Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYCZYNy KRYZYSU NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Plan wystąpienia: 1.Przyczyny kryzysu na światowych rynkach finansowych 2.Innowacje finansowe 1.Innowacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYCZYNy KRYZYSU NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Plan wystąpienia: 1.Przyczyny kryzysu na światowych rynkach finansowych 2.Innowacje finansowe 1.Innowacje."— Zapis prezentacji:

1 PRZYCZYNy KRYZYSU NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

2 Plan wystąpienia: 1.Przyczyny kryzysu na światowych rynkach finansowych 2.Innowacje finansowe 1.Innowacje finansowe wysokiego ryzyka 2.Finansowanie na rynkach międzynarodowych 3.Rozwój innowacji finansowych – skala zjawiska 3.Kryzys na rynku nieruchomości 4.Polityka amerykańskiego banku centralnego i działania banków komercyjnych 5.Liberalizacja i globalizacja 6.Wysokość poniesionych strat 7.Konkluzje

3 1. Przyczyny kryzysu na światowych rynkach finansowych Innowacje finansowe Kryzys na rynku nieruchomości Restrykcyjne wymogi kapitałowe obowiązujące banki komercyjne Niski poziom stóp procentowych w gospodarce Liberalna polityka kredytowa Globalizacja i liberalizacja rynków finansowych

4 2.1 Innowacje finansowe wysokiego ryzyka CSO – sekurytyzacja wierzytelności bankowych CDS – derywaty kredytowe

5 2.2 Finansowanie na rynkach międzynarodowych w latach (w mld USD ) Sektor rynkowy Całkowite finansowanie papierami wartościowymi Wartość udzielonych kredytów Łączna wartość finansowania międzynarodowego Udział (w %): - kredyty papiery wartościowe Źródło: Reksa L. (2004): Sekutytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych. Bank i Kredyt, 2004, nr 2, s. 60.

6 Gwałtowny rozwój rynków finansowych w minionych dekadach w bilionach USD PKB globalne (nominalne) Globalna kapitalizacja rynku obligacji rządowe papiery dłużne prywatne papiery dłużne Globalna kapitalizacja rynku akcji Globalne depozyty bankowe Aktywa funduszy hedgingowychn.a Aktywa funduszy emerytalnychn.a Globalny rynek instrumentów pochodnychn.a Rezerwy walutowe Banków Centralnych Aktywa SWF (sovereign wealth funds)N/A Rozwój rynków finansowych (w bilionach USD).

7 Emisja instrumentów ABS w USA (w mld USD) Źródło: International Monetary Fund (2009): Global Financial Stability Report, April 2009, s. 180.Global Financial Stability Report

8 2.3 Wartość nominalna pozagiełdowych instrumentów pochodnych (w bln USD) Źródło: Bank for International Settlements (2008): BIS Quarterly Review, December 2008, s Instrument XII 2005VI 2006XII 2006VI 2007XII 2007VI 2008 Pochodne walutowe31,3638,1340,2748,6556,2462,99 Kontrakty na stopę procentową 211,97262,53291,58347,31393,14458,30 Pochodne na instrumenty udziałowe 5,796,787,498,598,4710,18 Kontrakty surowcowe5,436,397,127,578,4613,23 CDS 13,9120,3528,6542,5857,8957,33 Pozostałe29,2036,0039,7461,7171,1581,71 Razem297,67370,18414,85516,41595,34683,73

9 Do problemów gospodarki amerykańskiej i wybuchu kryzysu światowego przyczyniły się w dużym stopniu zmiany w rynkowych wartościach nieruchomości. W oparciu o wartość nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu banki udzielały kredytów, często nie weryfikując ich wiarygodności kredytowej. Skalę problemu powiększył rozwój innowacji finansowych, których wycena też była oparta w pewnej części na wartości nieruchomości. 3. Kryzys na rynku nieruchomości

