Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt EKOLOGIA - Powietrze - innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt EKOLOGIA - Powietrze - innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą projektu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt EKOLOGIA - Powietrze - innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą projektu.

2 Zajęcia rozpoczęliśmy przeprowadzeniem AKIETY Oceniamy stopień uciążliwości wybranych czynników w najbliższej okolicy Po zebraniu potrzebnych danych, opracowaliśmy wyniki ankiet i stworzyliśmy gazetkę szkolną by rozpowszechnić wyniki naszych badań.

3 Ankieta wygląda następująco:

4 Wyniki ankiety w naszej grupie: *Inne: smród palonych liści/śmieci, uciążliwi sąsiedzi, prace drogowe powodujące korki.

5 Ochrona przed hałasem u źródła: 1. Ingerencja w konstrukcję pojazdów, 2. Odpowiednia budowa arterii komunikacyjnych, 3. Mniej hałaśliwa ekspansja pojazdów, 4. Rozwiązania urbanistyczne: - ekrany przeciw dźwiękowe, - budowa obwodnic miast, - strefy ruchu uspokojonego, 5. Ochrona przed hałasem przemysłowym: - obudowy akustyczne maszyn, - zakładanie tłumików, - kabiny dźwiękoszczelne, - dobór mało hałaśliwych technologii. Ochrona przed hałasem u źródła: 1. Ingerencja w konstrukcję pojazdów, 2. Odpowiednia budowa arterii komunikacyjnych, 3. Mniej hałaśliwa ekspansja pojazdów, 4. Rozwiązania urbanistyczne: - ekrany przeciw dźwiękowe, - budowa obwodnic miast, - strefy ruchu uspokojonego, 5. Ochrona przed hałasem przemysłowym: - obudowy akustyczne maszyn, - zakładanie tłumików, - kabiny dźwiękoszczelne, - dobór mało hałaśliwych technologii.

6 Pierwszym tematem jaki omawialiśmy na kolejnych zajęciach był HAŁAS WOKÓŁ NAS: Poznaliśmy min: - pojęcie dźwięku – jest to wrażenie słuchowe spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w środowisku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). - jednostkę natężenia dźwięku: [dB] - budowę ucha wewnętrznego człowieka:

7

8

9 Akcja ratunkowa przy stadzie wielorybów wyrzuconych na jedną z plaż przylądka Farewell (Nowa Zelandia).

10

11 Drugim tematem omawianym na kolejnych zajęciach był ZAPACHY W NASZYM OTOCZENIU:

12 Charakterystyka zmysłu powonienia:

13 Aparat węchu:

14 Zapach i Odór

15 ZAPACHY W NASZYM OTOCZENIU:

16 Badamy zapachy w terenie - przeprowadzaliśmy kolejne zajęcia w terenie, mierząc intensywność zapachu w wytypowanym miejscu. Oto karta pracy:

17 Następnie zebraliśmy i zestawiliśmy wyniki pomiarów w tabeli:

18 Wykorzystując skalę intensywności w tabeli, obliczyliśmy średnią wartość zapachu według wzoru: I śr = ((3 · x + 2 · y + 1 · z)) / 80 gdzie: x - liczba zanotowanych przez 4 obserwatorów obserwacji o ocenie punktowej 3 w ciągu 5 minut, y - liczba zanotowanych przez 4 obserwatorów obserwacji o ocenie punktowej 2 w ciągu 5 minut, z - liczba zanotowanych przez 4 obserwatorów obserwacji o ocenie punktowej 1 w ciągu 5 minut. Wynik naszej grupy to I śr = 1,09.

19 Ciekawostki dotyczące zapachu:

20

21 Żyjąc w tzw. Cywilizowanym świecie, przyzwyczailiśmy się do wszechobecnego światła. Stało się ono dla nas niezbędnym i naturalnym elementem otoczenia do tego stopnia, że jego brak (związany np. z awarią) traktujemy jako kłopotliwą anomalię. Nie ma w tym oczywiście nic złego – światło jest cenną zdobyczą cywilizacyjną, która w dużej mierze umożliwiła rozwój ludzkości, jednak z biegiem czasu, gdy jest go coraz więcej, ujawniają się również negatywne skutki nadmiernego oświetlenia. Kolejnym tematem omawianym na następnych zajęciach był CZY ŚWIATŁO MOŻE BYĆ UCIĄŻLIWE?

