Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.spinsa.pl Krzysztof Borowski Kierownik Projektów SCM SPIN S.A. Planowanie i zarządzanie koncernem hutniczym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.spinsa.pl Krzysztof Borowski Kierownik Projektów SCM SPIN S.A. Planowanie i zarządzanie koncernem hutniczym."— Zapis prezentacji:

1 www.spinsa.pl Krzysztof Borowski Kierownik Projektów SCM SPIN S.A. Planowanie i zarządzanie koncernem hutniczym

2 www.spinsa.pl SPIN SA Dostawca kompleksowych rozwiązań biznesowych i informatycznych umożliwiających klientom uzyskanie przewagi konkurencyjnejDostawca kompleksowych rozwiązań biznesowych i informatycznych umożliwiających klientom uzyskanie przewagi konkurencyjnej Ponad 550 pracowników Ponad 550 pracowników Siedziba główna: Katowice, szereg oddziałów w Polsce Siedziba główna: Katowice, szereg oddziałów w Polsce Portfolio - projektowanie i wdrażanie rozwiązań biznesowych i informatycznych, integracja systemów, outsourcing, usługi konsultingowe, wsparcie techniczne, szkolenia, dystrybucja oprogramowania i sprzętu Portfolio - projektowanie i wdrażanie rozwiązań biznesowych i informatycznych, integracja systemów, outsourcing, usługi konsultingowe, wsparcie techniczne, szkolenia, dystrybucja oprogramowania i sprzętu Partner firmy LOGIS (dostawcy rozwiązania i2 Technologies dla CEE) Partner firmy LOGIS (dostawcy rozwiązania i2 Technologies dla CEE) Powstał w 1989 roku

3 www.spinsa.pl LOGIS Powstał w 1992 Dostawca eksperckiego serwisu i technologii informatycznej zogniskowanej na podnoszeniu konkurencyjności klienta Dostawca eksperckiego serwisu i technologii informatycznej zogniskowanej na podnoszeniu konkurencyjności klienta ponad 60 klientów w 25 krajach (John Deere, Thyssen Krupp, BASF, Merrill Lynch, METRO, Nestlé, Hayes Lemmerz Autokola, RusAL, Aluminium Konin, Arcelor,...) ponad 60 klientów w 25 krajach (John Deere, Thyssen Krupp, BASF, Merrill Lynch, METRO, Nestlé, Hayes Lemmerz Autokola, RusAL, Aluminium Konin, Arcelor,...) Silny zespół ekspertów w zakresie Zaawansowanego Planowania i Rozplanowania na teren Centralnej i Wschodniej Europy (Źródło: IDG) Silny zespół ekspertów w zakresie Zaawansowanego Planowania i Rozplanowania na teren Centralnej i Wschodniej Europy (Źródło: IDG) partner i2 Technologies – wiodącego światowego dostawcy Systemów Zaawansowanego Planowania i Zarządzania Łańcuchem Dostaw (Źródło: Gartner Group) partner i2 Technologies – wiodącego światowego dostawcy Systemów Zaawansowanego Planowania i Zarządzania Łańcuchem Dostaw (Źródło: Gartner Group)

4 www.spinsa.pl Klienci i2 – Liderzy Zarządzania Łańcuchem Dostaw 6 z 6 największych światowych koncernów samochodowych 6 z 6 największych światowych koncernów samochodowych 7 z 10 głównych dostawców usług transportowych 7 z 10 głównych dostawców usług transportowych 4 z 5 głównych światowych koncernów przemysłowych 4 z 5 głównych światowych koncernów przemysłowych 8 z 10 głównych światowych koncernów hutniczych 8 z 10 głównych światowych koncernów hutniczych 4 z 6 głównych firm medycznych 4 z 6 głównych firm medycznych 10 z największych światowych marek z zakresu consumer goods 10 z największych światowych marek z zakresu consumer goods Wszystkich 14 wiodących producentów półprzewodników Wszystkich 14 wiodących producentów półprzewodników Wszystkie z 10 firm wybranych przez Forbes w zakresie lotnictwa i obrony Wszystkie z 10 firm wybranych przez Forbes w zakresie lotnictwa i obrony 14 z 15 głównych producentów elektrotechniki 14 z 15 głównych producentów elektrotechniki 11 z 12 głównych spółek przemysłowych 11 z 12 głównych spółek przemysłowych 3 z 4 producentów pod zamówienie 3 z 4 producentów pod zamówienie 10 z 15 głównych sieci handlu detalicznego (wg Forbes) 10 z 15 głównych sieci handlu detalicznego (wg Forbes)

