Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Deklaracje podatkowe przez Internet 28 listopada 2008 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Deklaracje podatkowe przez Internet 28 listopada 2008 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Deklaracje podatkowe przez Internet 28 listopada 2008 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi

2 Program spotkania : podstawy prawne wykaz formularzy wymogi techniczne wymogi formalne sposoby przesyłania instrukcja wypełnienia i wysyłki urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) przerwa kawowa przerwa kawowa część on-line – zawartość strony internetowej MF najczęstsze wątpliwości Urząd Skarbowy w Złotoryi

3 UWAGI ORGANIZACYJNE pytania indywidualne w przerwie lub po spotkaniu uczestnicy otrzymają na płycie CD: - prezentację ze spotkania - zbiór tekstów przepisów - instrukcję użytkownika ze strony MF Urząd nie wykonuje doradztwa, może tylko wyjaśniać treść przepisów Urząd Skarbowy w Złotoryi

4 Podstawy prawne Urząd Skarbowy w Złotoryi Art. 3a – 3c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 60, z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 246, poz. 1817), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2007 r. Nr 246, poz. 1820), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym (Dz. U. z 2007 r. Nr 246, poz. 1818), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 246, poz. 1819), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2008 r. Nr 55, poz. 336), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 114, poz. 726), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2008 r. Nr 114, poz. 727).).

5 Urząd Skarbowy w Złotoryi RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH L.P.SYMBOLOD KIEDY 1ZAW-E CT CIT-D CIT-8/O PIT-4R PIT-8AR IFT-1R IFT-3/R IFT/A IFT-2/2R VAT-UE VAT-UEK POG-3A ORD-TK

6 RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH – c.d. L.P.SYMBOLOD KIEDY 15ORD-W VAT VAT-7K VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT VAT-R VAT-Z VAT-R/UE ORD-W1(2) Urząd Skarbowy w Złotoryi

7 RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH – c.d. L.P.SYMBOLOD KIEDY 29WZS-1R ORD-U ZAW-E WZP-1M WZP-1K WZP-1R WZS-1M WZS-1K FORMULARZ DO POBRANIA UPO PIT PIT PIT-36L PIT PIT-O Urząd Skarbowy w Złotoryi

8 RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH – c.d. L.P.SYMBOLOD KIEDY 43PIT-D PIT-2K PIT/M PIT/B PIT/Z PIT/ZG VAT PIT PIT PIT PIT PIT-8S PIT-R POG-3C Urząd Skarbowy w Złotoryi

9 RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH – c.d. L.P.SYMBOLOD KIEDY 71PIT PIT-28/A PIT-28/B CIT-6R CIT-6AR CIT-9R CIT-10R CIT-11R CIT-8A CIT-8B SSE/A, SSE-R, SSE-R/A CIT-ST, CIT-ST/A Urząd Skarbowy w Złotoryi

10 Wymogi techniczne : komputer klasy PC z łączem internetowym, przeglądarką i programem Adobe Reader bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym centra certyfikujące: centra certyfikujące: Sigillum (www.sigillum.pl) Sigillum (www.sigillum.pl) Certum (www.certum.pl) Certum (www.certum.pl) Szafir (www.kir.pl) Szafir (www.kir.pl) czytnik i karta Urząd Skarbowy w Złotoryi

11 Wymogi formalne osoba upoważniona naczelnik urzędu skarbowego podatnik płatnik Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej i o osobie upoważnionej do podpisu (ZAW-E1, forma papierowa) ZAŚWIADCZENIE ZAS-E (lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia) Zgłoszenie osoby upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji elektronicznych (ZAW-E2, forma elektroniczna)

12 Urząd Skarbowy w Złotoryi

13

14 SPOSOBY PRZESYŁANIA E-DEKLARACJI za pomocą interaktywnych formularzy (do pobrania ze strony z wykorzystaniem aplikacji (modułów) dostarczonych przez producentów oprogramowania finansowo-księgowego, które pozwalają na przesyłanie deklaracji bezpośrednio z tych systemów Urząd Skarbowy w Złotoryi

15 SKRÓCONA INSTRUKCJA WYSYŁANIA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY 1.Instalacja wtyczki pobranej ze strony 2.Uruchomienie programu Adobe Reader i wczytanie wzoru formularza. 3.Wypełnienie formularza danymi. 4.Wybranie przycisku podpisz dane oraz uruchomienie kreatora podpisywania i wysyłania deklaracji. 5.Wykonanie wszystkich czynności wskazanych przez kreatora. 6.Utworzenie pliku tekstowego i zapisanie w nim numeru referencyjnego wysyłanego dokumentu. 7.Wykonanie operacji pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Urząd Skarbowy w Złotoryi

16 Instalacja wtyczki Urząd Skarbowy w Złotoryi

17 Wczytanie formularza Urząd Skarbowy w Złotoryi

18 Wypełnienie formularza danymi Urząd Skarbowy w Złotoryi

19 Uruchomienie kreatora podpisywania i wysyłania deklaracji Urząd Skarbowy w Złotoryi

20 Uruchomienie kreatora podpisywania i wysyłania deklaracji – c.d. Urząd Skarbowy w Złotoryi

21 Wykonanie czynności wskazanych przez kreatora Urząd Skarbowy w Złotoryi

22 Utworzenie pliku tekstowego i zapisanie w nim numeru referencyjnego wysyłanego dokumentu Urząd Skarbowy w Złotoryi Podczas pobierania UPO mogą pojawić się komunikaty z bramki MF informujące o aktualnym statusie żądania: Niepoprawny komunikat SOAP, 102 – Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO, Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, Brak dokumentu, Dokument w trakcie przetwarzania, Dokument wstępnie przetworzony, Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem, Dokument niezgodny ze schematem xsd, Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot, Dokument z niepoprawnym podpisem, Dokument z niepoprawnym certyfikatem, Dokument z odwołanym certyfikatem, Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą, Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką.

23 Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) Urząd Skarbowy w Złotoryi

24 Mechanizmy bezpieczeństwa przesyłania dokumentów Urząd Skarbowy w Złotoryi podpisywanie składanych deklaracji bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, który jest każdorazowo weryfikowany przez system, co uniemożliwia zmianę treści dokumentu bez naruszenia podpisu zabezpieczenie kanału komunikacji pomiędzy komputerem użytkownika a systemem Ministerstwa Finansów za pomocą standardu SSL v.3 (128 bitów), powszechnie używanego do zabezpieczenia transakcji elektronicznych (np. w bankowości)

25 Urząd Skarbowy w Złotoryi

26 Najczęstsze wątpliwości prawo a nie obowiązek korekty deklaracji awaria sprzętu komputerowego zagubienie karty (zawiadomienie centrum, złożenie tradycyjne) jedno zawiadomienie – jedna osoba upoważniona właściwość organów – zawiadomienie ważne odniesieniu do każdego organu korzyści statystyki Urząd Skarbowy w Złotoryi

27


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Deklaracje podatkowe przez Internet 28 listopada 2008 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google