Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cechy zbiorowości i grupowanie statystyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cechy zbiorowości i grupowanie statystyczne"— Zapis prezentacji:

1 Cechy zbiorowości i grupowanie statystyczne
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Cechy zbiorowości i grupowanie statystyczne

2 Cechy stałe zbiorowości
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Cechy stałe zbiorowości Nie podlegają badaniu statystycznemu Opisują zbiorowość, „odpowiadając” na pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy?

3 Cechy zmienne (zmienne)
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Cechy zmienne (zmienne) Różnicują badaną zbiorowość Z reguły nie są specyficzne, tzn. nie są przypisane wyłącznie do jednej zbiorowości Odznaczają się nieskończonością

4 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US
Podział zmiennych

5 Natężenie zmiennej skokowej i ciągłej
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Natężenie zmiennej skokowej i ciągłej Wartość produktu krajowego brutto Powierzchnia Liczba atomowych okrętów podwodnych

6 Cechy poprawnej tabeli
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Cechy poprawnej tabeli Przejrzystość układu danych Dokładny opis Tytuł (cechy stałe i zmienne) Komentarze do danych (oznaczenia indeksowe) Źródło danych

7 Konwencja oznaczeń statystycznych
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Konwencja oznaczeń statystycznych kreska – zero 0 kropka • krzyżyk × wykrzyknik ! „w tym”

8 Grupowanie zmiennej jakościowej ilościowej skokowej
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Grupowanie zmiennej jakościowej ilościowej skokowej

9 Przykład grupowania prostego zmienna jakościowa (dane surowe)
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Przykład grupowania prostego zmienna jakościowa (dane surowe)

10 Wynik grupowania prostego zmienna jakościowa
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Wynik grupowania prostego zmienna jakościowa Miejsce zamieszkania Liczebność Afryka 12 Europa 18 Razem 30

11 Przykład grupowania prostego zmienna ilościowa skokowa (dane surowe)
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Przykład grupowania prostego zmienna ilościowa skokowa (dane surowe)

12 Wynik grupowania prostego zmienna ilościowa skokowa
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Wynik grupowania prostego zmienna ilościowa skokowa Dzieci Liczebność 6 1 11 2 8 3 4 Razem 30

13 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US
Przykład grupowania złożonego zmienna jakościowa i ilościowa skokowa (dane surowe) A 2 1 E 4 3

14 Wynik grupowania złożonego zmienna jakościowa i ilościowa skokowa
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Wynik grupowania złożonego zmienna jakościowa i ilościowa skokowa Dzieci Miejsce zamieszkania Razem Afryka Europa 1 5 6 2 9 11 3 8 4 - 12 18 30

15 Wykres zmienna jakościowa i ilościowa skokowa
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Wykres zmienna jakościowa i ilościowa skokowa

16 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US
Funkcja do grupowania zmiennej jakościowej i skokowej o małej liczbie wariantów =licz.jeżeli( ; ) wartości zmiennej wariant zmiennej

17 Grupowanie zmiennej ciągłej
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Grupowanie zmiennej ciągłej

18 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US
Rozkład funkcji

19 Zliczanie wartości granicznych
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Zliczanie wartości granicznych zapis 1 zapis 2 zapis 3 10-15 10-14 10,0-14,9 15-20 15-19 15,0-19,9 20-25 20-24 20,0-24,9 15,0 14,9 20,1 25,0 10,0 9,9 Jednostki o wartościach granicznych zliczane są do wyższej grupy (klasy)

20 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US
Funkcja do grupowania zmiennej ciągłej i skokowej o dużej liczbie wariantów =częstość( ; ) wartości zmiennej wariant zmiennej Jednostki o wartościach granicznych zliczane są do niższej grupy (klasy)

21 Zliczanie wartości granicznych Excel
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Zliczanie wartości granicznych Excel zapis 1 zapis 2 10-15 10,01-15,00 15-20 15,01-20,00 20-25 20,01-25,00

22 Przykład grupowania prostego zmienna ilościowa ciągła (surowe dane)
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Przykład grupowania prostego zmienna ilościowa ciągła (surowe dane) 48,0 54,1 55,0 53,5 47,5 42,5 50,5 52,0 56,4 50,1 62,0 60,0 49,2 56,9 62,5

23 Projekt tabeli zmienna ilościowa ciągła
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Projekt tabeli zmienna ilościowa ciągła

24 Wynik grupowania zmienna ciągła
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Wynik grupowania zmienna ciągła Wiek Liczebność 40-45 1 45-50 3 50-55 6 55-60 4 60-65 2 Razem 16

25 Wykres (histogram) – zmienna ciągła
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Wykres (histogram) – zmienna ciągła

26 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US
Przykład grupowania prostego zmienna ilościowa skokowa o dużej liczbie wariantów (surowe dane) 15,4 23,0 21,7 13,4 12,0 12,3 15,9 20,0 17,0 23,1 35,9 26,8 16,0 25,0 29,8 44,0

27 Wynik grupowania prostego zmienna skokowa o dużej liczbie wariantów
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Wynik grupowania prostego zmienna skokowa o dużej liczbie wariantów Dochód Liczebność 8-16 6 16-24 5 24-32 3 32-40 1 40-48 Razem 16

28 Wykres (histogram) – zmienna skokowa o dużej liczbie wariantów
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Wykres (histogram) – zmienna skokowa o dużej liczbie wariantów

29 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US
Przykład grupowania złożonego zmienna ciągła i skokowa o dużej liczbie wariantów (dane surowe) Wiek Dochody 48,0 15,4 55,0 21,7 47,5 12,0 50,5 15,9 56,4 17,0 62,0 35,9 49,2 16,0 29,8 54,1 23,0 53,5 13,4 42,5 12,3 52,0 20,0 50,1 23,1 60,0 26,8 56,9 25,0 62,5 44,0

30 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US
Tabela grupowania złożonego zmienna ciągła i skokowa o dużej liczbie wariantów Wiek Dochody roczne w tys. $ 8-16 16-24 24-32 32-40 40-48 Razem 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65

31 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US
Wyniki grupowania złożonego zmienna ciągła i skokowa o dużej liczbie wariantów Wiek Dochody roczne w tys. $ 8-16 16-24 24-32 32-40 40-48 Razem 40-45 1 45-50 3 50-55 2 4 6 55-60 60-65 5 16

32 Wykres rozrzutu (punktowy)
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Wykres rozrzutu (punktowy)

33 Wykres rozrzutu (punktowy) z linią regresji
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Wykres rozrzutu (punktowy) z linią regresji

34 Rozkład zmiennej jednomodalny
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Rozkład zmiennej jednomodalny x n 1 5 2 7 3 10 4 25 50 6 8 9

35 Rozkład zmiennej wielomodalny
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Rozkład zmiennej wielomodalny x n 1 5 2 25 3 50 4 10 6 7 8 9

36 Rozkład zmiennej siodłowy - U
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Rozkład zmiennej siodłowy - U x n 1 50 2 25 3 10 4 7 5 6 8 9

37 Rozkład zmiennej skrajnie asymetryczny prawostronny
dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US Rozkład zmiennej skrajnie asymetryczny prawostronny x n 1 50 2 35 3 25 4 15 5 10 6 7 8 9

38 dr Dariusz Chojecki, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US
Szeregi statystyczne


Pobierz ppt "Cechy zbiorowości i grupowanie statystyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google