Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA"— Zapis prezentacji:

1 PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA
KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA STRAŻ MIEJSKA SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2012r.

2 ogółem: skargi i interwencji średnio: interwencji codziennie
DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ - skargi i interwencje Telefonicznie mieszkańcy naszego miasta składają do dyżurnego Straży Miejskiej zawiadomienia o wykroczeniach oraz kierują wnioski o pomoc i interwencję . zgłaszane telefonicznie zawiadomienia składane pisemnie z prośbą o egzekucję, interwencje przyjmowane ustnie przez patrole w rejonie, skargi zgłaszane przez podmioty pisemnie, ogółem: skargi i interwencji 11250 31 średnio: interwencji codziennie 399 1133 2011 2012 wzrost o:

3 587 sztuk 66650 zł. mandaty karne na łączną kwotę
DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ - podjęte interwencje Wykonując czynności służbowe strażnicy miejscy: udzielili ustnych lub pisemnych poleceń i pouczeń, skierowali wniosków o ukaranie do Sądu Rej. w Tychach, umieścili osób w Izbie Wytrzeźwień, mandaty karne 587 sztuk 66650 zł. na łączną kwotę

4 STRAŻ MIEJSKA –nowe zadanie art.130a Prawo o ruchu drogowym
Czynności służbowe: powiadomienie właściciela – max. 3 msc. ewidencja pojazdów nieodebranych w terminie zlecenie orzeczenia rzeczoznawcy wpłata 5% wartości pojazdu skierowanie sprawy do sądu wniosek o przepadek na rzecz powiatu przejecie pojazdu na rzecz powiatu likwidacja: przetarg lub wyzłomowanie-recycling ilość spraw 39

5 STRAŻ MIEJSKA –nowe zadanie współpraca z RPWiK w związku z zakończeniem kanalizacji dzielnic miasta Tychy: Czułów Czynności służbowe : kontrola posesji prywatnych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Czułów pod kątem przyłączenia posesji do nowej kanalizacji ściekowej sprawdzenie umów na podpięcie posesji do kanalizacji miejskiej na prośbę RPWiK prowadzono akcję informacyjną na ww. temat rozdawano ulotki dotyczące przyłączenia się do kanalizacji AKCJA ROZPOCZĘTA - MARZEC 2011r.

6 po interwencji Straży Miejskiej otrzymano do skontrolowania
STRAŻ MIEJSKA –nowe zadanie współpraca z RPWiK w związku z zakończeniem kanalizacji dzielnic miasta Tychy: Czułów ilość kontroli 434 posesje skuteczność po interwencji Straży Miejskiej 68% posesje otrzymano do skontrolowania posesji- 1000 posesji

7 269 sztuk ZWIERZĘTA współpraca z Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt
w przypadku otrzymania informacji o wałęsającym się bezpańskim psie zawiadamiamy schronisko, które zatrudnia wyspecjalizowane w wyłapywaniu zwierząt osoby w razie zagrożenia ze strony psów mających właścicieli w pierwszej kolejności unieszkodliwiamy psa, a następnie ustalamy właściciela akcję informacyjną mającą na celu uświadomienie właścicieli psów o ciążących na nich obowiązkach , 269 sztuk wzrost 25 % współpraca z Leśnym Pogotowiem dla Dzikich Zwierząt w Mikołowie-Kamionka: dowóz rannych, zagubionych dzikich zwierząt do schroniska,

8 468 47 WSPÓŁPRACA z Komendą Miejską Policji w Tychach
patrole mieszane – nocne : każdorazowo strażnik oraz samochód oznakowany, patrole piesze i posterunek wodny od maja do września kontrola akwenów wodnych wraz z strażą rybacką oraz policją- kontrole pod kątem nielegalnego połowu ryb oraz porządku, rozpalania ognisk, zaśmiecania itp. zabezpieczanie imprez masowych –festyny, mecze wspólna służba 468 imprezy masowe 47

9 Działalność profilaktyczna
Podczas funkcjonowania Działu z oferty profilaktycznej skorzystało około 17258 w 2012 roku 3 340 osób, m.in. dzieci, młodzieży, rodziców oraz pedagogów.

