Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYBNIK ISPA BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W RYBNIKU Nr kontraktu ISPA/2001/PL/16/P/PE/O25.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYBNIK ISPA BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W RYBNIKU Nr kontraktu ISPA/2001/PL/16/P/PE/O25."— Zapis prezentacji:

1

2

3 RYBNIK ISPA BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W RYBNIKU Nr kontraktu ISPA/2001/PL/16/P/PE/O25

4 Źródła finansowania Projektu EURO

5 Harmonogram realizacji Projektu ISPA

6 Dane na temat Projektu w poszczególnych dzielnicach cz. I Dzielnica/GminaOkres realizacjiDł. kanalizacji [km] Pompownie GolejówII kw. 2003 – II kw. 200522,001 ZamysłówII kw. 2003 – II kw. 200541,505 KamieńII kw. 2003 – II kw. 200531,003 ZebrzydowiceII kw. 2004 – IV kw. 200634,505 OrzepowiceII kw. 2004 – IV kw. 200622,304 Piaski-ParuszowiecII kw. 2004 – IV kw. 200721,202 NiedobczyceII kw. 2004 – IV kw. 200749,806 NiewiadomII kw. 2004 – IV kw. 200732,705 Ligota-Ligocka KuźniaIV kw. 2004 – IV kw. 200757,001 GotartowiceIV kw. 2004 – IV kw. 200735,005 Boguszowice StareIV kw. 2004 – IV kw. 200718,504

7 Dane na temat Projektu w poszczególnych dzielnicach cz. II Dzielnica/GminaOkres realizacjiDł. kanalizacji [km] Pompownie ścieków RadziejówIV kw. 2004 – IV kw. 200621,502 PopielówIV kw. 2004 – IV kw. 200628,002 JejkowiceIII kw. 2005 – IV kw. 200736,005 GaszowiceIII kw. 2005 – IV kw. 200758,001 ChwałowiceIII kw. 2005 – IV kw. 200734,507 MeksykI kw. 2006 – IV kw. 200723,502 Rybnicka KuźniaI kw. 2006 – IV kw. 20076,503 OchojecI kw. 2006 – IV kw. 20079,001

8 Koszt budowy kanalizacji w Golejowie, Zamysłowie i Kamieniu EURO

9 Przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu cz. I 30 stycznia 2003 r. publikacja ogłoszenia o przetargu, do 4 marca 2003 r. termin nadsyłania zgłoszeń, 11 marca 2003 r. Panel Skróconej Listy dokonał wybory firm na Krótką Listę, znalazły się na niej 4 firmy: * Jennings ODonovan, Republika Irlandzka, * Mott MacDonald, Wielka Brytania, * Konsorcjum Jacobs GIBB Ltd, Jacobs GIBB Polska Sp. z o.o., Scott Wilson Krikpatrick&Co Ltd i Prochem S.A., Wielka Brytania * Konsorcjum SAFEGE Consulting Engineers, WS Atkins International Ltd i WS Atkins Polska Sp. z o.o., Francja

10 Przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu cz. II 7 maja 2003 r. Komisja Europejska zatwierdziła Krótką Listę, 19 maja 2003 r. publikacja Krótkiej Listy w Internecie, do 17 lipca 2003 r. termin składania ofert przez firmy z Krótkiej Listy, 17 lipca 2003 r. przewidywany termin otwarcia ofert, 15 października 2003 r. przewidywany termin podpisania umowy z Inżynierem Kontraktu 30 października 2003 r. faktyczny termin podpisania umowy

11 Procedura uzgadniania dokumentacji przetargowej cz. I Przekazanie dokumentacji przetargowej do Koordynatora Projektu w NFOŚiGW Weryfikacja dokumentacji przez Koordynatora 30 dni Weryfikacja dokumentacji przez Sekcję Przetargową NFOŚiGW – 30 dni Naniesienie poprawek przez Miasto Rybnik – 7 dni Przekazanie dokumentacji przetargowej do Koordynatora Projektu w NFOŚiGW – 3 dni

12 Weryfikacja dokumentacji przez Koordynatora w NFOŚiGW – 7 dni Przekazanie dokumentacji przez Koordynatora w NFOŚiGW do Ministerstwa Środowiska – 3 dni Weryfikacja dokumentacji przez Ministerstwo Środowiska – 14 dni Naniesienie poprawek przez Miasto Rybnik – 3 dni Procedura uzgadniania dokumentacji przetargowej cz. II

