Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA STRAŻ MIEJSKA SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA STRAŻ MIEJSKA SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA STRAŻ MIEJSKA SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2012 r.

2 Telefonicznie mieszkańcy naszego miasta składają do dyżurnego Straży Miejskiej zawiadomienia o wykroczeniach oraz kierują wnioski o pomoc i interwencję. zgłaszane telefonicznie zawiadomienia składane pisemnie z prośbą o egzekucję, zawiadomienia składane pisemnie z prośbą o egzekucję, interwencje przyjmowane ustnie przez patrole w rejonie, interwencje przyjmowane ustnie przez patrole w rejonie, skargi zgłaszane przez podmioty pisemnie, skargi zgłaszane przez podmioty pisemnie, DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ - skargi i interwencje wzrost o: 399 ogółem: skargi i interwencji 11250 31 średnio: interwencji codziennie 1133 20112012

3 DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ - podjęte interwencje Wykonując czynności służbowe strażnicy miejscy: udzielili 1689 ustnych lub pisemnych poleceń i pouczeń, udzielili 1689 ustnych lub pisemnych poleceń i pouczeń, skierowali 77 wniosków o ukaranie do Sądu Rej. w Tychach, skierowali 77 wniosków o ukaranie do Sądu Rej. w Tychach, umieścili 699 osób w Izbie Wytrzeźwień, umieścili 699 osób w Izbie Wytrzeźwień, mandaty karne 587 sztuk 66650 zł. na łączną kwotę

4 STRAŻ MIEJSKA –nowe zadanie art.130a Prawo o ruchu drogowym Czynności służbowe: 1.powiadomienie właściciela – max. 3 msc. 2.ewidencja pojazdów nieodebranych w terminie 3.zlecenie orzeczenia rzeczoznawcy 4.wpłata 5% wartości pojazdu 5.skierowanie sprawy do sądu wniosek o przepadek na rzecz powiatu 6.przejecie pojazdu na rzecz powiatu 7.likwidacja: przetarg lub wyzłomowanie-recycling ilość spraw 39

5 STRAŻ MIEJSKA –nowe zadanie współpraca z RPWiK w związku z zakończeniem kanalizacji dzielnic miasta Tychy: Czułów Czynności służbowe : 1.kontrola posesji prywatnych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Czułów pod kątem przyłączenia posesji do nowej kanalizacji ściekowej 2.sprawdzenie umów na podpięcie posesji do kanalizacji miejskiej 3.na prośbę RPWiK prowadzono akcję informacyjną na ww. temat 4.rozdawano ulotki dotyczące przyłączenia się do kanalizacji AKCJA ROZPOCZĘTA - MARZEC 2011r.

6 STRAŻ MIEJSKA –nowe zadanie współpraca z RPWiK w związku z zakończeniem kanalizacji dzielnic miasta Tychy: Czułów otrzymano do skontrolowania posesji- 1000posesji skuteczność po interwencji Straży Miejskiej 68 %posesje

7 ZWIERZĘTA Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt współpraca z Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt w przypadku otrzymania informacji o wałęsającym się bezpańskim psie zawiadamiamy schronisko, które zatrudnia wyspecjalizowane w wyłapywaniu zwierząt osoby w razie zagrożenia ze strony psów mających właścicieli w pierwszej kolejności unieszkodliwiamy psa, a następnie ustalamy właściciela akcję informacyjną mającą na celu uświadomienie właścicieli psów o ciążących na nich obowiązkach, 269 sztuk wzrost 25 % współpraca z Leśnym Pogotowiem dla Dzikich Zwierząt w Mikołowie-Kamionka: współpraca z Leśnym Pogotowiem dla Dzikich Zwierząt w Mikołowie-Kamionka: dowóz rannych, zagubionych dzikich zwierząt do schroniska, dowóz rannych, zagubionych dzikich zwierząt do schroniska,