10 Zajęcia profilaktyczne
Przedszkola, szkoły podstawowe klasy 1-3 „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „obcy”, „ja i zwierzęta wokół” Łącznie 33 spotkań Szkoły podstawowe, gimnazja, klasy ponadgimnazjalne warsztaty nt. przemocy i agresji warsztaty nt. środków psychoaktywnych warsztaty nt. alkoholu „Otwarte drzwi” Program MAŁOLAT- program interwencyjno – edukacyjno – profilaktyczny dotyczący nieletnich osób nadużywających alkoholu Łącznie 59 spotkań Dzieci i dorośli zajęcia w placówkach wychowawczo- edukacyjnych z zakresu prawnej odpowiedzialności nieletnich, funkcjonowania Straży Miejskiej oraz opieki nad zwierzętami Łącznie 15 spotkań

11 STRAŻ MIEJSKA W PRZEDSZKOLACH

12 „Otwarte Drzwi”

13 „Alko – gogle” jak widzimy świat po…

14 Konkursy i akcje Konkurs Gminny „Jestem wolny, nie uzależniony”
„Szkoła bez przemocy” Dzień Przedsiębiorczości Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” „Bezpieczna szkoła przy drodze” „Kurs samoobrony”, „Zachowanie i postępowanie z psami” STOP 18 Punkty profilaktyczno- konsultacyjne na festynach

15 CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

16 „TEATR NIE-WIELKI POMPON Z BĄBLEM
Akcja pod hasłem „MY DZIECIOM” ma na celu poprzez zabawę nauczyć dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa. W ramach imprezy odbyły się 2 przedstawienia dla dzieci klas I tyskich Szkół Podstawowych o charakterze edukacyjno- profilaktycznym. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Dział Profilaktyki Straży Miejskiej w Tychach we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta.

17 KURS SAMOOBRONY 25 kurs samoobrony dla mieszkańców naszego miasta.
Program szkolenia obejmował zagadnienia - z zakresu samoobrony - oraz walki wręcz w systemie KRAV MAGA

18 „MY DZIECIOM” Łącznie w projekcie wzięło udział ok. 500 dzieci wraz z opiekunami.

19 MONITORING WIZYJNY MIASTA TYCHY – etapy rozwoju:
I ETAP: Pierwsze stanowisko monitoringu miasta: pierwsze uruchomienie listopad 2006 3 punkty kamerowe- dyżurka Straży Miejskiej /ul.Budowlanych 67/ II ETAP: Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego: ZARZĄDZENIE NR 0151/267/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marzec 2008 r. – CZK /al. Niepodległości 230/, całodobowy dyżur-przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, zatrudnienie w roli operatorów osób niepełnosprawnych, III ETAP: Uruchomienie posterunku SM z stanowiskiem monitoringu: listopad 2010r. – dworzec PKP /ul.Andersa 1/ nadzór całodobowy i monitoring przystanków PKP TYCHY STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013

20 MONITORING WIZYJNY MIASTA TYCHY – etapy rozwoju:
I V ETAP: Uruchomienie stanowiska operatora monitoringu na posterunku PKP : nadzór całodobowy i monitoring dworca PKP TYCHY monitoring wszystkich przystanków kolejowych zlokalizowanych w mieście TYCHY /projekt dofinansowany przez UE/ Tychy LODOWISKO Tychy MIASTO przy ul.G.Roweckiego -nowopowstały Tychy BIELSKA - nowopowstały Tychy ZACHODNIE nadzór infrastruktury tj.: biletomaty, windy, zabudowa bezpieczeństwo podróżnych STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013

21 DYŻURNY OPERATOR 88 kamer
MONITORING WIZYJNY przystanków kolejowych: Monitoring przystanków klejowych: nadzór całodobowy – 2 odrębne stanowiska pracy 88 kamer 1 stanowisko –SMWM- 6 monitorów +3 TV /49 KAMER/ 1 stanowisko –PKP -7 monitorów /39 KAMER/ OPERATORÓW -??? DYŻURNY OPERATOR czy STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013

