Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Bierwiaczonek Tomasz Nawrocki Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski w Katowicach Społeczne preferencje w użytkowaniu przestrzeni. Parki i malle.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Bierwiaczonek Tomasz Nawrocki Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski w Katowicach Społeczne preferencje w użytkowaniu przestrzeni. Parki i malle."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Bierwiaczonek Tomasz Nawrocki Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski w Katowicach Społeczne preferencje w użytkowaniu przestrzeni. Parki i malle jako przestrzenie konsumpcji w miastach górnośląskich Konferencja Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy Katowice 18-19.11.2010

2 Podstawowe informacje o badaniach Przestrzeń publiczna miast śląskich. Przypadek Katowic i Gliwic – lata 2009-2010 (Krzysztof Bierwiaczonek, Barbara Lewicka, Tomasz Nawrocki, badania o charakterze jakościowym i ilościowym – n-500, badania finansowane z grantu MNiSW: N N116 230736) Społeczna percepcja przestrzeni publicznej Tychów – 2009 rok (Krzysztof Bierwiaczonek, Barbara Lewicka, Karolina Wojtasik, badania ilościowe, n-978. Badania zrealizowane na zlecenie Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach)

3 Przestrzeń publiczna użyteczna metafora, trudna do konceptualizacji

4 Przestrzeń publiczna inspiracje: Sharon Zukin – koncepcja ram przestrzeni publicznej Anna Giza-Poleszczuk, Mirosława Marody – przestrzeń publiczna jako element sfery publicznej Lyn Lofland – odróżnienie public space od public realm

5 Koncepcja przestrzeni publicznej Sharon Zukin Przestrzeń publiczna jest ściśle związana z miejską kulturą traktowaną jako podstawa gospodarki miasta Kto zajmuje przestrzeń publiczną zależy zwykle od uzgodnienia trzech kwestii: 1.fizycznego bezpieczeństwa; 2.kulturowej tożsamości; 3.oraz istniejącej społeczności oraz zbiorowości terytorialnej.

6 Oprawa przestrzeni publicznej Sharon Zukin Przestrzeń publiczna Lokalny-globalny wizerunek miasta Publiczne-prywatne instytucje Homogeniczność- zróżnicowanie Tożsamość kulturowa Bezpieczeństwo Zbiorowość terytorialna Społeczność Interakcje społeczneWyobrażenia przestrzeni

7 Anna Giza-Poleszczuk, Mirosława Marody Przestrzeń publiczna: może pozwalać na upublicznianie i uwspólnianie uczuć, wiedzy oraz intencji działania jeżeli jest: dostępna, zorganizowana i pozwala na czynienie czegoś wiadomym innym uczestnikom

8 Public space vs public realm Public realm = urban public space public space Przestrzeń publiczna (public realm) - jest złożona z tych przestrzeni miejskich w których współobecne jednostki – użytkownicy przestrzeni - traktowane są jako nieznane lub znane jedynie kategorialnie (znane jako przedstawiciele jakiś kategorii społecznych). Przestrzeń publiczna jest formą przestrzeni społecznej odróżniającej się od przestrzeni prywatnej i jej pełnowymiarowe istnienie jest tym co wyróżnia miasto od innych form osadniczych (Lofland, The public realm. Exploring the citys quintessential social territory, London 2007, s. 9).

9 Remember, if there are no people in the spaces, there can be no realms (Lyn Lofland, The public realm. Exploring the citys quintessential social territory, London 2007, s. 150)

10 Deklarowana częstotliwość przebywania w wybranych przestrzeniach publicznych w Gliwicach, Katowicach i Tychach w % (pominięto braki odpowiedzi) MiastoMiejsce Deklarowana częstotliwość przebywania w podanych miejscach Co najmniej raz w tygodniu Co najmniej raz w miesiącu Kilka razy w roku Raz w roku lub rzadziej W ogóle nie bywam Gliwice (n-250) Rynek45,628,416,88,00,4 Ul. Zwycięstwa56,425,212,44,80,4 C.H.Forum18,842,819,25,213,2 Park Chopina8,025,625,223,616,8 Katowice (n-250) Rynek44,430,418,06,80,4 Ul 3 Maja47,627,617,66,80,4 C. H. SCC16,432,422,811,216,4 Park Kościuszki5,214,430,026,823,6 Tychy (n-984) Rynek w Starych Tychach 31,026,927,913,4------ Ul. Grota Roweckiego62,023,28,14,6------- C.H. City Point28,932,814,714,8------- Park Miejski21,122,930,122,4-------