13 Przekazanie dokumentacji przez NFOŚiGW do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej – 3 dni Naniesienie poprawek przez Miasto Rybnik – 3 dni Zatwierdzenie dokumentacji przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej – 45 dni Ogłoszenie przetargu w Internecie oraz w Rzeczpospolitej Procedura uzgadniania dokumentacji przetargowej cz. III

14 Procedura uzgadniania dokumentacji przetargowej cz. IV Czas na składanie ofert (w siedzibie NFOŚiGW) – 90 dni Ocena ofert, przygotowanie protokołów i umowy (w siedzibie NFOŚiGW) – 30 dni Akceptacja przez Ministerstwo Środowiska (SAO) protokołów i umowy – 20 dni Zatwierdzenie przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej protokołów i umowy – 30 dni

15 Podpisanie umowy przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej – 7 dni Podpisanie umowy przez NFOŚiGW - 7 dni Podpisanie umowy przez Ministerstwo Środowiska - 7 dni Podpisanie umowy przez Miasto Rybnik - 7 dni Podpisanie umowy przez Wykonawcę - 7 dni Procedura uzgadniania dokumentacji przetargowej cz. V

16 ŁĄCZNY CZAS OD ROZPOCZĘCIA UZGODNIEŃ DO PODPISANIA KONTRAKTU MINIMUM 353 dni

17 Schemat płatności i obiegu dokumentów finansowych dla Projektu ISPA (z wyłączeniem dzielnic finansowanych z EBOiR)

18 Sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru robót Wystawie nie faktury Przekazanie faktury i protokołu odbioru robót inwestorowi Potwierdzenie zgodności z kontraktem wykonanych robót w zakresie rzeczowym. Opisanie, parafowanie faktury. Przekazanie faktury wraz z protokołem odbioru do akceptacji. Akceptacja pod względem merytorycznym. Przekazanie do akceptacji Akceptacja pod względem formalnym i rachunkowym Przekazanie faktury wraz z protokołem odbioru robót Weryfikacja faktury Zatwierdzenie faktury Przekazanie do zaksięgowania i dokonania przelewu Dwuwalutowa ewidencja księgowa Dokonanie płatności (do 60 dni od daty wystawienia faktury) Potwierdzenie płatności Przekazanie dokumentacji finansowej dla celów monitoringu i sprawozdawczości Monitoring i sprawozdawczość Projektu ISPA dla PIU i instytucji zewnętrznych Przekazanie dokumentów do weryfikacji Weryfikacja Akceptacja Sporządzenie raportów dla instytucji zewnętrznych Zatwierdzenie do wypłaty - kontrasygnata Skarbnik MAO Inżynier Kontraktu Inżynier techniczny (PIU) Kierownik PIU Pracownik ds.finansowych (PIU) Wydział Księgowości UM Pracownik ds. monitorowania (PIU) Wykonawca

19 Schemat płatności i obiegu dokumentów finansowych dla dzielnic Golejów, Zamysłów i Kamień finansowanych z kredytu z EBOiR

20 Sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru robót. Przedstawiciel PWiK i UM Wystawienie faktury Przekazanie faktury i protokołu odbioru robót inwestorowi Potwierdzenie zgodności z kontraktem wykonanych robót w zakresie rzeczowym. Opisanie, parafowanie faktury. Przekazanie faktury wraz z protokołem odbioru do akceptacji. Akceptacja pod wzgl. merytorycznym i formalno- rachunkowym Weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym Przekazanie faktury wraz z protokołem odbioru robót Weryfikacja faktury Zatwierdzenie faktury i dyspozycja wypłaty Przekazanie dyspozycji do wypłaty na 14 dni przed terminem płatności Dwuwalutowa ewidencja księgowa Dokonanie płatności z rachunku PWiK Potwierdzenie płatności Przekazanie dokumentacji finansowej PIU dla celów monitoringu i sprawozdawczości Monitoring i sprawozdawczość Projektu ISPA dla PIU, PWiK i instytucji zewnętrznych Przekazanie dokumentów do weryfikacji Weryfikacja Akceptacja Sporządzenie raportów dla instytucji zewnętrznych Dyspozycja wypłaty - kontrasygnata Skarbnik MAO Inżynier Kontraktu Inżynier Techniczny (PIU) Kierownik PIU Pracownik ds. finansowych (PIU) PWiK Dysponent środków EBOiR Wykonawca Pracownik ds. monitorowania Weryfikacja pod względem merytorycznym