5 www.spinsa.pl i2 w przemyśle hutniczym 15 lat doświadczenia 15 lat doświadczenia ٠ Rozumienie unikalności wymagań przemysłu hutniczego ٠ Organizacja wyrosła na bazie opracowań dla hutnictwa – w sumie nasi konsultanci spędzili w zakładach hutniczych ponad 200 lat. Szerokie referencje w przemyśle Szerokie referencje w przemyśle ٠ 8 z 10 największych producentów stali jest klientami i2 ٠ Klienci ze wszystkich segmentów branży (żeliwa, stale, stale specjalne, metale nieżelazne itp.) Dojrzałe rozwiązanie Dojrzałe rozwiązanie ٠ Elastyczne – bogate w funkcjonalności – adresowane do wymagań Waszego biznesu ٠ Zogniskowane na problemach biznesu, a nie na technologii Unikalny partner wspomagający przedsiębiorstwa hutnicze w maksymalizacji zysków z dokonanych inwestycji: Unikalny partner wspomagający przedsiębiorstwa hutnicze w maksymalizacji zysków z dokonanych inwestycji: ٠ Konsolidacja po fuzjach i przejęciach ٠ Redukcja kosztów i zwiększenie dochodowości ٠ Polepszenie obsługi klienta

6 www.spinsa.pl Kluczowe obszary procesowe w koncernie hutniczym wspierane rozwiązaniem i2 Zintegrowane planowanie produkcji oraz sprzedaży Realizacja zamówień Umożliwia dokładne i niezawodne spojrzenie na wymagania rynkowe poprzez identyfikację tendencji rynkowych oraz prognozowanie zmian oczekiwań klientów Zapewnia przygotowanie organizacji do realizacji prognozowanego zbytu poprzez wytworzenie zyskownych planów dostawczych, włącznie z podziałem produkcji pomiędzy poszczególnymi oddziałami produkcyjnymi Wytworzy rezerwacje dla kanałów zbytu Zapewnia szybkie, dokładne i niezawodne uzgadnianie zleceń Zapewnia realizację zleceń o wysokim stopniu niezawodności przy równoczesnym osiągnięciu maksymalnej efektywności

7 www.spinsa.pl Zintegrowane planowanie produkcji oraz sprzedaży Realizacja zamówień Prognozowanie popytu Optymalizacja składu produkcji /profitu Zamówienie Planowanie alokacji Planowanie produkcji oddziału hutniczego Alokacje materiału dla produkcji Harmonogramowanie Walcowni Harmonogramowanie wykańczalni Harmonogramowanie Stalowni Potwierdzenie zamówienia Planowanie produkcji koncernu hutniczego Tworzenie planu Głównego Specyfikacja zamówienia Ocena zamówienia Kluczowe obszary procesowe w koncernie hutniczym wspierane rozwiązaniem i2

8 www.spinsa.pl Zintegrowane planowanie produkcji oraz sprzedaży Realizacja zamówień Prognozowanie popytu Optymalizacja składu produkcji /profitu Planowanie produkcji oddziału hutniczego Specyfikacja zamówienia Ocena zamówienia Zamówienie Harmonogramowanie Walcowni Harmonogramowanie Stalowni Harmonogramowanie wykańczalni Alokacje materiału dla produkcji Planowanie alokacji Planowanie produkcji koncernu hutniczego Tworzenie planu Głównego Potwierdzenie zamówienia Kluczowe obszary procesowe w koncernie hutniczym wspierane rozwiązaniem i2

9 www.spinsa.pl Prognozowanie wspomagane rozwiązaniem Historia Prognoza statystyczna Znajomość rynku Cykl planowania Wytwarzanie prognozy konsensualnej Zbyt Marketing Finanse Produkcja Zamknięty stały cykl prognozowania

