Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształtowanie praw prywatnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształtowanie praw prywatnych"— Zapis prezentacji:

1 Kształtowanie praw prywatnych
osiągnięcia nauki prawa na podstawie rzymskich doświadczeń i źródeł Kształtowanie praw prywatnych

2 zdarzenia prawne: nabycie, utrata lub zmiana istniejących praw nabycie
sukcesja uniwersalna sukcesja syngularna: nabycie translatywne nabycie konstytutywne

3 Czynności prawne podejmowane celowo działania ludzkie, w których przez oświadczenie woli zmierza się do wywołania dozwolonych skutków: zawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego

4 czyny niedozwolone a czynności prawne
actus juridicus oraz negotium juridicum w 1748 r. - Daniel Nettelbladt (1719–1791) rechtliches Geschäft Rechtsgeschäft w 1807 r. - Georg Arnold Heise (1778–1851)

5 rzymskie podstawy negotium: negotium gerere lub contrahere contractus
delictum lub crimen contrahere conventio i pactum wyrażenie „oświadczenie woli” jako synonim „czynności prawnej” declarare voluntatem tak zwana teoria czynności prawnych jest zresztą dopiero dziełem pandektystyki niemieckiej, od której pochodzą poniższe ich podziały.

6 formalne – nieformalne forma sprawcza rozporządzające – zobowiązujące
czynności prawne ustne – pisemne formalne – nieformalne forma sprawcza forma ochronna (bo porozumienie) rozporządzające – zobowiązujące abstrakcyjne – kauzalne

7 inne podziały czynności prawnych
jednostronne – dwustronne odpłatne – nieodpłatne inter vivos – mortis causa fiducjarne typowe – nietypowe

8 treść czynności prawnych
essentialia negotii naturalia negotii accidentalia negotii condicio: zawieszający – rozwiązujący potestatywny – kazualny - mieszany dies modus

9 zabawa dies certus an, certus quando dies certus an, incertus quando dies incertus an, certus quando dies incertus an, incertus quando

10 oświadczenie woli verba - voluntas wola a oświadczenie
wady oświadczenia woli: zamierzone - nie na serio symulacja reservatio mentalis dolus metus niezamierzone - error

11 oświadczenie woli K.F. von Savigny: teoria woli, tj. prymat woli wewnętrznej jako wyrazu suwerenności podmiotu B. Windscheid: teoria oświadczenia, która przywiązuje wagę głównie do treści obiektywnie dostępnej drugiej stronie, służąc ochronie zaufania i pewności nabycia.

12 nec stultis solere succurri
ius civile vigilantibus scriptum est ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet nec stultis solere succurri

13 zdolność do czynności prawnych
zdolność do tego, aby za pomocą własnych działań kształtować sytuację swoją lub innych możności składania wiążących prawnie oświadczeń woli w celu stworzenia, zmiany lub wygaszenia stosunków prawnych

14 zdolność do czynności prawnych
wiek: infantes, impuberes, puberes minores płeć stan umysłowy (furiosus) marnotrawstwo (prodigus)

15 zdolność prawna zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków


Pobierz ppt "Kształtowanie praw prywatnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google