Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cechy zbiorowości i grupowanie statystyczne dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cechy zbiorowości i grupowanie statystyczne dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US."— Zapis prezentacji:

1 Cechy zbiorowości i grupowanie statystyczne dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

2 Cechy stałe zbiorowości Nie podlegają badaniu statystycznemu Opisują zbiorowość, odpowiadając na pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

3 Cechy zmienne (zmienne) Różnicują badaną zbiorowość Z reguły nie są specyficzne, tzn. nie są przypisane wyłącznie do jednej zbiorowości Odznaczają się nieskończonością dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

4 Podział zmiennych dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

5 Natężenie zmiennej skokowej i ciągłej a) b) c) Wartość produktu krajowego brutto Powierzchnia Liczba atomowych okrętów podwodnych dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

6 Cechy poprawnej tabeli Przejrzystość układu danych Dokładny opis Tytuł (cechy stałe i zmienne) Komentarze do danych (oznaczenia indeksowe) Źródło danych dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

7 Konwencja oznaczeń statystycznych kreska – zero 0 kropka krzyżyk× wykrzyknik! w tym dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

8 Grupowanie zmiennej jakościowej ilościowej skokowej dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

9 Przykład grupowania prostego zmienna jakościowa (dane surowe) dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

10 Wynik grupowania prostego zmienna jakościowa Miejsce zamieszkaniaLiczebność Afryka12 Europa18 Razem30 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

11 Przykład grupowania prostego zmienna ilościowa skokowa (dane surowe) dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

12 Wynik grupowania prostego zmienna ilościowa skokowa DzieciLiczebność Razem30 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

13 Przykład grupowania złożonego zmienna jakościowa i ilościowa skokowa (dane surowe) A0A2A1 E0A4A2 A2E1E2 E0A2E1 E0E2E1 A2E1E1 E1E2A3 E1E3E0 A3E0E1 E1A1A3 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

14 Wynik grupowania złożonego zmienna jakościowa i ilościowa skokowa Dzieci Miejsce zamieszkania Razem AfrykaEuropa Razem dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

15 Wykres zmienna jakościowa i ilościowa skokowa dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

16 Funkcja do grupowania zmiennej jakościowej i skokowej o małej liczbie wariantów =licz.jeżeli( ; ) wartości zmiennej wariant zmiennej dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

17 Grupowanie zmiennej ciągłej dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

18 Rozkład funkcji dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

19 Zliczanie wartości granicznych zapis 1zapis 2zapis ,0-14, ,0-19, ,0-24,9 15,0 14,9 20,1 25,0 10,0 9,9 Jednostki o wartościach granicznych zliczane są do wyższej grupy (klasy) dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

20 Funkcja do grupowania zmiennej ciągłej i skokowej o dużej liczbie wariantów =częstość( ; ) wartości zmiennej wariant zmiennej Jednostki o wartościach granicznych zliczane są do niższej grupy (klasy) dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

21 Zliczanie wartości granicznych Excel zapis 1zapis ,01-15, ,01-20, ,01-25,00 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

22 Przykład grupowania prostego zmienna ilościowa ciągła (surowe dane) 48,054,155,053,5 47,542,550,552,0 56,450,162,060,0 49,256,956,462,5 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

23 Projekt tabeli zmienna ilościowa ciągła dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

24 Wynik grupowania zmienna ciągła WiekLiczebność Razem16 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

25 Wykres (histogram) – zmienna ciągła dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

26 Przykład grupowania prostego zmienna ilościowa skokowa o dużej liczbie wariantów (surowe dane) 15,423,021,713,4 12,012,315,920,0 17,023,135,926,8 16,025,029,844,0 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

27 Wynik grupowania prostego zmienna skokowa o dużej liczbie wariantów DochódLiczebność Razem16 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

28 Wykres (histogram) – zmienna skokowa o dużej liczbie wariantów dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

29 Przykład grupowania złożonego zmienna ciągła i skokowa o dużej liczbie wariantów (dane surowe) WiekDochody WiekDochody 48,015,4 55,021,7 47,512,0 50,515,9 56,417,0 62,035,9 49,216,0 56,429,8 54,123,0 53,513,4 42,512,3 52,020,0 50,123,1 60,026,8 56,925,0 62,544,0 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

30 Tabela grupowania złożonego zmienna ciągła i skokowa o dużej liczbie wariantów Wiek Dochody roczne w tys. $ Razem Razem dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

31 Wyniki grupowania złożonego zmienna ciągła i skokowa o dużej liczbie wariantów Wiek Dochody roczne w tys. $ Razem –––– –––– ––– –13–– –––112 Razem dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

32 Wykres rozrzutu (punktowy) dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

33 Wykres rozrzutu (punktowy) z linią regresji dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

34 Rozkład zmiennej jednomodalny xn dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

35 Rozkład zmiennej wielomodalny xn dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

36 Rozkład zmiennej siodłowy - U xn dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

37 Rozkład zmiennej skrajnie asymetryczny prawostronny xn dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US

38 Szeregi statystyczne dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US


Pobierz ppt "Cechy zbiorowości i grupowanie statystyczne dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US."

Podobne prezentacje


Reklamy Google