Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Radni Rady Miejskiej: Radni Rady Miejskiej: 1. Dach Maksymilian9. Kasperczak Andrzej 2. Dulat Andrzej10. Loba Ryszard 3.Dziubała Andrzej11. Starkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Radni Rady Miejskiej: Radni Rady Miejskiej: 1. Dach Maksymilian9. Kasperczak Andrzej 2. Dulat Andrzej10. Loba Ryszard 3.Dziubała Andrzej11. Starkowski."— Zapis prezentacji:

1

2 Radni Rady Miejskiej: Radni Rady Miejskiej: 1. Dach Maksymilian9. Kasperczak Andrzej 2. Dulat Andrzej10. Loba Ryszard 3.Dziubała Andrzej11. Starkowski Ryszard 4.Gawełek Zbigniew 12. Wilk Andrzej 5.Grobys Dorota 13. Wojciechowski Piotr 6.Heliasz Stanisław 14. Woźna Gabriela 7.Januchowski Roman15. Żuchowski Henryk 8.Kachel Tadeusz Przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Kasperczak Przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Kasperczak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Tadeusz Kachel Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Tadeusz Kachel Kadencja piąta: 2006 – 2010 Wybory: 12 listopada 2006 r.

3 Stałe Komisje Rady Miejskiej Stałe Komisje Rady Miejskiej Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna -Piotr Wojciechowski – Przewodniczący -Gabriela Woźna – Członek -Loba Ryszard – Członek Organy władzy stanowiąco - kontrolnej

4 Stałe Komisje Rady Miejskiej Stałe Komisje Rady Miejskiej Komisja Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Finansów Komisja Rozwoju Gospodarczego, Prawa i Finansów -Henryk Żuchowski – Przewodniczący -Maksymilian Dach – Członek -Andrzej Dulat – Członek -Andrzej Dziubała – Członek -Stanisław Heliasz – Członek -Roman Januchowski – Członek Organy władzy stanowiąco - kontrolnej

5 Stałe Komisje Rady Miejskiej Stałe Komisje Rady Miejskiej Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska -Ryszard Starkowski – Przewodniczący -Tadeusz Kachel – Członek -Stanisław Heliasz – Członek Organy władzy stanowiąco - kontrolnej

6 Stałe Komisje Rady Miejskiej Stałe Komisje Rady Miejskiej Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia -Zbigniew Gawełek – Przewodniczący -Dorota Grobys – Członek -Roman Januchowski – Członek -Gabriela Woźna – Członek -Andrzej Wilk – Członek Organy władzy stanowiąco - kontrolnej

7 Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Rafał Mroczkiewicz Skarbnik Gminy - Krystyna Kaczmarek Skarbnik Gminy - Krystyna Kaczmarek Sekretarz Gminy - Włodzimierz Jezierski – w 2007 r. Maciej Piechowiak Sekretarz Gminy - Włodzimierz Jezierski – w 2007 r. Maciej Piechowiak Organ władzy wykonawczej

8 Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 około 7,5 mln zł. (kadencja IV – ok. 5 mln zł.) Wodociąg Zębowo – Komorowo: ok. 210 tys. zł. (2007 r.), Wodociąg Zębowo – Komorowo: ok. 210 tys. zł. (2007 r.), Przyłącza wodne w Komorowie: ok. 210 tys. zł. (2007 r.), Przyłącza wodne w Komorowie: ok. 210 tys. zł. (2007 r.), Budowa studni w Józefowie: ok. 180 tys. zł. (2007 r.), Budowa studni w Józefowie: ok. 180 tys. zł. (2007 r.), Remont sieci wodociągowej na Al. E Sczanieckiej w Lwówku: ok. 185 tys. zł. (2008 r.), Remont sieci wodociągowej na Al. E Sczanieckiej w Lwówku: ok. 185 tys. zł. (2008 r.), Wymiana przyłączy wody w Zębowie: ok. 56 tys. zł. (2009 r.), Wymiana przyłączy wody w Zębowie: ok. 56 tys. zł. (2009 r.), Remont sieci wodociągowej na ul. Grobla i Sadowa: ok. 101 tys. zł. (2009 r.), Remont sieci wodociągowej na ul. Grobla i Sadowa: ok. 101 tys. zł. (2009 r.), Wymiana przyłączy wody na ul. Pniewskiej w Lwówku: ok. 21 tys. zł. (2009 r.), Wymiana przyłączy wody na ul. Pniewskiej w Lwówku: ok. 21 tys. zł. (2009 r.), Remont sieci wodociągowej i przyłączy na ul. Posadowskiej: ok. 39 tys. zł.(2010 r.), Remont sieci wodociągowej i przyłączy na ul. Posadowskiej: ok. 39 tys. zł.(2010 r.), Dokonania gminy w gospodarce wodno - ściekowej

