Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Deklaracje podatkowe przez Internet 28 listopada 2008 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Deklaracje podatkowe przez Internet 28 listopada 2008 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Deklaracje podatkowe przez Internet 28 listopada 2008 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi

2 Program spotkania : podstawy prawne wykaz formularzy wymogi techniczne wymogi formalne sposoby przesyłania instrukcja wypełnienia i wysyłki urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) przerwa kawowa przerwa kawowa część on-line – zawartość strony internetowej MF najczęstsze wątpliwości Urząd Skarbowy w Złotoryi

3 UWAGI ORGANIZACYJNE pytania indywidualne w przerwie lub po spotkaniu uczestnicy otrzymają na płycie CD: - prezentację ze spotkania - zbiór tekstów przepisów - instrukcję użytkownika ze strony MF Urząd nie wykonuje doradztwa, może tylko wyjaśniać treść przepisów Urząd Skarbowy w Złotoryi

4 Podstawy prawne Urząd Skarbowy w Złotoryi Art. 3a – 3c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 60, z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 246, poz. 1817), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2007 r. Nr 246, poz. 1820), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym (Dz. U. z 2007 r. Nr 246, poz. 1818), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 246, poz. 1819), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2008 r. Nr 55, poz. 336), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 114, poz. 726), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2008 r. Nr 114, poz. 727).).

5 Urząd Skarbowy w Złotoryi RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH L.P.SYMBOLOD KIEDY 1ZAW-E116.08.2006 2CT-801.01.2007 3CIT-D01.01.2007 4CIT-8/O01.01.2007 5PIT-4R01.01.2007 6PIT-8AR01.01.2007 7IFT-1R01.01.2007 8IFT-3/R01.01.2007 9IFT/A01.01.2007 10IFT-2/2R01.01.2007 11VAT-UE01.01.2007 12VAT-UEK01.01.2007 13POG-3A01.01.2008 14ORD-TK01.01.2008

6 RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH – c.d. L.P.SYMBOLOD KIEDY 15ORD-W101.01.2008 16VAT-701.01.2008 17VAT-7K01.01.2008 18VAT-801.01.2008 19VAT-901.01.2008 20VAT-1001.01.2008 21VAT-1101.01.2008 22VAT-1201.01.2008 23VAT-2301.01.2008 24VAT-2401.01.2008 25VAT-R01.01.2008 26VAT-Z01.01.2008 27VAT-R/UE01.01.2008 28ORD-W1(2)01.01.2008 Urząd Skarbowy w Złotoryi

7 RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH – c.d. L.P.SYMBOLOD KIEDY 29WZS-1R01.01.2008 30ORD-U01.01.2008 31ZAW-E201.01.2008 32WZP-1M01.01.2008 33WZP-1K01.01.2008 34WZP-1R01.01.2008 35WZS-1M01.01.2008 36WZS-1K01.01.2008 37FORMULARZ DO POBRANIA UPO01.01.2008 38PIT-3701.04.2008 39PIT-3601.04.2008 40PIT-36L01.04.2008 41PIT-3801.04.2008 42PIT-O01.04.2008 Urząd Skarbowy w Złotoryi

8 RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH – c.d. L.P.SYMBOLOD KIEDY 43PIT-D01.04.2008 44PIT-2K01.04.2008 45PIT/M01.04.2008 46PIT/B01.04.2008 47PIT/Z01.04.2008 48PIT/ZG01.04.2008 49VAT-2101.07.2008 50PIT-1401.07.2008 51PIT-2301.07.2008 52PIT-1101.07.2008 53PIT-601.07.2008 54PIT-8S01.07.2008 55PIT-R01.07.2008 56POG-3C01.07.2008 Urząd Skarbowy w Złotoryi

9 RODZAJE FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH – c.d. L.P.SYMBOLOD KIEDY 71PIT-2801.01.2009 72PIT-28/A01.01.2009 73PIT-28/B01.01.2009 74CIT-6R01.01.2009 75CIT-6AR01.01.2009 76CIT-9R01.01.2009 77CIT-10R01.01.2009 78CIT-11R01.01.2009 79CIT-8A01.01.2009 80CIT-8B01.01.2009 81SSE/A, SSE-R, SSE-R/A01.01.2009 82CIT-ST, CIT-ST/A01.01.2009 Urząd Skarbowy w Złotoryi

