalna instytucja opierająca się na bezgotówkowej wymianie usług pomiędzy jej członkami, jednostka rozliczeniową jest godzina zegarowa ( opieka nad dziećmi, krawiectwo, mycie okien, drobne naprawy)

17 PROGRAM KOREKCYJNO –EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY REALIZOWANY PRZEZ SPECJALISTYCZY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CELE: - zahamowanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie -uzyskanie większej świadomości własnych zachowań -zrozumienie zjawiska przemocy przez jej uczestników -zidentyfikowanie zachowań przemocowych wobec bliskich -rozpoznawanie i kontrolowanie swoich agresywnych zachowań Zajęcia grupowe w ramach programu odbywają się w czwartki od 14:00-18:00 Konsultacje indywidualne z psychologiem odbywają się w poniedziałki między 9:00-13:00

18 Centrum Inicjatyw społecznych daje także możliwość skorzystania z kąpieli klientom OPS, którzy nie mają odpowiednich warunków sanitarnych we własnych mieszkaniach. Ponadto z pomieszczeń piwnicznych budynku CIS korzystają grupy przy parafialne organizując m.in. zajęcia w formie półkolonii dla dzieci z ochronki . Na stałe swoja siedzibę ma warsztat rękodzieła artystycznego Stowarzyszenia „Nazaret”, który nieodpłatnie zajmuje się prowadzeniem warsztatów z zakresu szydełkowania , decoupage, malarstwa na szkle , technik zdobienia.

19 -wymagana liczba osób z wniosku o dofinansowanie: 2500 osób
WSKAŹNIKI ZA 2011 ROK -wymagana liczba osób z wniosku o dofinansowanie: osób -osiągnięty wskaźnik : 8494 osób !

20 Dziękuję za uwagę -


Pobierz ppt "CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH W CHORZOWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google