Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cloud computing – chmura obliczeniowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cloud computing – chmura obliczeniowa"— Zapis prezentacji:

1 Cloud computing – chmura obliczeniowa

2 Definicje: model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. przetwarzanie w chmurach (ang. cloud computing) to wynajęcie/ wypożyczenie infrastruktury komputerowej (sprzętu) oraz aplikacji, udostępnionych za pośrednictwem Internetu. Podstawą rozliczenia się za te usługi jest ich realne wykorzystanie. to styl obliczeń, w którym dynamicznie skalowalne (zwykle zwirtualizowane) zasoby są dostarczane jako usługa za pośrednictwem Internetu. Użytkownik nie musi mieć wiedzy na temat tego, w jaki sposób ta usługa jest realizowana, nie musi też zajmować się aspektami technicznymi niezbędnymi do jej działania.

3

4 Trzy rodzaje chmur prywatne (ang. private cloud), będące częścią organizacji, aczkolwiek jednocześnie autonomicznym dostawcą usługi. publiczne (ang. public cloud), będące zewnętrznym, ogólnie dostępnym dostawcą (np. Amazon.com, Google, Microsoft, itd.). hybrydowe (ang. hybrid), będące połączeniem filozofii chmury prywatnej i publicznej. Pewna część aplikacji i infrastruktury danego klienta pracuje w chmurze prywatnej, a część jest umiejscowiona w przestrzeni chmury publicznej.

5 Kolokacja – wynajęcie jedynie dobrze klimatyzowanego pomieszczenia z kablem od Internetu i prądem. O sprzęt i oprogramowanie musi zadbać użytkownik. Iaas (Infrastructure as a Service) – użytkownik wynajmuje nam oprócz pomieszczenia również sprzęt, ale nadal do nas należy wgranie w niego całego niezbędnego oprogramowania. PaaS (Platform as a Service) – użytkownik dostaje to, co w poprzednim modelu, jednak wzbogacone o działającą platformę aplikacyjną, na której może oprzeć swoje rozwiązanie. Do tej kategorii zalicza się właśnie platforma Windows Azure. SaaS (Software as a Service) – w tym przypadku użytkownik otrzymuje już działającą aplikację, z której jedynie korysta. S+S (Software + Services) – jest to model, który swoim charakterem stanowi w zasadzie sposób podejścia do klienta. Opiera się on w głównej mierze na modelu SaaS i polega na połączeniu klasycznego sposobu korzystania z aplikacji, czyli wersji pudełkowych (software), ale w razie potrzeby nie zamyka możliwości użycia produktu w wersji online (Service).

6 Korzyści z wykorzystywania chmury obliczeniowej
uniwersalny dostęp – użytkownik może korzystać z usług z każdego miejsca na świecie, używając dowolnego sprzętu i (wspartego) systemu. oszczędność – cała infrastruktura jest w rękach usługodawcy w związku z czym nie ma potrzeby wydatku na jej utrzymanie przez konsumenta (co w szczególności przydaje się gdy korzystamy z takowej nieczęsto), ponadto może być umieszczona w miejscach gdzie np. są niskie rachunki za prąd; z drugiej strony chmury obliczeniowe mogą powodować nadmierny ruch w sieci. wydajność – jest monitorowana przez odpowiednie jednostki, ale może być także obniżona przez nadmierne wykorzystanie istniejącej sieci.

7 niezawodność – może być osiągnięta poprzez rozproszenie serwerów udostępniających usługę; niemniej przypadki zawsze się zdarzają i użytkownicy nie mogą na to nic poradzić. skalowalność – może być szybko dostosowywany do wymagań użytkownika ponieważ użytkownicy mogą robić to, co aktualnie potrzebują robić; pomaga to osiągnąć niższe koszty w eksploatacji. chętne używanie – użytkownik nie jest skazany na tworzenie produktu czy odpowiednią konfigurację jako, że używane produkty są łatwe do opanowania i używania; z drugiej strony nie mamy dużego wpływu na działanie aplikacji i jej zmianę (ponieważ to producent zarządza kodem) .