10 www.spinsa.pl Dlaczego prognozowanie? wJakościowa prognoza jest jednym z podstawowych założeń powodzenia zakładów hutniczych. wJakość prognozy ma wpływ na: - poziom obsługi klienta (skrócenie terminów dostaw) - poziom zapasów gotowych wyrobów, półproduktów i materiału - optymalizację planowania kampanii - planowanie kupna strategicznych surowców

11 www.spinsa.pl ٠ Umożliwia stworzenie dokładnego i niezawodnego spojrzenia na wymagania rynkowe poprzez identyfikację tendencji rynkowych i przewidywanie zmian w oczekiwaniach klientów ٠ Końcowa prognoza popytu jest definiowana w trzech płaszczyznach: produkty, kanały sprzedaży oraz czas ٠ Wspomaga współpracę wszystkich zainteresowanych stron, tak z zewnątrz spółki, jak również wewnątrz spółki podczas przygotowań prognozy, jak najbardziej wiarygodnej prognozy popytu ٠ Wytwarza środowisko, które umożliwia szybkie odzwierciedlanie się sygnału o popycie, tym samym zapewnia bardziej dokładne spojrzenie na wymagania rynkowe Prognozowanie popytu

12 www.spinsa.pl Zintegrowane planowanie produkcji oraz sprzedaży Realizacja zamówień Prognozowanie popytu Optymalizacja składu produkcji /profitu Planowanie produkcji oddziału hutniczego Specyfikacja zamówienia Ocena zamówienia Zamówienie Harmonogramowanie Walcowni Harmonogramowanie Stalowni Harmonogramowanie wykanczalni Alokacje materiału dla produkcji Planowanie alokacji Planowanie produkcji koncernu hutniczego Tworzenie planu Glównego Potwierdzenie zamówienia Kluczowe obszary procesowe w koncernie hutniczym wspierane rozwiązaniem i2

13 www.spinsa.pl ٠ Generuje plan produkcji na poziomie koncernu poprzez równoczesną ocenę wymagań sprzedaży i produkcji oraz określa asortyment produkcyjny o maksymalnym zysku ٠ Końcowy plan zaspokojenia prognozowanego popytu jest optymalizowany według definiowanych celów organizacyjnych przy ocenie dysponowanych ilości materiałowych oraz mocy produkcyjnej ٠ Określi konkretne miejsce, na którym alokuje się moc produkcyjna dla realizacji produktu w zależności od dyspozycyjnej mocy produkcyjnej oraz nakładów - kosztów produkcyjnych i dystrybucyjnych ٠ Wspomaganie odpowiednich strategii dla poszczególnych segmentów rynkowych: MTS, FTO, VMI ٠ Planowanie strategiczne i taktyczne poziomu magazynów oraz planowanie operatywnego dopełniania poziomu magazynów ٠ Planuje wymagania dotyczące dystrybucji i optymalizuje je w zależności od związanych z nią nakładów - kosztów ٠ Jest podstawą dla planowania alokacji, uzgadniania zamówień i zakupu surowców Planowanie produkcji koncernu hutniczego

14 www.spinsa.pl plan produkcji produkcja, zapasy, dostawy plan alokacji plan finansowy popyt prognozy zamówienia źródła moce produkcyjne zapasy Podstawowa funkcja

15 www.spinsa.pl Problemy z mocą produkcyjną Plan na dzień dzisiejszy Problemy typu materiał Cele organizacji Potwierdzona prognoza Oddziały Problemy alokacji Wynikiem jest wykonalny plan dla całego łańcucha dostawczego Gdzie produkować? Co produkować? Ile produkować? Kiedy produkować ?