22 KAMERY i ROZMIESZCZENIE
Punkty kamerowe i ilość kamer umieszczonych w systemie: 88 punktów kamerowych, w tym: 30 kamer obrotowych i 58 kamer stacjonarnych 3 kamery z możliwością przewożenia i montażu doraźnego w dowolnym punkcie, koncepcja rozmieszczania kamer: stały i pełny nadzór wizyjny głównych rond i skrzyżowań w mieście poprzez zainstalowanie kamer stacjonarnych monitorujących każdy pas ruchu, przeniesienie kamer obrotowych w miejsca publiczne o dużym nasileniu ruchu mieszkańców, nowe instalacje umożliwiające zidentyfikowanie pojazdów poruszających się po terenie miasta „drogi wjazdów i ucieczki”, wykorzystanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych wspomagających obserwację i pracę operatorów, wykorzystanie kamer do obserwacji i sterowania ruchem kołowym na głównych ciągach komunikacyjnych, współpraca z firmami i instytucjami, STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013

23 MONITORING STATYSTYKA – 2012r.: 356 –nieprawidłowości występujących w rejonie działania kamer zgłoszonych przez OPERATORA SMWM, 119 – materiałów zabezpieczonych dla uprawnionych podmiotów – Policja, Prokuratura setki godzin poświęconych na przeglądaniu zarejestrowanych zdarzeń i selekcji materiału do zapisu STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013

24 POLICJANT OPERATOR czy MONITORING-PRZEGLĄDANIE MATERIAŁU ZNA SPRAWĘ
DODATKOWE SZCZEGÓŁY DOŚWIADCZENIE IDENTYFIKACJA OSÓB POWIĄZANIE SPRAW ZNAJOMOŚĆ PRAWA PRZEGLĄD MATERIAŁU INNE PRIORYTETY DODATKOWA KOMUNIKACJA UKIERUNKOWANA UWAGA NIEZNAJOMOŚĆ KWESTII PRAWNYCH STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013

25 MONITORING MOBILNY Monitoring przewoźny na samochodzie służbowym SM:
Lipiec 2010r.- przystosowanie i zabudowa samochodu służbowego Fiat SCUDO na potrzeby mobilnego stanowiska podglądu wizyjnego, 4m maszt, 3 kamery : 1obrotowa i 2 stacjonarne, rejestrator lokalny, możliwość wystawienia 1 stanowiska kamerowego i połączenie go drogą radiową, wykorzystanie samochodu jako punkt monitoringu na imprezach masowych, festynach, możliwość pracy bez zewnętrznego źródła zasilania /agregat prądotwórczy/, rejestracja i podgląd zarejestrowanego materiału, możliwość zamontowania kamer poza samochodem , STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2012

26 MONITORING MOBILNY - festyny osiedlowe, imprezy miejskie
działanie prewencyjne zapoznanie z możliwościami edukacja STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013

27 93-/52 w 2011r./ – materiały wydano
MONITORING – współpraca z KMP TYCHY STATYSTYKA – 2012r.: 91-/17 w 2011r./ -zarejestrowane przeglądanie materiału przez funkcjonariuszy KMP –wzrost wykorzystania zarejestrowanego materiału o prawie 500% ;) w st.do 2011r. 119-/65 w 2011r./ – nagrań zabezpieczono i przekazano KMP jako materiał dowodowy 93-/52 w 2011r./ – materiały wydano 106-/99 w 2011r./ – płyt / w tym CD-35 i DVD-71/ 5 – meczy o podwyższonym ryzyku – monitoring mobilny STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013

28 MONITORING – współpraca z KMP TYCHY
szybkie przeglądanie materiałów zapisanych na serwerze - CZK, „wstępne” zabezpieczenie materiału przed przybyciem funkcjonariuszy Policji, przeszukiwanie i podgląd materiału online ustawianie pola widzenia kamer na „ŻĄDANIE” – stały nadzór miejsc, zabezpieczanie materiałów na nośnikach CD, DVD UWAGI - MINUSY: komunikacja na drodze DYŻURNY KMP – OPERATOR SMWM: „szukanie a nie przeglądanie” precyzyjne określenie celu możliwości kamer: stacjonarna a obrotowa PRIOTYTETY UM Tychy-KMP Tychy wykorzystanie nagrań post-factum STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ przygotował:
kierownik ds. prewencji mgr Mariusz WOJAKOWSKI


Pobierz ppt "PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google