8 Minusy wykorzystywania cloud computing
bezpieczeństwo – wielu szefów działu informatyki obawia się przenoszenia infrastruktury, danych i aplikacji do chmur oraz oddawania kontroli nad nimi na zewnątrz organizacji ze względów bezpieczeństwa. Dokładniejsza analiza pokazuje jednak, że podobnie jak w tradycyjnych rozwiązaniach najsłabszym ogniwem jest użytkownik, a nie technologia. Odpowiednie procedury są w stanie zagwarantować poziom bezpieczeństwa na takim samym poziomie jak tradycyjne modele przetwarzania. wysokie koszty transferu danych – w niektórych przypadkach koszty zapewnienia łączy odpowiedniej przepustowości mogą decydować, że cloud computing będzie nieopłacalny.

9 wydajność aplikacji – umieszczenie w chmurze aplikacji, w których opóźnienie musi być minimalne, jak np. te wykorzystywane przez banki czy firmy inwestycyjne do zarządzania akcjami giełdowymi, może być ryzykowne. Nawet niewielkie opóźnienia transferu informacji z chmury na komputery pracowników mogą przekładać się na znaczne straty finansowe. skalowalność kusi małych – dla bardzo dużych firm obietnice lepszej utylizacji zasobów i możliwości skalowania nie są aż tak kuszące. Posiadając już ogromną, złożoną i zwykle heterogeniczną infrastrukturę, przejście do chmury nie wydaje tak atrakcyjne jak dla małej czy średniej firmy, która się rozwija. problemy z działem IT – usługowy model przetwarzania danych odbierany jest przez wielu informatyków jako zagrożenie. Propozycję wykorzystania cloud computing odbierają jako próbę odebrania im pracy. Jeśli dział IT nie jest otwarty na podejście usługowe, jeśli nie udało się przekonać ludzi, że przyniesie im to więcej korzyści niż problemów, lepiej w ogóle nie zaczynać

10 Platforma Windows Azure

11 Platforma Windows Azure (wcześniej wykorzystywana nazwa to Azure Services Platform) – jest to platforma cloud computingowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS (Platform as a Service). Udostępnia ona mechanizmy pozwalające przetwarzać dane (Windows Azure Compute), a także je składować (Windows Azure Storage, SQL Azure).

12

13 Komponenty platformy Windows Azure:
Windows Azure – zapewnia środowisko uruchomieniowe dla aplikacji oparte na systemie operacyjnym bazującym na Windows Server, a także przestrzeń do składowania danych. SQL Azure – zapewnia możliwość używania relacyjnej bazy danych zaimplementowanej do uruchamiania w chmurze.

14 Windows Azure Platform AppFabric – zapewnia mechanizmy dla połączenia oraz komunikacji międzyprocesowej aplikacji uruchomionych zarówno w chmurach, jak i lokalnie. Tymi mechanizmami są: - Service Bus – pozwala tworzyć chmurę hybrydową i zapewnia bezpieczne połączenie między zasobami zdalnymi i lokalnymi - Access Control Services – mechanizm odpowiadający za kontrolę dostępu do usług - Caching – rozproszony cache «w pamięci» W środowisku uruchomieniowym Windows Azure możemy wydzielić trzy główne części odpowiedzialne za podstawowe funkcjonalności całej platformy. Te części to: - Compute – odpowiada za zadania obliczeniowe hostowanych aplikacji, - Storage - odpowiada za przechowywanie danych w chmurze, - Fabric – odpowiada za zarządzanie i monitorowanie aplikacji uruchomionych w chmurze, a także nadzór maszyn działających w centrum obliczeniowym

15

16 Windows Azure to elastyczna platforma przetwarzania w chmurze, która pozwala Ci skupić się na rozwiązywaniu problemów biznesowych i zaspokajaniu potrzeb klientów.


Pobierz ppt "Cloud computing – chmura obliczeniowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google