Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Music: Arabesque - Richard Clayderman Presented By: Henry La.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Music: Arabesque - Richard Clayderman Presented By: Henry La."— Zapis prezentacji:

1

2 Music: Arabesque - Richard Clayderman Presented By: Henry La

3 Inna strona Iranu, której nie znamy Music: Arabesque - Richard Clayderman Presented By: Henry

4 The Airport Port lotniczy

5 The Road to the city Droga do miasta

6 The City Miasto

7 Azadi Square marks the entrance to the city Plac Azadi sygnalizuje wjazd do miasta

8 Azadi tower was built to mark the anniversary of the 2500 years of the Persian Empire Wieża Azadi została zbudowana dla upamiętnienia 2500 rocznicy Cesarstwa Perskiego

9 A major road Droga główna

10 The hilly part Część górzysta

11 Down town Tehran Śródmieście Teheranu

12 Old parts of the city Stare dzielnice miasta

13

14 The old city gate Brama staromiejska

15 Residential Condos Rezydencyjne własnościowe apartamentowce

16 A gloomy day Pochmurny dzień

17 The outskirts, weekend retreat for some people Peryferia miasta – weekendowe ustronie dla niektórych ludzi

18 Milad Tower is the world's fourth highest telecommunication tower Wieża Milad jest czwartą co do wysokości wieżą telekomunikacyjną świata

19 Milad Tower Wieża Milad

20 Tehran Tower Wieża Teheran

21 Statue of Biruni (Persian astronmer) in The Park of Statues Posąg Biruni (perskiego astronoma) w Parku Pomników

22 The Park of Dialogue Park Dialogu

23

24 Mother Mary in The Park of Dialogue Posąg Matki Boskiej w Parku Dialogu

25 Simon Bolivar in The Park of Dialogue Simon Bolivar w Parku Dialogu

26 A park in the north of the city Park w północnej części miasta

27 The Grand Bazaar of Tehran is the world largest bazaar Wielki Bazar jest największym bazarem świata

28 This is the largest mosque in Tehran It has eight distinctive minarets featuring original Persian mosque To największy meczet w Teheranie Posiada osiem wyróżniających się minaretów charakterystycznych dla oryginalnych meczetów perskich

29 The mosque was built in 1663 Ten meczet zbudowano w 1663 r.

30 More Mosques Więcej meczetów

31 Churches Kościoły

32 This synagogue has a Torah that is 800 years old Ta synagoga posiada Torę, która ma 800 lat

33 Zoroastrian (The original Persian faith) fire temple Świątynia Ognia Zoroastry (Zaratusztry – oryginalnie perskiej religii)

34 The underground Metro

35 The old Iranian Parliament Stary budynek parlamentu irańskiego

36 The new Iranian Parliament Wnętrze nowego budynku irańskiego parlamentu

37 Tehran conference hall Teherańska hala konferencyjna

38 The National Library Biblioteka Narodowa

39 The National (Archaeological) Museum of Iran Narodowe Muzeum Archeologiczne Iranu

40 Collections in the Museum Eksponaty w muzeum

41 The Museum of Contemporary Art holds the largest collection of western art outside Europe and US, worth $3.0 billion Muzeum Sztuki Współczesnej posiada największą, poza Europą i Stanami Zjednoczonymi, kolekcję sztuki zachodniej, wartość 3 miliardy USD

42 The jewellery Museum The world's most precious jewellery collection, holding the biggest pink diamond in the world. It is a must see! Muzeum Biżuterii Najcenniejsza w świecie kolekcja biżuterii, posiada największy w świecie różowy diament. To koniecznie trzeba zobaczyć.

43 The National Museum of Art. Narodowe Muzeum Sztuki

44 The Glass and Ceramic Museum Muzeum Szkła i Ceramiki

45 Qajar paintings (1792-1925) Malarstwo Qajar (1792-1925)

46 Golestan Palace was built in the 16th century and renovated in the 18th century Pałac Golestan zbudowano w XVI w. i restaurowano w XVIII w.

47 The main palace hall Główna Komnata pałacu

48 The throne room Sala Tronowa

49 The Hall of Mirrors Sala Luster

50 The Palace Museum Pałacowe muzeum

51 Avicenna Cultural Centre, named after a Persian physician and philosopher Centrum Kulturalne im. Awicenny, nazwane tak dla uczczenia perskiego lekarza i filozofa

52 Mowlana Cultural Centre, named after a Persian poet and philosopher Centrum Kulturalne im. Mowlana, nazwane tak dla uczczenia perskiego poety i filozofa

53 Tehran Symphony Orchestra Teherańska Orkiestra Symfoniczna

54 Cinema complex Multikino

55 Mall and shopping centres Centra handlowo-zakupowe

56 A traditional restaurant Tradycyjna restauracja

57 A restaurant with pre Islamic architecture Restauracja z architekturą przedislamską

58 The world's largest revolving restaurant Największa w świecie restauracja obrotowa

59 Azadi sports complex with capacity of 100,000 Kompleks sportowy Azadi o pojemności 100 000 osób

60 Mount Damavand (Skiers call it " the Bride") Góra Damavand (narciarze nazywają ją Most)

61 The cable car which starts from Tehran and ends in Tochal Ski Resort at 3900m. It is one of the longest and most scenic. Kolejka linowa – startuje w Teheranie i kończy bieg w Centrum Narciarskim Tochal, 3900 m n.p.m. Należy do najdłuższych i najbardziej widokowych.

62 You can ski until the first day of summer Można szusować aż do pierwszych dni lata

63 Rules seems to be more relaxed in the ski resorts Zachowania w ośrodkach sportów narciarskich wydają się być bardziej swobodne

64 A popular dam outside the city Popularne jezioro poza miastem

65 The memorial shelter of Kolak Chal at 3300m. Every break of the shelter wall represents a school in Iran Schronisko-pomnik Kolak Chal, 3300 m n.p.m. Każda przerwa w murze zamku symbolizuje szkołę w Iranie

66 The disobliging youth Niezależna młodzież

67 Nobel Peace Prize Winner Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Iran's car rally champion Irańska zwyciężczyni rajdu samochodowego Woman making the headlines! Kobiety na nagłówkach

68 Bus driver Kierowca autobusu Fire Fighters Straż pożarna Women doing a mans job! Kobiety sprawdzają się w męskich zawodach

69 Women's rights = Human right Prawa kobiet = Prawa człowieka Campaigners Uczestniczki kampanii

70 The 2009 presidential campaign Prezydencka kampania wyborcza 2009

71 High school kids Uczniowie szkół średnich

72 Women in different sports Kobiety uprawiają różne dziedziny sportu

73 Popular movie stars Gwiazdy filmu

74 A fashion show (underground), by invitation only Pokaz mody (metro), tylko za zaproszeniem

75 This is how the young party at night. Don't ask why the faces are blacked out! Oto jak wygląda młodzież podczas party w nocy. Nie pytaj, czemu twarze są zaczernione

76 IRAN My Soul, My Heart, My Roots The paper says: It was always for us, it always be for us. IRAN Moja dusza, moje serce, moje korzenie. Gazeta twierdzi: To zawsze było nasze, To zawsze będzie nasze

77


Pobierz ppt "Music: Arabesque - Richard Clayderman Presented By: Henry La."

Podobne prezentacje


Reklamy Google