16 www.spinsa.pl Umożliwia koncernowi hutniczemu alokować wykonalne dyspozycje produktów (magazynowane zapasy oraz planowana produkcja) na poszczególne kanały zbytu w zależności od definiowanych zasad i reguł alokacji Umożliwia koncernowi hutniczemu alokować wykonalne dyspozycje produktów (magazynowane zapasy oraz planowana produkcja) na poszczególne kanały zbytu w zależności od definiowanych zasad i reguł alokacji Alokacje są definiowane w trzech płaszczyznach: Alokacje są definiowane w trzech płaszczyznach: ٠ hierarchia produktów ٠ hierarchia sprzedawców ٠ czas Planowanie alokacji

17 www.spinsa.pl Wsparcie procesów decyzyjnych dotyczących składu asortymentowego w miejscach krytycznych Planowanie zorientowane na wytworzenie najbardziej zyskownej kombinacji wyrobów: Planowanie zorientowane na wytworzenie najbardziej zyskownej kombinacji wyrobów: ٠ Faworyzowanie wyrobów o najwyższej marży na jednostkę czasu wykorzystania krytycznego źródła ٠ Faworyzowanie wyrobów, które nie są ograniczane krytycznymi źródłami (nie wykorzystują krytycznego źródła) ٠ Korzystanie ze strategii marketingowych w celu podwyższenia zyskowności planu Wpływ umów o charakterze długoterminowym Wpływ umów o charakterze długoterminowym Wpływ nie pokrycia nowych zamówień Wpływ nie pokrycia nowych zamówień Które wyroby wspomagać na rynku? Które wyroby wspomagać na rynku?

18 www.spinsa.pl Zintegrowane planowanie produkcji oraz sprzedaży Realizacja zamówień Prognozowanie popytu Optimalizacja składu produkcji /profitu Planowanie produkcji oddziału hutniczego Specyfikacja zamówienia Ocena zamówienia Zamówienie Harmonogramowanie Walcowni Harmonogramowanie Stalowni Harmonogramowanie wykanczalni Alokacje materiału dla produkcji Planowanie alokacji Planowanie produkcji koncernu hutniczego Tworzenie planu Glównego Potwierdzenie zamówienia Kluczowe obszary procesowe w koncernie hutniczym wspierane rozwiązaniem i2

19 www.spinsa.pl ٠ Generuje plan produkcji oddziału hutniczego dla danego zestawu zleceń ٠ Plan produkcji jest optymalizowany z punktu widzenia: wysokiej niezawodności terminów dostaw wysokiej niezawodności terminów dostaw minimalizacji zapasów minimalizacji zapasów maksymalizacji wydajności maksymalizacji wydajności ٠ Udziela nam wczesnej informacji o problemach, które mogą mieć wpływ na realizację zleceń i wspomaga szybkie rozwiązanie problemowej sytuacji ٠ Plan bierze pod uwagę wszystkie ograniczenia wprowadzone do modelu (moce produkcyjne, zapasy, dostępność surowca, ograniczenia technologiczne… Planowanie produkcji oddziału hutniczego

20 www.spinsa.pl ٠ Ciągłe i szybkie planowanie umożliwia błyskawiczne i właściwe reagowanie na zamówienie ٠ Rozwiązanie umożliwia realizację zamówienia na dwa sposoby Przyjmowanie zamówienia Ocena zamówienia - sposób pokrycia Zużycie rezerwacji (ATP) Na podstawie sporządzonych alokacji (rezerwacji) produkcji dla konkretnego klienta lub kanału sprzedaży Symulacja zaplanowania zamówienia (DDQ) Na podstawie wpisania zamówienia do systemu i przeplanowania

21 www.spinsa.pl Postępowanie: 7700002/W_IPE 450 Klient: Pierwotny/Włochy Wyrób: kształtownik IPE 450 Wymiary : długość 8000 mm Standard: ISO XXXX Op1: wytop - gatunek 235JRG2 Op2: Konwertor KT Op3: Argonowanie AR Op4: Odlewanie ciągłe MCOS-I (280x400) Op5: Walcowanie P15 (IPE 450) Specyfikacja zamówienia oraz definicja zlecenia produkcyjnego w rozwiązaniu DB uzgodnionych specyfikacji klienta DB standardów DB kontekstowo wiązanych wartości włączonych DB ograniczeń technicznych Specyfikacja wew.: 7700002-01 Klient: Pierwotny/Włochy Wyrób: kształtownik IPE 450 Wymiary : długość 8000 mm Standard: ISO XXXX Gatunek: S235JRG2 Standard: EN 10027-2 C = [0.14, 0.22] Mn = [0.4, 0.65] Jakość powierzchni: SA2 tolerancja szerokości = [-0.2, +0.2] tolerancja długości= [-0.2, +0.6] maks. masa wiązki = 5 ton Zamówienie klienta: 7700002 Klient: Pierwotny/Włochy Zastosowanie: Budownictwo Ochrona powierzchniowa Wyrób: kształtownik ze stali IPE 450 Wymiary: długość 8000 mm Standard: DIN XXXX Materiał: RST37-2 Specyfikacja agregatów Reguły procesowe Parametry procesowe