9 Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 – c.d.: Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 – c.d.: około 7,5 mln zł. (kadencja IV – ok. 5 mln zł.) Kanalizacja sanitarna Pakosław-Brody-Bródki-Józefowo-Chmielinko dokumentacja techniczna oraz budowa odcinka Pakosław-Brody-Bródki: ok. 5,6 mln zł (2008 – 2010 r.). W 2011 r. wykonany zostanie odcinek Józefowo-Chmielinko za kwotę ok. 3,4 mln zł. Łączna wartość całego zadania to kwota ok. 9 mln zł., z czego pozyskane środki zewnętrzne (WRPO, PROW) to kwota około 6,4 mln zł., Kanalizacja sanitarna Pakosław-Brody-Bródki-Józefowo-Chmielinko dokumentacja techniczna oraz budowa odcinka Pakosław-Brody-Bródki: ok. 5,6 mln zł (2008 – 2010 r.). W 2011 r. wykonany zostanie odcinek Józefowo-Chmielinko za kwotę ok. 3,4 mln zł. Łączna wartość całego zadania to kwota ok. 9 mln zł., z czego pozyskane środki zewnętrzne (WRPO, PROW) to kwota około 6,4 mln zł., Zakup podajnika ślimakowego do oczyszczalni ścieków: ok. 34 tys. zł. (2009 r.), Zakup podajnika ślimakowego do oczyszczalni ścieków: ok. 34 tys. zł. (2009 r.), Modernizacja tłoczni: ok. 537 tys. zł. (2010 r.), Modernizacja tłoczni: ok. 537 tys. zł. (2010 r.), Przyłącze energetyczne do przepompowni: ok. 43 tys. zł. (2010 r.) Przyłącze energetyczne do przepompowni: ok. 43 tys. zł. (2010 r.) Dokonania gminy w gospodarce wodno – ściekowej – c.d.

10 Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 – c.d.: Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 – c.d.: około 7,5 mln zł. (kadencja IV – ok. 5 mln zł.) Budowa ujęcia wody we Władysławowie: prace projektowe, wykup gruntu, wiercenie studni : ok. 300 tys. zł. (2008 – 2010 r.). Budowa ujęcia wody we Władysławowie: prace projektowe, wykup gruntu, wiercenie studni : ok. 300 tys. zł. (2008 – 2010 r.). Dokonania gminy w gospodarce wodno – ściekowej – c.d.

11 Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 około 170 tys. zł. Wydatki poniesione zostały na konserwację i modernizację cieków wodnych i kanałów burzowych Wydatki poniesione zostały na konserwację i modernizację cieków wodnych i kanałów burzowych Dokonania gminy w zakresie melioracji

12 Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 około 7,6 mln zł. (kadencja IV – ok. 3,5 mln zł) W tym: Odnowy wsi – ok. 1 mln zł., Odnowy wsi – ok. 1 mln zł., Budowa chodników, placów i parkingów – ok. 900 tys. zł., Budowa chodników, placów i parkingów – ok. 900 tys. zł., Remont i budowa dróg i ulic – ok. 5,7 mln zł. Remont i budowa dróg i ulic – ok. 5,7 mln zł. Dokonania gminy w zakresie infrastruktury drogowej

