Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedszkole w edukacyjnych programach współpracy europejskiej Program eTwinning Warszawa 22 października 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedszkole w edukacyjnych programach współpracy europejskiej Program eTwinning Warszawa 22 października 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Przedszkole w edukacyjnych programach współpracy europejskiej Program eTwinning Warszawa 22 października 2010 r.

2 Na czym polega eTwinning? Łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3 Kto może wziąć udział w programie? Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy, logopedzi i inni pracownicy szkoły; Szkoły i przedszkola z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Turcji, Chorwacji, Macedonii Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).

4 Kraje współpracy Austria Grecja Estonia Portugalia Szwecja Litwa Finlandia Luksemburg Cypr Belgia Rumunia Bułgaria Słowacja Hiszpania Francja Malta W. Brytania Irlandia Węgry Czechy Niemcy Holandia Słowenia Włochy Łotwa Dania Norwegia Islandia Turcja Chorwacja Macedonia

5 3 najważniejsze cechy projektów eTwinning 1.Wykorzystywanie technologii ICT: komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm; 2.Języki obce wykorzystane do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską – zastosowanie języka obcego w praktyce wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki; 3. Temat projektu związany z podstawami programowymi przedmiotów nauczanych w szkole.

6 Zalety projektów eTwinning: entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli, motywacja do nauki, poznawania świata, kreatywność nauczycieli i uczniów, dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia: praca z uczniem zdolnym i możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, pedagogiczne wykorzystanie istniejącej bazy komputerowej (pracowni komputerowych i Szkolnego Multimedialnego Centrum Informacji nie tylko na lekcjach informatyki), bezpieczny Internet, tworzenie zespołów nauczycieli: nauczyciel języka obcego, nauczyciel innego przedmiotu, informatyk,

7 Zalety projektów eTwinning (ciąg dalszy): eTwinning jest dla wszystkich! brak zbędnych formalności i skomplikowanych procedur realizacja projektu nie wymaga nakładów finansowych - bezpłatny dostęp do platformy i narzędzi służących realizacji projektu; jedna szkoła - kilka projektów; jeden nauczyciel - kilka projektów; Każdy nauczyciel w szkole czy w przedszkolu może posiadać własne, indywidualne konto.

8 Elastyczność eTwinningu -czas trwania projektu – nauczyciel sam decyduje o czasie trwania projektu i terminie jego rozpoczęcia; -tematyka projektu – nauczany przedmiot, poziom szkoły, zainteresowania nauczyciela i uczniów; -ilość partnerów w projekcie – współpraca z jedną szkołą partnerską lub więcej; -działania podczas projektu mogą ewoluować (poruszać nowe tematy, trwać dłużej bądź krócej niż założono, rozszerzać się na nowych partnerów); -możliwości wykorzystania: gotowych zestawów projektów, modułów edukacyjnych.

9 Korzyści z udziału w programie Dla uczniów: –Zwiększenie kompetencji językowych –Podniesienie umiejętności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii –Pogłębianie znajomości realiów krajów europejskich Dla nauczycieli: –Zwiększenie umiejętności stosowania ICT –Poznanie systemów edukacyjnych innych państw –Wymiana doświadczeń i materiałów pedagogicznych Dla szkoły: –Wzbogacenie oferty edukacyjnej –Wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania –Nowa forma promocji szkoły

10 Różnorodność projektów eTwinning Krótki tygodniowy projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania; Projekt trzymiesięczny, podczas którego dzieci nauczą się podstawowych zwrotów/ piosenek w języku obcym; Projekt całoroczny z elementami matematyki, sztuki, muzyki, który stanowi część programu nauczania;

11 Pomysły na projekt Krajowy portal www.etwinning.plwww.etwinning.pl - Publikacje eTwinning - PDF - Ciekawe projekty Europejski portal- www.etwining.net – Inspiracjewww.etwining.net - galeria projektów - gotowe zestawy projektów - moduły eTwinning - publikacje Przeglądając profile nauczycieli poprzez Pulpit nauczyciela

12 Polski portal www.etwinning.pl

13

14 Działy portalu: eTwinning: Rejestracja krok po kroku Nasi przedstawiciele W mediach Dla prasy Publikacje Logo Aktualności Konkursy: Konkursy polskie Konkursy europejskie Odznaka Jakości eTwinning Ciekawe projekty Wywiady Doskonalenie nauczycieli: Konferencje promocyjne Warsztaty europejskie Szkolenia wirtualne Seminaria kontaktowe Rady dla nauczycieli: Narzędzia online Porady metodyczne Dobre rady Statystyki Archiwum

