Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małżeństwo. po pierwsze mater semper certa est, pater vero is est, quem nuptiae demonstrant - iustum matrimonium - matrimonium iuris gentium - contubernium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małżeństwo. po pierwsze mater semper certa est, pater vero is est, quem nuptiae demonstrant - iustum matrimonium - matrimonium iuris gentium - contubernium."— Zapis prezentacji:

1 małżeństwo

2 po pierwsze

3 mater semper certa est, pater vero is est, quem nuptiae demonstrant - iustum matrimonium - matrimonium iuris gentium - contubernium capitis deminutio - minima - media - maxima

4 przesłanki wiek affectio maritalis conubium lex Canuleia 445 r. przed Chr. lex Iulia de maritandis ordinibus 18 r. przed Chr.

5 nuptias non concubitus, sed consensus facit – małżeństwo tworzy porozumienie, a nie faktyczne pożycie (D. 50,17,30) non enim coitus matrimonium facit, sed maritalis affectio – bowiem nie stosunek płciowy czyni małżeństwo, lecz wola pożycia małżeńskiego (D. 23,1,32,13)

6 koncepcja małżeństwa nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae divini et humani iuris – małżeństwo jest złączeniem męża i żony, i na podstawie boskiego oraz ludzkiego prawa wspólnota całego życia (D. 23.2.1) nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem vitae continens – nuptiae czy inaczej matrimonium jest związkiem mężczyzny i kobiety, zawierającym w sobie nierozłączny sposób życia (I. 1.9.1)

7 po drugie

8 po trzecie - confarreatio - coëmptio - usus

9 po czwarte

10 obowiązek zwrotu posagu moralny actio ex stipulatu actio rei uxoriae

11 po piąte

12 divortium – repudium actio rerum amotarum

13 po szóste

14 po siódme

15 lex Iulia de maritandis ordinibus z 18 r. przed Chr. lex Papia Poppea z 9 r. po Chr. lex Iulia et Papia lex Iulia de adulteriis coercendis z 18 r. przed Chr. lex Fufia Canninia z 2 r. przed Chr. lex Aelia Sentia z 4 r. po Chr.

16 Res gestae divi Augusti w 28 r. przed Chrystusem 4066000 w 8 r. po Chrystusie 4233000 w 14 r. po Chrystusie 4937000


Pobierz ppt "Małżeństwo. po pierwsze mater semper certa est, pater vero is est, quem nuptiae demonstrant - iustum matrimonium - matrimonium iuris gentium - contubernium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google