13 Odnowy wsi: ok. 1 mln zł.: Odnowy wsi: ok. 1 mln zł.: -Odnowa wsi Pakosław: ok. 490 tys. zł. (2007 r.). Pozyskane środki zewnętrzne (PROW): ok. 285 tys. zł., - Odnowa centrum wsi Zębowo: ok. 500 tys. zł. (2009 r.). Pozyskane środki zewnętrzne (PROW): ok. 180 tys. zł. Planowane odnowy: -Odnowa wsi Chmielinko: ok. 330 tys. zł. (planowane do realizacji na 2011 rok). Pozyskane środki zewnętrzne (PROW KOLD): ok. 200 tys. zł. -Remont świetlic wiejskich w Chmielinku, Zębowie i Zgierzynce: ok. 360 tys. zł. (planowane do realizacji na 2011 rok). Pozyskane środki zewnętrzne (PROW KOLD): ok. 200 tys. zł. Dokonania gminy w zakresie infrastruktury drogowej – c.d.

14 Remont i budowa chodników placów oraz parkingów: ok. 900 tys. zł.: Remont i budowa chodników placów oraz parkingów: ok. 900 tys. zł.: -2007 r. za kwotę: ok. 270 tys. zł.: parkingi: przy SP w Lwówku, przy UMiG Lwówek, chodniki: Komorowo lewa strona, Posadowo w kierunku szkoły, Konin, Zgierzynka w kierunku Dąbrowy, Brody, Bródki, Linie, Lwówek: ul. 3-go Stycznia, 3-go Maja, Kasztanowa, Ratuszowa, Długa, Parkowa, -2008 r. za kwotę: ok. 270 tys. zł.: parking przy OSP Lwówek oraz na ul. Zielonej i Nowotomyskiej przy zakładzie Pol-Strautmann, chodniki: Zębowo, Zgierzynka, Grońsko, Pawłówek, Lwówek: ul. Nowotomyska, Polna, Pniewska, Świętojańska, Al. E. Sczanieckiej (krawężnik), Dokonania gminy w zakresie infrastruktury drogowej – c.d.

15 Remont i budowa chodników placów oraz parkingów, c.d.: ok. 900 tys. zł.: Remont i budowa chodników placów oraz parkingów, c.d.: ok. 900 tys. zł.: -2009 r. za kwotę ok. 240 tys. zł.: parkingi: przy OSP Lwówek (kontynuacja), przy Gimnazjum w Lwówku, chodnik na ul. Al. E. Sczanieckiej, zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Parkową i Źródlaną, -2010 r. za kwotę około 110 tys. zł.: zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Parkową i Źródlaną – kontynuacja (w tym przyłącza energetyczne i oświetlenie). Dokonania gminy w zakresie infrastruktury drogowej – c.d.

16 Remont i budowa dróg i ulic: ok. 5,7 mln zł.: Remont i budowa dróg i ulic: ok. 5,7 mln zł.: - 2007 r. za kwotę ok. 640 tys. zł.: Bródki (podbudowa), Lwówek-Józefowo, Lwówek ul. Wąska, Długa, Młyńska, wjazd na Kasztanową, Grobla i Kościelna, Nowotomyska (wjazd drogi nr 92), -2008 r. za kwotę ok. 1,2 mln zł.: Józefowo (etap II), Komorowo- Komorowice (podbudowa), Grońsko-Skowronkowo (podbudowa), Lwówek ul. Zielona (wjazd do OSiR), ul. Kamionki i dokończenie Świtalskiego, Nowotomyska (od Wittmanna do Ogrodowej), przedłużenie ul. Wiśniowej, Dokonania gminy w zakresie infrastruktury drogowej – c.d.

