Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witamy w Gimnazjum im.Edwarda.hr. Raczyńskiego w Komornikach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witamy w Gimnazjum im.Edwarda.hr. Raczyńskiego w Komornikach"— Zapis prezentacji:

1 Witamy w Gimnazjum im.Edwarda.hr. Raczyńskiego w Komornikach

2 Kilka informacji ogólnych:
Gimnazjum istnieje od 1999 roku, w szkole jest 15 oddziałów, po 5 na każdym z poziomów, liczebność klas nie przekracza 24 uczniów, zajęcia z informatyki, języków obcych realizowane są w grupach, zajęcia wychowania fizycznego w klasach ogólnych odbywają się w grupach tworzonych na poziomach klas.

3 Patronem naszego Gimnazjum jest Edward hrabia Raczyński
W październiku uroczyście obchodzimy imieniny Edwarda, łącząc je z przyjęciem pierwszoklasistów w poczet uczniów Gimnazjum. Odwiedzamy miejsca związane z jego życiem i działalnością. Gromadzimy pamiątki z nim związane w Saloniku Patrona, tam też odbywają się lekcje zaznajamiające uczniów z jego biografią . Upowszechniamy wśród uczniów wartości, którymi kierował się w życiu Edward Raczyński m.in.: działalność dla dobra publicznego, patriotyzm.

4 Nasi uczniowie: CO WARTO O NAS WIEDZIEĆ?
W szkole przeważają liczebnie chłopcy, jest ich 182, dziewczynek mamy Obecnie w murach Gimnazjum uczy się 328 osób. CO WARTO O NAS WIEDZIEĆ?

5 NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W GIMNAZJUM:
Rada Pedagogiczna szkoły to 39 nauczycieli: 36 nauczycieli przedmiotów, bibliotekarz, pedagog, psycholog. Ze względu na stopień awansu zawodowego mamy: 11 nauczycieli dyplomowanych, 12 mianowanych, 16 kontraktowych. Nauczyciele ciągle podnoszą posiadane kwalifikacje zawodowe i zdobywają nowe: 2 nauczycieli posiada tytuł naukowy doktora, 37 nauczycieli legitymuje się tytułem magistra, 7 zdobyło dodatkowe kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W GIMNAZJUM:

6 WYNIKI UZYSKIWANE PRZEZ SZKOŁĘ:
Egzamin gimnazjalny Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych: W roku 2011/2012 (110 zdających) stanin średni do najwyższego uzyskało z: języka polskiego % historii i wos % matematyki % przedmiotów przyrodniczych – % z języka angielskiego (podst.) % z języka angielskiego (rozszerz.) – 56% Z języka niemieckiego (podst.) % Z języka niemieckiego (rozszerz.) 100% 30 uczniów objętych było pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie opinii i orzeczeń poradni.

7 OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW:
Grand Prix oraz liczne wyróżnienia w konkursie literackim Młyńskie Koło. Finaliści w konkursach języka polskiego, matematyki i wos – etap wojewódzki. Uczestnicy etapów rejonowych konkursów wojewódzkich z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, fizyki i wos. I miejsce w okręgowym konkursie ekologicznym Usuwamy azbest. 3 x I miejsce w konkursie plastycznym Żłobek wielkopolski. Junior Media— druk gazety szkolnej w konkursie Głosu Wielkopolskiego. II miejsce w konkursie wiedzy o samorządzie lokalnym. II miejsce w półfinałowym turnieju mistrzostw powiatu w piłce koszykowej dziewcząt, III miejsce w drużynowych mistrzostwach rejonu poznańskiego w tenisie stołowym kategoria chłopców, I miejsce w turnieju piłki nożnej chłopców "Coca - Cola", Mistrzostwa powiatu poznańskiego w tenisie stołowym – debel. – III miejsce. Mistrzostwa powiatu poznańskiego w tenisie stołowym – I miejsce. I miejsce w międzynarodowej spartakiadzie młodzieży .Młodość ponad granicami. III miejsce w półfinale powiatu poznańskiego w piłce nożnej chłopców, VI miejsce w finale turnieju piłki nożnej halowej. I miejsce w tabeli rozgrywek Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (runda wiosenna).

