Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osiągnięcia nauki prawa na podstawie rzymskich doświadczeń i źródeł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osiągnięcia nauki prawa na podstawie rzymskich doświadczeń i źródeł"— Zapis prezentacji:

1 osiągnięcia nauki prawa na podstawie rzymskich doświadczeń i źródeł

2 prawne: nabycie, utrata lub zmiana istniejących praw nabycie sukcesja uniwersalna sukcesja syngularna: nabycie translatywne nabycie konstytutywne

3 podejmowane celowo działania ludzkie, w których przez oświadczenie woli zmierza się do wywołania dozwolonych skutków: zawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego

4 actus juridicus oraz negotium juridicum w 1748 r. - Daniel Nettelbladt (1719–1791) rechtliches Geschäft Rechtsgeschäft w 1807 r. - Georg Arnold Heise (1778–1851)

5 negotium: negotium gerere lub contrahere contractus delictum lub crimen contrahere conventio i pactum wyrażenie oświadczenie woli jako synonim czynności prawnej declarare voluntatem tak zwana teoria czynności prawnych jest zresztą dopiero dziełem pandektystyki niemieckiej, od której pochodzą poniższe ich podziały.

6 ustne – pisemne formalne – nieformalne forma sprawcza forma ochronna (bo porozumienie) rozporządzające – zobowiązujące abstrakcyjne – kauzalne

7 jednostronne – dwustronne odpłatne – nieodpłatne inter vivos – mortis causa fiducjarne typowe – nietypowe

8 essentialia negotii naturalia negotii accidentalia negotii condicio: zawieszający – rozwiązujący potestatywny – kazualny - mieszany dies modus

9 dies certus an, certus quando dies certus an, incertus quando dies incertus an, certus quando dies incertus an, incertus quando

10 verba - voluntas wola a oświadczenie wady oświadczenia woli: zamierzone - nie na serio symulacja reservatio mentalis dolus metus niezamierzone - error

11 K.F. von Savigny: teoria woli, tj. prymat woli wewnętrznej jako wyrazu suwerenności podmiotu B. Windscheid: teoria oświadczenia, która przywiązuje wagę głównie do treści obiektywnie dostępnej drugiej stronie, służąc ochronie zaufania i pewności nabycia.

12 ius civile vigilantibus scriptum est ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet

13 zdolność do tego, aby za pomocą własnych działań kształtować sytuację swoją lub innych możności składania wiążących prawnie oświadczeń woli w celu stworzenia, zmiany lub wygaszenia stosunków prawnych

14 wiek: infantes, impuberes, puberes minores płeć stan umysłowy (furiosus) marnotrawstwo (prodigus)

15 zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków


Pobierz ppt "Osiągnięcia nauki prawa na podstawie rzymskich doświadczeń i źródeł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google