17 Remont i budowa dróg i ulic, c.d.: ok. 5,7 mln zł.: Remont i budowa dróg i ulic, c.d.: ok. 5,7 mln zł.: -2009 r. za kwotę ok. 1.3 mln zł.: Brody-Bródki, Lwówek ul. Leśna, Gimnazjalna, Pniewska (tzw. schetynówka), Grobla, -2010 r. za kwotę ok. 2,6 mln zł.: Grońsko-Skowronkowo oraz Komorowo- Komorowice (kontynuacja), Zębowo: ul. Przemysłowa, Zygmuntowo, Zgierzynka i Lwówek ul. Opalenicka wraz z skrzyżowaniami z Sczaniecką i Posadowską (tzw. schetynówki ). Dokonania gminy w zakresie infrastruktury drogowej – c.d.

18 Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 około 80 tys. zł. Projekty oświetlenia skrzyżowań na obwodnicy lwóweckiej (2009 r.), Projekty oświetlenia skrzyżowań na obwodnicy lwóweckiej (2009 r.), Wydatki poniesione zostały na oświetlenie ulicy Południowej, Słonecznej, Kamionki (2010 r.). Wydatki poniesione zostały na oświetlenie ulicy Południowej, Słonecznej, Kamionki (2010 r.). Dokonania gminy w zakresie oświetlenia dróg i ulic

19 Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 około 4,8 mln zł. (kadencja IV – ok. 4,2 mln zł.) Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 około 4,8 mln zł. (kadencja IV – ok. 4,2 mln zł.) Oświata: ok. 1,6 mln zł., Oświata: ok. 1,6 mln zł., Kultura: ok. 658 tys. zł., Kultura: ok. 658 tys. zł., Sport: ok. 1,6 mln zł., Sport: ok. 1,6 mln zł., Budynki użyteczności publicznej: ok. 924 tys. zł. Budynki użyteczności publicznej: ok. 924 tys. zł. Dokonania gminy w zakresie bazy oświatowej, kulturalnej, sportowej i komunalnej

20 Oświata: ok. 1,6 mln zł., z czego najważniejsze wydatki to: Oświata: ok. 1,6 mln zł., z czego najważniejsze wydatki to: Remont dachów: ok. 510 tys. zł.: SP Brody (2007 – 2008 r.) – ok. 100 tys. zł., Przedszkole Brody (2007 r.) – ok. 20 tys. zł., Przedszkole Zgierzynka (2007 r.) – ok. 70 tys. zł., SP Grońsko (2008 r.) – ok. 170 tys. zł., SP Pakosław (2009 – 2010 r.) – ok. 84 tys. zł., SP Zębowo (2009 r.) – ok. 60 tys. zł., Remont dachów: ok. 510 tys. zł.: SP Brody (2007 – 2008 r.) – ok. 100 tys. zł., Przedszkole Brody (2007 r.) – ok. 20 tys. zł., Przedszkole Zgierzynka (2007 r.) – ok. 70 tys. zł., SP Grońsko (2008 r.) – ok. 170 tys. zł., SP Pakosław (2009 – 2010 r.) – ok. 84 tys. zł., SP Zębowo (2009 r.) – ok. 60 tys. zł., Remont klas lekcyjnych w SP Brody, adaptacja poddasza na salę lekcyjną i świetlicę, remont sanitariatów (2007 – 2011 r.) – ok. 100 tys. zł., Remont klas lekcyjnych w SP Brody, adaptacja poddasza na salę lekcyjną i świetlicę, remont sanitariatów (2007 – 2011 r.) – ok. 100 tys. zł., Remont pomieszczenia Przedszkola w Brodach (2008 i 2010 r.) – ok. 22 tys. zł., Remont pomieszczenia Przedszkola w Brodach (2008 i 2010 r.) – ok. 22 tys. zł., Remont korytarzy i klatek schodowych w Gimnazjum (2010 r.) – ok. 30 tys. zł., Remont korytarzy i klatek schodowych w Gimnazjum (2010 r.) – ok. 30 tys. zł., Zakup pieca c.o. Gimnazjum Lwówek (2009 r.) – ok. 27 tys. zł., Zakup pieca c.o. Gimnazjum Lwówek (2009 r.) – ok. 27 tys. zł., Dokonania gminy w zakresie bazy oświatowej, kulturalnej, sportowej i komunalnej – c.d.

