Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Thomas Zobl. Adobe Flex 3 to zaawansowany program przeznaczony do tworzenia profesjonalnych aplikacji internetowych opartych na technologii Flash.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Thomas Zobl. Adobe Flex 3 to zaawansowany program przeznaczony do tworzenia profesjonalnych aplikacji internetowych opartych na technologii Flash."— Zapis prezentacji:

1 Thomas Zobl

2 Adobe Flex 3 to zaawansowany program przeznaczony do tworzenia profesjonalnych aplikacji internetowych opartych na technologii Flash.

3 Adobe Flex zestaw technologii stworzonych przez Adobe Systems służących do tworzenia oprogramowania typuRich Internet Application bazującego na Adobe Flash.Adobe SystemsRich Internet ApplicationAdobe Flash Pierwsza wersja została stworzona przez Macromedia. Do tworzenia aplikacji można użyć bezpłatnego, otwartegoAdobe Flex SDK lub płatnego narzędzia Flash Builder (wcześniej Flex Builder, IDE oparte na Eclipse).MacromediaotwartegoFlash BuilderIDEEclipse Flex wykorzystuje: MXML (bazujący na XML-u język opisujący interfejs użytkownika i jego zachowanie) orazActionScript (język programowania bazujący na ECMAScript służący do tworzenia logiki i interakcji w aplikacji). Komunikacja i wymiana danych odbywa się za pomocą HTTP GET lub POST, SOAP – usługi sieciowe czy AMF –RTMP.MXMLXMLActionScriptECMAScriptHTTPGETPOSTSOAPusługi siecioweRTMP Flex bywa przyrównywany do podobnych technologii: OpenLaszlo, AJAX, XUL, JavaFX, Silverlight.OpenLaszloAJAXXULJavaFXSilverlight

4 Możliwość tworzenia wyrazistych, międzyplatformowych aplikacji dla urządzeń mobilnych, stron internetowych oraz komputerów stacjonarnych Flex do wydajne, bezpłatne i oparte na otwartym kodzie środowisko programistyczne do tworzenia wyrazistych, międzyplatformowych aplikacji dla urządzeń mobilnych, stron internetowych oraz komputerów stacjonarnych. Flex umożliwia tworzenie aplikacji dla stron internetowych i urządzeń mobilnych opartych na tym samym kodzie, co pozwala skrócić czas i obniżyć koszty, a także wydłużyć okres wsparcia i pomocy technicznej. Aplikacje Flex można tworzyć wyłącznie przy pomocy bezpłatnego pakietu Flex SDK, jednak oprogramowanie Adobe® Flash® Builder może usprawnić proces programowania dzięki takim funkcjom, jak inteligentna edycja kodu, debugowanie krok po kroku, profilowanie pamięci i wydajności oraz projektowanie wizualne.

5 Szybkie kodowanie Dzięki nowej i poprawionej funkcji inteligentnej edycji kodu możesz pracować wydajniej Zaawansowane narzędzia do kodowania Skorzystaj ze zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) opartego na Eclipse, które zawiera edytory MXML, ActionScript® oraz CSS oferujące m.in. funkcję kolorowania składni, uzupełniania kodu, zwijania kodu, interaktywnego debugowania krok po kroku oraz automatycznego generowania kodu. Programowanie ze zorientowaniem na dane Introspekcja języka Java, PHP, Adobe ColdFusion®, REST oraz usług SOAP w celu umożliwienia wyświetlania metod i właściwości w nowym oknie Data/Service Explorer. Możliwość stosowania techniki przeciągnij i upuść w celu powiązywania metod ze składnikami interfejsu użytkownika. Szablony kodu Skorzystaj z ponad 100 szablonów kodu (tzw. snippets) dla ActionScript, MXML oraz CSS. Możliwość sprawdzania i wstawiania szablonów przy pomocy asystenta kodowania. Możliwość tworzenia własnych szablonów, a także ich importowania lub eksportowania w celu udostępnienia członkom zespołu.

6 Szybkie kodowanie Generowanie kodu Skorzystaj z narzędzia QuickAssist/Fix, które umożliwia m.in. zmianę nazw i obsługę zmiennych, generowanie akcesorów pobierających/ustalających (ang. getter/setter) oraz funkcji obsługi zdarzeń, organizowanie importów i wiele innych funkcji. Zastąpienia/implementacje pozwalają definiować metody z poziomu klasy nadrzędnej lub interfejsu. Niestandardowe opcje Flash Builder Możesz dostosować sposób, w jaki Flash Builder generuje kod MXML/ActionScript przy pomocy szablonów kodu, wskazać klawisze uruchamiające wsparcie zawartości oraz autouzupełnianie podpowiedzi, a także wskazać wersje programu Flash Player do uruchomienia/debugowania. Refaktoryzacja i obsługa narzędzia ASDoc Korzystaj z szybszej nawigacji dzięki rozwiązaniom w kodzie lub restrukturyzacji poprzez zmianę wszystkich referencji do danej klasy, metody lub zmiennej dzięki obsłudze refaktoryzacji. Możliwość wyświetlania komentarzy w edytorach języka MXML i ActionScript przy pomocy ASDoc.

