Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH W CHORZOWIE www.cis-chorzow.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH W CHORZOWIE www.cis-chorzow.pl."— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH W CHORZOWIE

2 Budynek parafialny w którym obecnie znajduje się CIS został powstał w 1980r, pierwotnie miał służyć jako miejsce na salki katechetyczne następnie jako przedszkole katolickie Umową dzierżawy z dnia r proboszcz parafii św. Barbary przekazał miastu budynek wraz z działką do użytkowania na okres 20 lat tj. do 2027r.

3 Etap aplikacji Miasta Chorzów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata na adaptację budynku wnioskowane dofinansowanie - 1,6 mln wkład własny + wyposażenie CIS tyś

4 Cele ujęte we wniosku aplikacyjnym: -utworzenie punktu porad obywatelskich -utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób z chorobą Alzheimera - stworzenie punktu konsultacyjny dla osób bezrobotnych -udostepnienie zaplecza szkoleniowego dla kursów zawodowych oraz spotkań hobbystycznych

5 -otwarcie obiektu 20 grudzień 2010r - pierwsze formy aktywizacji wprowadzono w styczniu 2011r

6 Aktywizacja zawodowa w CIS: - KLUB PRACY trwa przez trzy kolejno następujące po sobie tygodnie i składa się z dwóch części: Część I – dwa tygodnie – to 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych metodą warsztatów szkoleniowych Część II – trzeci tydzień – 40 godzin zegarowych aktywnego poszukiwania pracy, spotkania z innymi uczestnikami, liderem klubu pracy lub innymi specjalistami,

7 -Poradnictwo grupowe -forma warsztatowa -zajęcia w grupach liczących do 16 osób, przez okres 2-3 dni. - tematyka zajęć(poszukiwanie pracy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, określanie preferencji zawodowych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej)

8 - Projekty systemowe, kursy zawodowe Stawiam na Pracę- adresowany do pacjentów ośrodków terapii uzależnień pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy Teraz MY- adresowany do kobiet i mężczyzn powyżej 45 roku życia pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy ( prawo jazdy kat C, kurs komputerowy, kurs kasy fiskalnej) Komputer dla seniora – podstawy obsługi komputera, korzystania z Internet, obsługa programów biurowych

9 Aktywizacja zdrowotna w CIS : Dom Pobytu Dziennego do Osób z Zaburzeniami Otępiennymi w tym dotkniętych Chorobą Alzheimera -zajęcia terapeutyczne dostosowane do możliwości i aktualnego stanu zdrowia podopiecznych -terapia zajęciową oraz rehabilitację ruchową -opiekę wykwalifikowanego personelu -konsultacje psychiatryczne -wyżywienie - 2 posiłki dziennie Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00

10 Aktywizacja społeczna w CIS : KLUB SENIORA Źle jest zmarnować młodość, Ale już całkiem głupio byłoby zmarnować starość - Klub seniora liczy 40 osób -spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu w miłej przyjacielskiej atmosferze przy kawie i herbacie -seniorzy poznają lub rozwijają umiejętności manualne pod okiem fachowców. - zajęcia w salce rehabilitacyjnej -wieczorki taneczne, bale karnawałowe

11 SKARB MATKI Grupa została stworzona przez wolontariuszy- społeczników zamieszkujących dzielnicę Chorzowa II. Spotkania maja na celu zaproponowanie mamom i ich dzieciom alternatywy dla biernego spędzania wolnego czasu poprzez: - zajęcia fizyczne (aerobic) - prelekcje z wizażu - spotkania z pedagogiem, lekarzem pediatrą - zajęcia plastyczne - wspólne wyjścia do kina, teatru Zajęcia odbywają się w czwartki od godz. 15:30 do godz. 17:30

12 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ- obejmuje działania w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej gminy, których celem jest: - podniesienie zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych - rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego Celem Programu Aktywności Lokalnej Chorzów II jest aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu, przygotowanie do wejścia lub powrotu na otwarty rynek pracy oraz ich integracja społeczna. Docelowo uczestnicy projektu nabędą nowych umiejętności.

13 Działania w zakresie aktywnej integracji w ramach PAL 1.Szkoła rodziców Dobry Rodzic, 2.Warsztaty samoobrony dla kobiet STOP, 3.Warsztaty upiększania terenów zielonych, 4.Grupowe doradztwo Prawo co dnia 3.Terapia zajęciowa, 4.Couch wizerunku zawodowego, Działania o charakterze środowiskowym w ramach PAL 1.Festyn inauguracyjny PAL, 3.Wycieczki integracyjne, 4.Warsztaty wokalno-taneczne, 5.Warsztaty fotograficzne FLESZ, 6.Smykolandia - świetlica opieki nad dziećmi.

14 PUNKTY PORAD OBYWATELSKICH : -Śląska Fundacja Obywatelska LEX CIVIS prowadzi w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3-go Maja 18 bezpłatne poradnictwo prawno-obywatelskie dla mieszkańców Chorzowa. Specjaliści doradzają w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, cywilnych, prawa pracy, procedur administracyjnych a także uprawnień emerytalno- rentowych. Zadanie dofinansowane z budżetu UM Chorzów. - Poradnictwo prawników Ośrodka Pomocy Społecznej

15 BIURO PROJEKTU PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW CHORZOWA BENEFICJENCI PROJEKTU Łącznie 150 gospodarstw domowych w tym: - rodziny zastępcze -rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore FORMY WSPARCIA: wyposażenie w sprzęt komputerowy, wsparcie techniczne, pokrycie kosztów dostępu do sieci, szkolenie z zakresu obsługi komputera dla dzieci i rodziców, zajęcia pozalekcyjne z informatyki dla dzieci

16 BANK CZASU: nieformalna instytucja opierająca się na bezgotówkowej wymianie usług pomiędzy jej członkami, jednostka rozliczeniową jest godzina zegarowa ( opieka nad dziećmi, krawiectwo, mycie okien, drobne naprawy)

17 PROGRAM KOREKCYJNO –EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY REALIZOWANY PRZEZ SPECJALISTYCZY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CELE: - zahamowanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie -uzyskanie większej świadomości własnych zachowań -zrozumienie zjawiska przemocy przez jej uczestników -zidentyfikowanie zachowań przemocowych wobec bliskich -rozpoznawanie i kontrolowanie swoich agresywnych zachowań Zajęcia grupowe w ramach programu odbywają się w czwartki od 14:00-18:00 Konsultacje indywidualne z psychologiem odbywają się w poniedziałki między 9:00-13:00

18 Centrum Inicjatyw społecznych daje także możliwość skorzystania z kąpieli klientom OPS, którzy nie mają odpowiednich warunków sanitarnych we własnych mieszkaniach. Ponadto z pomieszczeń piwnicznych budynku CIS korzystają grupy przy parafialne organizując m.in. zajęcia w formie półkolonii dla dzieci z ochronki. Na stałe swoja siedzibę ma warsztat rękodzieła artystycznego Stowarzyszenia Nazaret, który nieodpłatnie zajmuje się prowadzeniem warsztatów z zakresu szydełkowania, decoupage, malarstwa na szkle, technik zdobienia.

19 - WSKAŹNIKI ZA 2011 ROK -wymagana liczba osób z wniosku o dofinansowanie: 2500 osób -osiągnięty wskaźnik : 8494 osób !

20 Dziękuję za uwagę -


Pobierz ppt "CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH W CHORZOWIE www.cis-chorzow.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google