11 Deklarowany cel przebywania w wybranych miejscach (w%) Centra handloweparki Forum (n- 186) SCC (n-204)Chopina (Gliwice) (n- 182) Kościuszki (Katowice) (n-169) Miejski (Tychy) (n- 782) spacery2,23,470,35865,0 zakupy96,293,6000,6 Przebywanie w kawiarniach/resta uracjach 1,18,801,20,1 Wyjście do kina 20,415,2000 Spotkanie ze znajomymi 2,28,38,28,38,4 Aktywność sportowo- rekreacyjna 00,513,240,224,2 Przechodzę tamtędy 0,52,57,73,06,4 Udział w imprezach na wolnym powietrzu -------- 2,77,720,8 inne 4,39,815,91,83,5

12 Deklaracje respondentów pokazują jedynie część prawdy o celu przebywania w przestrzeni

13 Miejsce, w które udałby się Pan/ udałaby się Pani na weekendowy spacer ze znajomymi (w%) Gliwice (n-250)Katowice (n-250) Rynek13,60,0 Główne ulice miasta 2,82,4 Centrum handlowe2,82,4 Park56,885,2 Gdzie indziej16,47,2 W ogóle nie poszedłbym/poszła bym na spacer 7,22,4 Brak odpowiedzi0,4

14 Parki i ich mallowe imitacje W przestrzeni miejskiej elementy naturalne – drzewa, woda, zieleń – jest wysoko wartościowania przez użytkowników miejsc publicznych (Carr i in) Stąd też zieleń i fontanny także w centrach handlowych

15 Park jako przestrzeń egalitarna Żeby w pełni korzystać z przestrzeni parku nie trzeba posiadać środków finansowych Centra handlowe preferują konsumentów, a nie spacerowiczów Dochód na osobę w rodzinie a ulubione miejsce spędzania czasu wolnego w Tychach

16 Dobra przestrzeń publiczna powinna być Estetyczna Bezpieczna Charakterystyczna (znacząca) Przyciągająca (zachęcająca do interakcji) O egzemplifikację takich miejsc zapytano mieszkańców Katowic i Gliwic

17 4 x naj... W Gliwicach i Katowicach NajładniejszeNajbezpieczniejsze GliwiceKatowiceGliwiceKatowice Rynek –37,6%Rondo i otoczenie - 13,6% Rynek – 36,8%Rynek – 18,4% Park Chopina – 17,6% Nie ma takich miejsc – 10,4% Ul.Zwycięstwa – 11,6% Nie ma takich miejsc – 10,4% Stare Miasto – 7,6% Ul. Mariacka – 6,8% C.H.Forum – 6,4% Ul.Stawowa – 6,4% Centrum – 6,4%

18 4 x naj... W Gliwicach i Katowicach Najbardziej charakterystyczneNajbardziej przyciągające GliwiceKatowiceGliwiceKatowice Rynek –52,2%Spodek – 48%Rynek – 47,6%C.H. Silesia City Center – 28,4% Ul. Zwycięstwa – 14% Rynek – 7,2%C.H.Forum – 15,2% Ul. 3 Maja – 14,4% Radiostacja – 11,6% Dworzec kolejowy – 6,8% Ul. Zwycięstwa– 6,8% Spodek – 11,6%

19 Gliwickie naj... przestrzenie publiczne Fot. Łukasz Malina; www.mmsilesia.pl

20 Katowickie naj... przestrzenie publiczne

21 Czy centra handlowe przejmują funkcje przestrzeni publicznych śląskich miast?

22 Gliwice CH Forum

23 Katowice Silesia City Center

24 Pytamy mieszkańców wprost … SCC/Forum przejęło funkcje centrum miasta KatowiceGliwice Zdecydowanie się zgadzam15,2%8,8 % Raczej się zgadzam34,4%15,2% Raczej się nie zgadzam20,0%21,6% Zdecydowanie się nie zgadzam14,0%35,6% Nie mam zdania16,4%18,8%

25 Lubię przebywać w centrum miasta/w mallu…. Lubię przebywać w centrum miasta Lubię przebywać w centrum handlowym KatowiceGliwiceKatowice/SCCGliwice/Forum Zdecydowanie się zgadzam 16,8 %37,2 %13,6 %14,4 % Raczej się zgadzam 30,4 %38,4 %26,0 %27, 2% Raczej się nie zgadzam 34,0 %14,0 %21,2 %23,2 % Zdecydowanie się nie zgadzam 14,4 %8,0 %26,4 %22,4 % Nie mam zdania 4,4%2, 4 %12,8 %

