Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA w systemie przeciwdziałania przemocy ???

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA w systemie przeciwdziałania przemocy ???"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA w systemie przeciwdziałania przemocy . . . ???
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r. Suwałki, dnia r.

2 Podstawa prawna programu
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz. U. Nr 125 z 2010 r., poz. 842) Powiat Suwalski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Świerkowa 60, Suwałki, tel./fax. (087) do 89

3 System LZI szczebel powiatowy szczebel gminny Ustawa: 2005 2010
1) jednostki organizacyjne pomocy społecznej 4) oświaty Art. 9a. (10) 1. szczebel gminny Ust. 3. 1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 4) oświaty Ust ) policji 5) ochrony zdrowia 6) organizacji pozarządowych Ust. 4. w skład ZI wchodzą także kuratorzy sądowi. Ust. 5.  w skład ZI mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone…

4      Zadania własne gminy Tworzenie Gminnego Systemu
Art. 6. (4) ust. 2 Zadania własne gminy Tworzenie Gminnego Systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny program p. przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy poradnictwa i interwencji Poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców miejsca w ośrodkach wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych

5 powiatowy program p. przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
Ust 3. Zadania własne powiatu Art. 6. (4) powiatowy program p. przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy działania profilaktyczne opracowanie i realizacja programów specjalistyczna pomoc, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych miejsca w ośrodkach wsparcia osobom dotkniętym przemocą Ust. 4. Zadania administracji rządowej realizowane przez powiat specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc - - opracowywanie i realizacja

6 Gminny System musi łączyć w sobie: Kadry Kompetencje
Instrumenty działania W ramach prawa procedur: - wspólnych odrębnych Art. 12a, ust 6 POLICJA Art. 3, ust 2 ZOZ -y Współpraca mechanizmy współpracy

7 zajęcia korekcyjne dla sprawców
System LZI Gminne Powiatowe postępowanie Prowadzą P R O F I L A K T Y SZKOŁY Konsultacje Specjalistyczne GOPS-y SOW HOSTEL POLICJA Każdego roku NZOZ -y zajęcia korekcyjne dla sprawców W trybie NK 500 sprawców

8 WSPÓŁPRACA Oświata Relacje w ramach Systemu Z poszanowaniem - prawa
Policja GKRPA - kompetencji Sąd - kuratorzy GOPS-y Organizacje Służba zdrowia WSPÓŁPRACA Oświata Duszpasterze PCPR Powiat Suwalski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Świerkowa 60, Suwałki, tel./fax. (087) do 89

9 Relacje w ramach Systemu
Sąd - kuratorzy Prokuratura Oświatowe POLICJA PCPR Gminny System Pozarządowe GOPS-y WSPÓŁPRACA Służba zdrowia CEN Duszpasterze Poradnia PP GKRPA

10 P R O F I L A K T Y K A Aby System Działał Procedura Niebieskiej Karty
GOPS Procedura Niebieskiej Karty Szkoła ZOZ-y pomoc terapeutyczna i psychologiczną - grupy wsparcia Zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców miejsca Hostelowe dla ofiar przemocy

11 SZKOŁA Bardzo Dziękuję w systemie przeciwdziałania przemocy . . . ???
Stanisław Dziemian Powiat Suwalski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; ul. Świerkowa 60, Suwałki, tel./fax. (087) do 89


Pobierz ppt "SZKOŁA w systemie przeciwdziałania przemocy ???"

Podobne prezentacje


Reklamy Google