Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOPOMIAR Sp. z o. o. ul. Buforowa 4c, Wrocław tel. (071) , fax

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOPOMIAR Sp. z o. o. ul. Buforowa 4c, Wrocław tel. (071) , fax"— Zapis prezentacji:

1 ANATEL PAT700 On-line analizator TOC oparty na wiedzy i nastawiony na minimalizację ryzyka
TECHNOPOMIAR Sp. z o.o. ul. Buforowa 4c, Wrocław tel. (071) , fax. (071)

2 Agenda Wprowadzenie do PAT700 Cechy i zalety

3 Analizator TOC PAT700 z OASISTM
Stworzony, aby uprościć technologię analityki procesowej (PAT) w farmaceutycznych zastosowaniach Przenosi analizę TOC z laboratorium na miejsce produkcji Zapewnia nowy poziom czasu sprawności urządzenia przy wiarygodności i autodiagnostyce niewidzianej nigdy wcześniej w analizatorach on-line ogólnego węgla organicznego Zaprojektowany, aby zapewnić zgodność w najbardziej wymagających środowiskach przepisami środowiskach Zaprojektowany, aby umożliwić dopuszczenie układu z wodą farmaceutyczną w czasie rzeczywistym na podstawie pomiaru on-line

4 Wprowadzenie do PAT700 Analiza on-line TOC z całkowitym utlenieniem próbki Urządzenie oparte na wiedzy, zarządzające ryzykiem, zaprojektowane, żeby spełnić wszystkie wymagania USP, EP i JP OASISTM wbudowany zautomatyzowany system wprowadzania standardów Wbudowany, kolorowy ekran dotykowy Wiele wejść/wyjść włącznie z oddzielnymi analogami dla TOC, temperatury i przewodności Podwójna lampa UV z technologią detekcji UV™ dla poprawienia wiarygodności i diagnostyki (wymiana lampy UV po całkowitym jej wyeksploatowaniu, analizator działa także z jedną lampą) Obudowa ze stali kwasoodpornej o IP 56 zwiększa ochronę przed wodą i pyłem

5 Całkowite utlenianie – zgodność z USP
Foto-katalityczna konwersja organiki Bez wsparcia dodatkowymi chemikaliami Metoda dynamicznej detekcji punktu końcowego Stosuje opatentowaną metodą do określenia końcowego punktu utleniania Całkowite utlenianie każdej próbki Próbka jest uwięziona do całkowitego utlenienia Opatentowane algorytmy zamiany CO2 na TOC (OWO) W pełni zgodny z normami USP

6 PAT700 – z wiedzy i przeciw ryzyku
USP <643> Ogólny Węgiel Organiczny USP <645> Przewodność USP <788> Wody do iniekcji USP <789> Wody okulistyczne EP Przewodność EP Ogólny Węgiel Organiczny JP <60> 21 CFR Część 11 ASTM E55.03

7 PAT700 Analizator TOC z OASISTM
Wbudowany, Zautomatyzowany System Wprowadzania Wzorców (Onboard, Automated Standards Introduction System)

8 Technologia OASIST Redukuje czynności obsługującego przy wprowadzaniu/wyciąganiu butelek i wprowadzaniu danych Wszystkie butelki do testów są wprowadzane jednocześnie i użyte sekwencyjnie Zmniejsza ryzyko Informacja o każdym wzorcu jest przechowywana na butelce na etykiecie odczytywanej radiowo (RFID): zawartość, stężenie, wartość C z A, numer serii, data ważności Dane są automatycznie odczytywane i zapisywane Identyfikuje zawartość butelki Możliwe ręczne wprowadzanie danych dla wzorców przygotowanych przez użytkownika Informacja może być zapisana na butelce przez analizator Analizator śledzi ilość zastosowanych standardów i liczbę powtórzeń Dezaktywuje butelkę po teście – unika się ponownego użycia butelki Dane związane z nagłym skokiem TOC mogą być zapisane na butelce związane z tym butelki „szczytowe” Numer seryjny analizatora na butelce „szczytowej”

9 Technologia OASISTM – RFID
Identyfikacja Częstotliwością Radiową (Radio Frequency IDentification - RFID) Stosowany do opisu układu, który przesyła dane bezprzewodowo używając fal radiowych Złożony z „etykiety” i „czytnika” Etykieta RFID składa się z mikrochipa dołączonego do anteny radiowej zamontowanej na dnie Chip przechowuje dane Czytnik RFID jest stosowany do odzyskiwania danych przechowywanych na etykiecie RFID. Antena emituje fale radiowe i odczytuje sygnał z etykiety. Czytnik przekazuje informacje w formie cyfrowej do procesora w analizatorze Przy niektórych modelach RFID, czytnik może również zapisywać informacje na etykiecie

