Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska Konferencja "Niepełnosprawni czyli sprawni inaczej - Partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego " Raport dotyczący warunków pracy i przestrzegania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska Konferencja "Niepełnosprawni czyli sprawni inaczej - Partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego " Raport dotyczący warunków pracy i przestrzegania."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolska Konferencja "Niepełnosprawni czyli sprawni inaczej - Partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego " Raport dotyczący warunków pracy i przestrzegania prawa pracy w zakresie pracy chronionej za ostatnie trzy lata Nadinspektor Ryszard Furtak Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

2 Zakłady pracy posiadające status Zakładu Pracy Chronionej

3 Kontrole Zakładów Pracy Chronionej 13 17 kontrole ogółem ZPCh tworzące stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych i ubiegających się o refundację kosztów poniesionych z tego tytułu opinie pozytywne (art..28 ust.1 p.2 ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej) opinie negatywne

4 Zatrudnienie w ZPCh objętych kontrolą 1324 634 680 634 zatrudnienie ogółemkobietyniepełnosprawni ogółem

5 Kontrole zakładów tworzących stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

6

7 Techniczne bezpieczeństwo pracy - stwierdzone nieprawidłowości LpZagadnienia objęte kontrolą Liczba nieprawidłowości Liczba osób, których nieprawidłowości dotyczyły 200020012002200020012002 1. Stan techniczny budynków ABAB 10302414182719981 75766818469484 2. Oświetlenie światłem sztucznym ABAB 51163277121 875963202207187 3. Wentylacja ogólna pomieszczeń pracy ABAB 11761510427 1934307512689 4. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne ABAB 8262123386292 841049817972911236 5. Bariery architektoniczne na drogach komunikacyjnych ABAB 361032167115 29581611 6. Bariery architektoniczne w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych ABAB 027x20160 212531322747 A - zakłady posiadające status ZPCh B - zakłady tworzące stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

8 A - zakłady posiadające status ZPCh B - zakłady tworzące stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych Lp Zagadnienia obj ę te kontrolą Liczba nieprawidłowości Liczba osób, których nieprawidłowości dotyczyły 200020012002200020012002 7. Maszyny i urządzenia techniczne ABAB 187215 2015131241273176 8. Oprzyrządowanie stanowisk pracy A032x513 B775776 9. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne ABAB 4241131280178 95867821943037234 10. Występowanie w pomieszczeniach pracy czynników szkodliwych ABAB 287821130206 10868762315 Techniczne bezpieczeństwo pracy - stwierdzone nieprawidłowości

9 Prawna ochrona pracy – najczęściej spotykane nieprawidłowości Lp Zagadnienia objęte kontrolą Liczba nieprawidłowości Liczba osób, których nieprawidłowości dotyczyły 200020012002200020012002 1. Czas pracy osób niepełnosprawnych A3121734393 B231913632117 2. Urlopy wypoczynkowe osób niepełnosprawnych ABAB 7201991000 21030110 3. Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych ABAB 020x440 000xxx 4. Szkolenie w dziedzinie BHP: - wstępne – instruktaż ogólny ABAB 001xx1 1195 2913 - wstępne – instruktaż - stanowiskowy ABAB 10110x3 59853411 - wstępne podstawowe ABAB 24111853 342375 - okresowe ABAB 021x1824 411721

10 Badania lekarskie – stwierdzone nieprawidłowości LpBadania lekarskie Liczba nieprawidłowości Liczba osób, których nieprawidłowości dotyczyły 200020012002200020012002 1.wstępne A 2xx6xx B 831843 2.okresowe ABAB x11x21 003xx3 3.kontrolne ABAB xxxxxx 011x11 A - zakłady posiadające status ZPCh B - zakłady tworzące stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

11 Zastosowane środki prawne decyzjewnioski decyzje wstrzymania robót 4 5 2

12 Działania promocyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu Powołanie Zespołu ds. Zakładów Pracy Chronionej – maj 2003r. Przyjęte zadania oraz terminy ich realizacji: organizacja poradnictwa dla pracowników niepełnosprawnych w Starostwach Powiatowych o największej liczbie zakładów pracy chronionej: Starostwo Powiatowe w Opolu, Starostwo Powiatowe w Brzegu. Organizatorzy: Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Opole i Brzeg. Realizacja: wtorki w okresie 15.08 – 30.09.2003r.

13 organizacja seminarium szkoleniowego dla pracodawców, pracowników służb bhp oraz społecznych inspektorów pracy z zakresu metod oceny ryzyka zawodowego w zakładach zatrudniających pracowników niepełnosprawnych. Realizacja: 04.07.2003r. Działania promocyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

14 organizacja I edycji Wojewódzkiego Konkursu z zakresu ochrony pracy pracowników niepełnosprawnych. Realizacja: I etap tj. eliminacje na szczeblu zakładów pracy – przeprowadzono do 15.09.2003r., II etap – finał na szczeblu wojewódzkim 17.10.2003r. Działania promocyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

15 udział w audycji na antenie Radia OPOLE dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych. Uczestnicy – przedstawiciele: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych O/Opole, Wojewódzki Urząd Zatrudnienia Opole, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. Realizacja: 25.06.2003r. godz. 13.00 audycja z cyklu Prawo i my. Działania promocyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu


Pobierz ppt "Ogólnopolska Konferencja "Niepełnosprawni czyli sprawni inaczej - Partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego " Raport dotyczący warunków pracy i przestrzegania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google