22 www.spinsa.pl Zintegrowane planowanie produkcji oraz sprzedaży Realizacja zamówień Prognozowanie popytu Optymalizacja składu produkcji /profitu Planowanie produkcji oddziału hutniczego Specyfikacja zamówienia Ocena zamówienia Zamówienie Harmonogramowanie Walcowni Harmonogramowanie Stalowni Harmonogramowanie wykanczalni Alokacje materiału dla produkcji Planowanie alokacji Planowanie produkcji koncernu hutniczego Tworzenie planu Głównego Potwierdzenie zamówienia Kluczowe obszary procesowe w koncernie hutniczym wspierane rozwiązaniem i2

23 www.spinsa.pl czas odlewanie wytrawianie walcowanie na zimno wykań. powierz. proces. techn Cykle są tworzone dynamicznie według reguł łączenia i szeregowania Cykle są modyfikowane: minimalizacja produkcji w toku, czasu przygotowawczego i opóźnienia zamówień Optymalizacja kampanii na wszystkie zamówienia i wszystkie zasoby walcowanie na ciepło

24 www.spinsa.pl Generuje harmonogram produkcji na konkretnym agregacie hutniczym albo oddziale hutniczym dla zestawu zleceń produkcyjnych, które wychodzą z planu produkcji oddziału hutniczego Generuje harmonogram produkcji na konkretnym agregacie hutniczym albo oddziale hutniczym dla zestawu zleceń produkcyjnych, które wychodzą z planu produkcji oddziału hutniczego Harmonogram określa optymalną kolejność oraz czasy opracowania zleceń produkcyjnych z punktu widzenia: Harmonogram określa optymalną kolejność oraz czasy opracowania zleceń produkcyjnych z punktu widzenia: ٠ maksymalizacji produktywności ٠ minimalizacji kosztów produkcyjnych Wspomaga procesy decyzyjne w przypadku pojawienia się problemowej sytuacji oraz umożliwia wytworzenie nowego harmonogramu w krótkim czasie Wspomaga procesy decyzyjne w przypadku pojawienia się problemowej sytuacji oraz umożliwia wytworzenie nowego harmonogramu w krótkim czasie Harmonogramowanie produkcji

25 www.spinsa.pl Zakład Z... Planowanie i harmonogramowanie Zakład X Zakład Y... Plan koncernu hutniczego Plany poszczególnych zakładów Harmonogram produkcji dla agregatu hutniczego Klienci

26 www.spinsa.pl Zintegrowane planowanie produkcji oraz sprzedaży Realizacja zamówień Prognozowanie popytu Optymalizacja składu produkcji /profitu Planowanie produkcji oddziału hutniczego Specyfikacja zamówienia Ocena zamówienia Zamówienie Harmonogramowanie Walcowni Harmonogramowanie Stalowni Harmonogramowanie wykańczalni Alokacje materiału dla produkcji Planowanie alokacji Planowanie produkcji koncernu hutniczego Tworzenie planu Głównego Potwierdzenie zamówienia Kluczowe obszary procesowe w koncernie hutniczym wspierane rozwiązaniem i2

