Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja standardów zawartości podręczników multimedialnych Joanna Adamus Joanna Niekraszewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja standardów zawartości podręczników multimedialnych Joanna Adamus Joanna Niekraszewicz."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja standardów zawartości podręczników multimedialnych Joanna Adamus Joanna Niekraszewicz

2 BUDOWA I ZAWARTOŚĆ TRADYCYJNEGO PODRĘCZNIKA 1. strona tytułowa 2. spis treści 3. nota biograficzna – informacje o autorze 4. wstęp 5. treść zasadnicza części rozdziały podrozdziały akapity zadania, polecenia, wiadomości dodatkowe 6. uzupełnienia podstawowych wiadomości teksty źródłowe, mapy, tabele, zestawienia 6. słownik 7. indeks haseł 9. bibliografia

3 ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNOŚCI PODRĘCZNIKA 1/3 1.ukierunkowanie na jeden przedmiot, zakres tematyczny, dziedzinę nauki; 2.systematycznie i konsekwentnie uporządkowane wiadomości z danej dziedziny; 3.jasny i logiczny podział na zagadnienia tematyczne; 4.łatwy dostęp do opracowań poszczególnych tematów; 5.integralność i niezależność rozdziałów (tam, gdzie to możliwe, korzystanie z pojedynczych omówień nie wymaga znajomości treści pozostałych rozdziałów);

4 ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNOŚCI PODRĘCZNIKA 2/3 6.treści ilustrowane przykładami, zdjęciami, tekstami źródłowymi (w zależności od specyfiki tematu podręcznika); 7.prosta nawigacja: czytelne skróty, symbole, oznaczenia, (rozwinięte w odpowiedniej instrukcji); 8.systematyczna, spójna i jednolita szata graficzna (w obrębie strony, rozdziałów, części); 9.szczegółowy spis treści; 10.bogata bibliografia;

5 ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNOŚCI PODRĘCZNIKA 3/3 11.słownik opracowany w sposób rzetelny i w miarę szczegółowy; 12.indeks haseł występujących w podręczniku wraz z numerami stron, na których się pojawiają; 13.przyjazne opracowanie graficzne (typ i rozmiar czcionki, rodzaj papieru, czytelność i przejrzystość); 14.wygodny i poręczny rozmiar woluminu; 15.powszechna dostępność do wydań książkowych, możliwość korzystania z nich w zasadzie wszędzie, zawsze, bez ograniczeń natury technicznej i w zakresie posiadanych umiejętności.

6 OGRANICZENIA PODRĘCZNIKÓW DRUKOWANYCH 1/2 1.trwałość i niezmienność słowa drukowanego, co staje się w kontekście konieczności nanoszenia poprawek, zmian, modyfikacji zawartości, problemem znajdującym rozwiązanie jedynie w kolejnym wydaniu publikacji ; 2.w przypadku nauki konkretnego przedmiotu konieczne jest czasem korzystanie z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, kaset lub płyt audio i video, dodatkowych środków metodycznych, kserokopii itp.- zawarcie wszystkich elementów w jednym woluminie nie jest możliwe;

7 OGRANICZENIA PODRĘCZNIKÓW DRUKOWANYCH 2/2 3.ograniczenia uniemożliwiające zawarcie w treści elementów multimedialnych, wynikające z formy wydrukowanego podręcznika; 4.nietrwałość materiału, z którego podręczniki są wykonane, podatność na zniszczenia i zużycie; 5.brak którejkolwiek cechy wymienionej powyżej w grupie zalet;

8 ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNOŚCI PODRĘCZNIKA MULTIMEDIALNEGO 1.interaktywność 2.pliki audio i video dołączane do treści 3.szybki i łatwy dostęp do zawartości treści głównej i dodatkowej 4.połączenie funkcji podręcznika, zeszytu ćwiczeń, notatnika, słownika 5.symulacje, wykresy, interaktywne ćwiczenia, testy samosprawdzające 6.możliwość częstego modyfikowania treści podręcznika konieczność posiadania komputera i umiejętności korzystania z jego zasobów ograniczona dostępność: określone miejsce, czasem czas korzystania z podręcznika w wersji elektronicznej

9 WYGLĄD STRONY

10 autor tytuł zawartość spis treści STRONA DOMOWA

11 SPIS TREŚCI informacje o autorze informacje o przedmiocie wstęp opis zawartości podręcznika wskazówki nawigacyjneskazówki nawigacyjne wskazówki techniczne spis rozdziałów treść (zasadnicza i dodatkowa) zadania bibliografiaibliografia indeks słownik wersja do wydruku

12 WSKAZÓWKI NAWIGACYJNE następna strona poprzednia strona zadania tekst poboczny / główny zobacz połączone (multimedia) zrób notatki wyjdź

13 INFORMACJE O AUTORZE rys biograficzny działalność naukowa działalność dydaktyczna zainteresowania informacje dodatkowe (kontakt)

14 SŁOWNIK Akcent – wyróżnienie za pomocą środków fonetycznych (wzmocnienie, różnica intensywności) niektórych sylab w obrębie wyrazu (a. wyrazowy) lub wyrazu w obrębie zdania (a. zdaniowy). Język polski ma (z pewnymi wyjątkami) akcent stały – paroksytoniczny. Anakolut – wtrącona w wypowiedzenie konstrukcja składniowa, charakteryzuje się brakiem formalnej spójności między poszczególnymi członami. Analogia – tworzenie form fleksyjnych i słowotwórczych na podstawie podobieństwa do już znanych.

15 BIBLIOGRAFIA Funkcje języka: http://wiem.onet.pl/wiem/06c31.htmlhttp://wiem.onet.pl/wiem/06c31.html Styl i jego odmiany: http://www.lo1.sandomierz.ids.pl/hamlet/uczen/styl/html http://www.lo1.sandomierz.ids.pl/hamlet/uczen/styl/html J. Miodek Jaka jesteś współczesna polszczyzno?: http://sjikp.us.edu.pl/ps/ps_17_09.html http://sjikp.us.edu.pl/ps/ps_17_09.html Grodziński E., Znaczenie słowa w języku naturalnym, Warszawa 1964. Grzegorczykowa R., Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1974.

16 INDEKS koniugacja prefiks tautologizm słowotwórstwo mazurzenie neosemantyzm prozodium semiologia uniwerbizacja akcent błąd językowy derywacja dialekt eufemizm fleksja homonim imiesłów kontaminacja


Pobierz ppt "Propozycja standardów zawartości podręczników multimedialnych Joanna Adamus Joanna Niekraszewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google