7 Szybkie kodowanie Uzupełnianie kodu metadanych Skorzystaj z funkcji uzupełniania kodu metadanych, która rozszerza dostępną funkcję asystenta zawartości, oferując podpowiedzi znaczników Flex SDK oraz niestandardowych. Podświetlanie nieprawidłowych referencji w czasie rzeczywistym Podczas pracy w edytorze kody możesz zobaczyć referencje nieprawidłowych zmiennych, metod, klas i interfejsów, a następnie skorzystać funkcji Quick Assist/Fix, aby wygenerować kod dodatkowy. Więcej usprawnień procesu kodowania Kodowanie może trwać krócej dzięki trybom zaznaczania i edycji bloków; nawigacji do następnego/poprzedniego słowa dodatkowego; formatowaniu kodu dokumentów MXML; asystentowi zawartości referencji klas CSS, nawigacji, refaktoryzacji i innym funkcjom.

8 Szybkie kodowanie Flash Builder 4 – dodatki Program Flash Builder 4 umożliwia obsługę szablonów, wyświetlanie zawartości ASDoc, widoczność kodów stanu, refaktoryzację przenoszenia i zmiany nazw, wcinanie kodu, asystenta zawartości oraz hierarchię wywołań. Program Flash Builder 4 dodaje także funkcje organizowania importów; wskaźniki zastąpień; wcinania kodu podczas wklejania, zwijania kodu oraz rozszerzenia związane z debugowanie, takie jak oceny eExpression, debugging run to line, warunkowe punkty wstrzymania oraz punkty monitorowania.

9 Projektowanie funkcjonalnych aplikacji Układanie i dostosowywanie wyrazistych zachowań i elementów sterowania interfejsu użytkownika Rozbudowany układ wizualny Obszerna biblioteka wbudowanych składników pozwala projektować układ, wygląd oraz zachowanie interfejsu użytkownika w sposób wizualny z zastosowaniem podglądu. Wbudowane składniki środowiska Flex można rozszerzać, w razie potrzeby tworzyć nowe. Sterowanie karnacjami i stylem przy użyciu arkuszy Przy pomocy stylów CSS oraz edytorów właściwości graficznych możesz dostosować wygląd aplikacji. Widok projektu umożliwia ustawienie najczęściej używanych właściwości oraz ich podgląd. Przeglądarka Theme Browser zawiera bazę motywów, które można zastosować w projekcie. Interaktywna wizualizacja danych W celu utworzenia panelu danych lub interaktywnego przeanalizowania danych wystarczy przeciągnąć i upuścić typ wykresu, a następnie połączyć go ze źródłem danych. Funkcja zaawansowanej siatki danych ułatwia użytkownikom przeglądanie złożonych danych.

10 Projektowanie aplikacji dla urządzeń mobilnyuch Możliwość tworzenia aplikacji Flex/AS dla urządzeń mobilnych obsługiwanych przez najpopularniejsze platformy. Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych korzystających z wielu platform Możliwość budowania niezależnych aplikacji Flex/ActionScript dla jednej lub więcej platform mobilnych (Android, iOS, BlackBerry Tablet OS). Programowania dla urządzeń mobilnych jest łatwiejsze dzięki gotowym składnikom. Możliwość podglądu, debugowania i profilowania aplikacji dla urządzeń mobilnych Emulator środowiska uruchomieniowego Adobe AIR® umożliwia testowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych. Aplikacje te można także testować na podłączonym urządzeniu, wykorzystując procedurę pakowania, wdrażania i uruchamiania jednym kliknięciem. Pakowanie i podpisywanie aplikacji dla urządzeń mobilnych Możliwość wdrażania, pakowania i podpisywania wymaganych zasobów, takich jak pliki instalatora dla danej platformy, w celu umieszczenia ich w sklepie internetowym lub na stronie zajmującej się dystrybucją aplikacji dla urządzeń mobilnych.

11 Zaawansowane narzędzia do testowania Możliwość optymalizacji wydajności i eliminacji przyczyn powstawania tzw. wąskich gardeł Możliwość profilowania pamięci i wydajności Możliwość zwiększenia wydajności aplikacji przy pomocy narzędzi do profilowania pamięci i wydajności sprzętu, które monitorują i analizują zużycie pamięci oraz cykle obciążenia procesora. Obsługa testowania funkcjonalnego Możliwość skorzystania ze zautomatyzowanych narzędzi do testowania funkcjonalnego, takich jak HP QuickTest Professional. Możliwość zautomatyzowania procesu testowania funkcjonalnego dzięki wykorzystaniu struktury Flex do testowania jednostek. Monitor sieci Możliwość wygenerowania szczegółowej ścieżki audytu wszystkich danych przesyłanych pomiędzy lokalną aplikacją Flex a szkieletem pozwala na usprawnienie procesu debugowania i precyzyjnego regulowania wydajności.