10 Technologia OASISTM - RFID

11 Tryb butelki – Tryb poboru próbki
Pusta butelka z etykietą RFID może być załadowana w celu próbkowania przy szczycie TOC Analizator automatycznie napełnia butelkę próbką wody z układu przy: Określonej przez użytkownika wartości TOC Przewodności USP Przy wystąpieniu błędu 35 lub 36 Wyzwoleniu ręcznym Informacja o próbce zaprogramowana na etykiecie RFID na butelce Data, czas, numer seryjny, wcześniejsze TOC, wcześniejsza przewodność i temperatura Butelka do walidacji może być uruchomiona automatycznie, żeby zweryfikować analizator Wybór trybu szczytowego z lub bez walidacji Wzmacnia możliwości PAT’a poprzez analizę procesu i walidację

12 Zintegrowany, kolorowy ekran dotykowy
Zintegrowany, kolorowy ekran dotykowy dla ułatwienia użytkowania i dostępu do informacji, konfiguracji i obsługi analizatora

13 PAT700 – wej/wyj użytkownika
Trzy niezależne, izolowane wyjścia 4-20 mA TOC (OWO) Przewodność Temperatura Port szeregowy RS-232C ASCII Dwukierunkowy, komunikacja zapytanie/odpowiedź 1200 bodów, 8 bitów danych, 1 bit stopu i nieparzystości Drukarka szeregowa

14 PAT700 – I/O użytkownika Wyjścia przekaźnikowe
Dwa wejścia (zmiana trybu TOC/płukanie i start TOC) Cztery wyjścia (alarm TOC, alarm przewodności, błąd i rozpoczęcie analizy) Port USB Możliwość eksportowania danych na pamięć USB (pendrive) Modbus TCP i Ethernet Protokół Modbus Fizyczna warstwa - Ethernet Złącze RJ-45 Dostęp do wszystkich zmiennych procesowych i programowalnych parametrów

15 PAT700 – I/O użytkownika Opcja z wtyczkami Opcja z zaciskami

16 Diagnostyka z detekcją zużycia lampy UVTM
Bezpośredni pomiar pracy źródła UV Diagnostyka UV, gdy odczyty TOC są wątpliwe Szybka, w czasie rzeczywistym odpowiedź lampy On-line: weryfikowana po każdym pomiarze TOC Off-line: może być przeprowadzona w trybie diagnostycznym po wymianie lampy Daje pewność dla procesowego zwolnienia wody Może być stosowany do monitorowania tlenku żelaza Wspiera inicjatywę PAT na redukcję ryzyka Bardziej wiarygodny niż inne analizatory Redukuje koszt posiadania

17 PAT700 – Przenośny lub stacjonarny
Opcjonalna rączka sprzedawana osobno Instalowana przez użytkownika Zaleca się stosowanie z wersją analizatora z wtyczkami

18 PAT700 Cechy i zalety Zalety Cechy
Poprawia zdolność analizy nagłych skoków TOC w wodzie Możliwość poboru próbki szczytowej Zmniejsza efekt temperatury na pomiar TOC i części mechaniczne urządzenia Wbudowany wymiennik ciepła Poprawia stopień ochrony przed wodą i cząstkami Obudowa ze stali kwasoodpornej IP 56 Prosty interfejs użytkownika i dostęp do informacji Wbudowany, kolorowy ekran dotykowy RS-232, port szeregowy drukarki, USB i Modbus nad Ethernet’em Standardowe wejścia dwustanowe i wyjścia Zmniejsza ilość czynności konicznych do wykonania i minimalizuje ryzyko OASIS™ wbudowany, zautomatyzowany system wprowadzania standardów Zalety Cechy

19 PAT700 Cechy i zalety Cechy Zalety Dwie lampy UV z detekcją UV™
Poprawia wiarygodność i diagnostykę Spełnia wszystkie wymagania USP, EP i JP Przystosowany do aplikacji „life science”, żeby osiągnąć wymogi technologii analityko procesowej (PAT) Dostępny w konfiguracji z zaciskami lub wtyczkamir dla zasilania i I/O Aplikacja stacjonarne lub przenośne Marka Hach Ultra Anatel - Technopomiar Jakość, działanie i obsługa

20 ANATEL PAT700


Pobierz ppt "TECHNOPOMIAR Sp. z o. o. ul. Buforowa 4c, Wrocław tel. (071) , fax"

Podobne prezentacje


Reklamy Google