Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska Konferencja "Niepełnosprawni czyli sprawni inaczej - Partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego " Raport dotyczący warunków pracy i przestrzegania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska Konferencja "Niepełnosprawni czyli sprawni inaczej - Partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego " Raport dotyczący warunków pracy i przestrzegania."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolska Konferencja "Niepełnosprawni czyli sprawni inaczej - Partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego " Raport dotyczący warunków pracy i przestrzegania prawa pracy w zakresie pracy chronionej za ostatnie trzy lata Nadinspektor Ryszard Furtak Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

2 Zakłady pracy posiadające status Zakładu Pracy Chronionej

3 Kontrole Zakładów Pracy Chronionej kontrole ogółem ZPCh tworzące stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych i ubiegających się o refundację kosztów poniesionych z tego tytułu opinie pozytywne (art..28 ust.1 p.2 ustawy z r. o rehabilitacji zawodowej) opinie negatywne

4 Zatrudnienie w ZPCh objętych kontrolą zatrudnienie ogółemkobietyniepełnosprawni ogółem

5 Kontrole zakładów tworzących stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

6

7 Techniczne bezpieczeństwo pracy - stwierdzone nieprawidłowości LpZagadnienia objęte kontrolą Liczba nieprawidłowości Liczba osób, których nieprawidłowości dotyczyły Stan techniczny budynków ABAB Oświetlenie światłem sztucznym ABAB Wentylacja ogólna pomieszczeń pracy ABAB Pomieszczenia higieniczno - sanitarne ABAB Bariery architektoniczne na drogach komunikacyjnych ABAB Bariery architektoniczne w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych ABAB 027x A - zakłady posiadające status ZPCh B - zakłady tworzące stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

8 A - zakłady posiadające status ZPCh B - zakłady tworzące stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych Lp Zagadnienia obj ę te kontrolą Liczba nieprawidłowości Liczba osób, których nieprawidłowości dotyczyły Maszyny i urządzenia techniczne ABAB Oprzyrządowanie stanowisk pracy A032x513 B Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne ABAB Występowanie w pomieszczeniach pracy czynników szkodliwych ABAB Techniczne bezpieczeństwo pracy - stwierdzone nieprawidłowości

9 Prawna ochrona pracy – najczęściej spotykane nieprawidłowości Lp Zagadnienia objęte kontrolą Liczba nieprawidłowości Liczba osób, których nieprawidłowości dotyczyły Czas pracy osób niepełnosprawnych A B Urlopy wypoczynkowe osób niepełnosprawnych ABAB Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych ABAB 020x xxx 4. Szkolenie w dziedzinie BHP: - wstępne – instruktaż ogólny ABAB 001xx wstępne – instruktaż - stanowiskowy ABAB 10110x wstępne podstawowe ABAB okresowe ABAB 021x

10 Badania lekarskie – stwierdzone nieprawidłowości LpBadania lekarskie Liczba nieprawidłowości Liczba osób, których nieprawidłowości dotyczyły wstępne A 2xx6xx B okresowe ABAB x11x21 003xx3 3.kontrolne ABAB xxxxxx 011x11 A - zakłady posiadające status ZPCh B - zakłady tworzące stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

11 Zastosowane środki prawne decyzjewnioski decyzje wstrzymania robót 4 5 2

12 Działania promocyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu Powołanie Zespołu ds. Zakładów Pracy Chronionej – maj 2003r. Przyjęte zadania oraz terminy ich realizacji: organizacja poradnictwa dla pracowników niepełnosprawnych w Starostwach Powiatowych o największej liczbie zakładów pracy chronionej: Starostwo Powiatowe w Opolu, Starostwo Powiatowe w Brzegu. Organizatorzy: Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Opole i Brzeg. Realizacja: wtorki w okresie – r.

13 organizacja seminarium szkoleniowego dla pracodawców, pracowników służb bhp oraz społecznych inspektorów pracy z zakresu metod oceny ryzyka zawodowego w zakładach zatrudniających pracowników niepełnosprawnych. Realizacja: r. Działania promocyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

14 organizacja I edycji Wojewódzkiego Konkursu z zakresu ochrony pracy pracowników niepełnosprawnych. Realizacja: I etap tj. eliminacje na szczeblu zakładów pracy – przeprowadzono do r., II etap – finał na szczeblu wojewódzkim r. Działania promocyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

15 udział w audycji na antenie Radia OPOLE dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych. Uczestnicy – przedstawiciele: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych O/Opole, Wojewódzki Urząd Zatrudnienia Opole, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. Realizacja: r. godz audycja z cyklu Prawo i my. Działania promocyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu


Pobierz ppt "Ogólnopolska Konferencja "Niepełnosprawni czyli sprawni inaczej - Partnerstwo zamiast wykluczenia społecznego " Raport dotyczący warunków pracy i przestrzegania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google