Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMORZĄD WSPIERAJĄCY SZKOŁĘ Z PASJĄ MIASTO I GMINA KROTOSZYN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMORZĄD WSPIERAJĄCY SZKOŁĘ Z PASJĄ MIASTO I GMINA KROTOSZYN."— Zapis prezentacji:

1 SAMORZĄD WSPIERAJĄCY SZKOŁĘ Z PASJĄ MIASTO I GMINA KROTOSZYN

2 DOBRE PRAKTYKI CIEKAWSZA LEKCJA

3 Zajęcia językowe w Zespole Szkół 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzone są metodą LDL (Lernen durch Lehren) Uczenie się poprzez nauczanie Zajęcia prowadzone metoda LDL maja na celu aktywizacje uczniów w procesie uczenia języka obcego oraz zminimalizowania aktywności nauczyciela, który pełni funkcje osoby nadzorującej prace. Uczniowie po wcześniejszym nakierowaniu przez nauczyciela oraz przygotowaniu materiałów dydaktycznych, przejmują jego rolę i nauczają swoich rówieśników. Powierzenie uczniowi obowiązku, jakim jest prowadzenie lekcji, zobowiązuje go do sumiennego przygotowania oraz zapoznania się z materiałem, by móc odpowiednio przekazać wiedzę rówieśnikom. Ważnym aspektem jest konieczność wyrażania się w języku obcym w jak najwyższym stopniu, dzięki czemu dzieci rozwijają umiejętności językowe i komunikacyjne. Dla pozostałych uczniów jest to ciekawa przygoda z językiem obcym. W trakcie zajęć nauczyciel pomaga uczniom, gdy jest taka potrzeba oraz monitoruje przebieg lekcji. Opis dobrej praktyki

4 Finansowanie Miejsce realizacji Działanie realizowane w oparciu o dodatkowe środki z innych źródeł Zajęcia językowe w Zespole Szkół 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie prowadzone są metodą LDL (Lernen durch Lehren) Uczenie się poprzez nauczanie Metoda LDL wykorzystywana jest zarówno podczas zajęć szkolnych jak i pozalekcyjnych. Cieszy się ona dużą popularnością wśród uczniów, którzy prowadząc zajęcia maja możliwość sprawdzenia swoich umiejętności oraz ćwiczenia publicznego wystąpienia, które wymagane jest w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego. Zajęcia prowadzone tą metoda znajdują zastosowanie zarówno wśród uczniów szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Działanie realizowane przez zainteresowane klasy Lekcje dokumentowane są za pomocą kamery lub aparatu fotograficznego, co pozwala na późniejsze zapoznanie się z ich przebiegiem przez uczniów prowadzących.

5 Finansowanie Miejsce realizacji Zajęcia wychowania fizycznego na Krytej Pływalni WODNIK w Krotoszynie Kryta Pływalnia WODNIK w Krotoszynie Opis dobrej praktyki Urząd Miejski w Krotoszynie Kryta Pływalnia WODNIK w Krotoszynie Partner zaangażowany Uczniowie klas IV i V szkół podstawowych oraz klas I i II gimnazjów prowadzonych prze Miasto i Gminę Krotoszyn biorą udział w zajęciach rekreacyjno -sportowych realizowanych w ramach 2 godzin wychowania fizycznego na Krytej Pływalni.

6 Zajęcia wychowania fizycznego na Krytej Pływalni WODNIK w Krotoszynie

7 DOBRE PRAKTYKI CIEKAWSZA SZKOŁA PO LEKCJACH

8 Udział w Ogólnopolskim projekcie systemowym Zagrajmy o sukces Miejsce realizacji Gimnazjum nr 2 i nr 4 w Krotoszynie, Zespół Szkół 3 w Krotoszynie Partner zaangażowany Opis dobrej praktyki Uczniowie gimnazjów mają zagospodarowany czas wolny, program przeciwdziała patologiom, pozwala rozwijać zainteresowania oraz prawidłowe postawy społeczne i edukacyjne. Bloki tematyczne realizowane w ramach programu: - zajęcia ITC /technologie informacyjne i komunikacyjne/, - zajęcia jęz. obcych, - zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, - zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, - zajęcia sportowo-wychowawcze Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska Finansowanie źródła zewnętrzne