8 patrole mieszane patrole mieszane – nocne : każdorazowo strażnik oraz samochód oznakowany, i posterunek wodny patrole piesze i posterunek wodny od maja do września strażą rybacką oraz policją kontrola akwenów wodnych wraz z strażą rybacką oraz policją- kontrole pod kątem nielegalnego połowu ryb oraz porządku, rozpalania ognisk, zaśmiecania itp. zabezpieczanie imprez masowych zabezpieczanie imprez masowych – festyny, mecze WSPÓŁPRACA z Komendą Miejską Policji w Tychach wspólna służba 468 imprezy masowe 47

9 Działalność profilaktyczna Podczas funkcjonowania Działu z oferty profilaktycznej skorzystało około 1 7258 w 201 2 roku 3 340 osób, m.in. dzieci, młodzieży, rodziców oraz pedagogów.

10 Zajęcia profilaktyczne Przedszkola, szkoły podstawowe klasy 1-3 Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie, obcy, ja i zwierzęta wokół Łącznie 33 spotkań Szkoły podstawowe, gimnazja, klasy ponadgimnazjalne warsztaty nt. przemocy i agresji warsztaty nt. środków psychoaktywnych warsztaty nt. alkoholu Otwarte drzwi Program MAŁOLAT- program interwencyjno – edukacyjno – profilaktyczny dotyczący nieletnich osób nadużywających alkoholu Łącznie 59 spotkań Dzieci i dorośli zajęcia w placówkach wychowawczo- edukacyjnych z zakresu prawnej odpowiedzialności nieletnich, funkcjonowania Straży Miejskiej oraz opieki nad zwierzętami Łącznie 15 spotkań

11 STRAŻ MIEJSKA W PRZEDSZKOLACH

12 Otwarte Drzwi

13 Alko – gogle jak widzimy świat po…

14 Konkursy i akcje Konkurs Gminny Jestem wolny, nie uzależniony Szkoła bez przemocy Dzień Przedsiębiorczości Konkurs plastyczny Bezpieczne wakacje Bezpieczna szkoła przy drodze Kurs samoobrony, Zachowanie i postępowanie z psami STOP 18 Punkty profilaktyczno- konsultacyjne na festynach

15 CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

16 TEATR NIE-WIELKI POMPON Z BĄBLEM Akcja pod hasłem MY DZIECIOM ma na celu poprzez zabawę nauczyć dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa. W ramach imprezy odbyły się 2 przedstawienia dla dzieci klas I tyskich Szkół Podstawowych o charakterze edukacyjno- profilaktycznym. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Dział Profilaktyki Straży Miejskiej w Tychach we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta.

17 KURS SAMOOBRONY 25 kurs samoobrony dla mieszkańców naszego miasta. Program szkolenia obejmował zagadnienia - z zakresu samoobrony - oraz walki wręcz w systemie KRAV MAGA

18 MY DZIECIOM Łącznie w projekcie wzięło udział ok. 500 dzieci wraz z opiekunami.

19 MONITORING WIZYJNY MIASTA TYCHY – etapy rozwoju: I ETAP: Pierwsze stanowisko monitoringu miasta: listopad 2006 pierwsze uruchomienie listopad 2006 3 3 punkty kamerowe- dyżurka Straży Miejskiej dyżurka Straży Miejskiej /ul.Budowlanych 67/ II ETAP: Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego: ZARZĄDZENIE NR 0151/267/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marzec 2008 r. – CZK marzec 2008 r. – CZK /al. Niepodległości 230/, całodobowy dyżur całodobowy dyżur-przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, zatrudnienie w roli operatorów osób niepełnosprawnych, III ETAP: Uruchomienie posterunku SM z stanowiskiem monitoringu: listopad 2010r. dworzec PKP listopad 2010r. – dworzec PKP /ul.Andersa 1/ nadzór całodobowy nadzór całodobowy i monitoring przystanków PKP TYCHY STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013

