Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia i cele projektu Foresight Kierunki rozwoju sektora kosmicznego na świecie Jakub Ryzenko I konferencja przeglądowa Foresight, 18 stycznia 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia i cele projektu Foresight Kierunki rozwoju sektora kosmicznego na świecie Jakub Ryzenko I konferencja przeglądowa Foresight, 18 stycznia 2007."— Zapis prezentacji:

1 Założenia i cele projektu Foresight Kierunki rozwoju sektora kosmicznego na świecie Jakub Ryzenko I konferencja przeglądowa Foresight, 18 stycznia 2007

2 Foresight Przyszłość technik satelitarnych w Polsce Przegląd perspektyw rozwoju technik satelitarnych i technologii kosmicznych w dwóch horyzontach czasowych: roku 2012 i 2020 Identyfikacja priorytetowych, strategicznych obszarów rozwoju, których wsparcie przynieść może największe korzyści gospodarcze i społeczne dla Polski Wypracowanie alternatywnych scenariuszy rozwoju sektora kosmicznego w Polsce w zależności od wielkości nakładów publicznych i komercyjnych oraz wyboru strategicznych partnerów współpracy międzynarodowej

3 Powstanie i rozwój nowych zastosowań nawigacji satelitarnej Poszerzenie stosowania i nowatorskie metody wykorzystania informacji pochodzących z obserwacji satelitarnej Rozwój nowych aplikacji opartych na łączności satelitarnej (np. teleedukacja, telemedycyna) Wykorzystanie technik satelitarnych w sektorze bezpieczeństwa, w szczególności dla potrzeb ratownictwa, reagowania kryzysowego i misji zagranicznych, oraz współpracy z NATO i UE Wykorzystanie rozwoju technologii kosmicznych jako instrumentu dla zwiększania innowacyjności w niektórych obszarach polskiego przemysłu (np. robotyka, inżynieria materiałowa) Obszary tematyczne

4 Główne produkty 3 scenariusze rozwoju zależnie od źródła i wielkości nakładów (i ich porównanie) – analiza cost/benefit Raport identyfikujący kluczowe, optymalne społeczno-ekonomicznie obszary rozwoju Rekomendacje odnośnie polityki państwa wobec sektora kosmicznego – propozycje konkretnych działań Wyniki analizy SWOT sektora Katalog możliwości zastosowań technik satelitarnych

5 Analityczny Wizja 2012 i 2020 – 3 scenariusze Identyfikacja obszarów priorytetowych Promocyjny Przełamywanie wyłącznie naukowego obrazu działalności kosmicznej Opinia publiczna Decydenci Operacyjny (pre-projektowy) Komunikacja użytkownicy – eksperci (nauka i biznes) Definiowanie projektów użytku publicznego Poszukiwanie nowych, innowacyjnych pomysłów Wymiary projektu

6 Fazy analityczne (zastosowania technik satelitarnych) Stworzenie katalogu przyszłych możliwości zastosowania technik satelitarnych (aplikacji) Jakie będą możliwości systemów satelitarnych w roku 2012 i 2020? Jakie mogą być ich zastosowania? Jakie aplikacje mogą powstawać w oparciu o nie? Wybór obszarów priorytetowych i budowa scenariuszy rozwoju Rozwój których zastosowań może przynieść maksymalne korzyści ekonomiczne i społeczne? Jakie kroki mogą doprowadzić do rozwoju tych zastosowań i osiągnięcia oczekiwanych korzyści?

7 Fazy analityczne (technologie kosmiczne) Stworzenie katalogu technologii kosmicznych, których rozwój w Polsce może służyć wzrostowi konkurencyjności technologicznej polskich przedsiębiorstw Jakie wyzwania technologiczne stwarzać będą przyszłe programy kosmiczne? Które obszary odpowiadają istniejącemu potencjałowi lub zainteresowaniu polskiego przemysłu? Wybór obszarów priorytetowych i budowa scenariuszy rozwoju Rozwój których obszarów może przynieść maksymalne korzyści polskim przedsiębiorstwom? Jakie kroki mogą doprowadzić do rozwoju tych obszarów i osiągnięcia oczekiwanych korzyści?