9 Udział w Ogólnopolskim projekcie systemowym Zagrajmy o sukces

10 Udział w projekcie pn. Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych Opis dobrej praktyki Celem projektu jest rozwinięcie u uczniów klas 4-6 kompetencji kluczowych w zakresach: matematyczno-przyrodniczym i informatycznym poprzez nauczenie ich stosowania nowoczesnych metod badania otoczenia oraz profesjonalną analizę zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego. Partner zaangażowany Miejsce realizacji Zespół Szkół nr 3 w Krotoszynie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Finansowanie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Program Operacyjny Kapitał Ludzki

11 Powiatowe Przeglądy Piosenki Obcojęzycznej Opis dobrej praktyki Partner zaangażowany Miejsce realizacji Finansowanie Przeglądy są skierowane do uczniów klas IV- VI szkół podstawowych powiatu krotoszyńskiego. Mają na celu propagowanie języków obcych oraz prezentację umiejętności językowych i wokalnych przed publicznością. Celem zajęć jest: - wzrost motywacji do nauki języków obcych, - wymiana doświadczeń młodych wykonawców, - rozbudzanie zainteresowania kulturą innych krajów, - rozwijanie dziecięcej kreatywności, pomysłowości, rozbudzenie wśród dzieci pasji i zainteresowań. budżet szkoły, Urząd miejski w Krotoszynie, Wydawnictwo PWN. Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie Urząd Miejski w Krotoszynie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie, Szkoła Muzyczna w Krotoszynie, organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu.

12 DOBRE PRAKTYKI – CIEKAWSZA SZKOŁA PO LEKCJACH Opis dobrej praktyki Miejsce realizacji: Finansowanie Festiwal nauki - 6-11 czerwca 2011r. Szkoła Podstawowa nr 8 w Krotoszynie Urząd Miejski w Krotoszynie, Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie, Ochotnicza Straż Pożarna, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Uczniowski Klub Sportowy POLON, Rada Rodziców szkoły, Stowarzyszenie Przyjaciół Ósemki Urząd Miejski w Krotoszynie, Rada Rodziców szkoły, organizacje pozarządowe Szkoła była organizatorem pierwszego Festiwalu Nauki połączonego z Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, patronki szkoły. Festiwal miał na celu zainteresowanie naukami ścisłymi i przybliżenie postaci noblistki. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów zorganizowano wiele konkursów. Nauczyciele i uczniowie miejscowych szkół ponadgimnazjalnych przygotowali pokazowe lekcje z fizyki i chemii. Partner zaangażowany

13 Festiwal nauki - 6-11 czerwca 2011r.

14 Opis dobrej praktyki Partner zaangażowany Miejsce realizacji Finansowanie Udział w szkolnym programie wspierania uczniów Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto i Gminę Krotoszyn Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centrum Koordynacyjno – Informacyjne w Krotoszynie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w szczególności uczniowie uzdolnieni, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, mający trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych, mający trudności w nawiązaniu relacji interpersonalnych) uczęszczający do klas I-III szkół podstawowych korzystają z dodatkowych zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

15 Opis dobrej praktyki Miejsce realizacji Finansowanie Siatkówka na całe życie DOBRE PRAKTYKI – CIEKAWSZA SZKOŁA PO LEKCJACH Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie. Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Urząd Miejski w Krotoszynie, Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, sponsorzy. Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Urząd Miejski w Krotoszynie, Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, sponsorzy. Zajęcia pozalekcyjne pozwalają zagospodarować czas wolny, uatrakcyjnić ofertę zajęć w – f oraz rozwijać pasję sportową uczniów. Początek realizacji projektu sięga roku 1994, w którym został utworzony UKS Piast, pierwsze tego typu stowarzyszenie na terenie gminy Krotoszyn. Od tego momentu uczniowie szkoły wielokrotnie zdobywali Mistrzostwo Wielkopolski w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów. Corocznie szkoła organizuje ogólnopolskie turnieje w piłce siatkowej dla szkół podstawowych i gimnazjów. W turniejach biorą udział drużyny z całej Polski. W okresie wakacji letnich są organizowane obozy sportowe dla uczniów, dofinansowywane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Kilku naszych uczniów kontynuowało i kontynuuje naukę w szkołach Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku i Spale, jeden z absolwentów jest zawodnikiem Plus Ligi. Partner zaangażowany

