Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura systemu mikroprocesorowego. Struktura systemu mikroprocesorowego 1/25 Podstawowe składniki systemu Systemy jednopłytkowe Systemy modułowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura systemu mikroprocesorowego. Struktura systemu mikroprocesorowego 1/25 Podstawowe składniki systemu Systemy jednopłytkowe Systemy modułowe."— Zapis prezentacji:

1 Struktura systemu mikroprocesorowego

2 Struktura systemu mikroprocesorowego 1/25 Podstawowe składniki systemu Systemy jednopłytkowe Systemy modułowe

3 Składniki systemu 2/25 1. Procesor od wyboru procesora zależy konstrukcja jego otoczenia A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 GND RFSH M1 RESET BUSREQ WAIT BUSACK WR RD A11 A12 A13 A14 A15 CLK D4 D3 D5 D6 +5V D2 D7 D0 D1 INT NMI HALT MREQ IORQ Z80 Vcc do swej pracy wymaga minimum zasilania i sygnału taktującego gotowe sygnały: danych, adresów i sterowań

4 Składniki systemu 3/25 JC z 8080:

5 Składniki systemu 4/25 JC na 8085:

6 Składniki systemu 5/25 JC na 8086 (w trybie minimalnym):

7 Składniki systemu 6/25 JC na 8086 (w trybie maksymalnym):

8 Składniki systemu 7/25 JC na 80C51:

9 Składniki systemu 8/25 2. Pamięć programu półprzewodnikowa pamięć nieulotna; zawierająca przynajmniej oprogramowanie startowe systemu; w małych systemach zawiera całe oprogramowanie użytkowe. procesor DANE ADR STER pamięć programu (ROM)

10 Składniki systemu 9/25 3. Pamięć danych półprzewodnikowa pamięć ulotna; przechowuje struktury danych i wyników działających programów; w dużych systemach także ładowane doń oprogramowanie użytkowe. procesor DANE ADR STER DANE ADR STER pamięć programu (ROM) pamięć danych (RAM)

11 Składniki systemu 10/25 4. Urządzenia zewnętrzne porty we/wy umożliwiające wymianę informacji z otoczeniem; dzięki nim czerpiemy korzyści z pracy systemu. procesor DANE ADR STER DANE ADR STER pamięć programu (ROM) pamięć danych (RAM) urz. opera- torskie urz. komuni- kacyjne urz. obiek- towe

12 Składniki systemu 11/25 4.1 Urządzenia operatorskie umożliwiają wymianę informacji między systemem a jego użytkownikiem; są to porty we/wy, do których dołącza się np. klawiaturę, monitor, urz. wskazujące, itd. Podstawowe urządzenia operatorskie: klawiatury: alfanumeryczne lub funkcyjno-numeryczne (kalkulatorowe); wyświetlacze: LED lub LCD, segmentowe, mozaikowe lub graficzne; drukarki: wg zasady druku: igłowe, laserowe, atramentowe, termiczne; wg konstrukcji: biurowe, przemysłowe, kasowe; monitory: monochromatyczne i kolorowe, alfanumeryczne i graficzne, CRT i LCD; urządzenia wskazujące: myszy, touch-pady, scroll-balle, joystiki, ekrany dotykowe

13 Składniki systemu 12/25 4.2 Urządzenia komunikacyjne umożliwiają wymianę informacji z innymi systemami komputerowymi (nadrzędnymi, podrzędnymi lub równoważnymi); szeregowe (rodzina RS, CAN, USB, firewire, itd.); równoległe (Centronics); interfejsy sieciowe typu LAN; modemy (radiowe, optyczne, kablowe).

14 Składniki systemu 13/25 4.3 Urządzenia obiektowe porty we/wy umożliwiające zbieranie informacji o rzeczywistym procesie i oddziaływanie na stan tego procesu; obwody wejść i wyjść analogowych; obwody wejść i wyjść dwustanowych; specjalizowane interfejsy kontrolno-pomiarowe (np. IEC625).

