Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjno-szkoleniowe"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe
28 listopada 2008 r. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe „Deklaracje podatkowe przez Internet” Urząd Skarbowy w Złotoryi

2 Urząd Skarbowy w Złotoryi
Program spotkania: podstawy prawne wykaz formularzy wymogi techniczne wymogi formalne sposoby przesyłania instrukcja wypełnienia i wysyłki urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) przerwa kawowa część on-line – zawartość strony internetowej MF najczęstsze wątpliwości Urząd Skarbowy w Złotoryi

3 Urząd Skarbowy w Złotoryi
UWAGI ORGANIZACYJNE pytania indywidualne w przerwie lub po spotkaniu uczestnicy otrzymają na płycie CD: - prezentację ze spotkania - zbiór tekstów przepisów - „instrukcję użytkownika” ze strony MF Urząd nie wykonuje doradztwa, może tylko wyjaśniać treść przepisów Urząd Skarbowy w Złotoryi

4 Urząd Skarbowy w Złotoryi
Podstawy prawne Art. 3a – 3c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 60, z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 246, poz. 1817), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2007 r. Nr 246, poz. 1820), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym (Dz. U. z 2007 r. Nr 246, poz. 1818), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 246, poz. 1819), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2008 r. Nr 55, poz. 336), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 114, poz. 726), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2008 r. Nr 114, poz. 727). Urząd Skarbowy w Złotoryi

5 Urząd Skarbowy w Złotoryi
RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH L.P. SYMBOL OD KIEDY 1 ZAW-E1 2 CT-8 3 CIT-D 4 CIT-8/O 5 PIT-4R 6 PIT-8AR 7 IFT-1R 8 IFT-3/R 9 IFT/A 10 IFT-2/2R 11 VAT-UE 12 VAT-UEK 13 POG-3A 14 ORD-TK Urząd Skarbowy w Złotoryi

6 Urząd Skarbowy w Złotoryi
RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH – c.d. L.P. SYMBOL OD KIEDY 15 ORD-W1 16 VAT-7 17 VAT-7K 18 VAT-8 19 VAT-9 20 VAT-10 21 VAT-11 22 VAT-12 23 VAT-23 24 VAT-24 25 VAT-R 26 VAT-Z 27 VAT-R/UE 28 ORD-W1(2) Urząd Skarbowy w Złotoryi

7 FORMULARZ DO POBRANIA UPO Urząd Skarbowy w Złotoryi
RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH – c.d. L.P. SYMBOL OD KIEDY 29 WZS-1R 30 ORD-U 31 ZAW-E2 32 WZP-1M 33 WZP-1K 34 WZP-1R 35 WZS-1M 36 WZS-1K 37 FORMULARZ DO POBRANIA UPO 38 PIT-37 39 PIT-36 40 PIT-36L 41 PIT-38 42 PIT-O Urząd Skarbowy w Złotoryi

8 Urząd Skarbowy w Złotoryi
RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH – c.d. L.P. SYMBOL OD KIEDY 43 PIT-D 44 PIT-2K 45 PIT/M 46 PIT/B 47 PIT/Z 48 PIT/ZG 49 VAT-21 50 PIT-14 51 PIT-23 52 PIT-11 53 PIT-6 54 PIT-8S 55 PIT-R 56 POG-3C Urząd Skarbowy w Złotoryi

9 Urząd Skarbowy w Złotoryi
RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH – c.d. L.P. SYMBOL OD KIEDY 71 PIT-28 72 PIT-28/A 73 PIT-28/B 74 CIT-6R 75 CIT-6AR 76 CIT-9R 77 CIT-10R 78 CIT-11R 79 CIT-8A 80 CIT-8B 81 SSE/A, SSE-R, SSE-R/A 82 CIT-ST, CIT-ST/A Urząd Skarbowy w Złotoryi

10 Urząd Skarbowy w Złotoryi
Wymogi techniczne: komputer klasy PC z łączem internetowym, przeglądarką i programem Adobe Reader bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r o podpisie elektronicznym centra certyfikujące: Sigillum (www.sigillum.pl) Certum (www.certum.pl) Szafir (www.kir.pl) czytnik i karta Urząd Skarbowy w Złotoryi