26 Centrum miasta/mall oferuje wiele interesujących sposobów spędzania wolnego czasu Centrum miasta oferuje wiele interesujących sposobów spędzania wolnego czasu Mall oferuje wiele interesujących sposobów spędzania wolnego czasu KatowiceGliwiceKatowice/SCCGliwice/Forum Zdecydowanie się zgadzam 6,4 %14,0 %10,0 % Raczej się zgadzam 24,4 %39,2 %32,5%25,6 % Raczej się nie zgadzam 38,0 %25,2 %26,5 %20,4 % Zdecydowanie się nie zgadzam 23,2 %11,6 %17,7 %23,2 % Nie mam zdania 7,6 %10,0 %12,9 %20,8 % Brak odpowiedzi 0,4%0,0%0,4 %0,0 %

27 Odsetek osób (spośród bywających w CH) zgadzających się i zdecydowanie zgadzających się ze stwierdzeniem: KatowiceGliwice Dużo osób przychodzi do CH spędzać tam czas wolny88,1%86,5% Dużo osób przychodzi do CH pokazać swój styl bycia66,6%54,6% Galerie handlowe to najlepsze miejsce do spędzania czasu w mieście 40,6%13,4% Galerie handlowe to najlepsze miejsce do spotkań ze znajomymi w moim mieście 14,1%13,0% Galerie handlowe są najatrakcyjniejszym miejscem w mieście 26,0 %19,4 % Galerie handlowe to najlepsze miejsce do robienia zakupów w moim mieście. 63,9 %62,0 %

28 Czy w mieście powinno powstać więcej centrów handlowych? KatowiceGliwice Zdecydowanie się zgadzam7,6 %6,0 % Raczej się zgadzam4,0 %10,4 % Raczej się nie zgadzam26,4 %19,6 % Zdecydowanie się nie zgadzam56,4 %50,4 % Nie mam zdania5,6 %13,8 %

29 Miejski salon Świat lansu, świat współczesnych flaneurów Nie tylko dla młodych ludzi

30 Wnioski badania pozwoliły na sformułowanie kilku wniosków dotyczących sposobu postrzegania przestrzeni publicznych miast śląskich, które przedstawiliśmy prezentując poszczególne partie wyników. Pozwalają też na sformułowanie kilku wniosków ogólniejszych

31 próba uogólnienia: 1/ w przestrzeni miast śląskich dostrzec można typowe zjawiska, które zachodzą w przestrzeniach publicznych miast świata zachodniego (np. prywatyzacja, militaryzacja, hipermarketyzacja, rewitalizacja) 2/ skutki ich zależą od: strategii przyjętej przez władze lokalne (Rybnik – Gliwice – Tychy - Katowice) oraz mechanizmów długiego trwania przestrzeni publicznych (problemy Katowic)

32 3/centra handlowe (szczególnie te wyższych generacji) stają się ważną przestrzenią publiczną w sensie społecznym (public realm). Spełniają wiele (choć nie wszystkie) cechy przestrzeni publicznej: są bezpieczne, przyciągające, pozwalają na czynienie czegoś wiadomym innym uczestnikom i oferują wiele sposobów spędzania czasu wolnego

33 4/ przejmowanie funkcji centrum miasta przez centra handlowe wyższych generacji (tzw. malle) zależy od funkcjonowania przestrzeni publicznych w centrum miasta (Katowice vs. Gliwice) 5/parki to bardzo istotne przestrzenie publiczne komplementarne wobec centrów miast i centrów handlowych. Trzeba jednak wzmocnić ich funkcje związana z aktywnym zaangażowaniem.

34 6/ procesy prywatyzacji przestrzeni publicznych prowadzą do ich eksluzywności (wykluczania pewnych kategorii społecznych) - i utraty ich publicznego znaczenia

35 Dziękujemy za uwagę! krzysztof.bierwiaczonek@us.edu.pl tomasz.nawrocki@us.edu.pl Katowice – akcja odpędzania deszczu (maj 2010)


Pobierz ppt "Krzysztof Bierwiaczonek Tomasz Nawrocki Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski w Katowicach Społeczne preferencje w użytkowaniu przestrzeni. Parki i malle."

Podobne prezentacje


Reklamy Google