10 Wymogi techniczne : komputer klasy PC z łączem internetowym, przeglądarką i programem Adobe Reader bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym centra certyfikujące: centra certyfikujące: Sigillum (www.sigillum.pl) Sigillum (www.sigillum.pl) Certum (www.certum.pl) Certum (www.certum.pl) Szafir (www.kir.pl) Szafir (www.kir.pl) czytnik i karta Urząd Skarbowy w Złotoryi

11 Wymogi formalne osoba upoważniona naczelnik urzędu skarbowego podatnik płatnik Zawiadomienie o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej i o osobie upoważnionej do podpisu (ZAW-E1, forma papierowa) ZAŚWIADCZENIE ZAS-E (lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia) Zgłoszenie osoby upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji elektronicznych (ZAW-E2, forma elektroniczna)

12 Urząd Skarbowy w Złotoryi

13

14 SPOSOBY PRZESYŁANIA E-DEKLARACJI za pomocą interaktywnych formularzy (do pobrania ze strony www.e-deklaracje.mf.gov.pl) z wykorzystaniem aplikacji (modułów) dostarczonych przez producentów oprogramowania finansowo-księgowego, które pozwalają na przesyłanie deklaracji bezpośrednio z tych systemów Urząd Skarbowy w Złotoryi

15 SKRÓCONA INSTRUKCJA WYSYŁANIA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY 1.Instalacja wtyczki pobranej ze strony www.e-deklaracje.mf.gov.pl. 2.Uruchomienie programu Adobe Reader i wczytanie wzoru formularza. 3.Wypełnienie formularza danymi. 4.Wybranie przycisku podpisz dane oraz uruchomienie kreatora podpisywania i wysyłania deklaracji. 5.Wykonanie wszystkich czynności wskazanych przez kreatora. 6.Utworzenie pliku tekstowego i zapisanie w nim numeru referencyjnego wysyłanego dokumentu. 7.Wykonanie operacji pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Urząd Skarbowy w Złotoryi

16 Instalacja wtyczki Urząd Skarbowy w Złotoryi

17 Wczytanie formularza Urząd Skarbowy w Złotoryi

18 Wypełnienie formularza danymi Urząd Skarbowy w Złotoryi

19 Uruchomienie kreatora podpisywania i wysyłania deklaracji Urząd Skarbowy w Złotoryi

20 Uruchomienie kreatora podpisywania i wysyłania deklaracji – c.d. Urząd Skarbowy w Złotoryi

21 Wykonanie czynności wskazanych przez kreatora Urząd Skarbowy w Złotoryi

22 Utworzenie pliku tekstowego i zapisanie w nim numeru referencyjnego wysyłanego dokumentu Urząd Skarbowy w Złotoryi Podczas pobierania UPO mogą pojawić się komunikaty z bramki MF informujące o aktualnym statusie żądania: 100 - Niepoprawny komunikat SOAP, 102 – Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO, 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, 300 - Brak dokumentu, 301 - Dokument w trakcie przetwarzania, 302 - Dokument wstępnie przetworzony, 400 - Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem, 401 - Dokument niezgodny ze schematem xsd, 402 - Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot, 403 - Dokument z niepoprawnym podpisem, 404 - Dokument z niepoprawnym certyfikatem, 405 - Dokument z odwołanym certyfikatem, 406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą, 407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką.

23 Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) Urząd Skarbowy w Złotoryi

24 Mechanizmy bezpieczeństwa przesyłania dokumentów Urząd Skarbowy w Złotoryi podpisywanie składanych deklaracji bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, który jest każdorazowo weryfikowany przez system, co uniemożliwia zmianę treści dokumentu bez naruszenia podpisu zabezpieczenie kanału komunikacji pomiędzy komputerem użytkownika a systemem Ministerstwa Finansów za pomocą standardu SSL v.3 (128 bitów), powszechnie używanego do zabezpieczenia transakcji elektronicznych (np. w bankowości)

25 Urząd Skarbowy w Złotoryi

26 Najczęstsze wątpliwości prawo a nie obowiązek korekty deklaracji awaria sprzętu komputerowego zagubienie karty (zawiadomienie centrum, złożenie tradycyjne) jedno zawiadomienie – jedna osoba upoważniona właściwość organów – zawiadomienie ważne odniesieniu do każdego organu korzyści statystyki Urząd Skarbowy w Złotoryi

27


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Deklaracje podatkowe przez Internet 28 listopada 2008 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google