22 Zanieczyszczenie świetlne (nadmierne oświetlenie) - termin używany na określenie nadmiernego oświetlenia nocnego, obecnie zwłaszcza w miastach. "Zanieczyszczenie" tego typu utrudnia obserwację astronomiczną nieba oraz ma negatywny wpływ na faunę i florę naturalnie przystosowaną do życia w ciemności w czasie nocy. Może mieć również niekorzystne działanie na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenie świetlne (nadmierne oświetlenie) - termin używany na określenie nadmiernego oświetlenia nocnego, obecnie zwłaszcza w miastach. "Zanieczyszczenie" tego typu utrudnia obserwację astronomiczną nieba oraz ma negatywny wpływ na faunę i florę naturalnie przystosowaną do życia w ciemności w czasie nocy. Może mieć również niekorzystne działanie na zdrowie człowieka.

23 Zanieczyszczenie świetlne Ziemi.

24 Wpływ światła na człowieka: SAD – sezonowa choroba afektywna - powoduje: - smutek, płacz, kłopoty z koncentracją, nadmierna senność, utrata zainteresowań, drażliwość, duży apetyt, nie chęć do działania, stronienie od ludzi, PMS. Wpływ światła na człowieka: SAD – sezonowa choroba afektywna - powoduje: - smutek, płacz, kłopoty z koncentracją, nadmierna senność, utrata zainteresowań, drażliwość, duży apetyt, nie chęć do działania, stronienie od ludzi, PMS. Jak się chronić?: - nie tłumić emocji, nie izolować się od ludzi, nie dążyć za wszelką cenę do perfekcji.

25 Ciemne Niebo Problemy ze sztucznym światłem w Polsce stają się coraz bardziej uciążliwe już nie tylko dla mieszkańców dużych aglomeracji, ale również ludzi zamieszkujących nawet małe wsie i miasteczka. Szczególnie problem ten zauważają obserwatorzy nocnego nieba oraz nocnej fauny, publikując coraz bardziej niepokojące informacje na różnorodnych forach internetowych, fachowych periodykach, w organizacjach tematycznych, przy okazji różnych imprez naukowych itp. Jednocześnie brak norm polskich regulujących zanieczyszczenie światłem w połączeniu z niewłaściwą polityką oświetlenia ulic (błędne przekonanie, że czym większa strata energii tym większe zyski dla elektrowni) spowodowały, że różne środowiska społeczne postanowiły zrobić pierwsze kroki w kierunku poprawny stanu nocnego nieba nad Polską.

26 W kilku punktach wytyczono główne postulaty i idee programu mające na celu ochronić polskie dziedzictwo jakże cenne z punktu widzenia historii i osoby Mikołaja Kopernika. Główne wytyczne tego programu są zgodne z profilem działalności Międzynarodowej Organizacji Ciemnego Nieba (IDA): opracowanie odpowiednich wzorów latarni do oświetlania ulic. opracowanie odpowiednich wzorów latarni do oświetlania ulic. Ciemne Niebo

27 nawiązywanie porozumień z lokalnymi władzami w kwestii czasowego wygaszania oświetlenia ulicznego. nawiązywanie porozumień z lokalnymi władzami w kwestii czasowego wygaszania oświetlenia ulicznego. wymiana tradycyjnych latarni na inteligentne oświetlenie ulic w miejscach gdzie prowadzi się np. systematyczne obserwacje astronomiczne z udziałem dużych grup zainteresowanych. wymiana tradycyjnych latarni na inteligentne oświetlenie ulic w miejscach gdzie prowadzi się np. systematyczne obserwacje astronomiczne z udziałem dużych grup zainteresowanych. zbiórka funduszy na zakup i wymianę oświetlenia w wybranych miejscach. zbiórka funduszy na zakup i wymianę oświetlenia w wybranych miejscach. ogłaszanie corocznych konkursów grantowych na innowacyjne rozwiązania pomagające chronić ciemne niebo w Polsce. ogłaszanie corocznych konkursów grantowych na innowacyjne rozwiązania pomagające chronić ciemne niebo w Polsce. poszukiwanie partnerów instytucjonalnych do programu "CN" zarówno w Polsce jak i za granicą. poszukiwanie partnerów instytucjonalnych do programu "CN" zarówno w Polsce jak i za granicą. promocja programu w mediach. promocja programu w mediach. Ciemne Niebo