21 Oświata, c.d.: ok. 1,6 mln zł., z czego najważniejsze wydatki to: Oświata, c.d.: ok. 1,6 mln zł., z czego najważniejsze wydatki to: Budowa boiska sportowego w SP. Chmielinko (2009 r.) – ok. 26 tys. zł., Budowa boiska sportowego w SP. Chmielinko (2009 r.) – ok. 26 tys. zł., Wymiana okien w ZSPiP Chmielinko (2007 – 2010 r.) – ok. 45 tys. zł., Wymiana okien w ZSPiP Chmielinko (2007 – 2010 r.) – ok. 45 tys. zł., Wymiana okien i drzwi w SP Posadowo (2007 – 2010 r.) – ok. 70 tys. zł., Wymiana okien i drzwi w SP Posadowo (2007 – 2010 r.) – ok. 70 tys. zł., Wymiana okien w SP Zębowo (2007 – 2008 r.) – ok. 24 tys. zł., Wymiana okien w SP Zębowo (2007 – 2008 r.) – ok. 24 tys. zł., Wymiana okien w SP Lwówek (2008 r.) – ok. 8 tys. zł., Wymiana okien w SP Lwówek (2008 r.) – ok. 8 tys. zł., Remont instalacji c.o. w SP Lwówek (2008 – 2009 r.) – ok. 48 tys. zł., Remont instalacji c.o. w SP Lwówek (2008 – 2009 r.) – ok. 48 tys. zł., Remont Sali gimnastycznej w SP Lwówek (2010 r.) – ok. 215 tys. zł., Remont Sali gimnastycznej w SP Lwówek (2010 r.) – ok. 215 tys. zł., Remont kuchni w SP Lwówek (2007 r.) – ok. 25 tys. zł., Remont kuchni w SP Lwówek (2007 r.) – ok. 25 tys. zł., Dokonania gminy w zakresie bazy oświatowej, kulturalnej, sportowej i komunalnej – c.d.

22 Oświata, c.d.: ok. 1,6 mln zł., z czego najważniejsze wydatki to: Oświata, c.d.: ok. 1,6 mln zł., z czego najważniejsze wydatki to: Remont i modernizacja kuchni w Przedszkolu w Lwówku (2008 r.) – ok. 15 tys. zł., Remont i modernizacja kuchni w Przedszkolu w Lwówku (2008 r.) – ok. 15 tys. zł., Remont pomieszczeń w Przedszkolu w Zgierzynce (2008 r.) – ok. 19 tys. zł., Remont pomieszczeń w Przedszkolu w Zgierzynce (2008 r.) – ok. 19 tys. zł., Adaptacja poddasza na sale lekcyjne w SP Pakosław (2010 r.) – ok. 15 tys. zł., Adaptacja poddasza na sale lekcyjne w SP Pakosław (2010 r.) – ok. 15 tys. zł., Zakup wyposażenia stołówek i kuchni związany z dożywianiem dzieci (OPS) – ok. 35 tys. zł. Zakup wyposażenia stołówek i kuchni związany z dożywianiem dzieci (OPS) – ok. 35 tys. zł. Dokonania gminy w zakresie bazy oświatowej, kulturalnej, sportowej i komunalnej – c.d.

