Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profesor zw. dr hab. Michał Kisielewicz JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profesor zw. dr hab. Michał Kisielewicz JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ."— Zapis prezentacji:

1 Profesor zw. dr hab. Michał Kisielewicz JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ

2

3 Życiorys Profesor Michał Kisielewicz urodził się 22 czerwca 1939 roku w Rzęśnie Polskiej pow. Lwów. W 1946 roku Jego rodzina osiedliła się w miejscowości Drzeńsk, gdzie w 1947 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej. W 1953 roku podejmuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Rzepinie. Po dwóch latach przenosi się do Liceum Pedagogicznego w Ośnie Lubuskim, które kończy w 1957 roku. W tym też roku podejmuje naukę w Studium Nauczycielskim i Państwowej Szkole Muzycznej w Zielonej Górze. W 1959 roku został zatrudniony w Technikum Mechanicznym, a rok później w Technikum Budowlanym w Zielonej Górze. W styczniu 1961 roku rozpoczął eksternistyczne studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które kończy w czerwcu 1965 r. W czerwcu 1963 roku zawarł związek małżeński i przeniósł się wraz z żoną Teresą do Sulechowa, gdzie podjął pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej, a po roku w Liceum Pedagogicznym. W lutym 1966 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta matematyki w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze, gdzie pracował do 1996 roku zajmując kolejno wszystkie stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego. W latach 1968, 1971, 1978 i 1984 uzyskał kolejno stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz tytuły naukowe profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego nauk matematycznych. W okresie od 1968 do 1993 roku pełnił w Wyższej Szkole Inżynierskiej kolejno funkcje kierownika zakładu, dziekana wydziału, prorektora, rektora i dyrektora instytutu. Od 1996 do 2001 roku był Rektorem Politechniki Zielonogórskiej. W roku 2000 zainicjował wraz z prof. Andrzejem Wiśniewskim proces integracji Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i powołania na bazie tych uczelni Uniwersytetu Zielonogórskiego. We wrześniu 2001 roku został powołany na pierwszego Rektora tego Uniwersytetu, a w kwietniu 2002 roku został wybrany na tę funkcję na okres kolejnych trzech lat. Kadencja ta miała istotny wpływ na obecne zasady funkcjonowania i na miejsce jakie Uniwersytet Zielonogórski zajmuje na mapie polskich uczelni wyższych. Profesor Kisielewicz był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministra Edukacji Narodowej. W roku 2001 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Skrócona informacja o osiągnięciach naukowo- dydaktycznych i organizacyjnych Uzyskane stopnie zawodowe i naukowe oraz tytuły naukowe: Magister matematyki – 1965 r Doktor nauk matematycznych – 1968 r. Doktor habilitowany nauk matematycznych – 1971 r. Profesor nadzwyczajny nauk matematycznych – 1978 r Profesor zwyczajny nauk matematycznych – 1984 r. Opublikowany dorobek naukowy: Artykuły w czasopismach zagranicznych o zasięgu międzynarodowym – 25 Artykuły w czasopismach krajowych o zasięgu międzynarodowym – 50 Artykuły w czasopismach krajowych – 12 Artykuły w wydawnictwach konferencyjnych – 5 Monografie w wydawnictwach krajowych – 2 Monografie w wydawnictwach zagranicznych – 2 Kształcenie studentów i młodej kadry naukowej: Liczba wypromowanych magistrów matematyki – 186 Liczba wypromowanych doktorów – 14 Liczba doktorów habilitowanych spośród wypromowanych doktorów i współpracowników Profesora – 7 Liczba recenzji doktorskich – 23 Liczba recenzji habilitacyjnych – 25 Liczba opinii o nadanie tytułu profesora – 7 Liczba opinii o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego – 9

4 Promotor M. Kisielewicza prof. Andrzej Alexiewicz / pierwszy z lewej / Obrona doktorska Michała Kisielewicza

5

6

7 Wypromowani doktorzy i doktorzy habilitowani Wypromowani doktorzy: Jan Straburzyński – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu Krystyna Grytczuk – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu Marian Dawidowski – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu Bazyli Serafin – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu Teresa Janiak – przewód przeprowadzony na Uniwersytecie Łódzkim Elżbieta Łuczak-Kumorek – przeprowadzony na Politechnice Poznańskiej Róża Dąbrowska – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu Zdzisław Nowak – przewód przeprowadzony na Politechnice Poznańskiej Longin Rybiński – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu Krzysztof Przesławski – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu Wojciech Okoniewski – przewód przeprowadzony na Politechnice Poznańskiej Jerzy Motyl – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu Bożena Onzol – przewód przeprowadzony na Uniwersytecie Łódzkim Mariusz Michta – przewód przeprowadzony na UAM w Poznaniu Wypromowani doktorzy Profesora posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego: Jerzy Motyl – przewód habilitacyjny przeprowadzony na UAM w Poznaniu Mariusz Michta – przewód habilitacyjny przeprowadzony na Uniwersytecie Zielonogórskim Krzysztof Przesławski – przewód habilitacyjny przeprowadzony na Uniwersytecie Wrocławskim Longin Rybiński – przewód habilitacyjny przeprowadzony na UAM w Poznaniu Członkostwo w Komitetach i Towarzystwach Naukowych Członek Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk 1999 - 2005 Członek Rady Naukowej Centrum Analizy Nieliniowej im. Juliusza Schaudera – 1996 – Prezes Lubuskiego Towarzystwa Naukowego – 1976 - 1987 Prezes Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego – 1970 - 1979 Członek Rady Fundacji Rozwoju Matematyki Polskiej Członek Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego Członkostwo w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych Członek Komitetu Redakcyjnego Commentationes Mathematicae – 2001- Członek Komitetu Redakcyjnego Set-Valued Analysis – 1993 – 1996 Redaktor Naukowy Discussiones Mathematicae – 1976 - 1996 Redaktor Naukowy Discussiones Mathematicae – Differential Inclusions Control and Optimization– 1996 – Pełnione funkcje administracyjne w uczelniach wyższych Kierownik Zakładu Matematyki WSInż. w Zielonej Górze – 1968 – 1970. Dziekan Wydziału Mechanicznego WSInż. w Zielonej Górze – 1969 - 1971 Dyrektor Studium Matematyki, Fizyki i Chemii WSInż. w Zielonej Górze – 1970 - 1976 Prorektor ds. Studenckich WSInż. w Zielonej Górze – 1976 - 1981 Rektor WSInż. w Zielonej Górze - 1981 - 1987 Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki WSInż. w Zielonej Górze – 1987 - 1993 Dyrektor Instytutu Matematyki WSInż. w Zielonej Górze – 1993 - 1996 Rektor Politechniki Zielonogórskiej – 1996 - 2001 Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego – 2001 - 2005 Kierownik Zakładu Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych – 2005 - 2008 Kierownik Zakładu Matematyki Przemysłowej – od października 2008

8 Zespół muzyczny "Lubusze" pod kierownictwem Michała Kisielewicza, 1961 Seminarium naukowe w 1987 r.

9

10 Konsultacja merytoryczna: dr hab. Jerzy Motyl, dr hab. Mariusz Michta Scenariusz wystawy: Maria Januszewicz, Mariola Nawrocka, Realizacja plastyczna: Maria Maciejewska, Wykonanie prezentacji: Magdalena Ogrodowczyk Zapraszamy do obejrzenia wystawy


Pobierz ppt "Profesor zw. dr hab. Michał Kisielewicz JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google