Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA w systemie przeciwdziałania przemocy... Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r. Suwałki, dnia 22.04.2013 r. ???

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA w systemie przeciwdziałania przemocy... Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r. Suwałki, dnia 22.04.2013 r. ???"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA w systemie przeciwdziałania przemocy... Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r. Suwałki, dnia r. ???

2 P ODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r. Powiat Suwalski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Świerkowa 60, Suwałki, tel./fax. (087) do

3 Ustawa: szczebel powiatowy Ust. 3. 3) policji 5) ochrony zdrowia 6) organizacji pozarządowych Ust. 4. w skład ZI wchodzą także kuratorzy sądowi. Ust. 5. w skład ZI mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone… szczebel gminny Art. 9a. (10) 1. Ust. 3. 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 4) oświaty 1) jednostki organizacyjne pomocy społecznej 4) oświaty System LZI

4 Art. 6. (4) ust. 2 Zadania własne gminy Tworzenie G MINNEGO S YSTEMU przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny program p. przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy poradnictwa i interwencji Poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców miejsca w ośrodkach wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych

5 Ust 3. Zadania własne powiatu Art. 6. (4) powiatowy program p. przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy działania profilaktyczne opracowanie i realizacja programów miejsca w ośrodkach wsparcia osobom dotkniętym przemocą Ust. 4. Zadania administracji rządowej realizowane przez powiat specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc - - opracowywanie i realizacja specjalistyczna pomoc, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych

6 Współpraca mechanizmy współpracy Gminny System musi łączyć w sobie: Kadry Kompetencje Instrumenty działania W ramach prawaprocedur: - wspólnych - odrębnych Art. 12a, ust 6POLICJA Art. 3, ust 2ZOZ -y

7 Prowadz ą post ę powanie System LZI Powiatowe Konsultacje Specjalistyczne Ka ż dego roku Gminne SZKOŁY zaj ę cia korekcyjne dla sprawców W trybie NK 500 sprawców P R O F I L A K T Y K A GOPS-y POLICJA NZOZ -y SOW HOSTEL

8 Powiat Suwalski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Świerkowa 60, Suwałki, tel./fax. (087) do Relacje w ramach Systemu Policja Służba zdrowia Oświata GKRPA Duszpasterze GOPS-y Sąd - kuratorzy PCPR Z poszanowaniem - prawa - kompetencji WSPÓŁPRACA Organizacje

9 Relacje w ramach Systemu Pozarządowe O ŚWIATOWE Duszpasterze Sąd - kuratorzy Gminny System WSPÓŁPRACA GOPS-y Służba zdrowia POLICJA Prokuratura GKRPA PCPR Poradnia PP CEN

10 pomoc terapeutyczna i psychologiczną - grupy wsparcia Procedura Niebieskiej Karty miejsca H OSTELOWE dla ofiar przemocy miejsca H OSTELOWE dla ofiar przemocy GOPS Szkoła ZOZ-y P R O F I L A K T Y K A

11 SZKOŁA w systemie przeciwdziałania przemocy... ??? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Świerkowa 60, Suwałki, tel./fax. (087) do Stanisław Dziemian Bardzo Dziękuję Powiat Suwalski


Pobierz ppt "SZKOŁA w systemie przeciwdziałania przemocy... Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r. Suwałki, dnia 22.04.2013 r. ???"

Podobne prezentacje


Reklamy Google