12 Obieg pracy łączący projektantów z programistami Dzięki równoległej współpracy z programistami korzystającymi z oprogramowania Adobe Flash Catalyst programowanie może przebiegać szybciej Edycja roundtrip w programie Adobe Flash Catalyst Nowa funkcja programu Flash Builder umożliwiająca uruchomienie i edycję aplikacji w programie Adobe Flash Catalyst® pozwala na szybkie wprowadzanie zmian w skórkach składników. Zmiany dokonane w programie Flash Catalyst CS5.5 są automatycznie przesyłane do programu Flash Builder. Dwukierunkowy obieg pracy pomiędzy projektantami i programistami Nowe opcje wsparcia w programach Flash Builder 4.5 i Flash Catalyst CS5.5 umożliwiają projektantom otwieranie, dokonywanie zmian i zapisywanie projektów Flex, które zostały utworzone bądź edytowane wcześniej w programie Flash Builder. Możliwość tworzenia niestandardowych składników Spark na potrzeby skórek Tworząc niestandardowe klasy składników Spark, możesz szybko testować elementy interfejsu użytkownika i budować ich logiczne układy. Następnie możesz skorzystać z programu Flash Catalyst, aby dokonać konwersji szaty graficznej i składników skórek.

13 Rozszerzona obsługa platform Obsługa najnowszych platform w programie Flash Builder 4.5 Tworzenie aplikacji Adobe AIR dla komputerów stacjonarnych Możliwość tworzenia, debugowania, pakowania i podpisywania aplikacji AIR. Środowisko Adobe AIR pozwala szybko programować aplikacje RIA przeznaczone dla komputerów stacjonarnych, gdyż umożliwia korzystanie z tych samych umiejętności i tego samego kodu podstawowego, które są wymagane do tworzenia aplikacji RIA dla przeglądarek. Uaktualniona obsługa platform Skorzystaj obsługi nowych platform, takich jak Eclipse 3.6 Helios oraz Eclipse for Java (dystrybucja standardowa), Eclipse w wersji Cocoa dla Mac OS X oraz Adobe Flash Player 10.1, Adobe AIR 2.5 i Flex SDK 4.5. Nowe składniki Spark Skorzystaj z nowych, zaawansowanych składników Spark środowiska Flex SDK 4.5, w tym nowych elementów Spark do sterowania siatkami danych, formularzami i obrazami dla aplikacji internetowych/dla komputerów stacjonarnych.

14 Praca przy dużych projektach Szybsze programowanie pozwala pracować wydajniej przy dużych projektach Kompilowanie z poziomu wiersza poleceń Możliwość skorzystania z funkcji kompilowania z poziomu wiersza poleceń, która usprawnia proces kompilowania aplikacji. Poprawiony widok projektu Poprawki w widoku projektu, takie jak sprawniejsze renderowanie skomplikowanych projektów, automatyczne zwijanie elementów służących do powiązywania źródeł danych z kontrolkami, które potrafią te dane wyświetlić, ostrzeżenia o niezgodnych plikach SWC, informacje graficzne podczas operacji przeciągnij i upuść, oraz lepsza wydajność pozwalają przyspieszyć proces programowania. Wyższa wydajność w przypadku programowania dużych aplikacji Zauważalna jest oszczędność czasu na poziomie nawet 65% w zakresie refaktoryzacji operacji przy projektach o dużej liczbie zależnych bibliotek, a także spadek ilości pamięci wykorzystywanej podczas profilowania skomplikowanych aplikacji oraz krótszy czas reakcji profilera.

15 Programowanie w języku PHP Zintegrowane z programami Flash Builder i Zend Studio narzędzia Flex/PHP przyspieszają programowanie Zintegrowana kopia oprogramowania Zend Studio 8 Możliwość tworzenia projektów Flex/PHP z wykorzystaniem kreatora, a także introspekcji klas PHP oraz debugowania przy pomocy wbudowanego debuggera. Możliwość szybszego programowania, testowania i debugowania, sprawniejszego rozwiązywania problemów oraz poprawy jakości współpracy w zespole. Szybkie wyszukiwanie i rozwiązywanie problemów skorzystaj z funkcji oprogramowania Zend Studio, w tym m.in. kompleksowego debugowania PHP i JavaScript, profilowania PHP, wbudowanych funkcji testowania PHP oraz zintegrowanej funkcji Zend Server, która oferuje możliwość monitorowania aplikacji i rozwiązywania problemów. Współpraca z innymi programistami PHP Wszechstronne i zorientowane na pracę w zespole funkcje Zend Studio związane z językiem PHP poprawiają współpracę pomiędzy członkami zespołu.

16 Kurs Przykładowy program napisany w Adobe Flex (w trakcie powstawania)


Pobierz ppt "Thomas Zobl. Adobe Flex 3 to zaawansowany program przeznaczony do tworzenia profesjonalnych aplikacji internetowych opartych na technologii Flash."

Podobne prezentacje


Reklamy Google