Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Kisielewicz Profesor zw. dr hab. JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Kisielewicz Profesor zw. dr hab. JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY"— Zapis prezentacji:

1 Michał Kisielewicz Profesor zw. dr hab. JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY
NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ

2

3 Życiorys Skrócona informacja o osiągnięciach naukowo-
Profesor Michał Kisielewicz urodził się 22 czerwca 1939 roku w Rzęśnie Polskiej pow. Lwów. W 1946 roku Jego rodzina osiedliła się w miejscowości Drzeńsk, gdzie w 1947 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej. W 1953 roku podejmuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Rzepinie. Po dwóch latach przenosi się do Liceum Pedagogicznego w Ośnie Lubuskim, które kończy w 1957 roku. W tym też roku podejmuje naukę w Studium Nauczycielskim i Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze. W 1959 roku został zatrudniony w Technikum Mechanicznym, a rok później w Technikum Budowlanym w Zielonej Górze. W styczniu 1961 roku rozpoczął eksternistyczne studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które kończy w czerwcu 1965 r. W czerwcu 1963 roku zawarł związek małżeński i przeniósł się wraz z żoną Teresą do Sulechowa, gdzie podjął pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej, a po roku w Liceum Pedagogicznym. W lutym 1966 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta matematyki w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, gdzie pracował do 1996 roku zajmując kolejno wszystkie stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego. W latach 1968, 1971, 1978 i 1984 uzyskał kolejno stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego nauk matematycznych. W okresie od 1968 do 1993 roku pełnił w Wyższej Szkole Inżynierskiej kolejno funkcje kierownika zakładu, dziekana wydziału, prorektora, rektora i dyrektora instytutu. Od 1996 do 2001 roku był Rektorem Politechniki Zielonogórskiej. W roku 2000 zainicjował  wraz z prof. Andrzejem Wiśniewskim  proces integracji Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i powołania na bazie tych uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego. We wrześniu 2001 roku został powołany na pierwszego Rektora tego Uniwersytetu, a w kwietniu 2002 roku został wybrany na tę funkcję na okres kolejnych trzech lat. Kadencja  ta miała istotny wpływ na obecne zasady funkcjonowania i na miejsce jakie Uniwersytet Zielonogórski zajmuje na mapie polskich uczelni wyższych. Profesor Kisielewicz był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministra Edukacji Narodowej. W roku 2001 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Skrócona informacja o osiągnięciach naukowo- dydaktycznych i organizacyjnych Uzyskane stopnie zawodowe i naukowe oraz tytuły naukowe:  ·  Magister matematyki – 1965 r ·  Doktor nauk matematycznych – 1968 r. ·  Doktor habilitowany nauk matematycznych – 1971 r. ·  Profesor nadzwyczajny nauk matematycznych – 1978 r ·  Profesor zwyczajny nauk matematycznych – 1984 r. Opublikowany dorobek naukowy:  ·  Artykuły w czasopismach zagranicznych o zasięgu międzynarodowym – 25 ·  Artykuły w czasopismach krajowych o zasięgu międzynarodowym – 50 ·  Artykuły w czasopismach krajowych – 12 ·  Artykuły w wydawnictwach konferencyjnych – 5 ·  Monografie w wydawnictwach krajowych – 2 ·  Monografie w wydawnictwach zagranicznych – 2 Kształcenie studentów i młodej kadry naukowej:  ·  Liczba wypromowanych magistrów matematyki – 186 ·  Liczba wypromowanych doktorów – 14 ·   Liczba doktorów habilitowanych spośród wypromowanych doktorów i współpracowników Profesora – 7 ·   Liczba recenzji doktorskich – 23 ·   Liczba recenzji habilitacyjnych – 25 ·   Liczba opinii o nadanie tytułu profesora – 7 ·   Liczba opinii o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego – 9

4 Promotor M. Kisielewicza prof. Andrzej Alexiewicz  /
pierwszy z lewej / Obrona doktorska Michała Kisielewicza

5

6

7 Członkostwo w Komitetach i Towarzystwach Naukowych
· Członek Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk · Członek Rady Naukowej Centrum Analizy Nieliniowej im. Juliusza Schaudera – 1996 – · Prezes Lubuskiego Towarzystwa Naukowego – · Prezes Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego – · Członek Rady Fundacji Rozwoju Matematyki Polskiej · Członek Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego Członkostwo w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych Członek Komitetu Redakcyjnego „Commentationes Mathematicae” – 2001- Członek Komitetu Redakcyjnego „Set-Valued Analysis” – 1993 – 1996 · Redaktor Naukowy „Discussiones Mathematicae” – · Redaktor Naukowy „Discussiones Mathematicae – Differential · Inclusions Control and Optimization”– 1996 – Pełnione funkcje administracyjne w uczelniach wyższych · Kierownik Zakładu Matematyki WSInż. w Zielonej Górze – 1968 – 1970. Dziekan Wydziału Mechanicznego WSInż. w Zielonej Górze – · Dyrektor Studium Matematyki, Fizyki i Chemii WSInż. w Zielonej Górze –  · Prorektor ds. Studenckich WSInż. w Zielonej Górze – · Rektor WSInż. w Zielonej Górze · Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki WSInż. w Zielonej Górze – · Dyrektor Instytutu Matematyki WSInż. w Zielonej Górze – · Rektor Politechniki Zielonogórskiej – · Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – · Kierownik Zakładu Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych –  Kierownik Zakładu Matematyki Przemysłowej – od października 2008 Wypromowani doktorzy i doktorzy habilitowani Wypromowani doktorzy:   Jan Straburzyński – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu  Krystyna Grytczuk – przewód przeprowadzony na UAM   Marian Dawidowski – przewód przeprowadzony na UAM ·  Bazyli Serafin – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu   Teresa Janiak – przewód przeprowadzony na Uniwersytecie Łódzkim   Elżbieta Łuczak-Kumorek – przeprowadzony na Politechnice Poznańskiej ·  Róża Dąbrowska – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu ·  Zdzisław Nowak – przewód przeprowadzony na Politechnice ·  Longin Rybiński – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu ·  Krzysztof Przesławski – przewód przeprowadzony na UAM   Wojciech Okoniewski – przewód przeprowadzony na Politechnice Poznańskiej ·  Jerzy Motyl – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu   Bożena Onzol – przewód przeprowadzony na Uniwersytecie · Mariusz Michta – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu Wypromowani doktorzy Profesora posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego: ·  Jerzy Motyl – przewód habilitacyjny przeprowadzony na UAM ·  Mariusz Michta – przewód habilitacyjny przeprowadzony na Uniwersytecie Zielonogórskim   Krzysztof Przesławski – przewód habilitacyjny przeprowadzony na Uniwersytecie Wrocławskim   Longin Rybiński – przewód habilitacyjny przeprowadzony na UAM w Poznaniu

8 Seminarium naukowe w 1987 r. Zespół muzyczny "Lubusze" pod kierownictwem Michała Kisielewicza, 1961

9

10 Zapraszamy do obejrzenia wystawy
Konsultacja merytoryczna: dr hab. Jerzy Motyl, dr hab. Mariusz Michta Scenariusz wystawy: Maria Januszewicz, Mariola Nawrocka, Realizacja plastyczna: Maria Maciejewska, Wykonanie prezentacji: Magdalena Ogrodowczyk


Pobierz ppt "Michał Kisielewicz Profesor zw. dr hab. JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google