Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XML – eXtensible Markup Language 3. Atrybuty Poprawny strukturalnie dokument (valid) musi mieć zadeklarowane atrybuty wszystkich elementów. Wykorzystujemy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XML – eXtensible Markup Language 3. Atrybuty Poprawny strukturalnie dokument (valid) musi mieć zadeklarowane atrybuty wszystkich elementów. Wykorzystujemy."— Zapis prezentacji:

1 XML – eXtensible Markup Language 3

2 Atrybuty Poprawny strukturalnie dokument (valid) musi mieć zadeklarowane atrybuty wszystkich elementów. Wykorzystujemy w tym celu instrukcję ATTLIST Atrybuty deklarujemy oddzielnie dla każdego elementu. Elementy mogą posiadać kilka atrybutów. Przykład 1

3 Atrybuty Pojedynczy element ATTLIST może deklarować wiele atrybutów dla tego samego elementu. Przykład 2 #REQUIRED – atrybut obowiązkowy #IMPLIED – atrybut nieobowiązkowy gdzie:

4 Atrybuty Istnieją następujące typy atrybutów: 1. CDATA – dowolny ciąg znaków. 2. ID – nazwa która jest wyjątkowa w całym dokumencie XML. Tomek Nowak Przykład 4 Przykład 3

5 3. NMTOKEN - składa się z tych samych znaków co nazwy XML. Może się zaczynać od dowolnej litery i znaku. Atrybuty Przykład 5 Kat and the Kings 4. NMTOKENS - składa się z kilku wartości NMTOKEN. Przykład 6

6 5. (v1 | v2 |... |vn) - wszystkie możliwe wartości. Przykład 7 Atrybuty

7 Atrybuty 6. IDREF – odwołanie do innego elementu z atrybutem ID. Przykład 8 7. IDREFS – ciąg kilku IDREF rozdzielonych spacjami.

8 Typy wartości atrybutów #REQUIRED – atrybut musi pojawić się z każdym wystąpieniem elementu. #IMPLIED – atrybut nieobowiązkowy. #FIXED "wartość" – atrybut obowiazkowy o wartości określonej przez wartość. Przykład 9 "wartość" – wartość domyślna atrybutu. Przykład 10

9 XML Schema (Podobnie jak DTD) XML Schema to opracowany przez W3C standard służący do definiowania struktury dokumentu XML. (W przeciwieństwie do DTD) XML Schema jest aplikacją XML. Dokumenty zawierające definicje XML Schema zapisuje się zwykle w plikach z rozszerzeniem xsd. XML pozwala (dokładniej niż DTD) określić strukturę dokumentów XML. XML schema oferuje większą niż DTD ilość typów (elementów, atrybutów, danych). W XML schema możemy definiować własne typy wykorzystując typy wbudowane.

10 ... XML Schema Struktura dokumentu XML schema Prefix xs możemy pominąć....

11 XML Schema – deklaracje elementów i atrybutów Każdy element dokumentu XML deklarujemy w następujący sposób: Oprócz atrybutu type każdy element może posiadać nastepujące atrybuty: minOccurs=x - określa minimalną liczbę wystapień elementu. maxOccurs=x - określa maksymalną liczbę wystapień elementu. W przypadku braku tych atrybutów wartość x ma domyślną wartość 1. Przykład 11 Elementy

12 Przykład 11 XML Schema – deklaracje elementów i atrybutów Atrybuty dokumentu XML deklarujemy w następujący sposób: Przykład 12 Atrybuty

13 XML Schema – deklaracje elementów i atrybutów Oprócz atrybutu type każdy deklaracja może posiadać nastepujące atrybuty: use=x - gdzie x może przyjmować wartości optional lub required. use=x vales= - gdzie x może przyjmować wartości default lub fixed. Przykład 13 wartość

14 XML Schema – proste typy danych Typy numeryczne xs:byte - liczba całkowita z przedziału -128 127 xs:double - 03.1415292, 6.022E23, 127E-13 xs:float – 3.1415292, -03.1415292, 6.022E23, 127E-13 xs:integer - 3, 3000, 349847329847983264983264987326487326487324678346374 Typ logiczny Przykłady xs:boolean - true, false, 0, 1

15 Typy znakowe XML Schema – proste typy danych Przykłady xs:string xs:NCName – dowolna nazwa XML xs:ID – nazwa XML niepowtarzalna w całym dokumencie XML xs:IDREF xs:NMTOKEN xs:NMTOKENS xs:language – kody języków zdefiniowane w ISO 639 np. en, en-US, en-GB, fr-CA