20 MONITORING WIZYJNY MIASTA TYCHY – etapy rozwoju: I V ETAP: Uruchomienie stanowiska operatora monitoringu na posterunku PKP : nadzór całodobowy nadzór całodobowy i monitoring dworca PKP TYCHY wszystkich przystanków kolejowych monitoring wszystkich przystanków kolejowych zlokalizowanych w mieście TYCHY /projekt dofinansowany przez UE/ Tychy LODOWISKO Tychy MIASTO przy ul.G.Roweckiego -nowopowstały Tychy BIELSKA - nowopowstały Tychy ZACHODNIE nadzór infrastruktury nadzór infrastruktury tj.: biletomaty, windy, zabudowa bezpieczeństwo podróżnych bezpieczeństwo podróżnych

21 MONITORING WIZYJNY przystanków kolejowych: Monitoring przystanków klejowych: nadzór całodobowy – 2 odrębne stanowiska pracy nadzór całodobowy – 2 odrębne stanowiska pracy 88 kamer 88 kamer 1 stanowisko –SMWM- 6 monitorów + 3 TV /49 KAMER/ 1 stanowisko –SMWM- 6 monitorów + 3 TV /49 KAMER/ 1 stanowisko –PKP -7 monitorów /39 KAMER/ 1 stanowisko –PKP -7 monitorów /39 KAMER/ OPERATORÓW - ??? OPERATORÓW - ??? STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 DYŻURNY OPERATOR czy

22 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 KAMERY i ROZMIESZCZENIE Punkty kamerowe i ilość kamer umieszczonych w systemie: 88 punktów kamerowych 88 punktów kamerowych, 30 kamer obrotowych i 58 kamer stacjonarnych w tym: 30 kamer obrotowych i 58 kamer stacjonarnych 3 kamery 3 kamery z możliwością przewożenia i montażu doraźnego w dowolnym punkcie, o koncepcja rozmieszczania kamer: stały i pełny nadzór wizyjny głównych rond i skrzyżowań w mieście poprzez zainstalowanie kamer stacjonarnych monitorujących każdy pas ruchu, stały i pełny nadzór wizyjny głównych rond i skrzyżowań w mieście poprzez zainstalowanie kamer stacjonarnych monitorujących każdy pas ruchu, przeniesienie kamer obrotowych w miejsca publiczne o dużym nasileniu ruchu mieszkańców, przeniesienie kamer obrotowych w miejsca publiczne o dużym nasileniu ruchu mieszkańców, nowe instalacje umożliwiające zidentyfikowanie pojazdów poruszających się po terenie miasta drogi wjazdów i ucieczki, nowe instalacje umożliwiające zidentyfikowanie pojazdów poruszających się po terenie miasta drogi wjazdów i ucieczki, wykorzystanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych wspomagających obserwację i pracę operatorów, wykorzystanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych wspomagających obserwację i pracę operatorów, wykorzystanie kamer do obserwacji i sterowania ruchem kołowym na głównych ciągach komunikacyjnych, wykorzystanie kamer do obserwacji i sterowania ruchem kołowym na głównych ciągach komunikacyjnych, współpraca z firmami i instytucjami, współpraca z firmami i instytucjami,

23 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 STATYSTYKA – 2012r.: 356 –nieprawidłowości występujących w rejonie działania kamer zgłoszonych przez OPERATORA SMWM, 356 –nieprawidłowości występujących w rejonie działania kamer zgłoszonych przez OPERATORA SMWM, 119 – materiałów zabezpieczonych dla uprawnionych podmiotów – Policja, Prokuratura 119 – materiałów zabezpieczonych dla uprawnionych podmiotów – Policja, Prokuratura setki godzin poświęconych na przeglądaniu zarejestrowanych zdarzeń i selekcji materiału do zapisu setki godzin poświęconych na przeglądaniu zarejestrowanych zdarzeń i selekcji materiału do zapisu MONITORING

24 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 -ZNA SPRAWĘ -DODATKOWE SZCZEGÓŁY -DOŚWIADCZENIE -IDENTYFIKACJA OSÓB -POWIĄZANIE SPRAW -ZNAJOMOŚĆ PRAWA MONITORING-PRZEGLĄDANIE MATERIAŁU POLICJANT OPERATOR czy -PRZEGLĄD MATERIAŁU -INNE PRIORYTETY -DODATKOWA KOMUNIKACJA -UKIERUNKOWANA UWAGA -NIEZNAJOMOŚĆ KWESTII PRAWNYCH