8 W co się angażujemy? Programy, projekty, akcje…
Ekonomia na co dzień Szkoła z klasą 2.0 Szkoła Promująca Zdrowie Trzymaj Formę Szkoła bez przemocy Młody Obywatel Żyj smacznie i zdrowo Młodzi Przedsiębiorczy Mam prawa WSPÓŁPRACUJEMY Z: Wydziałem Fizyki UAM, - wykłady dla gimnazjalistów Akademią Wychowania Fizycznego — badania wad postawy, gimnastyka korekcyjna Akademią Ekonomiczną — Festiwal Przedsiębiorczości

9 W co się angażujemy? Programy, projekty, akcje

10 W co się angażujemy? Programy, projekty, akcje…

11 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Klasy ogólne Klasa matematyczno – informatyczna Klasa ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego Klasa sportowa (piłka nożna – chłopcy, piłka siatkowa – dziewczynki).

12 Kilka słów o: klasie matematyczno - informatycznej
klasie ze zwiększona liczbą godzin języka angielskiego Oferta dla uczniów zainteresowanych matematyką i informatyką, z predyspozycjami do logicznego myślenia. 5 godzin matematyki oraz 2 godziny informatyki tygodniowo w cały cyklu edukacyjnym. Poszerzanie wiedzy i przygotowanie do konkursów przedmiotowych w ramach koła zainteresowań. Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania klasy matematyczno – informatycznej udzieli pani Monika Michniewicz, sala nr 7. Propozycja dla uczniów o predyspozycjach do nauki języków obcych, zainteresowanych biegłym posługiwaniem się językiem angielskim. Nauka języka angielskiego w grupach do 12 osób, dodatkowo zróżnicowanych pod względem stopnia znajomości języka. 6 godzin przedmiotu w tygodniu. Możliwość doskonalenia umiejętności językowych w ramach koła przedmiotowego oraz zajęć tematycznych w Szkole Języków Obcych Bell. dokładnych informacji dotyczących klasy z rozszerzonym językiem angielskim udzielą panie Natalia Borycka i Marta Koziarz, sala nr 4.

13 ZAJĘCIA DODATKOWE: UKS „Puma” taniec, tenis stołowy,
Sekcje sportowe uwzględniające zainteresowania uczniów m.in.: UKS „Puma” taniec, tenis stołowy, tenis ziemny, piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna gimnastyka korekcyjna oraz nauka i doskonalenie pływania na basenie.

14 Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów
Warsztaty gitarowe, Zajęcia z grafiki komputerowej (Corel Draw, Gimp), Zajęcia fotograficzne i filmowe, Dyskusyjne kluby filmowe, Dyskusyjny Klub Książki, Warsztaty dziennikarskie, Przedmiotowe koła zainteresowań, CKM — Chemiczne Koło Multimedialne, Warsztaty artystyczne, Szkolne Koło Caritas.

15 Wspieramy naszych uczniów:
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, konsultacje pedagogiczne, konsultacje psychologiczne, doradztwo zawodowe – Forum Otwartej Szkoły nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania, indywidualny program nauczania,

16 Wiele można wypracować…
Z pomocą psychologiczno – pedagogiczną prowadzoną na terenie szkoły łączą się ściśle zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, które umożliwiają korygowanie najróżniejszych deficytów. Uczniowie pracują w małych grupach, wieloma metodami i bardzo lubią te zajęcia. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania sali przeznaczonej specjalnie do szeroko rozumianej terapii pedagogicznej.