27 www.spinsa.pl Klienci i2 w hutnictwie Integrated Steel Producers Non-Integrated Steel Producers Aluminum Producers Pipe Mfg & other Fabricators Arcelor* Arcelor* JFE*/** JFE*/** POSCO*/** POSCO*/** Nippon* Nippon* Thyssen Krupp* Thyssen Krupp* Mittal Steel (Inland)* Mittal Steel (Inland)* Corus Corus USS/National* USS/National* ISG (Bethlehem-LTV, ACME)* ISG (Bethlehem-LTV, ACME)* Weirton Weirton CSN CSN Swedish Steel, AB** BHP Iscor Rautarrukki Kobe AHMSA Lucchini AvestaPolarit Salzgitter BaoSteel Alcan, Inc.* Logan Aluminum Kaiser Aluminum Pechiney-Rhenalu Hydro Aluminum RusAl* Timken Nucor Carpenter Walsin Lihwa Timken-Latrobe Vaccumschmelze Worthington Galvak APM Lusosider Universal ThyssenKrupp- Edelstahl Witten- Krefeld (EWK) J&L Specialty** ThyssenKrupp- Mexinox Republic Technol. Gerdau MRM Integris Metals MacSteel Wheeling-Pitt Sharon Tube V&M Brazil V&M Star Copperweld Timken Tubing MacSteel Timken Bearings Southwire RMI Titanium Hitchnier Mfg Phifer Wire Roberts Industries CSS Industries AngloGold Hanna *Top Metals Producers WW ** Ken Sharma Award Winner

28 www.spinsa.pl Efekty potwierdzone przez klientów: redukcja zapasów Timken Steel 25% redukcja wartości produkcji w toku w ciągu 12 miesięcy Worthington Steel 50% redukcja wartości produkcji w toku Timken Bearings 40% redukcja produkcji w toku i zapasów Logan Aluminum 5% przyspieszenie obrotem materiałowym w procesie produkcyjnym US Steel 35% redukcja wartości produkcji w toku i zapasów BHP 50% redukcja zapasów i przyspieszenie obrotu materiałowego z 18 do 25 razy rocznie ISCOR 3% redukcja zapasów IMSA Redukcja wartości produkcji w toku o 30% Copperweld 25% redukcja zapasów Kaiser Aluminum Redukcja wartości produkcji w toku o 36%

29 www.spinsa.pl Efekty potwierdzone przez klientów:poprawa obsługi klientów IMSA Zwiększenie terminowości dostaw o >10% Timken Steel 25% wzrost terminowych dostaw w ciągu 18 miesięcy Logan Aluminum Zwiększenie terminowości dostaw do poziomu powyżej 95% Copperweld Zwiększenie terminowości dostaw z 80% do 97% ISCOR 8% podwyższenie ilości dostaw zgodnych z terminem Bethlehem Steel Zwiększenie terminowości wykonań z 85% do 95% US Steel 25% zwiększenie możliwości dostaw Timken Bearings Zwiększenie dostaw zgodnych z terminem o ponad 20% BHP Zwiększenie udziału w rynku o 4%poprzez składy konsygnacyjne i zwiększenie satysfakcji klientów Kaiser Aluminum Zwiększenie terminowych dosta do ponad 96%

30 www.spinsa.pl Efekty potwierdzone przez klientów: redukcja czasu cyklu produkcyjnego IMSA Redukcja cyklu planowania z 4 do 1 dnia i harmonogramowania z 5 do 2 dni Timken Bearings 35% redukcja czasu cyklu produkcyjnego Worthington Steel 33% redukcja czasu realizacji zamówienia Volvo Cykl planowania skrócony z 2 dni do 4 godzin Timken Steel 50% skrócenie czasu realizacji produktów walcowanych Avex Skrócenie czasu reakcji na zmiany zamówień z 5 dni do 1 dnia Bethlehem Steel 15% skrócenie czasu realizacji zamówień US Steel 50% skrócenie cyklu Kaiser Aluminum Redukcja czasu cyklu produkcyjnego do 20 dni

31 www.spinsa.pl Dziękujemy Krzysztof Borowski Kierownik Projektów SCM SPIN S.A. Kontakt: kborowski@spinet.com.pl Komórka: 0504 144 844 http://www.spinsa.pl


Pobierz ppt "Www.spinsa.pl Krzysztof Borowski Kierownik Projektów SCM SPIN S.A. Planowanie i zarządzanie koncernem hutniczym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google