11 Wymogi formalne podatnik płatnik naczelnik urzędu skarbowego osoba
Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej i o osobie upoważnionej do podpisu (ZAW-E1, forma papierowa) podatnik płatnik naczelnik urzędu skarbowego ZAŚWIADCZENIE ZAS-E (lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia) osoba upoważniona Zgłoszenie osoby upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji elektronicznych (ZAW-E2, forma elektroniczna) Urząd Skarbowy w Złotoryi

12 Urząd Skarbowy w Złotoryi

13 Urząd Skarbowy w Złotoryi

14 SPOSOBY PRZESYŁANIA E-DEKLARACJI
za pomocą interaktywnych formularzy (do pobrania ze strony z wykorzystaniem aplikacji (modułów) dostarczonych przez producentów oprogramowania finansowo-księgowego, które pozwalają na przesyłanie deklaracji bezpośrednio z tych systemów Urząd Skarbowy w Złotoryi

15 SKRÓCONA INSTRUKCJA WYSYŁANIA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY
Instalacja „wtyczki” pobranej ze strony Uruchomienie programu Adobe Reader i wczytanie wzoru formularza. Wypełnienie formularza danymi. Wybranie przycisku „podpisz dane” oraz uruchomienie kreatora podpisywania i wysyłania deklaracji. Wykonanie wszystkich czynności wskazanych przez kreatora. Utworzenie pliku tekstowego i zapisanie w nim numeru referencyjnego wysyłanego dokumentu. Wykonanie operacji pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Urząd Skarbowy w Złotoryi

16 Urząd Skarbowy w Złotoryi
Instalacja „wtyczki” Urząd Skarbowy w Złotoryi

17 Urząd Skarbowy w Złotoryi
Wczytanie formularza Urząd Skarbowy w Złotoryi

18 Wypełnienie formularza danymi
Urząd Skarbowy w Złotoryi

19 Uruchomienie kreatora podpisywania i wysyłania deklaracji
Urząd Skarbowy w Złotoryi

20 Uruchomienie kreatora podpisywania i wysyłania deklaracji – c.d.
Urząd Skarbowy w Złotoryi

21 Wykonanie czynności wskazanych przez kreatora
Urząd Skarbowy w Złotoryi

22 Urząd Skarbowy w Złotoryi
Utworzenie pliku tekstowego i zapisanie w nim numeru referencyjnego wysyłanego dokumentu Podczas pobierania UPO mogą pojawić się komunikaty z bramki MF informujące o aktualnym statusie żądania: 100 - Niepoprawny komunikat SOAP, 102 – Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO, 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, 300 - Brak dokumentu, 301 - Dokument w trakcie przetwarzania, 302 - Dokument wstępnie przetworzony, 400 - Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem, 401 - Dokument niezgodny ze schematem xsd, 402 - Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot, 403 - Dokument z niepoprawnym podpisem, 404 - Dokument z niepoprawnym certyfikatem, 405 - Dokument z odwołanym certyfikatem, 406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą, 407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką. Urząd Skarbowy w Złotoryi

23 Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO)
Urząd Skarbowy w Złotoryi

24 Mechanizmy bezpieczeństwa przesyłania dokumentów
podpisywanie składanych deklaracji bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, który jest każdorazowo weryfikowany przez system, co uniemożliwia zmianę treści dokumentu bez naruszenia podpisu zabezpieczenie kanału komunikacji pomiędzy komputerem użytkownika a systemem Ministerstwa Finansów za pomocą standardu SSL v.3 (128 bitów), powszechnie używanego do zabezpieczenia transakcji elektronicznych (np. w bankowości) Urząd Skarbowy w Złotoryi

25 Przerwa na kawę Urząd Skarbowy w Złotoryi

26 Najczęstsze wątpliwości
prawo a nie obowiązek korekty deklaracji awaria sprzętu komputerowego zagubienie karty (zawiadomienie centrum, złożenie tradycyjne) jedno zawiadomienie – jedna osoba upoważniona właściwość organów – zawiadomienie ważne odniesieniu do każdego organu korzyści statystyki Urząd Skarbowy w Złotoryi

27 Dziękujemy za uwagę Urząd Skarbowy w Złotoryi


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjno-szkoleniowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google