15 Rejestracja krok po kroku

16 Doskonalenie nauczycieli Na poziomie europejskim: Warsztaty Doskonalenia Zawodowego, Moduły edukacyjne, Grupy dyskusyjne. Na poziomie ogólnopolskim: Konferencje promocyjne, warsztaty i szkolenia regionalne, Kurs eLearning dla nauczycieli Jak uczestniczyć w Programie eTwinning? prowadzony na platformie Moodle, Seminaria kontaktowe, e-czwartki.

17 Kurs internetowy Jak uczestniczyć w programie eTwinning? Kurs jest bezpłatny i trwa 10 tygodni. Szkolenie przebiega na platformie http://moodle.etwinning.pl, gdzie umieszczane są wszystkie materiały; wykorzystywane są różne środki przekazu: tekst, grafika, multimedia, audio i wideo. Uczestnictwo przygotowuje do pracy nad własnym projektem. http://moodle.etwinning.pl Dla: każdy nauczyciel dowolnego przedmiotu Zalety szkolenia: możliwość dopasowania miejsca i czasu nauki do indywidualnych potrzeb, wykorzystanie najnowszych technologii, bieżące wsparcie doświadczonego trenera, możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

18 Program kursu 1. Budowanie społeczności internetowej. 2. Cele i zasady programu; Moja szkoła w eTwinning. 3. Portal eTwinning. 4. Poszukiwanie partnerów do projektu; eTwinning w mojej szkole. 5. Narzędzia standardowe. 6. Narzędzia komunikacyjne. 7. Zasady przygotowania projektu. 8. TwinSpace – przestrzeń do pracy nad projektem. 9. Ewaluacja. 10. Podsumowanie. http://moodle.etwinning.pl

19 Certyfikaty

20 Jak się zgłosić? Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.etwinning.pl w zakładce Doskonalenie nauczycieli/Kurs internetowy. Zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco.www.etwinning.pl Najbliższa edycja kursu rozpocznie w lutym 2011 roku.

21 e- C zwartki Cotygodniowe bezpłatne warsztaty - w każdy czwartek Dla nauczycieli początkujących w eTwinning Rejestracja nauczycieli i szkół Narzędzia eTwinning: wyszukiwanie szkoły partnerskiej,TwinSpace, TwinBlog, KOJ, EOJ Certyfikaty Zgłoszenia: -formularz zgłoszeniowy (Aktualności) -etwinning@frse.org.pletwinning@frse.org.pl -Tel. 022 46 31 400

22 Publikacje

23 Publikacje 2009/2010 eTwinning drogą do edukacji przyszłości eTwinning w Polsce - to już 5 lat Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning – 2010

24 Publikacje – przewodnik eTwinning Rejestracja szkoły i nauczyciela Pulpit nauczyciela Szukanie szkoły/przedszkola do współpracy i rejestracja projektu TwinSpace Dziennik projektu Odznaka Jakości

25 Nasi przedstawiciele Koordynatorzy regionalni Ambasadorzy Promotorzy Trenerzy kursu dla nauczycieli

26 Odznaki eTwinning Odznaki eTwinning Odznaka eTwinning – Odznaka partnerstwa – dostępna w formie pdf po rejestracji partnerstwa Krajowa Odznaka Jakości – Quality Label – przyznawana dwa razy do roku (marzec, wrzesień) po złożeniu aplikacji dostępnej na Pulpicie. Projekt oceniany jest według następujących kryteriów: Wykorzystania technologii ICT w projekcie Rezultatów i korzyści projektu Integracji międzyprzedmiotowej Wymiaru europejskiego Innowacyjności i kreatywności Trwałości projektu Europejska Odznaka Jakości – Jeśli dwie szkoły z tego samego projektu otrzymają Krajowe Odznaki Jakości automatycznie otrzymują EQL

27

28

29 Ciekawe projekty Możliwości grupowania: według przedmiotów według poziomu szkoły

30 Elektroniczny biuletyn eTwinning Aktualne wiadomości na temat ostatnich wydarzeń wysyłane, co tydzień Informacje dotyczące wydarzeń krajowych i europejskich 11.000 odbiorców Szybka i efektywna metoda komunikacji Subskrypcja poprzez stronę