23 Kultura: ok. 658 tys. zł.: Kultura: ok. 658 tys. zł.: Remont świetlicy wiejskiej w Grońsku: (2007 – 2008 r.) – ok. 15 tys. zł., Remont świetlicy wiejskiej w Grońsku: (2007 – 2008 r.) – ok. 15 tys. zł., Remont świetlicy wiejskiej w Chmielinku: (2007 – 2010 r.) – ok. 99 tys. zł., Remont świetlicy wiejskiej w Chmielinku: (2007 – 2010 r.) – ok. 99 tys. zł., Remont świetlicy wiejskiej w Zgierzynce (2007 – 2010 r.) – ok. 74 tys. zł., Remont świetlicy wiejskiej w Zgierzynce (2007 – 2010 r.) – ok. 74 tys. zł., Remont świetlicy wiejskiej w Bródkach: (2007 – 2010 r.) – ok. 35 tys. zł., Remont świetlicy wiejskiej w Bródkach: (2007 – 2010 r.) – ok. 35 tys. zł., Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Liniu (2007 – 2008 r.) – ok. 181 tys. zł. (łącznie około 212 tys. zł.), Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Liniu (2007 – 2008 r.) – ok. 181 tys. zł. (łącznie około 212 tys. zł.), Remont świetlicy wiejskiej w Pawłówku (2007 i 2010 r.) – ok. 23 tys. zł. Remont świetlicy wiejskiej w Pawłówku (2007 i 2010 r.) – ok. 23 tys. zł. Remont świetlicy wiejskiej w Józefowie (2008 – 2010 r.) – ok. 23 tys. zł., Remont świetlicy wiejskiej w Józefowie (2008 – 2010 r.) – ok. 23 tys. zł., Remont świetlicy wiejskiej w Władysławowie (2010 r.) – ok. 84 tys. zł. w tym z Wielkopolskiej Odnowy Wsi 50 tys. zł., wkład własny mieszkańców ok. 20 tys. zł., Remont świetlicy wiejskiej w Władysławowie (2010 r.) – ok. 84 tys. zł. w tym z Wielkopolskiej Odnowy Wsi 50 tys. zł., wkład własny mieszkańców ok. 20 tys. zł., Remont MGOK w Lwówku: (2007 – 2010 r.) – ok. 128 tys. zł,. Remont MGOK w Lwówku: (2007 – 2010 r.) – ok. 128 tys. zł,. Dokonania gminy w zakresie bazy oświatowej, kulturalnej, sportowej i komunalnej – c.d.

24 Sport: ok. 1,6 mln zł.: Sport: ok. 1,6 mln zł.: Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 (2007 – 2008 r.) – ok. 1,4 mln zł., z czego ok. 670 tys. zł. to środki pozyskane z zewnątrz, Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012 (2007 – 2008 r.) – ok. 1,4 mln zł., z czego ok. 670 tys. zł. to środki pozyskane z zewnątrz, Rozbudowa pomieszczeń piwnicznych przy Hali sportowej w Lwówku – kontynuacja (2007 r.) – ok. 15 tys. zł., Rozbudowa pomieszczeń piwnicznych przy Hali sportowej w Lwówku – kontynuacja (2007 r.) – ok. 15 tys. zł., wykładzina na halę sportową (2008 r.) – ok. 14 tys. zł., wykładzina na halę sportową (2008 r.) – ok. 14 tys. zł., modernizacja Stadionu Miejskiego w Lwówku (2008 – 2010 r.) – ok. 105 tys. zł. modernizacja Stadionu Miejskiego w Lwówku (2008 – 2010 r.) – ok. 105 tys. zł. Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Zębowie (2010 r.) – ok. 98 tys. zł., z czego z Wielkopolskiej Odnowy Wsi 50 tys. zł., wkład własny mieszkańców 28 tys. zł. Budowa obiektu rekreacyjno sportowego w Zębowie (2010 r.) – ok. 98 tys. zł., z czego z Wielkopolskiej Odnowy Wsi 50 tys. zł., wkład własny mieszkańców 28 tys. zł. Dokonania gminy w zakresie bazy oświatowej, kulturalnej, sportowej i komunalnej – c.d.

25 Budynki użyteczności publicznej: ok. 924 tys. zł.: Budynki użyteczności publicznej: ok. 924 tys. zł.: Modernizacja Stacji Kontroli Pojazdów (2010 r.) – ok. 491 tys. zł., Modernizacja Stacji Kontroli Pojazdów (2010 r.) – ok. 491 tys. zł., Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Lwówek (2007 – 2010 r.): ok. 433 tys. zł.: Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy Lwówek (2007 – 2010 r.): ok. 433 tys. zł.: -2007 r.: remont toalety na I piętrze, biura nr 15 (dawniej salka narad obecnie księgowość), - 2008 r.: remont instalacji gazowej, remont i malowanie pokrycia dachowego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, przebudowa, parteru: nowy punkt informacji klienta, nowe biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych, remont schodów zewnętrznych i wewnętrznych, nowy hol i korytarz na parterze, - 2009 r.: monitoring, instalacja elektryczna c.d., biuro nr 14 (Skarbnik), Sala konferencyjna/sala ślubów, biuro nr 6a (księgowość) - 2010 r.: biuro nr 7 (podatki) Dokonania gminy w zakresie bazy oświatowej, kulturalnej, sportowej i komunalnej – c.d.