16 Siatkówka na całe życie

17 Opis dobrej praktyki Impreza miała charakter happeningu, w której wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych. Uczniowie oraz zaproszeni goście w czasie wspólnej zabawy próbowali pokonywać bariery życia codziennego związanego z byciem osobą niepełnosprawną Partner zaangażowany Miejsce realizacji Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Rada Rodziców szkoły, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Parcelkach Finansowanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Urząd Miejski w Krotoszynie, Rada Rodziców szkoły, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Parcelkach, sponsorzy Międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych – 3 grudnia 2011r.

18 Miejsce realizacji Opis dobrej praktyki Finansowanie Partner zaangażowany Przeglądy małych form teatralnych - Dni integracji Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie W 2011r. Przegląd organizowany był już po raz siódmy. Na początku były to tylko spontaniczne spotkania teatralne szkół z terenu Gminy Krotoszyn. Z czasem szkoła zaczęła gościć również placówki z terenu południowej Wielkopolski, głównie posiadające oddziały integracyjne. Głównym celem działań jest: - rozwijanie osobowości i wszechstronnych zainteresowań dzieci, - promocja sztuki w społeczności lokalnej, - integracja dzieci niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, -umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym osiągania sukcesów i sprawdzenia się w roli aktora. Urząd Miejski w Krotoszynie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu, Rada Rodziców szkoły Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły na Błoniu, Rada Rodziców szkoły

19 Opis dobrej praktyki Miejsce realizacji Finansowanie Nocne bajanie DOBRE PRAKTYKI – CIEKAWSZA SZKOŁA PO LEKCJACH Zespół Szkół w Chwaliszewie Partner zaangażowany Krotoszyńska Biblioteka Publiczna Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, Rady Rodziców szkoły, sponsorzy W bieżącym roku szkolnym nauczyciel-bibliotekarz oraz bibliotekarz z Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej zorganizowali spotkanie z niebieskimi ludzikami pt.: Smerfna nocka. Najmłodsi czytelnicy biblioteki nocowali w szkolnej sali gimnastycznej. Dzieci słuchały bajek Strzeżcie się Gargamela oraz Zakochany Papa Smerf. Odpowiadały na pytania z wysłuchanego tekstu oraz udzielały odpowiedzi na zadawane zagadki.

20 Miejsce realizacji Orpiszew i Roszki – wsie w gminie Krotoszyn Partner zaangażowany Opis dobrej praktyki Krotoszyński Ośrodek Kultury, sołtysi Roszek i Orpiszew, Rady Sołeckie Roszek i Orpiszewa, Ochotnicza Straż Pożarna w Roszkach i Orpiszewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Roszkach i Orpiszewie, uczniowie i nauczyciele szkół w Roszkach i Orpiszewie, Bractwo Kurkowe w Roszkach, społeczność Roszek i Orpiszewa Finansowanie Krotoszyński Ośrodek Kultury, Sołectwa Roszki i Orpiszew, Koło Gospodyń Wiejskich w Roszkach i Orpiszewie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Lokalna impreza dla mieszkańców Roszek i Orpiszewa - Rocznica Bitwy o Sztandar – była wspomnieniem wydarzeń sprzed prawie stu lat. Ową bitwą była bójka o sztandar Bractwa Kurkowego. W Roszkach zorganizowano wystawę najstarszych fotografii tej wsi, wystawiono sztukę dla dzieci Złota Kaczka, potem odbyły się zawody w kulaniu balota oraz uroczyste strzelanie o tarczę Przyjaźni. Przy drodze do Orpiszewa odsłonięto natomiast pamiątkową tablicę nazywającą tę trasę Szosą Bitwy o Sztandar – w podtytule Drogą Przyjaźni. Taką samą tablicę odsłonięto na drugim krańcu tej drogi, w Orpiszewie. Była to ciekawa lekcja historii, jednocząca społeczność obu wsi wokół wspólnego wydarzenia historycznego. Rocznica Bitwy o Sztandar