17 WOLONTARIAT Grupa działająca w naszej szkole angażuje się w organizację akcji humanitarnych, społecznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Włącza się w przygotowanie Wigilii dla samotnych, wspiera chorujące dzieci z terenu naszej gminy i całej Polski, współpracuje ze szpitalami dziecięcymi. Ważnym zadaniem Szkolnego Koła Caritas jest integrowanie grupy, organizacja wolnego czasu, nauka życia.

18 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Od lat współpracujemy ze Słowacją, rozwijamy współpracę ze szkołami na Litwie oraz na Ukrainie. Poznajemy Europę podczas corocznych Wędrówek Europejskich.

19 Baza szkoły: Rozbudowana część Obecnie użytkowana część
20 pracowni przedmiotowych, 2 pracownie komputerowe, biblioteka szkolna, gabinety psychologów, pedagoga i pielęgniarki szkolnej, sala terapii pedagogicznej, część administracyjna szkoły, 6 sal lekcyjnych, aula, boisko wielofunkcyjne, parking przyszkolny, teren rekreacyjny, kawiarenka

20 Baza szkoły: Dysponujemy: 4 pracowniami polonistycznymi,
2 pracowniami matematycznymi, 6 pracowniami językowymi, 2 pracowniami historycznymi i do nauki WOS - u,

21 Baza szkoły: Dysponujemy:
pracownią chemiczną, geograficzną, fizyczną i biologiczną, salą do zajęć technicznych, pracownią plastyczną, salą do nauki religii, W nowym budynku zostaną utworzone sale do nauki chemii, zajęć technicznych, języka niemieckiego, matematyki, zajęć plastyki/muzyki, wos. Zostanie tam także przeniesiona biblioteka szkolna.

22 Cyfryzacja gimnazjum Pracownie przedmiotowe wyposażone w komputery, projektory, tablice multimedialne, wizualizery oraz sprzęt nagłośnieniowy, Szkolna sieć informatyczna – przewodowa, Internetowa sieć bezprzewodowa, 2 pracownie komputerowe (20 stanowisk oraz 16 stanowisk) z nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem.

23 Cyfryzacja gimnazjum e-dziennik, Biblioteka szkolna z e-katalogiem,
Biblioteka szkolna – Szkolne Centrum Informacji – 5 stanowisk komputerowych, e-poczta, Platforma edukacyjna, e-gazeta szkolna „Edek”.

24 Cyfryzacja gimnazjum E – dziennik
Pozwala na stały kontakt między nauczycielami, rodzicami i uczniami, Umożliwia sprawowanie kontroli rodzicielskiej, Służy do pracy z platformą edukacyjną, Elektroniczny system rekrutacji

25 Cyfryzacja gimnazjum Monitoring wizyjny wewnętrzny oraz monitoring zewnętrzny zwiększający poziom bezpieczeństwo w szkole. Ochrona uczniów jak i mienia szkolnego. Radiowęzeł umożliwiający sprawną komunikację oraz emitowanie audycji tematycznych przygotowanych przez uczniów.

26 Samorząd Szkolny Uczniowie naszego gimnazjum mają wpływ na wiele spraw, które dotyczą szkoły. Działalność Samorządu to przede wszystkim organizowanie imprez wynikających z kalendarza imprez szkolnych, ale też współtworzenie dokumentów szkolnych, obrona praw uczniów, współdziałanie z dyrekcją i pedagogiem szkolnym w wielu obszarach.

27 ŁĄCZY NAS NIE TYLKO NAUKA…
W ciągu roku szkolnego Bawimy się razem na dyskotekach, Organizujemy wiele uroczystości klasowych, Jeździmy do kina, teatru, na pływalnię, Zwiedzamy Polskę i inne kraje.

28 Zapraszamy do bliższego poznania naszej szkoły
Gimnazjum im. E. hr. Raczyńskiego w Komornikach ul. Pocztowa Komorniki Telefon:


Pobierz ppt "Witamy w Gimnazjum im.Edwarda.hr. Raczyńskiego w Komornikach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google