28 1. Dlaczego należy chronić ciemne niebo w Polsce? - ponieważ jest ono dobrem naturalnym, tak jak ojczysta fauna i flora, - gdyż poprzez jasne niebo nie jesteśmy w stanie dostrzec gwiazd na niebie, - bo obserwacja nieba ma w Polsce podłoże historyczne – Mikołaj Kopernik, - dlatego że astronomia to nauka przyszłości, którą należy rozwijać w Polsce, - bowiem odpowiednie oświetlenie zwiększa komfort podróży nocą, - otóż dobrze zaprojektowane oświetlenie uliczne przynosi duże oszczędności! 2. Jakie są główne problemy ze sztucznym światłem w Polsce? - odkryte latarnie uliczne świecące na boki i w niebo, zamiast tylko w dół, - halogeny hipermarketów świecące wyłącznie w niebo, - brak oszczędności w postaci nocnego przygaszania oświetleń ulic, - niepotrzebne skomasowanie sztucznego światła w jednym miejscu, - zbędne pozostawianie nocnego światła przed domami na stałe. 3. Jakie są sposoby ochrony ciemnego nieba w Polsce? - przygaszanie oszczędnościowe ulic np. od godz. 0:00 do 3:00 w nocy, - montowanie osłon bocznych na istniejące już latarnie uliczne i przydomowe, - likwidowanie zbędnych źródeł sztucznego światła w sposób zgodny z prawem, - montowanie fotokomórek czułych na ruch w przydomowych oświetleniach, - edukacja społeczeństwa w zakresie waloru jakim jest gwieździste niebo. 4. Jaka jest strategia ochrony ciemnego nieba w Polsce? - powołanie ogólnokrajowego Programu Ciemne Niebo, - wydanie materiałów informacyjnych i edukacja społeczeństwa, - utworzenie stabilnego funduszu Ciemnego Nieba i zbiórka środków, - zbieranie wniosków od instytucji i grup chcących poprawić stan oświetlenia, - rozdzielanie grantów i dotacji na ochronę ciemnego nieba w Polsce. 1. Dlaczego należy chronić ciemne niebo w Polsce? - ponieważ jest ono dobrem naturalnym, tak jak ojczysta fauna i flora, - gdyż poprzez jasne niebo nie jesteśmy w stanie dostrzec gwiazd na niebie, - bo obserwacja nieba ma w Polsce podłoże historyczne – Mikołaj Kopernik, - dlatego że astronomia to nauka przyszłości, którą należy rozwijać w Polsce, - bowiem odpowiednie oświetlenie zwiększa komfort podróży nocą, - otóż dobrze zaprojektowane oświetlenie uliczne przynosi duże oszczędności! 2. Jakie są główne problemy ze sztucznym światłem w Polsce? - odkryte latarnie uliczne świecące na boki i w niebo, zamiast tylko w dół, - halogeny hipermarketów świecące wyłącznie w niebo, - brak oszczędności w postaci nocnego przygaszania oświetleń ulic, - niepotrzebne skomasowanie sztucznego światła w jednym miejscu, - zbędne pozostawianie nocnego światła przed domami na stałe. 3. Jakie są sposoby ochrony ciemnego nieba w Polsce? - przygaszanie oszczędnościowe ulic np. od godz. 0:00 do 3:00 w nocy, - montowanie osłon bocznych na istniejące już latarnie uliczne i przydomowe, - likwidowanie zbędnych źródeł sztucznego światła w sposób zgodny z prawem, - montowanie fotokomórek czułych na ruch w przydomowych oświetleniach, - edukacja społeczeństwa w zakresie waloru jakim jest gwieździste niebo. 4. Jaka jest strategia ochrony ciemnego nieba w Polsce? - powołanie ogólnokrajowego Programu Ciemne Niebo, - wydanie materiałów informacyjnych i edukacja społeczeństwa, - utworzenie stabilnego funduszu Ciemnego Nieba i zbiórka środków, - zbieranie wniosków od instytucji i grup chcących poprawić stan oświetlenia, - rozdzielanie grantów i dotacji na ochronę ciemnego nieba w Polsce. Ciemne Niebo

29

30 Mapa zanieczyszczenia świetlnego Polski

31 Jeden z przejawów zanieczyszczenia światłem. Zdjęcie wykonane na wyspie Teneryfa.

32

33 Ciekawostki dotyczące oświetlenia :

34

35

36 Nasz Zespół Martyna Kołodziej, Monika Kubasiewicz, Marta Pałamarczuk, Klaudia Linda.


Pobierz ppt "Projekt EKOLOGIA - Powietrze - innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google