21 Udział w międzynarodowym projekcie Motyl Opis dobrej praktyki Szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie Motyl. Muzeum Holocaustu w Houston organizuje zbiórkę ręcznie wykonanych motyli, z których powstanie wielka wystawa. Plan jest ambitny - zebranie 1 500 000 ręcznie wykonanych motyli. Ma to odpowiadać liczbie dzieci, jakie zginęły w Holocauście. Partner zaangażowany Miejsce realizacji Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie Muzeum Holocaustu w Houston Finansowanie Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie

22 DOBRE PRAKTYKI WSPARCIE UCZNIÓW Z PASJĄ

23 Opis dobrej praktyki Partner zaangażowany Miejsce realizacji Finansowanie Stypendium Andrzeja Piesyka Szkoła Podstawowa w Biadkach, Zespół Szkół w Chwaliszewie osoba prywatna – Andrzej Piesyk Andrzej Piesyk, dodatkowe źródła radny Powiatu Krotoszyńskiego współfinansuje stypendia dla: Najlepszego ucznia gimnazjum - wyróżnienie za całokształt pracy w danym roku szkolnym. Ocenie podlegają wyniki w nauce, zachowanie, zaangażowanie w życie klasy i szkoły, osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, nienaganna kultura osobista oraz dla ucznia, który zrobił Największy postęp w nauce i zachowaniu - celem konkursu jest zwiększenie motywacji uczniów do nauki, poprawy swojego zachowania wobec nauczycieli, koleżanek, kolegów i pracowników szkoły, przestrzegania podstawowych zasad kultury osobistej, rzetelnej pracy stawiając sobie wymagania proporcjonalnie do zdolności. Przyznanie jednorazowego stypendium w kwocie 250zł następuje podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2011/2012.

24 Opis dobrej praktyki Miejsce realizacji Finansowanie Przegląd Twórczości Marka Grechuty DOBRE PRAKTYKI – WSPARCIE UCZNIÓW Z PASJĄ Zespół Szkół w Orpiszewie Urząd Miejski w Krotoszynie, Rada Sołecka w Orpiszewie, Rada Rodziców szkoły Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Urząd Miejski w Krotoszynie, Krotoszyński Ośrodek Kultury, Rada Sołecka w Orpiszewie, Rada Rodziców szkoły, sponsorzy prywatni - Fundacja Marek-Nadzieja Barbara Romaniszyn Bystrzyca Kłodzka, NZOZ Familia Krotoszyn V Wielkopolski Przegląd Twórczości Marka Grechuty dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych składał się z trzech części - koncertu gwiazdy wieczoru Macieja Balcara – wokalisty grupy Dżem, konkursu w którym wzięło udział 20 uczestników oraz Koncertu Laureatów poprzednich czterech edycji. Konkurs, ze względu na tematykę, cieszy się uznaniem i dużą sympatią uczestników i organizatorów. Partner zaangażowany

25 DOBRE PRAKTYKI CIEKAWSZA GMINA

26 Finansowanie Miejsce realizacji Urząd Miejski w Krotoszynie Stypendia Burmistrza Krotoszyna Miasto i Gmina Krotoszyn Od dwóch lat Burmistrz Krotoszyna przyznaje uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez organ inny niż Miasto i Gmina Krotoszyn pod warunkiem zameldowania na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Stypendia Burmistrza Krotoszyna. Opis dobrej praktyki

27 Miejsce realizacji Opis dobrej praktyki Finansowanie Partner zaangażowany Teatr na blokowisku Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie Głównym celem projektu było rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży poprzez stworzenie miejsca, w którym dokona się, niejednokrotnie, pierwsze spotkanie z teatrem. Ponadto aktywny udział w zajęciach grupy teatralnej sprzyjał edukacji kulturalnej i wychowywaniu młodych ludzi przez sztukę. Spektakle, wystawiane w sali teatralnej szkoły, obejrzeli mieszkańcy okolicznych osiedli. Tematyka została ustalona przez młodych aktorów po analizie stworzonego w lutym 2011 banku pomysłów. Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie, Urząd Miejski w Krotoszynie Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły G-4


Pobierz ppt "SAMORZĄD WSPIERAJĄCY SZKOŁĘ Z PASJĄ MIASTO I GMINA KROTOSZYN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google