16 Typy zwiazane z datą i czasem XML Schema – typy danych Przykłady xs:time – czas w formacie ±hh:mm:ss.xxx (xxx – ułamki sekund). Dodatkowa litera Z oznacza czas Greenwich. 03:32:00-05:00 00:00:00Z 08:30:34.121893632178 xs:date – data w formacie YYYY-MM-DD±hh:mm 2001-01-01 2002-12-23+12:00 -8750-01-01 Typy wbudowane

17 XML Schema – typy danych Typy definiowane przez użytkownika Typy złożone (complex data types) – wykorzystujemy elementy i atrybuty. Definiując typy złożone możemy wykorzystać następujące elementy: sequence – ciąg elementów typów wbudowanych (ważna kolejność)... all – elementy typów wbudowanych z których wszystkie muszą się pojawić. choice – elementy do wyboru.

18 Przykład 11 XML Schema – typy danych

19 Zdefiniujemy typy danych które mogą pojawić się w dokumencie XML będącym listem. Typ złożony może posiadać atrybut mixed, który określa czy w elemencie danego typu mogą pojawić sie dane znakowe. Przykład 11

20 XML Schema – typy danych

21 XML Schema – typy danych Bob! Thank you for ordering the ($ ), it should arrive by. Formularz listu wygląda następująco:

22 XML Schema – typy danych Rozszerzanie typów dany – rozszerzamy typy danych przez dodanie nowych elementów lub atrybutów. Przykład 11 Chcemy rozszerzyć typ lecturerType do typu extendedLecturerType przez dodanie informacji o adresie e-mail.

23 XML Schema – typy danych Otrzymany w ten sposób następujący typ danych:

24 XML Schema – typy danych Ograniczanie typów dany – ograniczamy typ danych przez dodanie więzów (ograniczeń) na pewne wartości. Przykład 11 Chcemy ograniczyć typ lecturerType do typu restrictedLecturerType.

25 XML Schema – typy danych

26 XML Schema – typy danych Typy proste (simple data types) – definiujemy m.in. przez ograniczenie typów wbudowanych. Przykład 11 Przykład 11

27 Przykład 11 XML Schema – typy danych

28 Przykład 11 XML Schema – typy danych XML schema dla poczty elektronicznej.

29 XML Schema – typy danych

30 XML Schema – typy danych

31 Przestrzenie nazw Przykład 11 Dwa muzea posiadają dokumenty XML i okreslone dla nich DTD (lub XML Schema) zawierające opis eksponatów. Muzeum 1 (DTD 1): Memory of the Garden at Etten Vincent Van Gogh November, 1888 Two women look to the left. A third works in her garden....

32 Muzeum 2 (DTD 2): The Swing Pierre-Auguste Renoir 1876 A young girl on a swing. Two men and a toddler watch.... Przestrzenie nazw Oba muzea panują wspólną wystawę swoich eksponatów. Informacja o wystawianych eksponatach ma być dostępna w Internecie.

33 Katalog Muzeum 1 i Muzeum 2: Memory of the Garden at Etten Vincent Van Gogh November, 1888 Two women look to the left. A third works in her garden. The Swing Pierre-Auguste Renoir 1876 A young girl on a swing. Two men and a toddler watch. Przestrzenie nazw

34 Czy mozna w ten sposób łączyć dokumenty XML? Można, ale......mogą pojawić się problemy podczas walidacji jeżeli elementy w dokumencie XML zawierającym katalog Muzeum 1 są zdefiniowane inaczej niż elementy w dokumencie XML zawierającym katalog Muzeum 2. Walidator napotykając dowlny element w dokumencie musi wiedzieć czy element ten jest zdefiniowany W DTD 1 czy w DTD2. Informację taką zapisujemy wykorzystując tzw. przestrzenie nazw. Deklaracja przestrzeni nazw: xmlns:prefix=położenie

35 Przestrzenie nazw http://www.muzeum1.pl/DTD/ Memory of the Garden at Etten Vincent Van Gogh November, 1888 Two women look to the left. A third works in her garden. The Swing Pierre-Auguste Renoir 1876 A young girl on a swing. Two men and a toddler watch.


Pobierz ppt "XML – eXtensible Markup Language 3. Atrybuty Poprawny strukturalnie dokument (valid) musi mieć zadeklarowane atrybuty wszystkich elementów. Wykorzystujemy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google