31 Forum

32 Konkursy eTwinning: polskie europejskie

33 Ogólnopolskie konkursy eTwinning w roku szkolnym 2010/2011 Konkurs Nasz projekt eTwinning – VII edycja 2011; Konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia); Konkurs eTwinning w szkolnej bibliotece; Konkurs językowy eTwinning – dla nauczycieli języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego; Konkurs Dyrektorzy szkół w eTwinning;

34 Tablica interaktywna SMART BoardTM – nagroda główna

35 Nagrody w roku 2010: 2 tablice interaktywne SMART Board TM ufundowane przez Image Recording Solutions Sp. z o.o. wyjazd laureatów do Budapesztu w 2011 r. na konferencję eTwinning ufundowane przez FRSE, oprogramowanie edukacyjne firmy Zibi S.A., nagrody finansowe ufundowane przez MSWiA, udział w warsztatach dla nauczycieli podczas Festiwalu filmowego we Wrocławiu ufundowane przez Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY nagrody rzeczowe FRSE: kamera cyfrowa, cyfrowy aparat fotograficzny, pamięć USB, kamera internetowa.

36 Konkurs y europejski e eTwinning

37 Zasady uczestnictwa w Konkursie Europejskim Aby być uprawnionym do udziału w konkursie Nagrody eTwinning należy spełnić następujące warunki: Zdobyć Krajową Odznakę Jakości Otrzymać Europejską Odznakę Jakości Zgłosić się do konkursu

38 Nagrody w Konkursie Europejskim Finaliści konkursu wezmą udział w dorocznej Konferencji eTwinning w Budapeszcie w terminie 31.03-2.04.2011r.

39 Laureat 2006 – kategoria zasoby cyfrowe dla dzieci w wieku 5 - 12 lat Projekt Zabawa i nauka (Playing and Learning) realizowany przez Publiczne Przedszkole nr 5 w Głogowie; Koordynatorem projektu jest dyrektorka przedszkola Ewa Kurzak; Partner to hiszpańskie przedszkole Escuela Infantil Gloria Fuertes; Gijón, Hiszpania; koordynator Maria Piedad Avello; Nagrodą był czterodniowy obóz na wyspie Lanzarote.

40

41 Laureat 2010 - kategoria wiekowa 4 – 11 lat Projekt Colours of Life - common story written by children realizowany w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Głogowie; Koordynator projektu: Ewa Kurzak i jej partner Miriam Schembri, St. Thomas More College, Fgura Primary A, Malta; Komentarz jury: Doskonałe wykorzystanie różnorodnych metod współpracy w grupie małych dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt pokazał wysoki poziom współpracy nauczycieli w planowaniu wspólnych działań; Nagroda – tygodniowy obóz szkoleniowy.

42

43 Konkurs Europejski Więcej informacji: www.etwinning.net

44 Przyrost przedszkoli w programie eTwinning

45 Liczba szkół i przedszkoli w województwach

46 Liczba zarejestrowanych przedszkoli w województwach

47 Rezultaty Liczba zarejestrowanych szkół – 8603 Liczba projektów – 5782 Liczba nauczycieli – 11642 Nagrody w konkursach europejskich

48 Zadania Narodowego Biura Kontaktowego Programu eTwinning (NSS): Działania informacyjno-promocyjne; Organizacja konferencji, szkoleń i warsztatów; Prowadzenie portalu eTwinning www.etwinning.pl; Usługa Helpdesk etwinning@frse.org.pl; Wspomaganie działania szkół; Organizacja konkursów ogólnopolskie; Monitoring jakości zgłaszanych projektów; Zbieranie przykładów dobrej praktyki i ich publikacja; Współpraca z istniejącymi już sieciami i inicjatywami oraz instytucjami: MEN, MSWiA, ORE (CODN), OEIiZK, Ambasada Francji, Interklasa, Scholaris etc.

49 Dziękuję za uwagę Ewa Raińska-Nowak ewa.nowak@frse.org.pl www.etwinning.pl tel: +48 22 46 31 400, fax: +48 22 46 31 021 skype: etwinning_polska


Pobierz ppt "Przedszkole w edukacyjnych programach współpracy europejskiej Program eTwinning Warszawa 22 października 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google