Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Firma "Zdrowie i Uroda"1 Młodzi dla siebie – moje miejsce na rynku pracyMłodzi dla siebie – moje miejsce na rynku pracy Policealne Studium Zawodowe w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Firma "Zdrowie i Uroda"1 Młodzi dla siebie – moje miejsce na rynku pracyMłodzi dla siebie – moje miejsce na rynku pracy Policealne Studium Zawodowe w."— Zapis prezentacji:

1

2 Firma "Zdrowie i Uroda"1 Młodzi dla siebie – moje miejsce na rynku pracyMłodzi dla siebie – moje miejsce na rynku pracy Policealne Studium Zawodowe w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Barbara Gansiniec Bielsko-Biała 2008 r.

3 Firma "Zdrowie i Uroda"2 Warunkiem zaistnienia na rynku pracy, osiągnięcia sukcesu, tym samym realizacji moich marzeń jest: Wizja Wizja przyszłej działalności Pasja Pasja z jaką przystąpię do działania Zaangażowanie Zaangażowanie w przedsięwzięcie

4 Firma "Zdrowie i Uroda"3 Wizja

5 4 Firma Zdrowie i Uroda Usługi: Usługi: Pielęgnacyjne Pielęgnacyjne Upiększające Upiększające Le cznicze Le cznicze

6 Firma "Zdrowie i Uroda" Kochcice Wojewódzki Ośrodek Rechabilitacji. Pałac L.K von Ballestema Siedziba mojego gabinetu.

7 Firma "Zdrowie i Uroda"6 Oto wizja finansowa mojego przedsięwzięcia: Koszty rozpoczęcia działalności= 41 610;- W tym środki własne 35 000;- Dotacje unijne 10 000;- ( podstawa prawna: 1) 1. art. 26 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz. 1001 z późn. zm.); 2) 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. nr 236, poz. 2002 z późn. zm.); 3) 3. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006r.) ).

8 Firma "Zdrowie i Uroda" Lp Nazwa czynności Cena jednostkowa [zł ] Ilość sztuk Cena całościowa [zł] 1zakup fotela kosmetycznego15701 2zakup fotela do pedicure i makijażu 13501 3zakup biurka kosmetycznego6401 4zakup stolików kosmetycznych61021220 5zakup aparatu do oceny nawilżenia skóry 1101 6zakup peelingu kawitacyjnego20001 7zakup urządzenia darsonwal5701 8zakup urządzenia brusher8601 9zakup urządzenia galwan5501 10zakup wapozonu8211 11zakup sterylizatora kulkowego3711 12zakup taboretu z oparciem3121 13zakup taboretu2601 14zakup brodzika do pedicure3411 15zakup lampy sollux5201 16zakup lampki na biurko691 17zakup lampy lupy4881 18 zakup rękawic termicznych 691 19 zakup zestawu parafinowego 2591

9 Firma "Zdrowie i Uroda" 20zakup zestawu do wosku6501 21zakup podgrzewacza do wosku na puszkę 3391 22zakup frezarki do manicure6901 23zakup frezarki do pedicure17001 24zakup niezbędnego wyposażenia ( szafki kosmetyczne, umywalka) 8000- 25zakup autoklawu parowego59001 26zakup środków do dezynfekcji200- 27zakup zestawu do żelu + lampa UV11511 28zakup niezbędnych kosmetyków i narzędzi 5000- 29remont lokalu3000- 30wpis do ewidencji + inne koszty związane z zarejestrowaniem działalności 300- 31wykonanie szyldu reklamowego3001 32inne nieprzewidziane koszty2000- RAZEM KOSZTY 41610

10 Firma "Zdrowie i Uroda"9 Aktywa [zł] Pasywa [zł] 1.Aktywa trwałe środki trwałe (zwrot kosztów rozpoczęciadzi ałalności 40 000 1.Kapitały własne kapitały własne zysk 57 972 25 000 32 972 2. Aktywa obrotowe należności zapasy towarów (kosmetyki) środki pieniężne (rachunki bankowe, w kasie) 29 225 1 500 2 725 25 00 2. Kapitały obce kredyt (z Urzędu Pracy) zobowiązania ZUS + budżet państwa zobowiązania wolne - dostawców 11 253 10 000 265 338 650 Suma aktywów 69 225 Suma pasywów 69 225 Bilans uproszczony przedsiębiorstwa: Bilans uproszczony przedsiębiorstwa:

11 Firma "Zdrowie i Uroda"10 MIESIĄCROK IROK IIROK III A. PRZYCHODY Przychody ze sprzedaży6 07072 50082 10090 500 Inne przychody0000 B. KOSZTY Koszty zakupu towarów, surowców do zabiegów 6007 6007 9808 250 Wynagrodzenia – brutto ZUS 006 800 1 400 7 100 1 500 Amortyzacja6607 920 Najem lokalu6007 200 Koszty transportu3504 0002 5002 700 Energia elektryczna2502 8003 1503 500 Woda, gaz, c.o.1501 8001 8502 000 Zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych 1008002 8002 950 Usługi obce1501 8001 6001 650 Ubezpieczenia (ZUS)-mała składka (ZUS- społeczne)+ zdrowote 170 – zdrowotne 95 – społeczne 2 040 1 140 2 040 1 140 2 100 7 600 Inne koszty60800850920 RAZEM KOSZTY3 18537 90047 23055 390 ZYSK BRUTTO: A-B2 88534 60034 87035 110 PODATEK (ryczałt 8,5%) 3381 6284 8004 950 ZYSK NETTO2 54732 97230 07030 160 Rachunek zysków i strat: Rachunek zysków i strat:

12 Firma "Zdrowie i Uroda"11 Pasja

13 Firma "Zdrowie i Uroda" Trzeci warunek moich marzeń sukcesu to zaangażowanie.

14 Firma "Zdrowie i Uroda" Na sukces trzeba ciężko zapracować – Czym? Profesjonalizmem -Wytrwałością -Kulturą osobistą -Podmiotowym traktowaniem klienta.

15 Firma "Zdrowie i Uroda" Sukces, mój sukces, zależy od satysfakcji klienta. Wierzę, że moja wiedza, pasja, zaangażowanie, optymizm i wiara w sukces przyczyni się do zrealizowania moich marzeń zawodowych.


Pobierz ppt "Firma "Zdrowie i Uroda"1 Młodzi dla siebie – moje miejsce na rynku pracyMłodzi dla siebie – moje miejsce na rynku pracy Policealne Studium Zawodowe w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google