21 Umowa finansowania Ministerstwo Finansów, KUZ Narodowy Fundusz (rachunek w NBP) Przekazanie środków ISPA na płatności pośrednie zgodnie z wnioskiem SAO Przygotowanie model for payment claim z załączeniem wszystkich faktur dot. wydatków, z prośbą o akceptacje kwalifikacji wraz planem płatności. Przekazanie kolejnych transz środków pomocowych Komisja Europejska (linia budżetowa UE) KUZ zwraca się o refundacje wydatkowanych środków w Narodowym Funduszu Porozumienie o wykorzystaniu Narodowego Funduszu dla ISPA Memorandum Finansowe Ministerstwo Środowiska, SAO (rachunek bieżący budżetu państwa dla środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej ISPA w NBP) DUŻY OBIEG Przynajmniej 3 x w roku

22 Kontrakt Wykonawca Beneficjent Końcowy (rachunek projektu na środki ISPA) NFOŚiGW, IA Dokonanie płatności w ramach kontraktu Wspólna dyspozycja IA i SAO przelewu środków na kolejne płatności Porozumienie o realizacji Przedłożenie faktur MAŁY OBIEG Miesięczne zapotrzebowanie Przepływ dokumentów Przepływ płatności Przedstawienie wszystkich faktur dot. wydatków kwalifikowanych z prośbą o ich zatwierdzenie wraz z planem przyszłych płatności. Wniosek o przekazanie środków ISPA

23 SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM ISPA

24 MIĘDZYWYDZIAŁOWY ZESPÓŁ ZADANIOWY DS. REALIZACJI PROJEKTU ISPA SKARBNIK PWiK INŻYNIER KONTRAKTU KONSULTANCI GMINA GASZOWICE GMINA JEJKOWICE Pracownik ds. przetargów i zaw. kontraktów Dz. Techniczny Pracownik ds. finansowych Pracownik ds. monitoringu i procedur oraz administracji Dz. Finansowy Dz. Administr. MAO PREZYDENT MIASTA RYBNIKA Z-ca MAO Kierownik PIU Pracownik ds. technicznych Pracownik ds. finansowych WYKONAWCY

25 01.1 PRAG KONTRAKTY USŁUGIUSŁUGI ROBOTYROBOTY RACHUNEK DLA ŚRODKÓW Z ISPA W EURO RACHUNEK DLA ODSETEK Z ISPA W EURO RACHUNEK DLA ŚRODKÓW Z BUDŻETU W PLN RACHUNEK DLA ŚRODKÓW Z WFOŚIGW W PLN RACHUNEK DLA ŚRODKÓW Z NFOŚIGW W PLN RACHUNKI PROJEKTU ISPA W URZĘDZIE MIASTA RYBNIKA RACHUNKI PROJEKTU ISPA W PWIK RACHUNKI DLA ŚRODKÓW Z EBOR W PLN I EUR RACHUNEK PROJEKTU W NBP NA ŚRODKI ISPA ŚRODKI Z GMIN GASZOWICE I JEJKOWICE NA WSPÓŁFINANSOWA NIE KONTR. 02.6 FINANSOWANIE RÓWNOLEGŁE KONTRAKTU 02.1 01.2 PRAG 01.3 UZP 01.4 PRAG 01.5 PRAG 02.2 PRAG 02.3 PRAG 02.4 PRAG 02.5 PRAG 02.6 PRAG 02.7 PRAG 02.8 PRAG 02.1 EBOR

26 KONIEC ADRES KONTAKTOWY JANUSZ KOPER PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA Ds. REALIZACJI PROJEKTU ISPA MAO (Measure Authorising Officer) Rybnik ul.B. Chrobrego 2 Tel. (032)422 30 11 w. 7318, e-mail:piu@um.rybnik.pl


Pobierz ppt "RYBNIK ISPA BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ W RYBNIKU Nr kontraktu ISPA/2001/PL/16/P/PE/O25."

Podobne prezentacje


Reklamy Google