15 pamięci zewn. Składniki systemu 14/25 5. Pamięci zewnętrzne: do przechowywania nieużywanych w danej chwili przez system informacji; FDD, HDD, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD-RW, pamięci kasetowe, streamery, dyski półprzewodnikowe (dyski flash) procesor DANE ADR STER pamięć programu (ROM) pamięć danych (RAM) urz. opera- torskie urz. komuni- kacyjne urz. obiek- towe

16 pamięci zewn. ukł.obsługi PAO Składniki systemu 15/25 6. Układy obsługujące pamięć operacyjną sterowniki DMA; układy obsługi DRAM. procesor DANE ADR STER pamięć programu (ROM) pamięć danych (RAM) urz. opera- torskie urz. komuni- kacyjne urz. obiek- towe

17 ukł.obsługi PAO pamięci zewn. dekodery adresów Składniki systemu 16/25 7. Dekodery adresów na podstawie słów adresowych i sygnałów sterujących aktywują odpowiednie układy pamięci lub porty we/wy. procesor DANE ADR STER pamięć programu (ROM) pamięć danych (RAM) urz. opera- torskie urz. komuni- kacyjne urz. obiek- towe

18 dekodery adresów ukł.obsługi PAO kontrolery przerwań pamięci zewn. Składniki systemu 17/25 8. Kontrolery systemu przerwań mniej lub bardziej rozbudowane układy; zbierają sygnały przerwań z całego systemu, kolejkują je wg priorytetów, generują jedno przerwanie do CPU procesor DANE ADR STER pamięć programu (ROM) pamięć danych (RAM) urz. opera- torskie urz. komuni- kacyjne urz. obiek- towe

19 timery RTC dekodery adresów ukł.obsługi PAO kontrolery przerwań pamięci zewn. Składniki systemu 18/25 9. Timery, zegary czasu rzeczywistego odmierzanie odcinków czasu z założoną dokładnością; zegary RTC z kalendarzem. procesor DANE ADR STER pamięć programu (ROM) pamięć danych (RAM) urz. opera- torskie urz. komuni- kacyjne urz. obiek- towe

20 timery RTC dekodery adresów ukł.obsługi PAO kontrolery przerwań pamięci zewn. Składniki systemu 19/25 10. Magistrala systemowa zbiór sygnałów/połączeń niezbędnych do wymiany informacji pomiędzy składnikami systemu procesor pamięć programu (ROM) pamięć danych (RAM) urz. opera- torskie urz. komuni- kacyjne urz. obiek- towe DANE ADR STER

21 Konstrukcja systemu 20/25 konstrukcja systemu mikroprocesorowego system jednopłytkowy system modułowy

22 Mikrokomputer jednopłytkowy 21/25 timery RTC dekodery adresów ukł.obsługi PAO kontrolery przerwań pamięci zewn. procesor DANE ADR STER pamięć programu (ROM) pamięć danych (RAM) urz. opera- torskie urz. komuni- kacyjne urz. obiek- towe panel operatorski.................. interfejsy komunikacyjne urz. wykonawcze, pomiarowe, itd..

23 Mikrokomputer jednopłytkowy 22/25 Cechy: na jednej płytce drukowanej znajdują się wszystkie niezbędne składniki systemu: CPU, PAO, porty we/wy, obwody przerwań, timer; system przeznaczony do realizacji określonych zadań (lokalne sterowniki, itp.); przystosowany do zabudowania w innym urządzeniu; utrudniony serwis - wymiana całego systemu; Może być zaprojektowany: na miarę potrzeb, minimalnym kosztem - tzw. system zamknięty; w miarę uniwersalnie (z możliwością rozbudowy, modyfikacji) - tzw. system otwarty

24 System modułowy 23/25 Zasada konstrukcji: urz. komuni- kacyjne urz. opera- torskie pamięci zewn. ROM RAM P kontr. przerw. dek. adr. RTC urz. obiek- towe CACA CACA

25 System modułowy 24/25 Cechy: minimalna liczba modułów o zdefiniowanych funkcjach, z których można tworzyć różne konfiguracje sprzętowe zależnie od potrzeb; zdefiniowana konfiguracja równoległej szyny systemowej, łączącej wszystkie moduły; charakterystyczna konstrukcja mechaniczna; łatwość rozbudowy, dołączania dodatkowych pakietów (sprzęgających z obiektem albo innych specjalizowanych); łatwość tworzenia nowych aplikacji na bazie już posiadanego zestawu standardowych pakietów; Systemy modułowe dominują w zastosowaniach przemysłowych

26 System modułowy 25/25 SMART2 z PEPModular S7 z Siemensa 90-70 z GEFanuc MIC2000 z Advantecha


Pobierz ppt "Struktura systemu mikroprocesorowego. Struktura systemu mikroprocesorowego 1/25 Podstawowe składniki systemu Systemy jednopłytkowe Systemy modułowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google