Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest JavaFX? o Rich Internet Application o Atrakcyjny wizualnie, dynamiczny, multimedialny, jednoekranowy interfejs o Alternatywa dla Adobe Flash,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest JavaFX? o Rich Internet Application o Atrakcyjny wizualnie, dynamiczny, multimedialny, jednoekranowy interfejs o Alternatywa dla Adobe Flash,"— Zapis prezentacji:

1

2 Czym jest JavaFX? o Rich Internet Application o Atrakcyjny wizualnie, dynamiczny, multimedialny, jednoekranowy interfejs o Alternatywa dla Adobe Flash, Adobe Flex, Microsoft Silverlight o Deklaratywny język skryptowy

3 o Tworzenie elementów graficznych i animowanych o Dostęp do całego JavaAPI o 3 główne środowiska: komputery osobiste urządzenia przenośne telewizory

4 Pakiet JavaFX 3 główne części: o JavaFX SDK o NetBeans IDE o JavaFX Production Suite

5 Język JavaFX o Prosta struktura o Język skryptowy o Typowanie statystyczne o Deklaratywny styl pisania

6 Typy zmiennych Boolean Integer Number String Duration Void

7 Struktura Programu import javafx.stage.Stage; import javafx.scene.Scene; import javafx.scene.paint.Color; import javafx.scene.text.Font; import javafx.scene.control.Label; Stage { width:500, height:300 title:"HelloWorld" scene: Scene { fill:Color.GREENYELLOW content: [ Label { layoutX:64, layoutY:64 font: Font { name:"Verdana" size:64 } text:"HelloWorld}]}}

8 Operatory Arytmetyczne Przypisania Relacyjne Logiczne Jednoargumentowe

9 Funkcje Function – słowo kluczowe do definiowania funkcji. Void – stosujemy, gdy funkcja nie zwraca żadnej wartości. Przykład funkcji function myPrint(): Void { println("myPrint called"); }

10 Przykład funkcji nie zwracającej wyniku: 1) function wypisz_tekst(a: String, b: String): Void { println("{a}{b}"); } wypisz_tekst("alfa", "bet");

11 2) function wypisz_tekst(a, b){ println("{a}{b}"); } wypisz_tekst("alfa", "bet");

12 Funkcja, która zwraca wartość: function polacz_stringi(a: String, b: String): String { return "{a}{b}"; } var s = polacz_stringi("kogel", "mogel");

13 function polacz_stringi(a, b) { return "{a}{b}"; } var s = polacz_stringi("kogel", "mogel");

14 Klasa Shape wstawianie figur geometrycznych Podklasa klasy Node Właściwości obiektu: Fill Smooth Stroke strokeDashArray strokeDashOffset strokeWidth

15 Przykłady kształtów Circle służy do rysowania koła. Środek koła określają właściwości centerX oraz cen- terY, natomiast promień określa właściwość radius. Kolor konturu oraz wypełniania można zdefiniować we właściwościach stroke oraz fill. Circle { centerX: 50, centerY: 50 radius: 40 fill: Color.CORAL stroke: Color.BLUE }

16 Komponenty interfejsu użytkownika Text Box – pole tekstowe, Button – przycisk, Hyperlink – hiperłącze, ToggleButton – przycisk dwustanowy,

17 RadioButton – pole przełączania opcji, CheckBox – pole wyboru opcji, ListView – lista wyboru, Label – nieedytowalna etykieta tekstowa, ScrollBar – obrzar przewijalny.

18

19 Animacje o Zdefiniowanie animacji polega na uzależnieniu parametrów pozycji i orientacji od czasu def circle: Circle = Circle { centerX: 40 centerY: 70 radius: 25 fill: Color.SEAGREEN } Timeline { keyFrames: [ KeyFrame { time: 0s values: circle.translateX => 0.0 } KeyFrame { time: 3s values: circle.translateX => 165.0 tween Interpolator.LINEAR } ] }.play();

20 Animacja koła - ruch w prawo po osi x.

21 package javafxaplikacja; import javafx.scene.Scene; import javafx.stage.Stage; import javafx.scene.shape.Circle; import javafx.scene.paint.RadialGradient; import javafx.scene.paint.Color; import javafx.scene.paint.Stop; import javafx.animation.Timeline; var x=0; var y=0; Stage { title: Animacja scene: Scene { width: 300 height: 300 content: [ Circle { centerX: 50 centerY: 50 radius: 50 fill: RadialGradient{ centerX:80 centerY:50 radius: 90 proportional: false stops: [ Stop { offset: 0.0 color: Color.YELLOW }, Stop { offset: 1.0 color:Color.BLACK } ] } translateX:bind x translateY:bind y }//koniec Circle ] } var timeline = Timeline { repeatCount: 2.0 autoReverse:true keyFrames:[ at (1s) {x => 0; y => 0; }, at (3s) {x => 200; y => 200; } ] }; timeline.play();

22


Pobierz ppt "Czym jest JavaFX? o Rich Internet Application o Atrakcyjny wizualnie, dynamiczny, multimedialny, jednoekranowy interfejs o Alternatywa dla Adobe Flash,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google