26 Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 około 853 tys. zł. (kadencja IV – ok. 600 tys. zł) Łączne wydatki w latach 2006 – 2010 około 853 tys. zł. (kadencja IV – ok. 600 tys. zł) Samochód strażacki OSP Lwówek (2007 r.) – ok. 546 tys. zł., z czego 290 tys. zł. – Zarząd Główny OSP, Samochód strażacki OSP Lwówek (2007 r.) – ok. 546 tys. zł., z czego 290 tys. zł. – Zarząd Główny OSP, Renault Trafic – UMiG (2008 r.) – ok. 114 tys. zł., w tym ze środków pozyskanych z PFRON: 94 tys. zł., Renault Trafic – UMiG (2008 r.) – ok. 114 tys. zł., w tym ze środków pozyskanych z PFRON: 94 tys. zł., Renault Kangoo – UMiG (2008 r.) – ok. 20 tys. zł., Renault Kangoo – UMiG (2008 r.) – ok. 20 tys. zł., Citroen Berlingo – OPS (2008 r.) – ok. 40 tys. zł., Citroen Berlingo – OPS (2008 r.) – ok. 40 tys. zł., Renault Master – ZGK (2007 r.) – ok. 60 tys. zł., Renault Master – ZGK (2007 r.) – ok. 60 tys. zł., Renault Trafic – ZGK – ok. 73 tys. zł. Renault Trafic – ZGK – ok. 73 tys. zł. Dokonania gminy w zakresie zakupu taboru samochodowego gminy Lwówek

27 Łącznie pozyskane środki w latach 2006 – 2010 około 15 mln zł. (kadencja IV – ok. 4,1 mln zł.) Łącznie pozyskane środki w latach 2006 – 2010 około 15 mln zł. (kadencja IV – ok. 4,1 mln zł.) UMiG Lwówek: około 10,4 mln zł. + 1,4 mln zł., UMiG Lwówek: około 10,4 mln zł. + 1,4 mln zł., Oświata Lwówek: około 1 mln zł., Oświata Lwówek: około 1 mln zł., MGOPS Lwówek: około 2,4 mln zł., MGOPS Lwówek: około 2,4 mln zł., MGOK w Lwówku: około 70 tys. zł. MGOK w Lwówku: około 70 tys. zł. Środki pozyskane przez Gminę Lwówek

28 UMiG Lwówek: ok. 10,4 mln zł. + ok. 1,4 mln zł. UMiG Lwówek: ok. 10,4 mln zł. + ok. 1,4 mln zł. -Kanalizacja sanitarna gminy: około 6,4 mln zł. (PROW, WRPO) -ORLIK 2012: ok. 670 tys. zł., -schetynówki: Zgierzynka, Lwówek ul. Pniewska, Opalenicka: ok. 1,8 mln zł. Na rok 2011 planowane jest pozyskanie ok. 1,4 mln zł na remont Al. E. Sczanieckiej i ul Nowotomyskiej (16 miejsce na liście rankingowej), -Odnowy Wsi: Zębowo i Pakosław: ok. 461 tys. zł. (środki pozyskane dzięki współpracy z sołectwami: Zębowo i Pakosław), -Odnowa Wsi z KOLD: Chmielinko, Zgierzynka Zębowo: ok. 400 tys. zł. (do realizacji w 2011 r.) -Wielkopolska Odnowa Wsi: Zębowo i Władysławowo: ok. 100 tys. zł. (środki pozyskane dzięki współpracy z sołectwami: Zębowo i Władysławowo), Środki pozyskane przez Gminę Lwówek – c.d.