25 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2012 MONITORING MOBILNY Monitoring przewoźny na samochodzie służbowym SM: Lipiec 2010r.- przystosowanie i zabudowa samochodu służbowego Fiat SCUDO na potrzeby mobilnego stanowiska podglądu wizyjnego, 4m maszt, 3 kamery : 1obrotowa i 2 stacjonarne, rejestrator lokalny 4m maszt, 3 kamery : 1obrotowa i 2 stacjonarne, rejestrator lokalny, możliwość wystawienia 1 stanowiska kamerowego i połączenie go drogą radiową, punkt monitoringu wykorzystanie samochodu jako punkt monitoringu na imprezach masowych, festynach, /agregat prądotwórczy/ możliwość pracy bez zewnętrznego źródła zasilania /agregat prądotwórczy/, rejestracja i podgląd zarejestrowanego materiału, możliwość zamontowania kamer poza samochodem możliwość zamontowania kamer poza samochodem,

26 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 MONITORING MOBILNY - festyny osiedlowe, imprezy miejskie działanie prewencyjne działanie prewencyjne zapoznanie z możliwościami zapoznanie z możliwościami edukacja edukacja

27 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 STATYSTYKA – 2012r.: 91 - /17 w 2011r./ -zarejestrowane przeglądanie materiału przez funkcjonariuszy KMP –wzrost wykorzystania zarejestrowanego materiału o prawie 500% ;) w st.do 2011r. 91 - /17 w 2011r./ -zarejestrowane przeglądanie materiału przez funkcjonariuszy KMP –wzrost wykorzystania zarejestrowanego materiału o prawie 500% ;) w st.do 2011r. 119 - /65 w 2011r./ – nagrań zabezpieczono i przekazano KMP jako materiał dowodowy 119 - /65 w 2011r./ – nagrań zabezpieczono i przekazano KMP jako materiał dowodowy 93- /52 w 2011r./ – materiały wydano 93- /52 w 2011r./ – materiały wydano 106 - /99 w 2011r./ – płyt / w tym CD-35 i DVD-71/ 106 - /99 w 2011r./ – płyt / w tym CD-35 i DVD-71/ 5 – meczy o podwyższonym ryzyku – monitoring mobilny 5 – meczy o podwyższonym ryzyku – monitoring mobilny MONITORING – współpraca z KMP TYCHY

28 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 WSPÓŁPRACA : szybkie przeglądanie materiałów zapisanych na serwerze - CZK, szybkie przeglądanie materiałów zapisanych na serwerze - CZK, wstępne zabezpieczenie materiału przed przybyciem funkcjonariuszy Policji, wstępne zabezpieczenie materiału przed przybyciem funkcjonariuszy Policji, przeszukiwanie i podgląd materiału online przeszukiwanie i podgląd materiału online ustawianie pola widzenia kamer na ŻĄDANIE – stały nadzór miejsc, ustawianie pola widzenia kamer na ŻĄDANIE – stały nadzór miejsc, zabezpieczanie materiałów na nośnikach CD, DVD zabezpieczanie materiałów na nośnikach CD, DVD MONITORING – współpraca z KMP TYCHY UWAGI - MINUSY: komunikacja na drodze DYŻURNY KMP – OPERATOR SMWM: komunikacja na drodze DYŻURNY KMP – OPERATOR SMWM: szukanie a nie przeglądanieszukanie a nie przeglądanie precyzyjne określenie celuprecyzyjne określenie celu możliwości kamer: stacjonarna a obrotowamożliwości kamer: stacjonarna a obrotowa PRIOTYTETY UM Tychy-KMP TychyPRIOTYTETY UM Tychy-KMP Tychy wykorzystanie nagrań post-factum wykorzystanie nagrań post-factum

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ przygotował : Mariusz WOJAKOWSKI kierownik ds. prewencji mgr Mariusz WOJAKOWSKI


Pobierz ppt "KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I ZDROWIA STRAŻ MIEJSKA SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google