10 Spadek cen nieruchomości wartość nieruchomości < kwoty kredytu przejęcie przez bank nieruchomości i jej sprzedaż dalszy spadek cen nieruchomości.... Wzrost stóp procentowych/zmiana formuł odsetkowych wzrost kosztów obsługi kredytów utratę zdolności kredytowej przejęcie nieruchomości wyprzedaż spadek cen nieruchomości... Spowolnienie wzrostu gospodarczego/recesja obniżenie dochodów gospodarstw domowych utrata zdolności kredytowej... Kryzys na rynku nieruchomości

11 4. Polityka amerykańskiego banku centralnego i działania banków komercyjnych Restrykcyjne wymogi kapitałowe obowiązujące banki komercyjne Niski poziom stóp procentowych w gospodarce Liberalna polityka kredytowa Globalizacja i liberalizacja rynków finansowych

12 Wzrost cen domów oraz realny wzrost indeksu kosztów budowy domów w USA.

13 Poziom stóp procentowych, poziom wskaźnika oszczędności osobistych oraz wskaźnik pokazujący jaka część zamieszkałych domów jest zamieszkana przez właścicieli nieruchomości w USA

14 Czternaście rodzin Czternaście globalnych instytucji finansowych z USA, WB, Niemiec, Szwajcarii i Francji odpowiada za 95% aktywności na rynkach finansowych Te instytucje zaprasza Fed aby rozwiązywać problemy finansowe Szef Goldmana Lloyd Blankfein nazywa te banki czternaście rodzin Żadna azjatycka instytucja finansowa nie jest częścią rodziny 14 Source: Rothkopf D. (2008), Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making by, Farrar, Straus and Giroux, March 2008

15 Koncentracja obrotów instrumentami finansowymi 15 Source: BIS, 2007, Triennial Central Bank Survey, December 2007

16 Stopy procentowe w USA (w %) Źródło: Federal Reserve.

17 Odsetek niespłacanych terminowo kredytów hipotecznych w USA (w %) Źródło: Bloomberg L.P., podane za: International Monetary Fund (2009): Global Financial Stability Report, April 2009, s. 23. Global Financial Stability Report

18 Spread na instrumentach CMBS w USA i Wielkiej Brytanii (w punktach bazowych, dla instrumentów 10-letnich, w porównaniu do sekurytyzacji rządowej) Źródło: International Monetary Fund (2009): Global Financial Stability Report, April 2009, s. 24.Global Financial Stability Report

19 Charakterystyka szoku Od bankowości do inżynierii finansowej Kreator ryzyka pozbywał się go w całości Nikt nie rozumiał struktury ryzyka, zbyt skomplikowane instrumenty Systemy ściśle ze sobą powiązane Olbrzymia dźwignia finansowa Olbrzymie, niemierzone ryzyko płynności

20 5. Liberalizacja i globalizacja I się rozlało po świecie… Międzynarodowe zobowiązania banków (w proc. PKB światowego). Źródło: Bank Rozliczeń Międzynarodowych (BIS)

21 6. Szacowane straty w aktywach finansowych (w bln USD) Źródło: International Monetary Fund (2009): Global Financial Stability Report, April 2009, s. 28.Global Financial Stability Report Wartość aktywów Oszacowane straty Straty (w %) Stany Zjednoczone: Kredyty i pożyczki13,511,078 Sekurytyzacja13,051,6413 Razem26,562,7110 Europa: Kredyty i pożyczki20,760,894 Sekurytyzacja3,050,3010 Razem23,811,195 Japonia: Kredyty i pozyczki6,570,132 Sekurytyzacja0,790,022 Razem7,360,152 Łączna wartość kredytów i pożyczek40,844,055

22 5. Konkluzja Innowacje finansowe same w sobie nie są odpowiedzialne za kryzys, stały się jednak kanałami transmisji kryzysu i zwiększyły jego ekspansję.

23 Jaka reakcja po szoku o Uprościć o Ograniczyć dźwignię o Wprowadzić bezpieczniki o Wprowadzić limit prędkości o Uczyć się zarządzania ryzykiem od najlepszych R.Bookstaber Demon of our own design

24 24 Czy wiemy dokąd zmierzamy? Więcej regulacji ????

25 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "PRZYCZYNy KRYZYSU NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Plan wystąpienia: 1.Przyczyny kryzysu na światowych rynkach finansowych 2.Innowacje finansowe 1.Innowacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google