29 UMiG Lwówek, c.d.: ok. 10 mln zł. + ok. 1,6 mln zł. UMiG Lwówek, c.d.: ok. 10 mln zł. + ok. 1,6 mln zł. -FOGR – drogi w kierunku gruntów rolnych: ok. 308 tys. zł., -Zarząd Główny OSP – zakup samochodu strażackiego: ok. 290 tys. zł (środki pozyskane przy współpracy z gminną OSP), -KOLD – małe projekty Święto chleba szansą na promocję gminy Lwówek: ok. 10 tys. zł. Środki pozyskane przez Gminę Lwówek – c.d.

30 Oświata: ok. 1 mln zł.: Oświata: ok. 1 mln zł.: -ECDL (2007 – 2008 r.): ok. 82 tys. zł., -SOCRATES Sp Chmielinko i Zębowo (2007 r.): ok. 17 tys. zł., -Radosna szkoła (2009 – 2010 r.): ok. 21 tys. zł., -PO KL w Przedszkolu w Lwówku (2009 – 2010 r.): ok. 81 tys. zł., -PO KL: Z e-learningiem ku przyszłości (2010 – 2011 r.) – ok. 503 tys. zł. -PFRON: Uczeń na wsi (2007 – 2010 r.): ok. 308 tys. zł. (środki wykorzystane zostały na zakup samochodu Renault Trafic, oraz pomoc w zakupie przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę ). Środki pozyskane przez Gminę Lwówek – c.d.

31 MGOPS w Lwówku: ok. 2,4 mln zł. MGOPS w Lwówku: ok. 2,4 mln zł. -Projekty systemowe, dla których Lwówek jest liderem (2008-2010 r.) – ok. 1,1 mln zł., -Wiem czego chcę (2009 r.) – ok. 42 tys. zł., -MGOPS wspólnie z Fundacją Barka są inicjatorami partnerstwa lokalnego, które oprócz MGOPS-u, OSiR-u i MGOK zrzesza licznie powstałe organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne. Partnerstwo pozyskało środki w kwocie ok. 1,3 mln zł. Środki pozyskane przez Gminę Lwówek – c.d.

32 MGOK w Lwówku: ok. 69 tys. zł. MGOK w Lwówku: ok. 69 tys. zł. - PO KL (2009 r.) – Skrzypek na Dachu ok. 50 tys. zł., -PO KL (2010 r.) – Maluj z nami artystami i Doposażenie Orkiestry w Instrumenty ok. 19 tys. zł. Środki pozyskane przez Gminę Lwówek – c.d.

33 1. Podniesienie poziomu imprez kulturalnych w latach 2006 – 2010: występy m.in.: DEMONO, Małgorzata Ostrowska, Wojciech Korda, Kabaret Elita, Tadeusz Drozda, Grażyna Barszczewska, Ewa Kuklińska, Zbigniew i Maciej Lesień, Teatr Polski ze Szczecina. 2. Rozwój stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych tworzących wspólnie z MGOPS, MGOK i OSiR-em Partnerstwo lokalne. 3. Sukcesy sportowe: Szymon Kawa, UKS Lwy Lwówek – Magdalena Ratajczak, Pogoń Lwówek – IV liga. Niematerialne osiągnięcia V kadencji władz samorządowych

34 Porównanie osiągnięć kadencji IV i V

35 Najważniejsze zadania na przyszłość: Najważniejsze zadania na przyszłość: 1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej. 2. Budowa przedszkola w Lwówku. 3. Budowa nowego ujęcia wody we Władysławowie. 4. Modernizacja dróg gminnych.


Pobierz ppt "Radni Rady Miejskiej: Radni Rady Miejskiej: 1. Dach Maksymilian9. Kasperczak Andrzej 2. Dulat Andrzej10. Loba Ryszard 3.Dziubała Andrzej11. Starkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google