8 Kalendarz prac analitycznych styczeń 2007 – opracowania tematyczne paneli: Kierunki rozwoju systemów satelitarnych maj 2007 – katalogi możliwości zastosowań technik satelitarnych i kierunków rozwoju technologii kosmicznych styczeń 2008 – ocena i wybór priorytetów (wywiady i ankiety, prace paneli) kwiecień 2008 – scenariusze i rekomendacje

9 styczeń 2007 – I Konferencja przeglądowa czerwiec 2007 – Dni technik satelitarnych Wspólna dyskusja o przyszłości sektora - polityka, biznes i nauka Ekspozycje i demonstracje możliwości technik satelitarnych jesień 2007 – ??? kwiecień 2008 – prezentacja wyboru obszarów priorytetowych i rekomendacji czerwiec 2008 – wystawa 2 (?) Kalendarz wydarzeń

10 www.kosmos.gov.pl

11 II faza projektu (zastosowania technik satelitarnych) Przygotowanie wstępnej listy obszarów zastosowań Termin: styczeń 2007 Spotkanie 1 – uzupełnienie listy Termin: luty 2007 Dyskusja w kontekście: Celów strategii rozwoju kraju Scenariuszy rozwoju globalnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej Trendów rozwoju technologii (niekosmicznych) Spotkania 2 i 3 – dyskusja poszczególnych obszarów Opracowanie katalogu obszarów zastosowań 20-30 na panel (w sumie w projekcie ok. 100) Termin: maj 2007 - Skala oczekiwanych korzyści - Szanse dla polskiego biznesu - Bariery rozwoju - Czy konieczne publiczne nakłady R&D? - … -nawigacja w rolnictwie precyzyjnym -nawigacja jako wsparcie koordynacji działań służb w zarządzaniu kryzysowym -szerokopasmowy dostęp do internetu w obszarach bez infrastruktury naziemnej -monitoring skażeń ciężkimi metalami -…

12 Przychody sektora kosmicznego na świecie – 180 mld USD 39% pochodzi ze środków publicznych 45% to usługi satelitarne The Space Report 2006

13 Sektor kosmiczny na świecie zatrudnia ok. 250 tys. osób W starej UE nakłady na sektor kosmiczny stanowią 6,2% całości publicznych nakładów na cywilne badania i rozwój

14 Nauka to drobny fragment działalności kosmicznej 536 satelitów telekomunikacyjnych 35 cywilnych satelitów obserwacyjnych 102 satelity naukowe 13 misji w Układzie Słonecznym 40+ satelitów nawigacyjnych

15

16

17

18

19

20 W roku 2020 usługi nawigacyjne będą generować prawie 180 mld euro przychodów EC White Paper, 2003

21

22 Usługi oparte na technikach satelitarnych w polskim kontekście Wymagające relatywnie niewielkich inwestycji Oparte na wysokiej jakości kadrach informatycznych Skierowane na duży i chłonny rynek krajowy Młody i dynamicznie rozwijający się rynek – brak jeszcze dominacji wielkich firm Ale nierówna konkurencja !

23 Rola sektora publicznego Zwiększanie efektywności działań administracji Ponoszenie części ryzyka związanego z rozwojem zaawansowanych technologii Konieczne jest: Wyraźne artykułowania oczekiwań przez biznes Aktywne definiowanie projektów dla sektora publicznego

24 Dni technik satelitarnych 21-24 czerwca Dyskusje nad przyszłością sektora technik satelitarnych w Polsce oraz polityką państwa w tej dziedzinie Ekspozycje i demonstracje obecnych i przyszłych możliwości technik satelitarnych www.kosmos.gov.pl Okrągły stół – stanowisko biznesu odnośnie znaczenia sektora technik satelitarnych dla państwa i roli państwa we wspieraniu jego rozwoju


Pobierz ppt "Założenia i cele projektu Foresight Kierunki rozwoju sektora kosmicznego na świecie Jakub Ryzenko I konferencja przeglądowa Foresight, 18 stycznia 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google